XSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 05/02/2023

Giải tám 38
Giải bảy 830
Giải sáu 4906 6176 4204
Giải năm 0661
Giải tư
22617 39775 83532
16230 03480 10578 52265
Giải ba 86209 43689
Giải nhì 18800
Giải nhất 66422
Đặc biệt 747128
Đầu đuôi
0 0 4 6 9
1 7
2 2 8
3 0 0 2
4  
5  
6 1 5
7 5 6 8
8 0 9
9  

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 29/01/2023

Giải tám 55
Giải bảy 871
Giải sáu 5083 6573 5026
Giải năm 3980
Giải tư
91798 62792 06714
68953 63287 44801 60099
Giải ba 22914 89864
Giải nhì 59107
Giải nhất 77028
Đặc biệt 495562
Đầu đuôi
0 1 7
1 4 4
2 6 8
3  
4  
5 3
6 2 4
7 1 3
8 0 3 7
9 2 8 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 22/01/2023

Giải tám 44
Giải bảy 559
Giải sáu 1334 8769 2424
Giải năm 1740
Giải tư
54788 19863 15615
09497 95599 18769 55377
Giải ba 30839 33185
Giải nhì 05346
Giải nhất 56954
Đặc biệt 205717
Đầu đuôi
0  
1 5 7
2 4
3 4 9
4 0 6
5 4 9
6 3 9 9
7 7
8 5 8
9 7 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 15/01/2023

Giải tám 56
Giải bảy 719
Giải sáu 9103 4868 4294
Giải năm 2197
Giải tư
50665 62334 99049
22747 56982 84820 13635
Giải ba 32679 32954
Giải nhì 13430
Giải nhất 10169
Đặc biệt 623494
Đầu đuôi
0 3
1 9
2 0
3 0 4 5
4 7 9
5 4
6 5 8 9
7 9
8 2
9 4 4 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 08/01/2023

Giải tám 46
Giải bảy 345
Giải sáu 5562 4189 0758
Giải năm 6692
Giải tư
21190 79563 33127
18494 36727 95792 90897
Giải ba 01027 87317
Giải nhì 54482
Giải nhất 94928
Đặc biệt 834815
Đầu đuôi
0  
1 5 7
2 7 7 7 8
3  
4 5
5 8
6 2 3
7  
8 2 9
9 0 2 2 4 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 01/01/2023

Giải tám 95
Giải bảy 310
Giải sáu 8907 9492 3535
Giải năm 4594
Giải tư
69180 34333 46859
54425 02420 87374 25317
Giải ba 86406 51077
Giải nhì 00249
Giải nhất 87430
Đặc biệt 939439
Đầu đuôi
0 6 7
1 0 7
2 0 5
3 0 3 5 9
4 9
5 9
6  
7 4 7
8 0
9 2 4

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 25/12/2022

Giải tám 44
Giải bảy 948
Giải sáu 3806 7361 2726
Giải năm 2287
Giải tư
50659 70845 73490
58863 87787 95345 00057
Giải ba 83337 71109
Giải nhì 87240
Giải nhất 04338
Đặc biệt 837069
Đầu đuôi
0 6 9
1  
2 6
3 7 8
4 0 5 5 8
5 7 9
6 1 3 9
7  
8 7 7
9 0

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 18/12/2022

Giải tám 75
Giải bảy 420
Giải sáu 4867 5797 2941
Giải năm 0310
Giải tư
28883 19602 32631
79137 34397 02357 97249
Giải ba 11425 70915
Giải nhì 45858
Giải nhất 82355
Đặc biệt 096372
Đầu đuôi
0 2
1 0 5
2 0 5
3 1 7
4 1 9
5 5 7 8
6 7
7 2
8 3
9 7 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 11/12/2022

Giải tám 66
Giải bảy 174
Giải sáu 2573 1340 0652
Giải năm 6115
Giải tư
17682 38057 82992
01513 58323 97958 28226
Giải ba 83896 93382
Giải nhì 14850
Giải nhất 30662
Đặc biệt 585660
Đầu đuôi
0  
1 3 5
2 3 6
3  
4 0
5 0 2 7 8
6 0 2
7 3 4
8 2 2
9 2 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 04/12/2022

Giải tám 73
Giải bảy 506
Giải sáu 5458 5906 4902
Giải năm 7900
Giải tư
37651 43018 93787
77756 17202 40319 44175
Giải ba 09316 87376
Giải nhì 03163
Giải nhất 01663
Đặc biệt 130716
Đầu đuôi
0 0 2 2 6 6
1 6 6 8 9
2  
3  
4  
5 1 6 8
6 3 3
7 5 6
8 7
9  

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 27/11/2022

Giải tám 41
Giải bảy 393
Giải sáu 3999 7833 3507
Giải năm 4755
Giải tư
79029 64450 26476
69380 22545 31289 50605
Giải ba 61749 63393
Giải nhì 94224
Giải nhất 14090
Đặc biệt 402338
Đầu đuôi
0 5 7
1  
2 4 9
3 3 8
4 5 9
5 0 5
6  
7 6
8 0 9
9 0 3 3 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 20/11/2022

Giải tám 46
Giải bảy 555
Giải sáu 5026 6143 5286
Giải năm 5831
Giải tư
32222 07661 26605
63918 31596 96484 05498
Giải ba 90189 21048
Giải nhì 63284
Giải nhất 96574
Đặc biệt 261399
Đầu đuôi
0 5
1 8
2 2 6
3 1
4 3 8
5 5
6 1
7 4
8 4 4 6 9
9 6 8 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 13/11/2022

Giải tám 12
Giải bảy 979
Giải sáu 9035 0282 5723
Giải năm 8041
Giải tư
03937 31532 03422
26779 53949 51136 19174
Giải ba 74476 76233
Giải nhì 06793
Giải nhất 73556
Đặc biệt 101232
Đầu đuôi
0  
1  
2 2 3
3 2 2 3 5 6 7
4 1 9
5 6
6  
7 4 6 9 9
8 2
9 3

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 06/11/2022

Giải tám 82
Giải bảy 947
Giải sáu 4484 0437 4497
Giải năm 4561
Giải tư
63723 18850 20163
36712 78121 38667 56673
Giải ba 03323 60183
Giải nhì 08537
Giải nhất 18098
Đặc biệt 981708
Đầu đuôi
0 8
1 2
2 1 3 3
3 7 7
4 7
5 0
6 1 3 7
7 3
8 3 4
9 7 8