XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 24/05/2023

Giải tám 15
Giải bảy 998
Giải sáu 5143 8775 6125
Giải năm 1865
Giải tư
88029 28858 91353
92090 39292 81742 05712
Giải ba 57269 85192
Giải nhì 60997
Giải nhất 74053
Đặc biệt 004582
Đầu đuôi
0  
1 2
2 5 9
3  
4 2 3
5 3 3 8
6 5 9
7 5
8 2
9 0 2 2 7 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 17/05/2023

Giải tám 21
Giải bảy 251
Giải sáu 8719 4563 3888
Giải năm 9342
Giải tư
87824 53912 44425
77022 52341 00376 81289
Giải ba 07952 97585
Giải nhì 99979
Giải nhất 78805
Đặc biệt 199323
Đầu đuôi
0 5
1 2 9
2 2 3 4 5
3  
4 1 2
5 1 2
6 3
7 6 9
8 5 8 9
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 10/05/2023

Giải tám 44
Giải bảy 290
Giải sáu 7340 4538 9469
Giải năm 7611
Giải tư
85622 93560 58810
17744 20087 03472 30674
Giải ba 71183 54497
Giải nhì 69168
Giải nhất 23768
Đặc biệt 383219
Đầu đuôi
0  
1 0 1 9
2 2
3 8
4 0 4
5  
6 0 8 8 9
7 2 4
8 3 7
9 0 7

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 03/05/2023

Giải tám 00
Giải bảy 144
Giải sáu 2399 3113 7705
Giải năm 2942
Giải tư
07490 84765 48066
63918 02173 56328 35627
Giải ba 85496 17439
Giải nhì 80566
Giải nhất 43375
Đặc biệt 803670
Đầu đuôi
0 5
1 3 8
2 7 8
3 9
4 2 4
5  
6 5 6 6
7 0 3 5
8  
9 0 6 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 26/04/2023

Giải tám 79
Giải bảy 123
Giải sáu 9805 9518 3339
Giải năm 7609
Giải tư
57459 51139 43392
20024 09048 20707 14189
Giải ba 38607 47940
Giải nhì 46628
Giải nhất 27166
Đặc biệt 173140
Đầu đuôi
0 5 7 7 9
1 8
2 3 4 8
3 9 9
4 0 0 8
5 9
6 6
7  
8 9
9 2

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 19/04/2023

Giải tám 44
Giải bảy 531
Giải sáu 1354 6345 1549
Giải năm 2942
Giải tư
25383 61773 28908
59736 74977 58088 08628
Giải ba 92772 37226
Giải nhì 81798
Giải nhất 43819
Đặc biệt 648615
Đầu đuôi
0 8
1 5 9
2 6 8
3 1 6
4 2 5 9
5 4
6  
7 2 3 7
8 3 8
9 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 12/04/2023

Giải tám 77
Giải bảy 826
Giải sáu 4924 7575 3437
Giải năm 6874
Giải tư
32823 46283 92457
74191 02757 36725 26355
Giải ba 85652 71140
Giải nhì 55089
Giải nhất 67297
Đặc biệt 693423
Đầu đuôi
0  
1  
2 3 3 4 5 6
3 7
4 0
5 2 5 7 7
6  
7 4 5
8 3 9
9 1 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 05/04/2023

Giải tám 73
Giải bảy 132
Giải sáu 6080 6654 1875
Giải năm 1828
Giải tư
15918 74740 57795
05206 19905 85627 86880
Giải ba 66294 13685
Giải nhì 57689
Giải nhất 99056
Đặc biệt 840202
Đầu đuôi
0 2 5 6
1 8
2 7 8
3 2
4 0
5 4 6
6  
7 5
8 0 0 5 9
9 4 5

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 29/03/2023

Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 2915 9757 0435
Giải năm 5126
Giải tư
00668 66990 36948
38646 58570 04407 97637
Giải ba 04003 99122
Giải nhì 08622
Giải nhất 72092
Đặc biệt 496694
Đầu đuôi
0 3 3 7
1 5
2 2 2 6
3 5 7
4 6 8
5 7
6 8
7 0
8  
9 0 2 4

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 22/03/2023

Giải tám 93
Giải bảy 023
Giải sáu 9857 4322 4014
Giải năm 4213
Giải tư
13098 48817 38637
03096 99991 03673 18861
Giải ba 77412 14337
Giải nhì 99101
Giải nhất 19261
Đặc biệt 113420
Đầu đuôi
0 1
1 2 3 4 7
2 0 2 3
3 7 7
4  
5 7
6 1 1
7 3
8  
9 1 6 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 15/03/2023

Giải tám 60
Giải bảy 218
Giải sáu 7316 2508 9036
Giải năm 9432
Giải tư
77007 51519 79566
53033 86070 14520 60990
Giải ba 74935 44651
Giải nhì 92186
Giải nhất 26156
Đặc biệt 916741
Đầu đuôi
0 7 8
1 6 8 9
2 0
3 2 3 5 6
4 1
5 1 6
6 6
7 0
8 6
9 0

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 08/03/2023

Giải tám 89
Giải bảy 687
Giải sáu 4059 0478 7228
Giải năm 8188
Giải tư
74527 10867 43170
79005 66974 50972 57308
Giải ba 84935 09304
Giải nhì 80310
Giải nhất 73595
Đặc biệt 286126
Đầu đuôi
0 4 5 8
1 0
2 6 7 8
3 5
4  
5 9
6 7
7 0 2 4 8
8 7 8
9 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 01/03/2023

Giải tám 52
Giải bảy 981
Giải sáu 9093 9981 6668
Giải năm 7286
Giải tư
81004 29410 38497
64170 69639 60030 21370
Giải ba 22044 42794
Giải nhì 69451
Giải nhất 32468
Đặc biệt 169898
Đầu đuôi
0 4
1 0
2  
3 0 9
4 4
5 1
6 8 8
7 0 0
8 1 1 6
9 3 4 7 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 22/02/2023

Giải tám 39
Giải bảy 513
Giải sáu 8108 8183 0642
Giải năm 9743
Giải tư
31769 82518 08217
32496 00894 76023 83340
Giải ba 55263 81493
Giải nhì 51928
Giải nhất 95039
Đặc biệt 770121
Đầu đuôi
0 8
1 3 7 8
2 1 3 8
3 9
4 0 2 3
5  
6 3 9
7  
8 3
9 3 4 6