KQXS Power 6/55 - Xổ số điện toán 6/55 hôm nay chuẩn xác

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

42,235,023,000 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,560,772,750 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 28/11/2023
10 24 47 48 52 55 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 44,717,168,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,836,566,700
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 527 500,000
Giải ba 3 con số 11951 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 25/11/2023
07 09 10 17 25 53 49
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 42,235,023,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,560,772,750
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 687 500,000
Giải ba 3 con số 14059 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 23/11/2023
04 06 26 33 52 55 15
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,785,765,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 con số 5 40,000,000
Giải nhì 4 con số 413 500,000
Giải ba 3 con số 9819 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 21/11/2023
03 07 16 37 39 51 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,984,117,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,199,561,000
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 608 500,000
Giải ba 3 con số 12852 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 18/11/2023
01 07 10 14 28 29 02
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37,188,068,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,137,295,700
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 667 500,000
Giải ba 3 con số 12430 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 16/11/2023
03 05 10 18 44 49 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 35,952,406,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,225,328,000
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 461 500,000
Giải ba 3 con số 10564 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 14/11/2023
04 09 12 15 22 38 40
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 34,196,392,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,030,215,300
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 754 500,000
Giải ba 3 con số 13994 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 11/11/2023
02 03 04 19 41 42 23
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 32,810,830,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,876,263,950
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 461 500,000
Giải ba 3 con số 10208 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 09/11/2023
08 17 24 34 39 48 44
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,420,540,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,721,787,300
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 429 500,000
Giải ba 3 con số 9408 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 07/11/2023
12 18 20 28 35 52 25
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 35,075,545,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,563,949,450
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 616 500,000
Giải ba 3 con số 12286 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 04/11/2023
14 35 37 47 48 50 43
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 33,414,096,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,379,344,100
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 410 500,000
Giải ba 3 con số 9029 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 02/11/2023
09 15 17 21 26 36 13
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,605,069,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,178,341,000
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 544 500,000
Giải ba 3 con số 11173 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 31/10/2023
10 16 17 28 37 42 43
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 173,149,875,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,727,385,950
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1613 500,000
Giải ba 3 con số 33139 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 28/10/2023
11 14 25 44 46 47 10
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 166,603,401,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,602,191,450
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1226 500,000
Giải ba 3 con số 26742 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 26/10/2023
14 22 32 37 43 48 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 157,447,377,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,584,855,450
Giải nhất 5 con số 30 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1592 500,000
Giải ba 3 con số 29929 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 24/10/2023
12 20 26 33 40 44 24
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 152,183,678,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 6,548,895,550
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1534 500,000
Giải ba 3 con số 31359 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 21/10/2023
11 16 24 34 47 52 15
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 142,854,653,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,512,337,200
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1280 500,000
Giải ba 3 con số 26040 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 19/10/2023
01 23 29 37 51 55 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 134,594,405,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,594,531,900
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1241 500,000
Giải ba 3 con số 25928 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 17/10/2023
13 22 33 41 46 47 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 126,033,393,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,643,308,350
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1214 500,000
Giải ba 3 con số 26177 50,000

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XOSO360.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.