XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 24/01/2023

Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 1769 1374 4077
Giải năm 6487
Giải tư
91661 13194 48498
35138 27037 64713 42772
Giải ba 97224 97921
Giải nhì 40848
Giải nhất 42081
Đặc biệt 368280
Đầu đuôi
0  
1 3
2 1 4
3 7 8
4 8
5  
6 1 9
7 2 4 7 7
8 0 1 7
9 4 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 17/01/2023

Giải tám 97
Giải bảy 479
Giải sáu 1348 4390 9999
Giải năm 8976
Giải tư
60367 10096 52374
59835 06330 45777 34537
Giải ba 89076 61180
Giải nhì 59798
Giải nhất 85446
Đặc biệt 364533
Đầu đuôi
0  
1  
2  
3 0 3 5 7
4 6 8
5  
6 7
7 4 6 6 7 9
8 0
9 0 6 8 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 10/01/2023

Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 7434 0142 1830
Giải năm 6478
Giải tư
32600 94798 01886
81402 18490 59247 02387
Giải ba 50121 66796
Giải nhì 76707
Giải nhất 27884
Đặc biệt 978673
Đầu đuôi
0 0 2 7
1 5
2 1
3 0 4
4 2 7
5  
6  
7 3 8
8 4 6 7
9 0 6 8

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 03/01/2023

Giải tám 41
Giải bảy 180
Giải sáu 2482 3860 2674
Giải năm 9985
Giải tư
20214 43073 89851
58910 32376 11950 02388
Giải ba 28564 93789
Giải nhì 49082
Giải nhất 37749
Đặc biệt 558222
Đầu đuôi
0  
1 0 4
2 2
3  
4 9
5 0 1
6 0 4
7 3 4 6
8 0 2 2 5 8 9
9  

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 27/12/2022

Giải tám 42
Giải bảy 755
Giải sáu 8632 9975 8472
Giải năm 9205
Giải tư
68231 42531 28767
72661 27868 82769 50527
Giải ba 05002 59996
Giải nhì 53255
Giải nhất 69377
Đặc biệt 114282
Đầu đuôi
0 2 5
1  
2 7
3 1 1 2
4  
5 5 5
6 1 7 8 9
7 2 5 7
8 2
9 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 20/12/2022

Giải tám 85
Giải bảy 105
Giải sáu 7494 3702 8263
Giải năm 7050
Giải tư
95783 88028 29213
18210 32449 68618 87734
Giải ba 03875 28125
Giải nhì 01840
Giải nhất 72529
Đặc biệt 318292
Đầu đuôi
0 2 5
1 0 3 8
2 5 8 9
3 4
4 0 9
5 0
6 3
7 5
8 3
9 2 4

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 13/12/2022

Giải tám 25
Giải bảy 294
Giải sáu 9292 3063 2961
Giải năm 2019
Giải tư
73104 70024 20261
99776 60497 57562 25221
Giải ba 20216 15576
Giải nhì 76447
Giải nhất 98096
Đặc biệt 777143
Đầu đuôi
0 4
1 6 9
2 1 4
3  
4 3 7
5  
6 1 1 2 3
7 6 6
8  
9 2 4 6 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 06/12/2022

Giải tám 51
Giải bảy 082
Giải sáu 9547 6119 7710
Giải năm 7284
Giải tư
17373 74303 41323
89181 96507 85781 83955
Giải ba 70830 47149
Giải nhì 56379
Giải nhất 52057
Đặc biệt 409535
Đầu đuôi
0 3 7
1 0 9
2 3
3 0 5
4 7 9
5 5 7
6  
7 3 9
8 1 1 2 4
9  

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 29/11/2022

Giải tám 52
Giải bảy 770
Giải sáu 6158 9130 3312
Giải năm 5629
Giải tư
06980 02342 35383
38256 81674 08224 26836
Giải ba 52163 53996
Giải nhì 31230
Giải nhất 17489
Đặc biệt 730692
Đầu đuôi
0  
1 2
2 4 9
3 0 0 6
4 2
5 6 8
6 3
7 0 4
8 0 3 9
9 2 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 22/11/2022

Giải tám 93
Giải bảy 579
Giải sáu 0352 8028 0656
Giải năm 5374
Giải tư
27445 91222 90065
07030 34266 19364 50884
Giải ba 36125 17324
Giải nhì 70323
Giải nhất 81932
Đặc biệt 687609
Đầu đuôi
0 9
1  
2 2 3 4 5 8
3 0 2
4 5
5 2 6
6 4 5 6
7 4 9
8 4
9  

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 15/11/2022

Giải tám 48
Giải bảy 637
Giải sáu 4600 9780 6103
Giải năm 7443
Giải tư
31507 72485 35188
61395 88764 60019 49619
Giải ba 09653 51804
Giải nhì 34856
Giải nhất 13862
Đặc biệt 465755
Đầu đuôi
0 0 3 4 7
1 9 9
2  
3 7
4 3
5 3 5 6
6 2 4
7  
8 0 5 8
9 5

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 08/11/2022

Giải tám 26
Giải bảy 493
Giải sáu 5311 8276 4525
Giải năm 2453
Giải tư
85863 13193 96503
76447 36801 13084 17633
Giải ba 56150 38837
Giải nhì 65808
Giải nhất 45956
Đặc biệt 406521
Đầu đuôi
0 1 3 8
1 1
2 1 5
3 3 7
4 7
5 0 3 6
6 3
7 6
8 4
9 3 3

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 01/11/2022

Giải tám 75
Giải bảy 815
Giải sáu 0148 2536 5915
Giải năm 9531
Giải tư
72338 04183 98045
35598 13976 93104 35118
Giải ba 46652 42457
Giải nhì 90991
Giải nhất 96310
Đặc biệt 856665
Đầu đuôi
0 4
1 0 5 5 8
2  
3 1 6 8
4 5 8
5 2 7
6 5
7 6
8 3
9 1 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 25/10/2022

Giải tám 13
Giải bảy 656
Giải sáu 8335 7111 8768
Giải năm 5321
Giải tư
64655 94138 48627
63343 86737 74883 49036
Giải ba 53554 62160
Giải nhì 77406
Giải nhất 71306
Đặc biệt 838677
Đầu đuôi
0 6 6
1 1
2 1 7
3 5 6 7 8
4 3
5 4 5 6
6 0 8
7 7
8 3
9