XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 25/01/2023

Giải tám 74
Giải bảy 739
Giải sáu 3743 6840 4417
Giải năm 2772
Giải tư
84148 44889 97865
88594 90580 35179 59203
Giải ba 02128 74044
Giải nhì 08556
Giải nhất 34133
Đặc biệt 120705
Đầu đuôi
0 3 5
1 7
2 8
3 3 9
4 0 3 4 8
5 6
6 5
7 2 9
8 0 9
9 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 18/01/2023

Giải tám 51
Giải bảy 783
Giải sáu 1676 9043 4465
Giải năm 9421
Giải tư
27150 67563 29511
44994 99874 48634 67910
Giải ba 04115 43628
Giải nhì 80851
Giải nhất 03394
Đặc biệt 003168
Đầu đuôi
0  
1 0 1 5
2 1 8
3 4
4 3
5 0 1
6 3 5 8
7 4 6
8 3
9 4 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 11/01/2023

Giải tám 22
Giải bảy 645
Giải sáu 1039 4733 4589
Giải năm 1758
Giải tư
34404 28623 57654
86322 85751 38103 06552
Giải ba 78423 92282
Giải nhì 77006
Giải nhất 60167
Đặc biệt 761195
Đầu đuôi
0 3 4 6
1  
2 2 3 3
3 3 9
4 5
5 1 2 4 8
6 7
7  
8 2 9
9 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 04/01/2023

Giải tám 89
Giải bảy 910
Giải sáu 5552 9845 9505
Giải năm 7258
Giải tư
54772 89449 49877
68263 28593 34553 96610
Giải ba 10940 17892
Giải nhì 32948
Giải nhất 10720
Đặc biệt 713865
Đầu đuôi
0 5
1 0 0
2 0
3  
4 0 5 8 9
5 2 3 8
6 3 5
7 2 7
8  
9 2 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 28/12/2022

Giải tám 52
Giải bảy 463
Giải sáu 9900 9347 6534
Giải năm 1548
Giải tư
50721 10794 51947
90106 76057 00739 82260
Giải ba 16822 56493
Giải nhì 22025
Giải nhất 15182
Đặc biệt 830388
Đầu đuôi
0 0 6
1  
2 1 2 5
3 4 9
4 7 7 8
5 7
6 0 3
7  
8 2 8
9 3 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 21/12/2022

Giải tám 28
Giải bảy 119
Giải sáu 1387 6890 2803
Giải năm 1421
Giải tư
98405 43198 50263
60619 86881 06500 47133
Giải ba 75464 38705
Giải nhì 74562
Giải nhất 83782
Đặc biệt 389352
Đầu đuôi
0 0 3 5 5
1 9 9
2 1
3 3
4  
5 2
6 2 3 4
7  
8 1 2 7
9 0 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 14/12/2022

Giải tám 86
Giải bảy 694
Giải sáu 1948 7838 9112
Giải năm 2833
Giải tư
44372 89734 92196
29996 51462 31917 03491
Giải ba 58028 07835
Giải nhì 99629
Giải nhất 81343
Đặc biệt 776985
Đầu đuôi
0  
1 2 7
2 8 9
3 3 4 5 8
4 3 8
5  
6 2
7 2
8 5
9 1 4 6 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 07/12/2022

Giải tám 96
Giải bảy 545
Giải sáu 1291 5962 7628
Giải năm 9124
Giải tư
42721 63060 59172
72832 68084 39652 61375
Giải ba 89474 57633
Giải nhì 34164
Giải nhất 82600
Đặc biệt 583791
Đầu đuôi
0 0
1  
2 1 4 8
3 2 3
4 5
5 2
6 0 2 4
7 2 4 5
8 4
9 1 1

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 30/11/2022

Giải tám 29
Giải bảy 278
Giải sáu 6602 3696 8043
Giải năm 4899
Giải tư
12525 74858 94156
24667 43625 28907 63207
Giải ba 20573 26070
Giải nhì 35666
Giải nhất 01489
Đặc biệt 787744
Đầu đuôi
0 2 7 7
1  
2 5 5
3  
4 3 4
5 6 8
6 6 7
7 0 3 8
8 9
9 6 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 23/11/2022

Giải tám 95
Giải bảy 036
Giải sáu 8524 8183 0702
Giải năm 7939
Giải tư
11920 33137 23724
80712 67506 53162 44280
Giải ba 58600 00734
Giải nhì 38955
Giải nhất 49723
Đặc biệt 004645
Đầu đuôi
0 0 2 6
1 2
2 0 3 4 4
3 4 6 7 9
4 5
5 5
6 2
7  
8 0 3
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 16/11/2022

Giải tám 01
Giải bảy 394
Giải sáu 7741 4693 8140
Giải năm 5463
Giải tư
65784 86876 77737
70501 41637 12234 73935
Giải ba 70703 53211
Giải nhì 20708
Giải nhất 69778
Đặc biệt 289076
Đầu đuôi
0 1 3 8
1 1
2  
3 4 5 7 7
4 0 1
5  
6 3
7 6 6 8
8 4
9 3 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST Ngày 09/11/2022

Giải tám 17
Giải bảy 160
Giải sáu 0800 6837 9968
Giải năm 3002
Giải tư
63138 69334 24848
49416 01996 67392 43111
Giải ba 74943 87889
Giải nhì 52476
Giải nhất 61231
Đặc biệt 676454
Đầu đuôi
0 0 2
1 1 6
2  
3 1 4 7 8
4 3 8
5 4
6 0 8
7 6
8 9
9 2 6

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST Ngày 02/11/2022

Giải tám 82
Giải bảy 737
Giải sáu 6202 5062 1581
Giải năm 7397
Giải tư
87216 31029 47376
42699 28921 73554 06046
Giải ba 78891 54077
Giải nhì 41512
Giải nhất 67432
Đặc biệt 695342
Đầu đuôi
0 2
1 2 6
2 1 9
3 2 7
4 2 6
5 4
6 2
7 6 7
8 1
9 1 7 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST Ngày 26/10/2022

Giải tám 52
Giải bảy 336
Giải sáu 4167 1235 9351
Giải năm 2805
Giải tư
37878 95865 57102
80043 93125 45742 02580
Giải ba 52452 63745
Giải nhì 74157
Giải nhất 50922
Đặc biệt 443482
Đầu đuôi
0 2 5
1  
2 2 5
3 5 6
4 2 3 5
5 1 2 7
6 5 7
7 8
8 0 2
9