XSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 29/09/2022

Giải tám 86
Giải bảy 814
Giải sáu 8532 4819 4701
Giải năm 7233
Giải tư
43180 43746 06553
49128 35145 39163 32821
Giải ba 74567 65252
Giải nhì 42845
Giải nhất 30029
Đặc biệt 415740
Đầu đuôi
0 1
1 4 9
2 1 8 9
3 2 3
4 0 5 5 6
5 2 3
6 3 7
7  
8 0
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 22/09/2022

Giải tám 01
Giải bảy 072
Giải sáu 3312 2543 6133
Giải năm 8536
Giải tư
30355 60669 80331
52481 26232 93493 12960
Giải ba 36337 88769
Giải nhì 67372
Giải nhất 56474
Đặc biệt 909972
Đầu đuôi
0  
1 2
2  
3 1 2 3 6 7
4 3
5 5
6 0 9 9
7 2 2 2 4
8 1
9 3

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 15/09/2022

Giải tám 95
Giải bảy 491
Giải sáu 0668 0974 9941
Giải năm 0452
Giải tư
02335 79463 31926
24696 95017 69757 70362
Giải ba 72574 03939
Giải nhì 29659
Giải nhất 27390
Đặc biệt 994803
Đầu đuôi
0 3
1 7
2 6
3 5 9
4 1
5 2 7 9
6 2 3 8
7 4 4
8  
9 0 1 6

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 08/09/2022

Giải tám 80
Giải bảy 725
Giải sáu 6059 4509 2954
Giải năm 7581
Giải tư
98582 97683 58002
62228 66797 30617 27470
Giải ba 11522 60861
Giải nhì 39594
Giải nhất 15602
Đặc biệt 308121
Đầu đuôi
0 2 2 9
1 7
2 1 2 5 8
3  
4  
5 4 9
6 1
7 0
8 1 2 3
9 4 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 01/09/2022

Giải tám 12
Giải bảy 231
Giải sáu 1791 3430 6605
Giải năm 8237
Giải tư
50656 48745 71726
36924 45146 88500 84243
Giải ba 62856 85985
Giải nhì 08739
Giải nhất 60808
Đặc biệt 591801
Đầu đuôi
0 0 1 5 8
1  
2 4 6
3 0 1 7 9
4 3 5 6
5 6 6
6  
7  
8 5
9 1

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 25/08/2022

Giải tám 57
Giải bảy 725
Giải sáu 3368 6502 0034
Giải năm 9377
Giải tư
48669 02522 12967
59838 75428 20292 34371
Giải ba 74918 82591
Giải nhì 35627
Giải nhất 90979
Đặc biệt 503225
Đầu đuôi
0 2
1 8
2 2 5 5 7 8
3 4 8
4  
5  
6 7 8 9
7 1 7 9
8  
9 1 2

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 18/08/2022

Giải tám 84
Giải bảy 807
Giải sáu 9823 1660 7724
Giải năm 3918
Giải tư
29818 47240 21170
02439 27001 99237 72704
Giải ba 21764 45536
Giải nhì 69618
Giải nhất 51788
Đặc biệt 288238
Đầu đuôi
0 1 4 7
1 8 8 8
2 3 4
3 6 7 8 9
4 0
5  
6 0 4
7 0
8 8
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 11/08/2022

Giải tám 55
Giải bảy 776
Giải sáu 8671 7758 3737
Giải năm 8578
Giải tư
09742 38471 96738
09659 53237 40920 21523
Giải ba 00290 04892
Giải nhì 72801
Giải nhất 57236
Đặc biệt 224778
Đầu đuôi
0 1
1  
2 0 3
3 6 7 7 8
4 2
5 8 9
6  
7 1 1 6 8 8
8  
9 0 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 04/08/2022

Giải tám 94
Giải bảy 761
Giải sáu 1341 1686 3720
Giải năm 0909
Giải tư
24169 23340 09447
94780 51297 07119 87300
Giải ba 86367 10942
Giải nhì 79768
Giải nhất 71433
Đặc biệt 229166
Đầu đuôi
0 0 9
1 9
2 0
3 3
4 0 1 2 7
5  
6 1 6 7 8 9
7  
8 0 6
9 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 28/07/2022

Giải tám 77
Giải bảy 643
Giải sáu 3858 7789 7671
Giải năm 5651
Giải tư
56483 46183 98961
05063 57511 93777 47290
Giải ba 58956 53856
Giải nhì 89247
Giải nhất 18725
Đặc biệt 242312
Đầu đuôi
0  
1 1 2
2 5
3  
4 3 7
5 1 6 6 8
6 1 3
7 1 7
8 3 3 9
9 0

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 21/07/2022

Giải tám 60
Giải bảy 883
Giải sáu 4421 9549 9910
Giải năm 1386
Giải tư
81689 65853 00239
05056 78148 78014 75568
Giải ba 41306 62307
Giải nhì 95414
Giải nhất 45127
Đặc biệt 695405
Đầu đuôi
0 5 6 7
1 0 4 4
2 1 7
3 9
4 8 9
5 3 6
6 8
7  
8 3 6 9
9  

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 14/07/2022

Giải tám 81
Giải bảy 676
Giải sáu 5314 4781 1421
Giải năm 2945
Giải tư
35324 21930 54272
46439 83031 29948 30049
Giải ba 97779 85435
Giải nhì 79256
Giải nhất 95016
Đặc biệt 561136
Đầu đuôi
0  
1 4 6
2 1 4
3 0 1 5 6 9
4 5 8 9
5 6
6  
7 2 6 9
8 1
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 07/07/2022

Giải tám 47
Giải bảy 621
Giải sáu 1305 5497 4112
Giải năm 5975
Giải tư
56102 40317 65688
93827 39972 68220 53943
Giải ba 32990 10402
Giải nhì 42460
Giải nhất 29504
Đặc biệt 918304
Đầu đuôi
0 2 2 4 4 5
1 2 7
2 0 1 7
3  
4 3
5  
6 0
7 2 5
8 8
9 0 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 30/06/2022

Giải tám 61
Giải bảy 256
Giải sáu 8252 0161 0698
Giải năm 3561
Giải tư
99329 11516 55191
00836 87615 71387 38088
Giải ba 83043 86084
Giải nhì 01735
Giải nhất 69605
Đặc biệt 711346
Đầu đuôi
0 5
1 5 6
2 9
3 5 6
4 3 6
5 2 6
6 1 1
7  
8 4 7 8
9 1 8