XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 27/01/2023

Giải tám 26
Giải bảy 345
Giải sáu 1773 4197 8002
Giải năm 0110
Giải tư
35456 86803 88757
65084 99917 76141 34641
Giải ba 80135 79713
Giải nhì 02248
Giải nhất 99482
Đặc biệt 723196
Đầu đuôi
0 2 3
1 0 3 7
2  
3 5
4 1 1 5 8
5 6 7
6  
7 3
8 2 4
9 6 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 20/01/2023

Giải tám 29
Giải bảy 238
Giải sáu 3233 2187 5313
Giải năm 4394
Giải tư
86451 87875 11667
07722 69745 07651 28930
Giải ba 31406 10873
Giải nhì 19553
Giải nhất 00801
Đặc biệt 622760
Đầu đuôi
0 1 6
1 3
2 2
3 0 3 8
4 5
5 1 1 3
6 0 7
7 3 5
8 7
9 4

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 13/01/2023

Giải tám 03
Giải bảy 205
Giải sáu 4995 7015 3920
Giải năm 1005
Giải tư
10513 26297 74068
30005 14481 38077 19027
Giải ba 17197 76926
Giải nhì 71145
Giải nhất 64554
Đặc biệt 399953
Đầu đuôi
0 5 5 5
1 3 5
2 0 6 7
3  
4 5
5 3 4
6 8
7 7
8 1
9 5 7 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 06/01/2023

Giải tám 45
Giải bảy 982
Giải sáu 3645 7702 2570
Giải năm 3560
Giải tư
52860 99756 04281
30940 38884 56877 68278
Giải ba 50753 12626
Giải nhì 22482
Giải nhất 90037
Đặc biệt 209766
Đầu đuôi
0 2
1  
2 6
3 7
4 0 5
5 3 6
6 0 0 6
7 0 7 8
8 1 2 2 4
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 30/12/2022

Giải tám 98
Giải bảy 140
Giải sáu 5545 3859 8378
Giải năm 3767
Giải tư
06409 36949 05462
36465 17029 04742 98636
Giải ba 40132 06574
Giải nhì 44693
Giải nhất 63621
Đặc biệt 303715
Đầu đuôi
0 9
1 5
2 1 9
3 2 6
4 0 2 5 9
5 9
6 2 5 7
7 4 8
8  
9 3

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 23/12/2022

Giải tám 05
Giải bảy 776
Giải sáu 3350 3528 8217
Giải năm 5023
Giải tư
27787 62033 62458
66925 25549 67771 18412
Giải ba 18627 43693
Giải nhì 92989
Giải nhất 69250
Đặc biệt 225208
Đầu đuôi
0 8
1 2 7
2 3 5 7 8
3 3
4 9
5 0 0 8
6  
7 1 6
8 7 9
9 3

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 16/12/2022

Giải tám 41
Giải bảy 372
Giải sáu 5536 5693 6203
Giải năm 5653
Giải tư
00687 18097 75123
97246 48617 20262 64683
Giải ba 91426 24980
Giải nhì 31803
Giải nhất 92022
Đặc biệt 172512
Đầu đuôi
0 3 3
1 2 7
2 2 3 6
3 6
4 6
5 3
6 2
7 2
8 0 3 7
9 3 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 09/12/2022

Giải tám 48
Giải bảy 273
Giải sáu 1262 9702 6921
Giải năm 2236
Giải tư
65901 00065 60088
62818 28614 20263 76810
Giải ba 18833 75503
Giải nhì 22190
Giải nhất 31476
Đặc biệt 100662
Đầu đuôi
0 1 2 3
1 0 4 8
2 1
3 3 6
4  
5  
6 2 2 3 5
7 3 6
8 8
9 0

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 02/12/2022

Giải tám 36
Giải bảy 775
Giải sáu 0899 4437 3690
Giải năm 4660
Giải tư
48846 67847 92016
52451 72153 41240 39446
Giải ba 91071 78011
Giải nhì 00593
Giải nhất 54702
Đặc biệt 213760
Đầu đuôi
0 2
1 1 6
2  
3 7
4 0 6 6 7
5 1 3
6 0 0
7 1 5
8  
9 0 3 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 25/11/2022

Giải tám 01
Giải bảy 428
Giải sáu 1535 1364 9771
Giải năm 6892
Giải tư
02435 45046 87200
24100 14533 34873 70735
Giải ba 11567 02641
Giải nhì 14374
Giải nhất 80497
Đặc biệt 583491
Đầu đuôi
0 0 0
1  
2 8
3 3 5 5 5
4 1 6
5  
6 4 7
7 1 3 4
8  
9 1 2 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 18/11/2022

Giải tám 38
Giải bảy 772
Giải sáu 3808 7287 4734
Giải năm 6253
Giải tư
52229 46483 33203
76064 25687 99874 94258
Giải ba 53081 30765
Giải nhì 76240
Giải nhất 49533
Đặc biệt 114125
Đầu đuôi
0 3 8
1  
2 5 9
3 3 4
4 0
5 3 8
6 4 5
7 2 4
8 1 3 7 7
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 11/11/2022

Giải tám 81
Giải bảy 001
Giải sáu 3200 7683 5817
Giải năm 9344
Giải tư
70365 35697 99278
67106 16128 35144 69409
Giải ba 89954 08151
Giải nhì 40939
Giải nhất 87254
Đặc biệt 530214
Đầu đuôi
0 0 1 6 9
1 4 7
2 8
3 9
4 4 4
5 1 4 4
6 5
7 8
8 3
9 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 04/11/2022

Giải tám 69
Giải bảy 992
Giải sáu 7503 3454 4061
Giải năm 7059
Giải tư
71176 86139 49166
08883 39929 48951 46726
Giải ba 00169 11940
Giải nhì 19261
Giải nhất 17178
Đặc biệt 200850
Đầu đuôi
0 3
1  
2 6 9
3 9
4 0
5 0 1 4 9
6 1 1 6 9
7 6 8
8 3
9 2

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 28/10/2022

Giải tám 74
Giải bảy 458
Giải sáu 8800 2179 5652
Giải năm 5550
Giải tư
92437 10701 39418
80830 73649 34671 53119
Giải ba 83569 73291
Giải nhì 48016
Giải nhất 33257
Đặc biệt 794280
Đầu đuôi
0 0 1
1 6 8 9
2  
3 0 7
4 9
5 0 2 7 8
6 9
7 1 9
8 0
9 1