XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 20/09/2022

Giải tám 06
Giải bảy 829
Giải sáu 5005 6235 8589
Giải năm 7338
Giải tư
83647 57238 22626
76002 36737 48572 54694
Giải ba 22044 49759
Giải nhì 47958
Giải nhất 14088
Đặc biệt 649428
Đầu đuôi
0 2 5
1  
2 6 8 9
3 5 7 8 8
4 4 7
5 8 9
6  
7 2
8 8 9
9 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 13/09/2022

Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 3487 4040 2519
Giải năm 3995
Giải tư
90871 66667 62708
72187 10867 41782 94116
Giải ba 87961 15471
Giải nhì 54002
Giải nhất 85864
Đặc biệt 545233
Đầu đuôi
0 2 8
1 6 9
2  
3 3
4 0
5 2
6 1 4 7 7
7 1 1
8 2 7 7
9 5

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 06/09/2022

Giải tám 45
Giải bảy 860
Giải sáu 4394 1737 3072
Giải năm 9269
Giải tư
48118 16707 38366
88475 66702 25297 72747
Giải ba 87952 03691
Giải nhì 03064
Giải nhất 26539
Đặc biệt 059830
Đầu đuôi
0 2 7
1 8
2  
3 0 7 9
4 7
5 2
6 0 4 6 9
7 2 5
8  
9 1 4 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 30/08/2022

Giải tám 04
Giải bảy 794
Giải sáu 4919 1775 9642
Giải năm 1639
Giải tư
53525 67948 47005
72768 21380 74236 85185
Giải ba 30209 12414
Giải nhì 05626
Giải nhất 17540
Đặc biệt 731415
Đầu đuôi
0 5 9
1 4 5 9
2 5 6
3 6 9
4 0 2 8
5  
6 8
7 5
8 0 5
9 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 23/08/2022

Giải tám 24
Giải bảy 120
Giải sáu 6034 8341 8868
Giải năm 9047
Giải tư
34408 62056 58152
55000 84933 26890 39191
Giải ba 40585 20219
Giải nhì 85130
Giải nhất 43508
Đặc biệt 473845
Đầu đuôi
0 0 8 8
1 9
2 0
3 0 3 4
4 1 5 7
5 2 6
6 8
7  
8 5
9 0 1

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 16/08/2022

Giải tám 88
Giải bảy 677
Giải sáu 4671 0832 3959
Giải năm 4231
Giải tư
03772 57616 60235
31979 78412 23614 50650
Giải ba 10293 72734
Giải nhì 61965
Giải nhất 60628
Đặc biệt 364570
Đầu đuôi
0  
1 2 4 6
2 8
3 1 2 4 5
4  
5 0 9
6 5
7 0 1 2 7 9
8  
9 3

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 09/08/2022

Giải tám 11
Giải bảy 923
Giải sáu 0077 1178 8005
Giải năm 4683
Giải tư
07593 32508 35223
87145 24985 70719 72940
Giải ba 71696 95924
Giải nhì 09727
Giải nhất 12497
Đặc biệt 848536
Đầu đuôi
0 5 8
1 9
2 3 3 4 7
3 6
4 0 5
5  
6  
7 7 8
8 3 5
9 3 6 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 02/08/2022

Giải tám 01
Giải bảy 239
Giải sáu 5183 3605 5257
Giải năm 7397
Giải tư
99115 42498 20452
98193 46565 70715 78489
Giải ba 59031 48436
Giải nhì 19684
Giải nhất 26692
Đặc biệt 475792
Đầu đuôi
0 5
1 5 5
2  
3 1 6 9
4  
5 2 7
6 5
7  
8 3 4 9
9 2 2 3 7 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 26/07/2022

Giải tám 36
Giải bảy 107
Giải sáu 5191 1638 6582
Giải năm 8051
Giải tư
01546 19479 09156
99185 89587 55407 33692
Giải ba 96491 46435
Giải nhì 00079
Giải nhất 20608
Đặc biệt 064110
Đầu đuôi
0 7 7 8
1 0
2  
3 5 8
4 6
5 1 6
6  
7 9 9
8 2 5 7
9 1 1 2

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 19/07/2022

Giải tám 04
Giải bảy 264
Giải sáu 5119 9075 6534
Giải năm 8752
Giải tư
24975 67801 73656
48413 01116 33275 46552
Giải ba 17505 03554
Giải nhì 90274
Giải nhất 27421
Đặc biệt 800636
Đầu đuôi
0 1 5
1 3 6 9
2 1
3 4 6
4  
5 2 2 4 6
6 4
7 4 5 5 5
8  
9  

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 12/07/2022

Giải tám 64
Giải bảy 969
Giải sáu 6237 2241 9220
Giải năm 6832
Giải tư
50054 49314 66156
65070 66628 17958 13797
Giải ba 95230 09355
Giải nhì 65861
Giải nhất 05445
Đặc biệt 222635
Đầu đuôi
0  
1 4
2 0 8
3 0 2 5 7
4 1 5
5 4 5 6 8
6 1 9
7 0
8  
9 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL Ngày 05/07/2022

Giải tám 67
Giải bảy 553
Giải sáu 5806 6247 6812
Giải năm 3447
Giải tư
55505 68284 61878
46968 18090 75244 05890
Giải ba 48820 89166
Giải nhì 71072
Giải nhất 83961
Đặc biệt 088061
Đầu đuôi
0 5 6
1 2
2 0
3  
4 4 7 7
5 3
6 1 1 6 8
7 2 8
8 4
9 0 0

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL Ngày 28/06/2022

Giải tám 17
Giải bảy 121
Giải sáu 1466 5637 0199
Giải năm 4338
Giải tư
42922 03641 26831
03016 88273 30975 04908
Giải ba 54408 80489
Giải nhì 00603
Giải nhất 98562
Đặc biệt 705311
Đầu đuôi
0 3 8 8
1 1 6
2 1 2
3 1 7 8
4 1
5  
6 2 6
7 3 5
8 9
9 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL Ngày 21/06/2022

Giải tám 76
Giải bảy 101
Giải sáu 3988 0138 8411
Giải năm 7899
Giải tư
02478 88817 78563
35845 02194 09820 20225
Giải ba 91032 06913
Giải nhì 22658
Giải nhất 72642
Đặc biệt 835167
Đầu đuôi
0 1
1 1 3 7
2 0 5
3 2 8
4 2 5
5 8
6 3 7
7 8
8 8
9 4 9