XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 08/12/2023

Giải tám 39
Giải bảy 092
Giải sáu 0821 6855 5787
Giải năm 1698
Giải tư
15102 42050 21245
01385 56052 53993 24525
Giải ba 16583 43735
Giải nhì 13895
Giải nhất 63451
Đặc biệt 893275
Đầu đuôi
0 2
1  
2 1 5
3 5
4 5
5 0 1 2 5
6  
7 5
8 3 5 7
9 2 3 5 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 01/12/2023

Giải tám 87
Giải bảy 834
Giải sáu 2465 9090 3817
Giải năm 8940
Giải tư
57080 50289 60222
67457 05136 74270 88028
Giải ba 07341 78529
Giải nhì 33616
Giải nhất 85730
Đặc biệt 214903
Đầu đuôi
0 3
1 6 7
2 2 8 9
3 0 4 6
4 0 1
5 7
6 5
7 0
8 0 9
9 0

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 24/11/2023

Giải tám 38
Giải bảy 528
Giải sáu 5734 6054 5028
Giải năm 3032
Giải tư
03764 83786 48064
05151 76790 16803 45119
Giải ba 79714 32857
Giải nhì 60201
Giải nhất 15757
Đặc biệt 231231
Đầu đuôi
0 1 3
1 4 9
2 8 8
3 1 2 4
4  
5 1 4 7 7
6 4 4
7  
8 6
9 0

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 17/11/2023

Giải tám 46
Giải bảy 932
Giải sáu 5714 1310 1679
Giải năm 0922
Giải tư
68494 23052 37372
53744 01051 48185 58118
Giải ba 62492 87918
Giải nhì 83567
Giải nhất 85725
Đặc biệt 478525
Đầu đuôi
0  
1 0 4 8 8
2 2 5 5
3 2
4 4
5 1 2
6 7
7 2 9
8 5
9 2 4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 10/11/2023

Giải tám 87
Giải bảy 599
Giải sáu 6825 7567 8460
Giải năm 7260
Giải tư
17644 55526 72816
79757 78782 97719 43105
Giải ba 26838 44226
Giải nhì 07450
Giải nhất 23761
Đặc biệt 474416
Đầu đuôi
0 5
1 6 6 9
2 5 6 6
3 8
4 4
5 0 7
6 0 0 1 7
7  
8 2
9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 03/11/2023

Giải tám 08
Giải bảy 201
Giải sáu 0879 5153 8400
Giải năm 9118
Giải tư
73004 39588 26051
82408 27139 87993 46275
Giải ba 12799 79748
Giải nhì 10228
Giải nhất 56005
Đặc biệt 608857
Đầu đuôi
0 0 1 4 5 8
1 8
2 8
3 9
4 8
5 1 3 7
6  
7 5 9
8 8
9 3 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 27/10/2023

Giải tám 91
Giải bảy 167
Giải sáu 5970 9373 7882
Giải năm 2773
Giải tư
27958 63384 00168
28400 02372 53731 71333
Giải ba 37481 19943
Giải nhì 38110
Giải nhất 35379
Đặc biệt 879953
Đầu đuôi
0 0
1 0
2  
3 1 3
4 3
5 3 8
6 7 8
7 0 2 3 3 9
8 1 2 4
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 20/10/2023

Giải tám 85
Giải bảy 994
Giải sáu 5084 6673 5667
Giải năm 1580
Giải tư
25833 27887 62092
36528 79714 41460 63986
Giải ba 28340 10439
Giải nhì 39174
Giải nhất 74350
Đặc biệt 717101
Đầu đuôi
0 1
1 4
2 8
3 3 9
4 0
5 0
6 0 7
7 3 4
8 0 4 6 7
9 2 4

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 13/10/2023

Giải tám 13
Giải bảy 557
Giải sáu 4615 6237 3521
Giải năm 8615
Giải tư
14665 41168 71834
88247 39857 33742 09577
Giải ba 63720 80792
Giải nhì 87717
Giải nhất 72057
Đặc biệt 560986
Đầu đuôi
0  
1 5 5 7
2 0 1
3 4 7
4 2 7
5 7 7 7
6 5 8
7 7
8 6
9 2

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 06/10/2023

Giải tám 51
Giải bảy 762
Giải sáu 7283 4594 1494
Giải năm 7540
Giải tư
81159 00117 53791
28326 43638 80748 51940
Giải ba 79903 52347
Giải nhì 56669
Giải nhất 92833
Đặc biệt 856626
Đầu đuôi
0 3
1 7
2 6 6
3 3 8
4 0 0 7 8
5 9
6 2 9
7  
8 3
9 1 4 4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 29/09/2023

Giải tám 00
Giải bảy 976
Giải sáu 1804 2159 0875
Giải năm 2011
Giải tư
54841 67058 40575
60465 33213 85777 64108
Giải ba 18589 50140
Giải nhì 48566
Giải nhất 35726
Đặc biệt 807240
Đầu đuôi
0 4 8
1 1 3
2 6
3  
4 0 0 1
5 8 9
6 5 6
7 5 5 6 7
8 9
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 22/09/2023

Giải tám 82
Giải bảy 196
Giải sáu 0846 8965 9304
Giải năm 9452
Giải tư
66997 53039 11365
31696 52649 37277 47572
Giải ba 37644 38022
Giải nhì 08068
Giải nhất 70028
Đặc biệt 528491
Đầu đuôi
0 4
1  
2 2 8
3 9
4 4 6 9
5 2
6 5 5 8
7 2 7
8  
9 1 6 6 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 15/09/2023

Giải tám 78
Giải bảy 751
Giải sáu 5614 7782 5314
Giải năm 4124
Giải tư
58824 36586 05079
07786 17195 73747 47908
Giải ba 45182 96568
Giải nhì 49084
Giải nhất 36098
Đặc biệt 765509
Đầu đuôi
0 8 9
1 4 4
2 4 4
3  
4 7
5 1
6 8
7 9
8 2 2 4 6 6
9 5 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 08/09/2023

Giải tám 97
Giải bảy 024
Giải sáu 7347 8850 0623
Giải năm 0577
Giải tư
08315 11228 57372
00518 09649 78918 45924
Giải ba 80734 17736
Giải nhì 66177
Giải nhất 46892
Đặc biệt 028910
Đầu đuôi
0  
1 0 5 8 8
2 3 4 4 8
3 4 6
4 7 9
5 0
6  
7 2 7 7
8  
9 2