KQXS Power 6/55 - Xổ số điện toán 6/55 hôm nay chuẩn xác

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

98,674,641,750 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2,696,400,450 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 24/09/2022
01 04 05 17 42 47 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 22/09/2022
12 14 19 29 44 47 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 98,674,641,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 2,696,400,450
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1218 500,000
Giải ba 3 con số 25672 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 20/09/2022
08 27 32 43 53 54 45
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 91,614,070,200
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,608,292,950
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1102 500,000
Giải ba 3 con số 23530 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 17/09/2022
05 08 19 34 40 49 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 87,421,889,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,142,495,050
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1064 500,000
Giải ba 3 con số 22581 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 15/09/2022
03 08 19 30 41 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 83,847,890,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,745,384,050
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1022 500,000
Giải ba 3 con số 21739 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 13/09/2022
09 10 21 40 41 48 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 80,468,982,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,369,949,850
Giải nhất 5 con số 23 40,000,000
Giải nhì 4 con số 995 500,000
Giải ba 3 con số 22559 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 10/09/2022
02 08 15 19 35 38 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 77,139,433,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,202,611,000
Giải nhất 5 con số 35 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1706 500,000
Giải ba 3 con số 27185 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 08/09/2022
09 13 23 32 36 52 43
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 75,315,934,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 5,532,384,350
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1016 500,000
Giải ba 3 con số 21348 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 06/09/2022
01 05 27 43 52 54 15
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 72,622,537,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,233,117,950
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 850 500,000
Giải ba 3 con số 19240 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 03/09/2022
11 22 31 33 40 46 41
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,862,978,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,815,389,250
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1013 500,000
Giải ba 3 con số 20522 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 01/09/2022
04 14 18 39 50 53 31
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 66,183,821,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,517,705,150
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 907 500,000
Giải ba 3 con số 17958 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 30/08/2022
02 13 19 29 30 32 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 63,748,396,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,247,102,350
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 776 500,000
Giải ba 3 con số 19671 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 27/08/2022
01 05 07 10 25 48 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 60,479,670,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,883,910,550
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 980 500,000
Giải ba 3 con số 19178 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 25/08/2022
19 30 35 40 49 53 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 57,912,621,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,598,682,900
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 676 500,000
Giải ba 3 con số 14408 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 23/08/2022
13 21 31 41 44 45 27
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 55,279,408,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,306,103,650
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 739 500,000
Giải ba 3 con số 15517 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 20/08/2022
06 16 29 32 42 51 43
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 52,524,475,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 1,753,962,775
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 671 500,000
Giải ba 3 con số 15164 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 18/08/2022
23 27 31 37 38 42 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 50,094,066,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,237,880,150
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 712 500,000
Giải ba 3 con số 14763 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 16/08/2022
17 18 28 47 50 53 11
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 47,953,145,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 6,347,975,150
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 659 500,000
Giải ba 3 con số 14367 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/08/2022
19 28 29 30 33 36 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 45,228,896,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 6,045,280,850
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 610 500,000
Giải ba 3 con số 13664 50,000

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XOSO360.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.