XSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 13/06/2024

Giải tám 70
Giải bảy 578
Giải sáu 5762 1974 9945
Giải năm 8741
Giải tư
99974 91504 02345
17595 21499 27161 41437
Giải ba 64895 15941
Giải nhì 41846
Giải nhất 11512
Đặc biệt 154433
Đầu đuôi
0 4
1 2
2  
3 3 7
4 1 1 5 5 6
5  
6 1 2
7 4 4 8
8  
9 5 5 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 06/06/2024

Giải tám 93
Giải bảy 670
Giải sáu 6601 1231 3616
Giải năm 9704
Giải tư
89370 13061 99402
71162 00766 02991 21219
Giải ba 14865 42497
Giải nhì 13036
Giải nhất 93497
Đặc biệt 320999
Đầu đuôi
0 1 2 4
1 6 9
2  
3 1 6
4  
5  
6 1 2 5 6
7 0 0
8  
9 1 7 7 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 30/05/2024

Giải tám 79
Giải bảy 701
Giải sáu 4173 1433 9859
Giải năm 7285
Giải tư
17998 61705 14702
47549 09570 03201 77375
Giải ba 74747 05359
Giải nhì 98379
Giải nhất 04751
Đặc biệt 284641
Đầu đuôi
0 1 1 2 5
1  
2  
3 3
4 1 7 9
5 1 9 9
6  
7 0 3 5 9
8 5
9 8

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 23/05/2024

Giải tám 54
Giải bảy 491
Giải sáu 4252 0848 0316
Giải năm 7018
Giải tư
23699 55722 73854
15997 29883 71219 60952
Giải ba 27085 35613
Giải nhì 37220
Giải nhất 10544
Đặc biệt 616286
Đầu đuôi
0  
1 3 6 8 9
2 0 2
3  
4 4 8
5 2 2 4
6  
7  
8 3 5 6
9 1 7 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 16/05/2024

Giải tám 54
Giải bảy 901
Giải sáu 7658 5991 7677
Giải năm 6421
Giải tư
41996 70073 65116
07819 88987 22731 77722
Giải ba 82113 81726
Giải nhì 92730
Giải nhất 15283
Đặc biệt 627275
Đầu đuôi
0 1
1 3 6 9
2 1 2 6
3 0 1
4  
5 8
6  
7 3 5 7
8 3 7
9 1 6

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 09/05/2024

Giải tám 62
Giải bảy 305
Giải sáu 9233 6681 6508
Giải năm 7808
Giải tư
71773 13945 46503
45694 89312 34515 88910
Giải ba 99316 68813
Giải nhì 49941
Giải nhất 77216
Đặc biệt 737385
Đầu đuôi
0 3 5 8 8
1 0 2 3 5 6 6
2  
3 3
4 1 5
5  
6  
7 3
8 1 5
9 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 02/05/2024

Giải tám 90
Giải bảy 048
Giải sáu 2692 9882 0523
Giải năm 2298
Giải tư
16124 76301 13902
46254 51079 11020 49200
Giải ba 46013 54945
Giải nhì 82093
Giải nhất 91469
Đặc biệt 459151
Đầu đuôi
0 0 1 2
1 3
2 0 3 4
3  
4 5 8
5 1 4
6 9
7 9
8 2
9 2 3 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 25/04/2024

Giải tám 75
Giải bảy 080
Giải sáu 2748 4646 0861
Giải năm 6719
Giải tư
10396 31724 39329
18240 91204 99859 47458
Giải ba 63737 60896
Giải nhì 00661
Giải nhất 02658
Đặc biệt 766312
Đầu đuôi
0 4
1 2 9
2 4 9
3 7
4 0 6 8
5 8 8 9
6 1 1
7  
8 0
9 6 6

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 18/04/2024

Giải tám 48
Giải bảy 988
Giải sáu 9531 9509 5632
Giải năm 2116
Giải tư
94284 82524 78289
51188 12652 83556 25800
Giải ba 57263 99978
Giải nhì 68799
Giải nhất 59420
Đặc biệt 775821
Đầu đuôi
0 0 9
1 6
2 0 1 4
3 1 2
4  
5 2 6
6 3
7 8
8 4 8 8 9
9 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 11/04/2024

Giải tám 41
Giải bảy 673
Giải sáu 8907 2361 3430
Giải năm 9415
Giải tư
87166 66017 76128
33577 57596 41936 77316
Giải ba 78394 52178
Giải nhì 38917
Giải nhất 54600
Đặc biệt 281284
Đầu đuôi
0 0 7
1 5 6 7 7
2 8
3 0 6
4  
5  
6 1 6
7 3 7 8
8 4
9 4 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 04/04/2024

Giải tám 78
Giải bảy 055
Giải sáu 6342 9634 1151
Giải năm 9195
Giải tư
86420 45945 09929
29661 96917 73192 98851
Giải ba 04512 21592
Giải nhì 78501
Giải nhất 93653
Đặc biệt 503415
Đầu đuôi
0 1
1 2 5 7
2 0 9
3 4
4 2 5
5 1 1 3 5
6 1
7  
8  
9 2 2 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 28/03/2024

Giải tám 78
Giải bảy 431
Giải sáu 1968 3503 6916
Giải năm 1802
Giải tư
57283 46346 73632
50181 70078 50106 39658
Giải ba 22784 48813
Giải nhì 16307
Giải nhất 94482
Đặc biệt 053642
Đầu đuôi
0 2 3 6 7
1 3 6
2  
3 1 2
4 2 6
5 8
6 8
7 8
8 1 2 3 4
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 21/03/2024

Giải tám 51
Giải bảy 366
Giải sáu 4800 1047 2833
Giải năm 6828
Giải tư
23988 62791 88042
35132 21852 54721 53291
Giải ba 25608 33661
Giải nhì 70296
Giải nhất 64826
Đặc biệt 921610
Đầu đuôi
0 0 8
1 0
2 1 6 8
3 2 3
4 2 7
5 2
6 1 6
7  
8 8
9 1 1 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 14/03/2024

Giải tám 17
Giải bảy 342
Giải sáu 5686 9413 9280
Giải năm 5223
Giải tư
94584 10343 50280
77610 10182 15617 51617
Giải ba 43187 79281
Giải nhì 10034
Giải nhất 36652
Đặc biệt 248108
Đầu đuôi
0 8
1 0 3 7 7
2 3
3 4
4 2 3
5 2
6  
7  
8 0 0 1 2 4 6 7
9