XSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 01/06/2023

Giải tám 59
Giải bảy 366
Giải sáu 5545 4022 2465
Giải năm 1934
Giải tư
16223 80721 02211
00829 86451 24258 55524
Giải ba 35595 25343
Giải nhì 83475
Giải nhất 96574
Đặc biệt 196337
Đầu đuôi
0  
1 1
2 1 2 3 4 9
3 4 7
4 3 5
5 1 8
6 5 6
7 4 5
8  
9 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 25/05/2023

Giải tám 41
Giải bảy 780
Giải sáu 9621 0423 7052
Giải năm 7721
Giải tư
40609 13802 53158
17538 14865 06961 12897
Giải ba 61741 70097
Giải nhì 36669
Giải nhất 21098
Đặc biệt 564864
Đầu đuôi
0 2 9
1  
2 1 1 3
3 8
4 1
5 2 8
6 1 4 5 9
7  
8 0
9 7 7 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 18/05/2023

Giải tám 34
Giải bảy 424
Giải sáu 2238 5327 5318
Giải năm 1187
Giải tư
01373 46870 78950
62197 99476 74192 62034
Giải ba 07744 05682
Giải nhì 31499
Giải nhất 13194
Đặc biệt 348200
Đầu đuôi
0 0
1 8
2 4 7
3 4 8
4 4
5 0
6  
7 0 3 6
8 2 7
9 2 4 7 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 11/05/2023

Giải tám 38
Giải bảy 170
Giải sáu 0124 7530 6930
Giải năm 8904
Giải tư
95206 19010 98713
91167 70049 21875 51495
Giải ba 03599 03241
Giải nhì 51418
Giải nhất 69860
Đặc biệt 849542
Đầu đuôi
0 4 6
1 0 3 8
2 4
3 0 0
4 1 2 9
5  
6 0 7
7 0 5
8  
9 5 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 04/05/2023

Giải tám 10
Giải bảy 739
Giải sáu 7926 8289 7558
Giải năm 9239
Giải tư
02769 22324 42523
40672 57841 47223 18709
Giải ba 17527 65201
Giải nhì 40012
Giải nhất 44432
Đặc biệt 175995
Đầu đuôi
0 1 9
1 2
2 3 3 4 6 7
3 2 9 9
4 1
5 8
6 9
7 2
8 9
9 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 27/04/2023

Giải tám 08
Giải bảy 252
Giải sáu 2003 5546 9755
Giải năm 9890
Giải tư
17827 76525 55071
74609 41461 75590 55846
Giải ba 33518 83903
Giải nhì 11573
Giải nhất 76162
Đặc biệt 714995
Đầu đuôi
0 3 3 9
1 8
2 5 7
3  
4 6 6
5 2 5
6 1 2
7 1 3
8  
9 0 0 5

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 20/04/2023

Giải tám 70
Giải bảy 915
Giải sáu 7748 7256 9385
Giải năm 9895
Giải tư
22744 75877 39522
23142 46101 75760 83116
Giải ba 47897 65516
Giải nhì 68455
Giải nhất 27683
Đặc biệt 798649
Đầu đuôi
0 1
1 5 6 6
2 2
3  
4 2 4 8 9
5 5 6
6 0
7 7
8 3 5
9 5 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 13/04/2023

Giải tám 90
Giải bảy 735
Giải sáu 2380 7547 2789
Giải năm 6640
Giải tư
11653 05424 49437
30190 05221 14719 60387
Giải ba 95114 04353
Giải nhì 23528
Giải nhất 88665
Đặc biệt 919852
Đầu đuôi
0  
1 4 9
2 1 4 8
3 5 7
4 0 7
5 2 3 3
6 5
7  
8 0 7 9
9 0

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 06/04/2023

Giải tám 32
Giải bảy 890
Giải sáu 8655 8654 3089
Giải năm 1713
Giải tư
63211 92873 82510
04027 94543 19592 05668
Giải ba 46447 33106
Giải nhì 71424
Giải nhất 09778
Đặc biệt 061675
Đầu đuôi
0 6
1 0 1 3
2 4 7
3  
4 3 7
5 4 5
6 8
7 3 5 8
8 9
9 0 2

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 30/03/2023

Giải tám 97
Giải bảy 373
Giải sáu 3716 8378 0889
Giải năm 7990
Giải tư
21038 91308 31686
96582 81232 17138 65740
Giải ba 34911 86574
Giải nhì 48182
Giải nhất 34483
Đặc biệt 335586
Đầu đuôi
0 8
1 1 6
2  
3 2 8 8
4 0
5  
6  
7 3 4 8
8 2 2 3 6 6 9
9 0

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 23/03/2023

Giải tám 15
Giải bảy 071
Giải sáu 0514 7887 0958
Giải năm 3637
Giải tư
77430 23553 02520
25149 37724 71953 47166
Giải ba 67172 69186
Giải nhì 53801
Giải nhất 53829
Đặc biệt 453954
Đầu đuôi
0 1
1 4
2 0 4 9
3 0 7
4 9
5 3 3 4 8
6 6
7 1 2
8 6 7
9  

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 16/03/2023

Giải tám 63
Giải bảy 376
Giải sáu 0502 5845 3506
Giải năm 6800
Giải tư
19609 18101 74795
17063 39326 83526 22345
Giải ba 08958 13633
Giải nhì 32091
Giải nhất 13364
Đặc biệt 447004
Đầu đuôi
0 0 1 2 4 6 9
1  
2 6 6
3 3
4 5 5
5 8
6 3 4
7 6
8  
9 1 5

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 09/03/2023

Giải tám 71
Giải bảy 892
Giải sáu 8232 8151 9174
Giải năm 3439
Giải tư
80623 97093 21225
27971 55360 93599 10212
Giải ba 50943 44399
Giải nhì 14881
Giải nhất 07469
Đặc biệt 874478
Đầu đuôi
0  
1 2
2 3 5
3 2 9
4 3
5 1
6 0 9
7 1 4 8
8 1
9 2 3 9 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 02/03/2023

Giải tám 13
Giải bảy 642
Giải sáu 4957 5791 3889
Giải năm 6263
Giải tư
57870 16205 83171
16548 97459 48052 23810
Giải ba 88248 38870
Giải nhì 22304
Giải nhất 21978
Đặc biệt 581027
Đầu đuôi
0 4 5
1 0
2 7
3  
4 2 8 8
5 2 7 9
6 3
7 0 0 1 8
8 9
9 1