KQXS Power 6/55 - Xổ số điện toán 6/55 hôm nay chuẩn xác

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41,223,910,350 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,757,702,400 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 01/06/2023
03 18 40 41 46 47 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 43,522,243,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,013,072,800
Giải nhất 5 con số 2 40,000,000
Giải nhì 4 con số 379 500,000
Giải ba 3 con số 9437 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 30/05/2023
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 41,223,910,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,757,702,400
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 498 500,000
Giải ba 3 con số 10897 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 27/05/2023
04 06 08 18 39 43 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,990,916,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,509,591,950
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 679 500,000
Giải ba 3 con số 12314 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 25/05/2023
15 16 19 31 33 46 07
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37,840,372,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,381,753,700
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 483 500,000
Giải ba 3 con số 9329 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 23/05/2023
26 27 35 36 47 54 40
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 36,233,149,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,203,173,450
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 435 500,000
Giải ba 3 con số 9593 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 20/05/2023
01 14 21 36 48 53 44
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 34,404,588,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,661,644,750
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 384 500,000
Giải ba 3 con số 7958 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 18/05/2023
13 14 21 23 30 41 49
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 32,942,141,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,499,150,650
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 491 500,000
Giải ba 3 con số 9032 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 16/05/2023
19 24 30 34 40 44 51
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,705,358,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,361,730,250
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 522 500,000
Giải ba 3 con số 10023 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/05/2023
22 24 35 43 45 54 50
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 76,361,538,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,172,246,000
Giải nhất 5 con số 17 400,000,000
Giải nhì 4 con số 848 500,000
Giải ba 3 con số 17848 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 11/05/2023
01 03 19 33 34 51 17
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 73,659,305,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,871,997,800
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 739 500,000
Giải ba 3 con số 17299 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 09/05/2023
07 09 13 22 44 47 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,842,375,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,559,005,650
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 918 500,000
Giải ba 3 con số 20734 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 06/05/2023
01 11 22 28 34 42 10
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,127,043,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,257,302,050
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 794 500,000
Giải ba 3 con số 17826 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 04/05/2023
13 30 32 35 45 52 29
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 65,811,324,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 1,774,701,200
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 656 500,000
Giải ba 3 con số 15422 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 02/05/2023
04 11 18 25 33 45 21
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,962,637,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,232,881,600
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 994 500,000
Giải ba 3 con số 17489 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 29/04/2023
02 09 12 24 41 53 35
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 60,866,703,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,261,376,150
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 805 500,000
Giải ba 3 con số 15787 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 27/04/2023
08 28 38 39 41 45 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 58,514,317,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,466,427,050
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 804 500,000
Giải ba 3 con số 16507 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 25/04/2023
06 10 19 23 25 28 45
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,226,657,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,212,242,600
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1053 500,000
Giải ba 3 con số 20633 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 22/04/2023
09 18 23 24 48 52 10
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,316,474,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,390,154,000
Giải nhất 5 con số 32 40,000,000
Giải nhì 4 con số 917 500,000
Giải ba 3 con số 15898 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 20/04/2023
07 11 32 35 42 51 46
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 53,021,964,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,246,319,600
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 667 500,000
Giải ba 3 con số 13906 50,000

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XOSO360.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.