XSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 19/05/2024

Giải tám 65
Giải bảy 369
Giải sáu 1669 3686 8992
Giải năm 4983
Giải tư
51513 43470 90320
91484 45179 25072 70978
Giải ba 89326 53009
Giải nhì 64357
Giải nhất 62959
Đặc biệt 168593
Đầu đuôi
0 9
1 3
2 0 6
3  
4  
5 7 9
6 9 9
7 0 2 8 9
8 3 4 6
9 2 3

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 12/05/2024

Giải tám 00
Giải bảy 474
Giải sáu 2647 0797 6157
Giải năm 9910
Giải tư
42331 22590 83392
16721 96059 43505 29135
Giải ba 14167 98771
Giải nhì 79958
Giải nhất 05143
Đặc biệt 539211
Đầu đuôi
0 5
1 0 1
2 1
3 1 5
4 3 7
5 7 8 9
6 7
7 1 4
8  
9 0 2 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 05/05/2024

Giải tám 89
Giải bảy 471
Giải sáu 1802 4531 0005
Giải năm 7204
Giải tư
74832 81460 06157
28318 40853 70073 55020
Giải ba 31106 89749
Giải nhì 82609
Giải nhất 77596
Đặc biệt 442385
Đầu đuôi
0 2 4 5 6 9
1 8
2 0
3 1 2
4 9
5 3 7
6 0
7 1 3
8 5
9 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 28/04/2024

Giải tám 87
Giải bảy 209
Giải sáu 2263 0668 1190
Giải năm 3277
Giải tư
25147 71552 64407
16629 99475 66471 64276
Giải ba 42849 89850
Giải nhì 32202
Giải nhất 69453
Đặc biệt 659746
Đầu đuôi
0 2 7 9
1  
2 9
3  
4 6 7 9
5 0 2 3
6 3 8
7 1 5 6 7
8  
9 0

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 21/04/2024

Giải tám 93
Giải bảy 535
Giải sáu 1415 8741 3811
Giải năm 0989
Giải tư
37497 45392 93158
47943 56844 06824 03766
Giải ba 55419 18016
Giải nhì 73297
Giải nhất 24201
Đặc biệt 943309
Đầu đuôi
0 1 9
1 1 5 6 9
2 4
3 5
4 1 3 4
5 8
6 6
7  
8 9
9 2 7 7

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 14/04/2024

Giải tám 78
Giải bảy 365
Giải sáu 6259 7467 5687
Giải năm 4570
Giải tư
88555 83095 09403
98261 40365 15728 93203
Giải ba 45347 53531
Giải nhì 85963
Giải nhất 09435
Đặc biệt 952073
Đầu đuôi
0 3 3
1  
2 8
3 1 5
4 7
5 5 9
6 1 3 5 5 7
7 0 3
8 7
9 5

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 07/04/2024

Giải tám 51
Giải bảy 515
Giải sáu 2827 0794 0144
Giải năm 7621
Giải tư
89161 82913 47374
83111 44453 80566 64527
Giải ba 33483 12115
Giải nhì 33875
Giải nhất 40026
Đặc biệt 388389
Đầu đuôi
0  
1 1 3 5 5
2 1 6 7 7
3  
4 4
5 3
6 1 6
7 4 5
8 3 9
9 4

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 31/03/2024

Giải tám 51
Giải bảy 805
Giải sáu 6323 0808 8538
Giải năm 0393
Giải tư
41375 05571 74635
88530 57943 56594 27002
Giải ba 25584 10494
Giải nhì 45902
Giải nhất 92299
Đặc biệt 237298
Đầu đuôi
0 2 2 5 8
1  
2 3
3 0 5 8
4 3
5  
6  
7 1 5
8 4
9 3 4 4 8 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 24/03/2024

Giải tám 77
Giải bảy 914
Giải sáu 7292 3833 6384
Giải năm 1468
Giải tư
04381 63292 25561
99762 88721 82982 29161
Giải ba 12660 50652
Giải nhì 74443
Giải nhất 62739
Đặc biệt 620045
Đầu đuôi
0  
1 4
2 1
3 3 9
4 3 5
5 2
6 0 1 1 2 8
7  
8 1 2 4
9 2 2

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 17/03/2024

Giải tám 38
Giải bảy 414
Giải sáu 0190 2977 4590
Giải năm 0554
Giải tư
39586 43005 41034
66363 83052 23777 52695
Giải ba 50401 06547
Giải nhì 10280
Giải nhất 37654
Đặc biệt 522925
Đầu đuôi
0 1 5
1 4
2 5
3 4
4 7
5 2 4 4
6 3
7 7 7
8 0 6
9 0 0 5

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 10/03/2024

Giải tám 62
Giải bảy 439
Giải sáu 5698 6340 0423
Giải năm 7622
Giải tư
01219 67002 51693
71083 70146 99452 91719
Giải ba 82564 37006
Giải nhì 40287
Giải nhất 73673
Đặc biệt 312636
Đầu đuôi
0 2 6
1 9 9
2 2 3
3 6 9
4 0 6
5 2
6 4
7 3
8 3 7
9 3 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 03/03/2024

Giải tám 14
Giải bảy 325
Giải sáu 6144 8078 8867
Giải năm 3489
Giải tư
42821 65336 08911
09134 29601 49827 93907
Giải ba 73425 69769
Giải nhì 22223
Giải nhất 01834
Đặc biệt 250788
Đầu đuôi
0 1 7
1 1
2 1 3 5 5 7
3 4 4 6
4 4
5  
6 7 9
7 8
8 8 9
9  

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 25/02/2024

Giải tám 87
Giải bảy 671
Giải sáu 5298 1224 0079
Giải năm 6456
Giải tư
49534 32936 18276
98253 04940 88432 19404
Giải ba 37070 25386
Giải nhì 51290
Giải nhất 48578
Đặc biệt 392726
Đầu đuôi
0 4
1  
2 4 6
3 2 4 6
4 0
5 3 6
6  
7 0 1 6 8 9
8 6
9 0 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 18/02/2024

Giải tám 22
Giải bảy 366
Giải sáu 1589 2716 2375
Giải năm 6043
Giải tư
66552 11383 33237
50927 30936 56238 07323
Giải ba 56613 04170
Giải nhì 11201
Giải nhất 09252
Đặc biệt 874539
Đầu đuôi
0 1
1 3 6
2 3 7
3 6 7 8 9
4 3
5 2 2
6 6
7 0 5
8 3 9
9