XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 10/07/2024

Giải tám 87
Giải bảy 759
Giải sáu 4582 3641 4523
Giải năm 0898
Giải tư
76343 50840 89214
92419 60422 83684 91228
Giải ba 90414 56987
Giải nhì 23198
Giải nhất 67977
Đặc biệt 487210
Đầu đuôi
0  
1 0 4 4 9
2 2 3 8
3  
4 0 1 3
5 9
6  
7 7
8 2 4 7
9 8 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 03/07/2024

Giải tám 37
Giải bảy 232
Giải sáu 0167 6937 5050
Giải năm 4459
Giải tư
51579 77033 05560
97480 13438 43401 85011
Giải ba 38558 47182
Giải nhì 25184
Giải nhất 58244
Đặc biệt 790463
Đầu đuôi
0 1
1 1
2  
3 2 3 7 8
4 4
5 0 8 9
6 0 3 7
7 9
8 0 2 4
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 26/06/2024

Giải tám 66
Giải bảy 682
Giải sáu 4489 9110 8688
Giải năm 1714
Giải tư
63426 54149 96351
33036 09793 59710 05972
Giải ba 91254 85022
Giải nhì 84960
Giải nhất 93771
Đặc biệt 729950
Đầu đuôi
0  
1 0 0 4
2 2 6
3 6
4 9
5 0 1 4
6 0
7 1 2
8 2 8 9
9 3

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 19/06/2024

Giải tám 92
Giải bảy 514
Giải sáu 0186 4207 9089
Giải năm 4375
Giải tư
24767 33877 27790
68227 22041 38477 64770
Giải ba 47679 79791
Giải nhì 82405
Giải nhất 78732
Đặc biệt 549422
Đầu đuôi
0 5 7
1 4
2 2 7
3 2
4 1
5  
6 7
7 0 5 7 7 9
8 6 9
9 0 1

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 12/06/2024

Giải tám 28
Giải bảy 128
Giải sáu 2372 0445 2601
Giải năm 9039
Giải tư
23941 31689 53775
71899 05445 13496 23754
Giải ba 48447 43406
Giải nhì 07297
Giải nhất 68269
Đặc biệt 292199
Đầu đuôi
0 1 6
1  
2 8
3 9
4 1 5 5 7
5 4
6 9
7 2 5
8 9
9 6 7 9 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 05/06/2024

Giải tám 53
Giải bảy 891
Giải sáu 4896 8792 6640
Giải năm 1344
Giải tư
45444 84973 81606
77819 04396 87885 52139
Giải ba 59363 15241
Giải nhì 22842
Giải nhất 42259
Đặc biệt 415774
Đầu đuôi
0 6
1 9
2  
3 9
4 0 1 2 4 4
5 9
6 3
7 3 4
8 5
9 1 2 6 6

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 29/05/2024

Giải tám 99
Giải bảy 417
Giải sáu 1502 2994 9436
Giải năm 8247
Giải tư
56802 69606 73753
02719 26303 60102 55743
Giải ba 43205 20585
Giải nhì 54037
Giải nhất 68739
Đặc biệt 854302
Đầu đuôi
0 2 2 2 2 3 5 6
1 7 9
2  
3 6 7 9
4 3 7
5 3
6  
7  
8 5
9 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 22/05/2024

Giải tám 75
Giải bảy 167
Giải sáu 0399 6400 0213
Giải năm 7191
Giải tư
66298 17129 16434
89239 85708 98919 65081
Giải ba 57121 10501
Giải nhì 10511
Giải nhất 27653
Đặc biệt 825835
Đầu đuôi
0 0 1 8
1 1 3 9
2 1 9
3 4 5 9
4  
5 3
6 7
7  
8 1
9 1 8 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 15/05/2024

Giải tám 72
Giải bảy 357
Giải sáu 1753 0495 8195
Giải năm 2049
Giải tư
02984 06723 08026
09139 40970 28441 01610
Giải ba 38333 43037
Giải nhì 18263
Giải nhất 81864
Đặc biệt 516741
Đầu đuôi
0  
1 0
2 3 6
3 3 7 9
4 1 1 9
5 3 7
6 3 4
7 0
8 4
9 5 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 08/05/2024

Giải tám 84
Giải bảy 177
Giải sáu 8085 1575 1081
Giải năm 3676
Giải tư
12999 12891 69195
62446 89512 39481 98082
Giải ba 13908 77693
Giải nhì 05167
Giải nhất 39971
Đặc biệt 874204
Đầu đuôi
0 4 8
1 2
2  
3  
4 6
5  
6 7
7 1 5 6 7
8 1 1 2 5
9 1 3 5 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 01/05/2024

Giải tám 90
Giải bảy 125
Giải sáu 1539 8403 9576
Giải năm 1976
Giải tư
70661 33297 69956
54531 94119 70890 94493
Giải ba 32101 50340
Giải nhì 11702
Giải nhất 10271
Đặc biệt 393889
Đầu đuôi
0 1 2 3
1 9
2 5
3 1 9
4 0
5 6
6 1
7 1 6 6
8 9
9 0 3 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 24/04/2024

Giải tám 06
Giải bảy 889
Giải sáu 0979 5587 4688
Giải năm 4371
Giải tư
01609 38107 77768
28461 27585 95275 49728
Giải ba 27992 41004
Giải nhì 80583
Giải nhất 99805
Đặc biệt 686889
Đầu đuôi
0 4 5 7 9
1  
2 8
3  
4  
5  
6 1 8
7 1 5 9
8 3 5 7 8 9 9
9 2

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 17/04/2024

Giải tám 89
Giải bảy 132
Giải sáu 6566 3205 3147
Giải năm 9943
Giải tư
16374 00215 41541
57610 60921 27993 51714
Giải ba 31047 13061
Giải nhì 25938
Giải nhất 41388
Đặc biệt 074764
Đầu đuôi
0 5
1 0 4 5
2 1
3 2 8
4 1 3 7 7
5  
6 1 4 6
7 4
8 8
9 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 10/04/2024

Giải tám 75
Giải bảy 048
Giải sáu 1589 9819 2705
Giải năm 8843
Giải tư
25237 50956 04332
64243 87093 24999 53108
Giải ba 73778 60988
Giải nhì 92252
Giải nhất 74107
Đặc biệt 940716
Đầu đuôi
0 5 7 8
1 6 9
2  
3 2 7
4 3 3 8
5 2 6
6  
7 8
8 8 9
9 3 9