KQXS Power 6/55 - Xổ số điện toán 6/55 hôm nay chuẩn xác

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37,855,412,400 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,429,871,500 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 21/05/2024
01 02 14 32 33 41 04
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,422,908,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,715,148,800
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 640 500,000
Giải ba 3 con số 14585 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 18/05/2024
12 18 20 25 27 52 44
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37,855,412,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,429,871,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 740 500,000
Giải ba 3 con số 14703 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 16/05/2024
20 25 27 39 45 55 44
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 35,985,134,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,222,062,850
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 538 500,000
Giải ba 3 con số 12439 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 14/05/2024
05 17 36 40 46 50 01
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 33,986,568,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,442,952,100
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 554 500,000
Giải ba 3 con số 12448 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 11/05/2024
19 23 25 43 46 54 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,730,182,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,192,242,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 546 500,000
Giải ba 3 con số 11770 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 09/05/2024
03 16 21 36 37 40 31
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 62,575,096,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 5,660,148,700
Giải nhất 5 con số 66 40,000,000
Giải nhì 4 con số 888 500,000
Giải ba 3 con số 17709 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 07/05/2024
21 26 35 41 44 52 13
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 61,542,131,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,545,374,800
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 912 500,000
Giải ba 3 con số 19585 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 04/05/2024
05 27 35 45 49 55 18
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 58,191,976,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,173,135,400
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1120 500,000
Giải ba 3 con số 17823 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 02/05/2024
30 32 33 36 42 48 18
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 55,439,469,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,867,301,250
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 597 500,000
Giải ba 3 con số 14270 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 30/04/2024
13 16 26 46 49 54 08
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 52,411,684,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,530,880,750
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 774 500,000
Giải ba 3 con số 15862 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 27/04/2024
07 12 38 43 48 55 08
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 25/04/2024
13 19 27 38 41 54 46
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 47,354,753,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,968,999,450
Giải nhất 5 con số 23 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1049 500,000
Giải ba 3 con số 20236 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 23/04/2024
01 34 39 40 49 53 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 20/04/2024
02 06 35 43 45 47 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 41,561,844,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,325,342,950
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 670 500,000
Giải ba 3 con số 15900 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 18/04/2024
01 21 23 33 43 54 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,633,758,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,625,181,100
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 729 500,000
Giải ba 3 con số 14634 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 16/04/2024
03 05 32 40 46 50 37
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 36,274,024,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,362,988,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 741 500,000
Giải ba 3 con số 16464 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/04/2024
29 36 37 38 40 42 46
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 33,007,128,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,334,125,350
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 787 500,000
Giải ba 3 con số 16665 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 11/04/2024
03 06 15 25 33 43 55
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 2 157,093,357,425
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 2,288,150,825
Giải nhất 5 con số 103 40,000,000
Giải nhì 4 con số 4108 500,000
Giải ba 3 con số 72534 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 09/04/2024
04 12 27 44 46 51 22
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 300,000,000,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 25,409,725,000
Giải nhất 5 con số 41 40,000,000
Giải nhì 4 con số 3112 500,000
Giải ba 3 con số 69136 50,000

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XOSO360.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.