XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 23/09/2022

Giải tám 54
Giải bảy 737
Giải sáu 2958 5448 3696
Giải năm 6073
Giải tư
67644 06393 29284
74834 88267 06764 17261
Giải ba 07563 64868
Giải nhì 77542
Giải nhất 77757
Đặc biệt 014420
Đầu đuôi
0  
1  
2 0
3 4 7
4 2 4 8
5 7 8
6 1 3 4 7 8
7 3
8 4
9 3 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 16/09/2022

Giải tám 04
Giải bảy 970
Giải sáu 5477 0377 7029
Giải năm 5373
Giải tư
15631 44590 56831
89011 45562 08897 81892
Giải ba 44931 71089
Giải nhì 14367
Giải nhất 21957
Đặc biệt 133100
Đầu đuôi
0 0
1 1
2 9
3 1 1 1
4  
5 7
6 2 7
7 0 3 7 7
8 9
9 0 2 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 09/09/2022

Giải tám 53
Giải bảy 497
Giải sáu 0828 1662 7740
Giải năm 4734
Giải tư
27138 70735 59422
20957 56406 69016 12174
Giải ba 93874 80256
Giải nhì 49396
Giải nhất 56673
Đặc biệt 309853
Đầu đuôi
0 6
1 6
2 2 8
3 4 5 8
4 0
5 3 6 7
6 2
7 3 4 4
8  
9 6 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 02/09/2022

Giải tám 60
Giải bảy 657
Giải sáu 7816 5818 8128
Giải năm 6476
Giải tư
06097 50110 75409
10031 50301 21670 02690
Giải ba 81417 80230
Giải nhì 77977
Giải nhất 77139
Đặc biệt 867187
Đầu đuôi
0 1 9
1 0 6 7 8
2 8
3 0 1 9
4  
5 7
6  
7 0 6 7
8 7
9 0 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 26/08/2022

Giải tám 90
Giải bảy 892
Giải sáu 3560 6250 4801
Giải năm 1750
Giải tư
94791 01395 95592
29298 03008 13994 54928
Giải ba 59659 21772
Giải nhì 40332
Giải nhất 07893
Đặc biệt 615782
Đầu đuôi
0 1 8
1  
2 8
3 2
4  
5 0 0 9
6 0
7 2
8 2
9 1 2 2 3 4 5 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 19/08/2022

Giải tám 96
Giải bảy 810
Giải sáu 3635 2091 3142
Giải năm 4929
Giải tư
90857 07000 61720
83055 82840 19918 68377
Giải ba 69464 63201
Giải nhì 64565
Giải nhất 97973
Đặc biệt 720347
Đầu đuôi
0 0 1
1 0 8
2 0 9
3 5
4 0 2 7
5 5 7
6 4 5
7 3 7
8  
9 1

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 12/08/2022

Giải tám 51
Giải bảy 695
Giải sáu 3796 2614 5225
Giải năm 3985
Giải tư
70517 60794 87859
10153 70274 12576 30506
Giải ba 77761 63360
Giải nhì 95250
Giải nhất 15290
Đặc biệt 706497
Đầu đuôi
0 6
1 4 7
2 5
3  
4  
5 0 3 9
6 0 1
7 4 6
8 5
9 0 4 5 6 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 05/08/2022

Giải tám 43
Giải bảy 687
Giải sáu 0085 7337 9184
Giải năm 6548
Giải tư
62066 33764 51956
77000 25553 97442 04466
Giải ba 68548 49635
Giải nhì 69562
Giải nhất 71675
Đặc biệt 020828
Đầu đuôi
0 0
1  
2 8
3 5 7
4 2 8 8
5 3 6
6 2 4 6 6
7 5
8 4 5 7
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 29/07/2022

Giải tám 53
Giải bảy 823
Giải sáu 3315 6992 7740
Giải năm 1279
Giải tư
01512 24156 74097
05083 32098 61785 14687
Giải ba 57046 77247
Giải nhì 85318
Giải nhất 82345
Đặc biệt 062998
Đầu đuôi
0  
1 2 5 8
2 3
3  
4 0 5 6 7
5 6
6  
7 9
8 3 5 7
9 2 7 8 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 22/07/2022

Giải tám 82
Giải bảy 385
Giải sáu 0009 0538 2810
Giải năm 0703
Giải tư
65148 98768 35253
83868 82868 93087 85802
Giải ba 22360 69325
Giải nhì 61433
Giải nhất 57158
Đặc biệt 479837
Đầu đuôi
0 2 3 9
1 0
2 5
3 3 7 8
4 8
5 3 8
6 0 8 8 8
7  
8 5 7
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 15/07/2022

Giải tám 02
Giải bảy 862
Giải sáu 8566 1374 8272
Giải năm 4777
Giải tư
30278 55682 03798
20855 53866 60153 84922
Giải ba 86121 08656
Giải nhì 18413
Giải nhất 45756
Đặc biệt 542408
Đầu đuôi
0 8
1 3
2 1 2
3  
4  
5 3 5 6 6
6 2 6 6
7 2 4 7 8
8 2
9 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV Ngày 08/07/2022

Giải tám 77
Giải bảy 899
Giải sáu 4546 3191 3463
Giải năm 7220
Giải tư
54201 82438 95841
94760 11568 02264 47219
Giải ba 38347 17738
Giải nhì 07797
Giải nhất 79762
Đặc biệt 112078
Đầu đuôi
0 1
1 9
2 0
3 8 8
4 1 6 7
5  
6 0 2 3 4 8
7 8
8  
9 1 7 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV Ngày 01/07/2022

Giải tám 29
Giải bảy 628
Giải sáu 7534 1877 0320
Giải năm 7427
Giải tư
57919 29000 07763
21097 58287 06733 75190
Giải ba 29367 43944
Giải nhì 46118
Giải nhất 97878
Đặc biệt 051023
Đầu đuôi
0 0
1 8 9
2 0 3 7 8
3 3 4
4 4
5  
6 3 7
7 7 8
8 7
9 0 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV Ngày 24/06/2022

Giải tám 83
Giải bảy 916
Giải sáu 6616 0762 1394
Giải năm 2325
Giải tư
24153 96792 77875
17125 74955 54645 02515
Giải ba 81721 67606
Giải nhì 93955
Giải nhất 29553
Đặc biệt 177254
Đầu đuôi
0 6
1 5 6 6
2 1 5 5
3  
4 5
5 3 3 4 5 5
6 2
7 5
8  
9 2 4