KQXS Power 6/55 - Xổ số điện toán 6/55 hôm nay chuẩn xác

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

67,293,412,500 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,166,658,450 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 28/01/2023
09 22 23 29 38 47 33
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 26/01/2023
08 15 18 20 33 41 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 67,293,412,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,166,658,450
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 727 500,000
Giải ba 3 con số 16315 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 19/01/2023
03 21 32 33 38 52 30
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,304,180,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,612,299,300
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 791 500,000
Giải ba 3 con số 16980 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 17/01/2023
01 09 20 36 44 50 40
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 59,818,408,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,336,102,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 866 500,000
Giải ba 3 con số 18669 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 14/01/2023
05 17 24 30 43 53 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,793,486,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,023,574,850
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 807 500,000
Giải ba 3 con số 16275 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 12/01/2023
05 14 37 45 47 55 25
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,479,037,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,766,413,850
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 640 500,000
Giải ba 3 con số 14449 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 10/01/2023
05 12 14 19 46 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 51,992,583,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,490,141,200
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 733 500,000
Giải ba 3 con số 16298 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 07/01/2023
03 04 09 15 33 54 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 49,544,227,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,218,101,650
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 697 500,000
Giải ba 3 con số 14990 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 05/01/2023
05 12 34 37 47 49 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 47,581,312,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,487,777,200
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 625 500,000
Giải ba 3 con số 13368 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 03/01/2023
09 13 24 43 47 48 18
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 45,442,629,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,250,145,750
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 720 500,000
Giải ba 3 con số 15390 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 31/12/2022
10 15 36 42 45 52 20
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 43,191,318,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,215,920,150
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 678 500,000
Giải ba 3 con số 15098 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 29/12/2022
06 08 33 37 38 51 48
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,919,760,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,963,524,900
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 717 500,000
Giải ba 3 con số 14341 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 27/12/2022
11 12 13 14 23 55 27
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,626,793,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,708,750,800
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 692 500,000
Giải ba 3 con số 15663 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 24/12/2022
05 19 22 23 30 44 52
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 36,098,421,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,427,820,500
Giải nhất 5 con số 21 40,000,000
Giải nhì 4 con số 771 500,000
Giải ba 3 con số 14867 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 22/12/2022
14 26 35 43 45 48 03
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 34,469,658,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,246,846,900
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 557 500,000
Giải ba 3 con số 11691 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 20/12/2022
02 06 09 20 31 35 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 32,248,036,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 5,524,310,950
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 744 500,000
Giải ba 3 con số 15627 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 17/12/2022
01 02 29 34 41 42 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 167,391,079,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,274,529,100
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1358 500,000
Giải ba 3 con số 31221 50,000

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XOSO360.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.