XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 18/06/2024

Giải tám 68
Giải bảy 090
Giải sáu 2455 6218 6294
Giải năm 3424
Giải tư
34023 25472 12455
53495 63847 86284 16393
Giải ba 90173 15347
Giải nhì 19438
Giải nhất 58598
Đặc biệt 769851
Đầu đuôi
0  
1 8
2 3 4
3 8
4 7 7
5 1 5 5
6  
7 2 3
8 4
9 0 3 4 5 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 11/06/2024

Giải tám 90
Giải bảy 678
Giải sáu 2993 0307 0460
Giải năm 4201
Giải tư
32543 76922 43392
45015 30689 74955 66916
Giải ba 40240 83195
Giải nhì 06584
Giải nhất 61295
Đặc biệt 985521
Đầu đuôi
0 1 7
1 5 6
2 1 2
3  
4 0 3
5 5
6 0
7 8
8 4 9
9 2 3 5 5

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 04/06/2024

Giải tám 43
Giải bảy 288
Giải sáu 3644 4654 5354
Giải năm 6034
Giải tư
22702 90661 08440
79234 21485 39839 10078
Giải ba 13655 44456
Giải nhì 47351
Giải nhất 34128
Đặc biệt 593027
Đầu đuôi
0 2
1  
2 7 8
3 4 4 9
4 0 4
5 1 4 4 5 6
6 1
7 8
8 5 8
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 28/05/2024

Giải tám 63
Giải bảy 440
Giải sáu 6314 1194 2133
Giải năm 5019
Giải tư
23968 96432 27294
03909 28835 38577 08291
Giải ba 44704 87558
Giải nhì 23448
Giải nhất 02790
Đặc biệt 843632
Đầu đuôi
0 4 9
1 4 9
2  
3 2 2 3 5
4 0 8
5 8
6 8
7 7
8  
9 0 1 4 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 21/05/2024

Giải tám 15
Giải bảy 072
Giải sáu 7851 5793 8256
Giải năm 7582
Giải tư
02666 13030 08580
23491 98548 89906 50620
Giải ba 71105 88627
Giải nhì 28935
Giải nhất 39571
Đặc biệt 779132
Đầu đuôi
0 5 6
1  
2 0 7
3 0 2 5
4 8
5 1 6
6 6
7 1 2
8 0 2
9 1 3

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 14/05/2024

Giải tám 16
Giải bảy 748
Giải sáu 2442 3997 3860
Giải năm 0074
Giải tư
94295 32644 17478
94214 74145 49913 60766
Giải ba 72677 83448
Giải nhì 16876
Giải nhất 05833
Đặc biệt 643547
Đầu đuôi
0  
1 3 4
2  
3 3
4 2 4 5 7 8 8
5  
6 0 6
7 4 6 7 8
8  
9 5 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 07/05/2024

Giải tám 76
Giải bảy 121
Giải sáu 5624 2912 5815
Giải năm 6713
Giải tư
94599 46983 00035
06316 95426 02299 89144
Giải ba 06460 88039
Giải nhì 30548
Giải nhất 94875
Đặc biệt 650522
Đầu đuôi
0  
1 2 3 5 6
2 1 2 4 6
3 5 9
4 4 8
5  
6 0
7 5
8 3
9 9 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 30/04/2024

Giải tám 59
Giải bảy 656
Giải sáu 6102 3478 5377
Giải năm 5712
Giải tư
75476 42928 37551
73634 05088 32997 26051
Giải ba 04718 28157
Giải nhì 22077
Giải nhất 83923
Đặc biệt 597370
Đầu đuôi
0 2
1 2 8
2 3 8
3 4
4  
5 1 1 6 7
6  
7 0 6 7 7 8
8 8
9 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 23/04/2024

Giải tám 41
Giải bảy 161
Giải sáu 0232 5720 7883
Giải năm 2194
Giải tư
42072 93893 97036
98175 47234 15438 74345
Giải ba 39834 87862
Giải nhì 39266
Giải nhất 51021
Đặc biệt 714705
Đầu đuôi
0 5
1  
2 0 1
3 2 4 4 6 8
4 5
5  
6 1 2 6
7 2 5
8 3
9 3 4

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 16/04/2024

Giải tám 74
Giải bảy 869
Giải sáu 5206 2110 2061
Giải năm 4939
Giải tư
06827 87732 07940
78404 24275 87919 40707
Giải ba 40869 55335
Giải nhì 40833
Giải nhất 21775
Đặc biệt 433905
Đầu đuôi
0 4 5 6 7
1 0 9
2 7
3 2 3 5 9
4 0
5  
6 1 9 9
7 5 5
8  
9  

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 09/04/2024

Giải tám 27
Giải bảy 866
Giải sáu 1893 4338 6936
Giải năm 0583
Giải tư
81488 23435 49152
00074 56046 49755 34822
Giải ba 55700 50547
Giải nhì 14907
Giải nhất 52831
Đặc biệt 830669
Đầu đuôi
0 0 7
1  
2 2
3 1 5 6 8
4 6 7
5 2 5
6 6 9
7 4
8 3 8
9 3

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 02/04/2024

Giải tám 95
Giải bảy 244
Giải sáu 8365 7387 5843
Giải năm 6451
Giải tư
20182 05392 97450
92990 74605 21616 49161
Giải ba 73469 63823
Giải nhì 23009
Giải nhất 54954
Đặc biệt 532626
Đầu đuôi
0 5 9
1 6
2 3 6
3  
4 3 4
5 0 1 4
6 1 5 9
7  
8 2 7
9 0 2

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 26/03/2024

Giải tám 17
Giải bảy 671
Giải sáu 4686 5345 1256
Giải năm 0339
Giải tư
84069 19705 64030
37785 82751 16131 37077
Giải ba 38284 97473
Giải nhì 23411
Giải nhất 61398
Đặc biệt 610432
Đầu đuôi
0 5
1 1
2  
3 0 1 2 9
4 5
5 1 6
6 9
7 1 3 7
8 4 5 6
9 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 19/03/2024

Giải tám 95
Giải bảy 581
Giải sáu 8328 8126 1213
Giải năm 5570
Giải tư
29686 16152 73066
27690 53890 30432 74754
Giải ba 20571 18443
Giải nhì 18029
Giải nhất 18371
Đặc biệt 002939
Đầu đuôi
0  
1 3
2 6 8 9
3 2 9
4 3
5 2 4
6 6
7 0 1 1
8 1 6
9 0 0