XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 21/09/2022

Giải tám 88
Giải bảy 168
Giải sáu 0380 7100 0629
Giải năm 6656
Giải tư
13369 27049 04393
18622 80559 39958 44333
Giải ba 65629 10790
Giải nhì 68950
Giải nhất 33219
Đặc biệt 446354
Đầu đuôi
0 0
1 9
2 2 9 9
3 3
4 9
5 0 4 6 8 9
6 8 9
7  
8 0
9 0 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 14/09/2022

Giải tám 97
Giải bảy 928
Giải sáu 1865 5720 8013
Giải năm 0145
Giải tư
03345 23800 07816
37751 85679 37034 36234
Giải ba 35459 18883
Giải nhì 86626
Giải nhất 12582
Đặc biệt 774567
Đầu đuôi
0 0
1 3 6
2 0 6 8
3 4 4
4 5 5
5 1 9
6 5 7
7 9
8 2 3
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 07/09/2022

Giải tám 95
Giải bảy 122
Giải sáu 9561 9587 6355
Giải năm 0087
Giải tư
75420 54452 54500
31027 80925 11345 72663
Giải ba 92779 18038
Giải nhì 30360
Giải nhất 92459
Đặc biệt 910180
Đầu đuôi
0 0
1  
2 0 2 5 7
3 8
4 5
5 2 5 9
6 0 1 3
7 9
8 0 7 7
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 31/08/2022

Giải tám 92
Giải bảy 441
Giải sáu 0944 4383 5487
Giải năm 4766
Giải tư
41602 41071 92649
36031 20119 52431 92985
Giải ba 05080 45456
Giải nhì 30290
Giải nhất 68445
Đặc biệt 594631
Đầu đuôi
0 2
1 9
2  
3 1 1 1
4 1 4 5 9
5 6
6 6
7 1
8 0 3 5 7
9 0

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 24/08/2022

Giải tám 26
Giải bảy 770
Giải sáu 3167 5879 0434
Giải năm 4249
Giải tư
70995 99915 72439
22744 68291 83252 12036
Giải ba 49394 88787
Giải nhì 00863
Giải nhất 25699
Đặc biệt 590672
Đầu đuôi
0  
1 5
2  
3 4 6 9
4 4 9
5 2
6 3 7
7 0 2 9
8 7
9 1 4 5 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 17/08/2022

Giải tám 76
Giải bảy 223
Giải sáu 9960 9271 5399
Giải năm 1220
Giải tư
81650 20856 76543
17898 43267 45536 45360
Giải ba 86321 14983
Giải nhì 50106
Giải nhất 20771
Đặc biệt 270977
Đầu đuôi
0 6
1  
2 0 1 3
3 6
4 3
5 0 6
6 0 0 7
7 1 1 7
8 3
9 8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 10/08/2022

Giải tám 17
Giải bảy 229
Giải sáu 2731 2189 0221
Giải năm 6904
Giải tư
81053 32702 42829
17224 20570 79850 12773
Giải ba 33160 46887
Giải nhì 85276
Giải nhất 10254
Đặc biệt 771622
Đầu đuôi
0 2 4
1  
2 1 2 4 9 9
3 1
4  
5 0 3 4
6 0
7 0 3 6
8 7 9
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 03/08/2022

Giải tám 73
Giải bảy 820
Giải sáu 0085 5728 9408
Giải năm 0757
Giải tư
40054 61289 12588
95398 86991 19746 90677
Giải ba 74321 35390
Giải nhì 23341
Giải nhất 07339
Đặc biệt 301911
Đầu đuôi
0 8
1 1
2 0 1 8
3 9
4 1 6
5 4 7
6  
7 7
8 5 8 9
9 0 1 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 27/07/2022

Giải tám 97
Giải bảy 440
Giải sáu 9140 4521 6140
Giải năm 9995
Giải tư
63870 48520 70046
60166 33470 28525 60127
Giải ba 15978 42418
Giải nhì 07923
Giải nhất 88661
Đặc biệt 365729
Đầu đuôi
0  
1 8
2 0 1 3 5 7 9
3  
4 0 0 0 6
5  
6 1 6
7 0 0 8
8  
9 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 20/07/2022

Giải tám 03
Giải bảy 827
Giải sáu 3479 7688 0878
Giải năm 2642
Giải tư
10766 53150 57457
01992 50908 07597 74667
Giải ba 31778 38903
Giải nhì 29779
Giải nhất 45478
Đặc biệt 740647
Đầu đuôi
0 3 8
1  
2 7
3  
4 2 7
5 0 7
6 6 7
7 8 8 8 9 9
8 8
9 2 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 13/07/2022

Giải tám 82
Giải bảy 731
Giải sáu 5867 2716 3876
Giải năm 1511
Giải tư
74974 47092 86656
61461 55051 72349 10619
Giải ba 34268 30997
Giải nhì 99213
Giải nhất 73477
Đặc biệt 203070
Đầu đuôi
0  
1 1 3 6 9
2  
3 1
4 9
5 1 6
6 1 7 8
7 0 4 6 7
8  
9 2 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 06/07/2022

Giải tám 56
Giải bảy 377
Giải sáu 8622 4426 9183
Giải năm 9668
Giải tư
53057 97416 41431
98147 00395 42537 54510
Giải ba 26837 77792
Giải nhì 41540
Giải nhất 91730
Đặc biệt 060085
Đầu đuôi
0  
1 0 6
2 2 6
3 0 1 7 7
4 0 7
5 7
6 8
7 7
8 3 5
9 2 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 29/06/2022

Giải tám 14
Giải bảy 232
Giải sáu 1199 9837 0454
Giải năm 3388
Giải tư
51400 78278 66036
97681 13655 47325 26172
Giải ba 65509 83535
Giải nhì 79437
Giải nhất 86245
Đặc biệt 779318
Đầu đuôi
0 0 9
1 8
2 5
3 2 5 6 7 7
4 5
5 4 5
6  
7 2 8
8 1 8
9 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 22/06/2022

Giải tám 11
Giải bảy 853
Giải sáu 3428 8250 5573
Giải năm 8594
Giải tư
93496 67317 42593
48035 32999 48685 80308
Giải ba 96949 92810
Giải nhì 19296
Giải nhất 57196
Đặc biệt 793817
Đầu đuôi
0 8
1 0 7 7
2 8
3 5
4 9
5 0 3
6  
7 3
8 5
9 3 4 6 6 6 9