XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 28/02/2024

Giải tám 24
Giải bảy 370
Giải sáu 9835 8722 8208
Giải năm 0666
Giải tư
54031 96249 79234
66795 06616 10440 43842
Giải ba 58778 68153
Giải nhì 49765
Giải nhất 18707
Đặc biệt 350292
Đầu đuôi
0 7 8
1 6
2 2
3 1 4 5
4 0 2 9
5 3
6 5 6
7 0 8
8  
9 2 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 21/02/2024

Giải tám 93
Giải bảy 120
Giải sáu 5616 0448 1925
Giải năm 1870
Giải tư
53613 96181 25861
23858 11131 39076 52920
Giải ba 65328 25988
Giải nhì 39817
Giải nhất 09717
Đặc biệt 425740
Đầu đuôi
0  
1 3 6 7 7
2 0 0 5 8
3 1
4 0 8
5 8
6 1
7 0 6
8 1 8
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 14/02/2024

Giải tám 79
Giải bảy 169
Giải sáu 2577 6018 3090
Giải năm 7384
Giải tư
05968 23324 01261
45513 90511 01711 93711
Giải ba 50037 22652
Giải nhì 54961
Giải nhất 08226
Đặc biệt 981141
Đầu đuôi
0  
1 1 1 1 3 8
2 4 6
3 7
4 1
5 2
6 1 1 8 9
7 7
8 4
9 0

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 07/02/2024

Giải tám 25
Giải bảy 310
Giải sáu 6732 2068 8168
Giải năm 8066
Giải tư
44390 45402 95194
91230 67685 19220 29191
Giải ba 21692 86756
Giải nhì 57138
Giải nhất 74862
Đặc biệt 090196
Đầu đuôi
0 2
1 0
2 0
3 0 2 8
4  
5 6
6 2 6 8 8
7  
8 5
9 0 1 2 4 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 31/01/2024

Giải tám 72
Giải bảy 273
Giải sáu 1103 6376 0857
Giải năm 6414
Giải tư
45301 10149 48496
75111 70947 53463 42190
Giải ba 05222 16879
Giải nhì 03676
Giải nhất 76912
Đặc biệt 753990
Đầu đuôi
0 1 3
1 1 2 4
2 2
3  
4 7 9
5 7
6 3
7 3 6 6 9
8  
9 0 0 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 24/01/2024

Giải tám 60
Giải bảy 884
Giải sáu 7017 5641 4752
Giải năm 6192
Giải tư
77380 83819 56467
85775 39891 51387 01304
Giải ba 04702 28048
Giải nhì 93379
Giải nhất 74217
Đặc biệt 414977
Đầu đuôi
0 2 4
1 7 7 9
2  
3  
4 1 8
5 2
6 7
7 5 7 9
8 0 4 7
9 1 2

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 17/01/2024

Giải tám 42
Giải bảy 404
Giải sáu 5155 6358 9981
Giải năm 2894
Giải tư
08337 85015 82666
69396 88172 79799 33635
Giải ba 58519 10291
Giải nhì 45999
Giải nhất 86845
Đặc biệt 505205
Đầu đuôi
0 4 5
1 5 9
2  
3 5 7
4 5
5 5 8
6 6
7 2
8 1
9 1 4 6 9 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 10/01/2024

Giải tám 04
Giải bảy 601
Giải sáu 8331 9193 6330
Giải năm 2505
Giải tư
91904 56023 54286
90041 93469 21391 09689
Giải ba 05787 84977
Giải nhì 03868
Giải nhất 29194
Đặc biệt 944461
Đầu đuôi
0 1 4 5
1  
2 3
3 0 1
4 1
5  
6 1 8 9
7 7
8 6 7 9
9 1 3 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 03/01/2024

Giải tám 35
Giải bảy 865
Giải sáu 2479 2370 6444
Giải năm 8363
Giải tư
44143 31218 48812
24517 87503 70395 88499
Giải ba 70495 85978
Giải nhì 04510
Giải nhất 80117
Đặc biệt 684632
Đầu đuôi
0 3
1 0 2 7 7 8
2  
3 2
4 3 4
5  
6 3 5
7 0 8 9
8  
9 5 5 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 27/12/2023

Giải tám 35
Giải bảy 828
Giải sáu 5208 3324 9116
Giải năm 5834
Giải tư
85030 82620 59037
16000 59582 99056 72754
Giải ba 61485 49472
Giải nhì 10718
Giải nhất 15802
Đặc biệt 174953
Đầu đuôi
0 0 2 8
1 6 8
2 0 4 8
3 0 4 7
4  
5 3 4 6
6  
7 2
8 2 5
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 20/12/2023

Giải tám 44
Giải bảy 026
Giải sáu 6932 8369 9627
Giải năm 4019
Giải tư
57361 03211 31316
39889 44324 34544 48170
Giải ba 68543 10163
Giải nhì 97276
Giải nhất 76277
Đặc biệt 294055
Đầu đuôi
0  
1 1 6 9
2 4 6 7
3 2
4 3 4
5 5
6 1 3 9
7 0 6 7
8 9
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 13/12/2023

Giải tám 37
Giải bảy 580
Giải sáu 9595 2778 5528
Giải năm 4933
Giải tư
64586 49160 90692
14088 18539 29010 19955
Giải ba 91625 09627
Giải nhì 32015
Giải nhất 17598
Đặc biệt 752719
Đầu đuôi
0  
1 0 5 9
2 5 7 8
3 3 9
4  
5 5
6 0
7 8
8 0 6 8
9 2 5 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 06/12/2023

Giải tám 84
Giải bảy 842
Giải sáu 5825 9059 8601
Giải năm 5368
Giải tư
64353 72671 75957
81905 14247 79672 90458
Giải ba 39678 48069
Giải nhì 50876
Giải nhất 58135
Đặc biệt 084716
Đầu đuôi
0 1 5
1 6
2 5
3 5
4 2 7
5 3 7 8 9
6 8 9
7 1 2 6 8
8  
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 29/11/2023

Giải tám 65
Giải bảy 178
Giải sáu 4003 5892 0070
Giải năm 5968
Giải tư
18783 00260 45500
39917 06910 51057 39102
Giải ba 88869 94860
Giải nhì 35061
Giải nhất 76555
Đặc biệt 531531
Đầu đuôi
0 0 2 3
1 0 7
2  
3 1
4  
5 5 7
6 0 0 1 8 9
7 0 8
8 3
9 2