XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 30/05/2023

Giải tám 29
Giải bảy 585
Giải sáu 1592 1302 6978
Giải năm 0152
Giải tư
07583 38824 33135
91264 26174 91803 31739
Giải ba 84864 06013
Giải nhì 97390
Giải nhất 74242
Đặc biệt 962882
Đầu đuôi
0 2 3
1 3
2 4
3 5 9
4 2
5 2
6 4 4
7 4 8
8 2 3 5
9 0 2

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 23/05/2023

Giải tám 11
Giải bảy 008
Giải sáu 4988 4080 4395
Giải năm 8014
Giải tư
39079 71275 73941
62004 78557 23365 63773
Giải ba 31955 93242
Giải nhì 05860
Giải nhất 57715
Đặc biệt 386018
Đầu đuôi
0 4 8
1 4 5 8
2  
3  
4 1 2
5 5 7
6 0 5
7 3 5 9
8 0 8
9 5

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 16/05/2023

Giải tám 07
Giải bảy 976
Giải sáu 6059 7144 7648
Giải năm 3146
Giải tư
05131 98740 93338
49872 17496 69035 81101
Giải ba 33386 77211
Giải nhì 18955
Giải nhất 28867
Đặc biệt 665077
Đầu đuôi
0 1
1 1
2  
3 1 5 8
4 0 4 6 8
5 5 9
6 7
7 2 6 7
8 6
9 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 09/05/2023

Giải tám 01
Giải bảy 079
Giải sáu 3889 1726 2425
Giải năm 0872
Giải tư
12805 49089 11061
34665 15861 82683 89139
Giải ba 20660 33156
Giải nhì 24286
Giải nhất 65607
Đặc biệt 026755
Đầu đuôi
0 5 7
1  
2 5 6
3 9
4  
5 5 6
6 0 1 1 5
7 2 9
8 3 6 9 9
9  

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 02/05/2023

Giải tám 76
Giải bảy 605
Giải sáu 5301 0993 5374
Giải năm 2797
Giải tư
84898 43187 44613
79138 60257 54382 49388
Giải ba 46272 21997
Giải nhì 01554
Giải nhất 34450
Đặc biệt 692341
Đầu đuôi
0 1 5
1 3
2  
3 8
4 1
5 0 4 7
6  
7 2 4
8 2 7 8
9 3 7 7 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 25/04/2023

Giải tám 66
Giải bảy 948
Giải sáu 8830 6230 3996
Giải năm 1693
Giải tư
64593 96971 91126
09540 38109 94166 97448
Giải ba 39043 91252
Giải nhì 07976
Giải nhất 41793
Đặc biệt 865922
Đầu đuôi
0 9
1  
2 2 6
3 0 0
4 0 3 8 8
5 2
6 6
7 1 6
8  
9 3 3 3 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 18/04/2023

Giải tám 60
Giải bảy 171
Giải sáu 4224 2964 5370
Giải năm 4228
Giải tư
27006 60408 87404
64905 87736 19516 93705
Giải ba 87145 70073
Giải nhì 51617
Giải nhất 42079
Đặc biệt 465988
Đầu đuôi
0 4 5 5 6 8
1 6 7
2 4 8
3 6
4 5
5  
6 4
7 0 1 3 9
8 8
9  

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 11/04/2023

Giải tám 99
Giải bảy 453
Giải sáu 2778 2552 0267
Giải năm 1372
Giải tư
65418 38269 32122
94817 55148 77545 87946
Giải ba 03309 21437
Giải nhì 63276
Giải nhất 64152
Đặc biệt 728164
Đầu đuôi
0 9
1 7 8
2 2
3 7
4 5 6 8
5 2 2 3
6 4 7 9
7 2 6 8
8  
9  

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 04/04/2023

Giải tám 81
Giải bảy 755
Giải sáu 8033 1184 4234
Giải năm 2449
Giải tư
99556 94131 71385
90035 23679 60510 51149
Giải ba 87780 08849
Giải nhì 07038
Giải nhất 44762
Đặc biệt 152942
Đầu đuôi
0  
1 0
2  
3 1 3 4 5 8
4 2 9 9 9
5 5 6
6 2
7 9
8 0 4 5
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 28/03/2023

Giải tám 36
Giải bảy 391
Giải sáu 3498 4372 1002
Giải năm 0834
Giải tư
78763 18433 36845
37733 22580 64529 18829
Giải ba 98365 66108
Giải nhì 75143
Giải nhất 51119
Đặc biệt 043286
Đầu đuôi
0 2 8
1 9
2 9 9
3 3 3 4
4 3 5
5  
6 3 5
7 2
8 0 6
9 1 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 21/03/2023

Giải tám 61
Giải bảy 396
Giải sáu 9728 3927 1939
Giải năm 5993
Giải tư
34587 56480 61250
01568 95147 13899 45692
Giải ba 61406 62448
Giải nhì 57116
Giải nhất 00642
Đặc biệt 672113
Đầu đuôi
0 6
1 3 6
2 7 8
3 9
4 2 7 8
5 0
6 8
7  
8 0 7
9 2 3 6 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 14/03/2023

Giải tám 45
Giải bảy 101
Giải sáu 8281 0096 3716
Giải năm 3409
Giải tư
65088 56939 65050
24032 38656 74896 74899
Giải ba 54132 42518
Giải nhì 09343
Giải nhất 64761
Đặc biệt 486741
Đầu đuôi
0 1 9
1 6 8
2  
3 2 2 9
4 1 3
5 0 6
6 1
7  
8 1 8
9 6 6 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 07/03/2023

Giải tám 77
Giải bảy 027
Giải sáu 5676 0874 8566
Giải năm 3908
Giải tư
68485 02117 40080
72833 19504 62582 90270
Giải ba 75509 61493
Giải nhì 97593
Giải nhất 49570
Đặc biệt 953408
Đầu đuôi
0 4 8 8 9
1 7
2 7
3 3
4  
5  
6 6
7 0 0 4 6
8 0 2 5
9 3 3

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 28/02/2023

Giải tám 14
Giải bảy 656
Giải sáu 4409 8691 0953
Giải năm 4694
Giải tư
79287 48453 86735
86424 18321 78332 56434
Giải ba 55590 14423
Giải nhì 56588
Giải nhất 40885
Đặc biệt 514645
Đầu đuôi
0 9
1  
2 1 3 4
3 2 4 5
4 5
5 3 3 6
6  
7  
8 5 7 8
9 0 1 4