XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 24/05/2024

Giải tám 23
Giải bảy 620
Giải sáu 8311 4929 7337
Giải năm 2825
Giải tư
42299 95534 82307
04266 06876 34099 14462
Giải ba 39241 80354
Giải nhì 19947
Giải nhất 21834
Đặc biệt 038490
Đầu đuôi
0 7
1 1
2 0 5 9
3 4 4 7
4 1 7
5 4
6 2 6
7 6
8  
9 0 9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 17/05/2024

Giải tám 95
Giải bảy 676
Giải sáu 6827 9830 1100
Giải năm 3459
Giải tư
67545 80521 87351
03600 43584 10154 41535
Giải ba 87882 85803
Giải nhì 72867
Giải nhất 87841
Đặc biệt 141337
Đầu đuôi
0 0 0 3
1  
2 1 7
3 0 5 7
4 1 5
5 1 4 9
6 7
7 6
8 2 4
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 10/05/2024

Giải tám 74
Giải bảy 101
Giải sáu 2049 6413 3260
Giải năm 0897
Giải tư
30057 97202 52250
68736 05314 54135 90392
Giải ba 92400 44999
Giải nhì 28939
Giải nhất 25181
Đặc biệt 444642
Đầu đuôi
0 0 1 2
1 3 4
2  
3 5 6 9
4 2 9
5 0 7
6 0
7  
8 1
9 2 7 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 03/05/2024

Giải tám 54
Giải bảy 027
Giải sáu 0639 8684 7604
Giải năm 6315
Giải tư
41047 66629 72556
93538 76455 88793 36272
Giải ba 57779 89774
Giải nhì 89264
Giải nhất 34173
Đặc biệt 054207
Đầu đuôi
0 4 7
1 5
2 7 9
3 8 9
4 7
5 5 6
6 4
7 2 3 4 9
8 4
9 3

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 26/04/2024

Giải tám 96
Giải bảy 241
Giải sáu 5618 0288 6622
Giải năm 8950
Giải tư
58829 77768 14294
04874 86162 33932 94038
Giải ba 15186 73581
Giải nhì 63932
Giải nhất 20566
Đặc biệt 213526
Đầu đuôi
0  
1 8
2 2 6 9
3 2 2 8
4 1
5 0
6 2 6 8
7 4
8 1 6 8
9 4

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 19/04/2024

Giải tám 31
Giải bảy 367
Giải sáu 9654 5774 5762
Giải năm 0659
Giải tư
87482 57835 32409
85068 70706 29152 72005
Giải ba 74256 31489
Giải nhì 62100
Giải nhất 38926
Đặc biệt 538064
Đầu đuôi
0 0 5 6 9
1  
2 6
3 5
4  
5 2 4 6 9
6 2 4 7 8
7 4
8 2 9
9  

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 12/04/2024

Giải tám 11
Giải bảy 903
Giải sáu 3696 5933 9675
Giải năm 4534
Giải tư
08480 14737 07640
05585 53127 38267 61679
Giải ba 34032 85367
Giải nhì 61060
Giải nhất 27288
Đặc biệt 940953
Đầu đuôi
0 3
1  
2 7
3 2 3 4 7
4 0
5 3
6 0 7 7
7 5 9
8 0 5 8
9 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 05/04/2024

Giải tám 57
Giải bảy 501
Giải sáu 0138 8365 4855
Giải năm 1587
Giải tư
90618 88286 15180
90339 13766 40157 09247
Giải ba 93508 17819
Giải nhì 33188
Giải nhất 28309
Đặc biệt 687319
Đầu đuôi
0 1 8 9
1 8 9 9
2  
3 8 9
4 7
5 5 7
6 5 6
7  
8 0 6 7 8
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 29/03/2024

Giải tám 99
Giải bảy 457
Giải sáu 5903 5521 4493
Giải năm 1580
Giải tư
16283 77152 87544
07747 57557 29021 54532
Giải ba 27094 42375
Giải nhì 05410
Giải nhất 05632
Đặc biệt 693262
Đầu đuôi
0 3
1 0
2 1 1
3 2 2
4 4 7
5 2 7 7
6 2
7 5
8 0 3
9 3 4

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 22/03/2024

Giải tám 75
Giải bảy 748
Giải sáu 6259 2217 2720
Giải năm 4064
Giải tư
55614 65626 84162
26986 89162 20515 86181
Giải ba 26444 09081
Giải nhì 30460
Giải nhất 25391
Đặc biệt 427695
Đầu đuôi
0  
1 4 5 7
2 0 6
3  
4 4 8
5 9
6 0 2 2 4
7  
8 1 1 6
9 1 5

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 15/03/2024

Giải tám 71
Giải bảy 762
Giải sáu 1373 9264 9945
Giải năm 6800
Giải tư
89372 83421 63197
11762 67033 91701 44626
Giải ba 76255 24271
Giải nhì 16006
Giải nhất 82194
Đặc biệt 828994
Đầu đuôi
0 0 1 6
1  
2 1 6
3 3
4 5
5 5
6 2 2 4
7 1 2 3
8  
9 4 4 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 08/03/2024

Giải tám 12
Giải bảy 453
Giải sáu 5978 2799 6568
Giải năm 3812
Giải tư
41952 04068 97354
75580 13048 92110 89850
Giải ba 04924 24188
Giải nhì 18377
Giải nhất 88683
Đặc biệt 569447
Đầu đuôi
0  
1 0 2
2 4
3  
4 7 8
5 0 2 3 4
6 8 8
7 7 8
8 0 3 8
9 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 01/03/2024

Giải tám 19
Giải bảy 739
Giải sáu 2577 6842 5653
Giải năm 2396
Giải tư
12250 51625 78572
13716 64133 55795 11747
Giải ba 54393 72165
Giải nhì 98154
Giải nhất 20799
Đặc biệt 047976
Đầu đuôi
0  
1 6
2 5
3 3 9
4 2 7
5 0 3 4
6 5
7 2 6 7
8  
9 3 5 6 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 23/02/2024

Giải tám 50
Giải bảy 989
Giải sáu 8492 3155 4676
Giải năm 9372
Giải tư
42235 50792 96634
11529 29498 76820 90780
Giải ba 65707 76939
Giải nhì 28173
Giải nhất 15113
Đặc biệt 573170
Đầu đuôi
0 7
1 3
2 0 9
3 4 5 9
4  
5 5
6  
7 0 2 3 6
8 0 9
9 2 2 8