XSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 10/12/2023

Giải tám 98
Giải bảy 862
Giải sáu 3157 4833 7066
Giải năm 5230
Giải tư
09979 95599 60095
63127 47442 40767 58451
Giải ba 00418 42254
Giải nhì 59391
Giải nhất 55110
Đặc biệt 300589
Đầu đuôi
0  
1 0 8
2 7
3 0 3
4 2
5 1 4 7
6 2 6 7
7 9
8 9
9 1 5 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 03/12/2023

Giải tám 14
Giải bảy 762
Giải sáu 9057 3130 3724
Giải năm 9850
Giải tư
49447 55085 56044
58677 83210 29729 36317
Giải ba 42857 42938
Giải nhì 35309
Giải nhất 33858
Đặc biệt 425171
Đầu đuôi
0 9
1 0 7
2 4 9
3 0 8
4 4 7
5 0 7 7 8
6 2
7 1 7
8 5
9  

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 26/11/2023

Giải tám 32
Giải bảy 899
Giải sáu 3006 4462 5122
Giải năm 7880
Giải tư
32050 49265 14855
30012 87558 59702 46319
Giải ba 87309 89145
Giải nhì 04196
Giải nhất 76685
Đặc biệt 094895
Đầu đuôi
0 2 6 9
1 2 9
2 2
3  
4 5
5 0 5 8
6 2 5
7  
8 0 5
9 5 6 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 19/11/2023

Giải tám 81
Giải bảy 362
Giải sáu 6771 9478 5476
Giải năm 8151
Giải tư
39616 52892 10892
57944 22628 58507 82160
Giải ba 29844 51297
Giải nhì 82800
Giải nhất 45805
Đặc biệt 710668
Đầu đuôi
0 0 5 7
1 6
2 8
3  
4 4 4
5 1
6 0 2 8
7 1 6 8
8  
9 2 2 7

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 12/11/2023

Giải tám 18
Giải bảy 851
Giải sáu 6340 7273 3277
Giải năm 8739
Giải tư
55280 39737 19894
58603 12171 33689 87346
Giải ba 22723 72074
Giải nhì 43603
Giải nhất 00309
Đặc biệt 647492
Đầu đuôi
0 3 3 9
1  
2 3
3 7 9
4 0 6
5 1
6  
7 1 3 4 7
8 0 9
9 2 4

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 05/11/2023

Giải tám 96
Giải bảy 767
Giải sáu 6837 7572 8765
Giải năm 2707
Giải tư
93594 80337 52171
92868 18887 97016 30933
Giải ba 18456 16016
Giải nhì 55622
Giải nhất 77677
Đặc biệt 413022
Đầu đuôi
0 7
1 6 6
2 2 2
3 3 7 7
4  
5 6
6 5 7 8
7 1 2 7
8 7
9 4

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 29/10/2023

Giải tám 07
Giải bảy 992
Giải sáu 9140 1159 7211
Giải năm 1652
Giải tư
58119 83998 95961
48419 92069 14697 01244
Giải ba 98889 44072
Giải nhì 08479
Giải nhất 11451
Đặc biệt 070271
Đầu đuôi
0  
1 1 9 9
2  
3  
4 0 4
5 1 2 9
6 1 9
7 1 2 9
8 9
9 2 7 8

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 22/10/2023

Giải tám 99
Giải bảy 077
Giải sáu 6098 7533 3134
Giải năm 6521
Giải tư
65053 02249 37407
45285 47339 67162 32212
Giải ba 50578 23361
Giải nhì 22344
Giải nhất 76934
Đặc biệt 027100
Đầu đuôi
0 0 7
1 2
2 1
3 3 4 4 9
4 4 9
5 3
6 1 2
7 7 8
8 5
9 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 15/10/2023

Giải tám 11
Giải bảy 331
Giải sáu 3800 3521 8689
Giải năm 5648
Giải tư
33820 08657 99737
30474 75329 31663 12754
Giải ba 64459 68994
Giải nhì 05616
Giải nhất 31695
Đặc biệt 198112
Đầu đuôi
0 0
1 2 6
2 0 1 9
3 1 7
4 8
5 4 7 9
6 3
7 4
8 9
9 4 5

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 08/10/2023

Giải tám 44
Giải bảy 045
Giải sáu 0477 8524 4987
Giải năm 2354
Giải tư
36175 65501 46616
00796 96054 90040 73448
Giải ba 61799 69281
Giải nhì 36821
Giải nhất 61521
Đặc biệt 574660
Đầu đuôi
0 1
1 6
2 1 1 4
3  
4 0 5 8
5 4 4
6 0
7 5 7
8 1 7
9 6 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 01/10/2023

Giải tám 98
Giải bảy 014
Giải sáu 0698 6849 8483
Giải năm 2062
Giải tư
07151 74534 60329
78142 22566 38163 20544
Giải ba 51489 99615
Giải nhì 92952
Giải nhất 94835
Đặc biệt 724394
Đầu đuôi
0  
1 4 5
2 9
3 4 5
4 2 4 9
5 1 2
6 2 3 6
7  
8 3 9
9 4 8

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG Ngày 24/09/2023

Giải tám 89
Giải bảy 432
Giải sáu 1782 7888 7384
Giải năm 1191
Giải tư
71056 36825 72523
25682 01355 91309 40096
Giải ba 87069 79801
Giải nhì 89246
Giải nhất 20066
Đặc biệt 514448
Đầu đuôi
0 1 9
1  
2 3 5
3 2
4 6 8
5 5 6
6 6 9
7  
8 2 2 4 8
9 1 6

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG Ngày 17/09/2023

Giải tám 17
Giải bảy 838
Giải sáu 7702 0251 7593
Giải năm 5426
Giải tư
06068 49805 18818
23475 38303 04831 13830
Giải ba 05285 12231
Giải nhì 38168
Giải nhất 02962
Đặc biệt 050246
Đầu đuôi
0 2 3 5
1 8
2 6
3 0 1 1 8
4 6
5 1
6 2 8 8
7 5
8 5
9 3

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG Ngày 10/09/2023

Giải tám 09
Giải bảy 773
Giải sáu 8659 1875 2416
Giải năm 8859
Giải tư
94952 44054 96874
33631 07452 18481 62910
Giải ba 50818 73315
Giải nhì 88200
Giải nhất 38434
Đặc biệt 926219
Đầu đuôi
0 0
1 0 5 6 8 9
2  
3 1 4
4  
5 2 2 4 9 9
6  
7 3 4 5
8 1
9