XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 24/05/2023

Giải tám 21
Giải bảy 619
Giải sáu 1912 2794 4534
Giải năm 7457
Giải tư
97019 85835 49598
87388 80406 08930 34851
Giải ba 84554 36477
Giải nhì 34496
Giải nhất 85428
Đặc biệt 238481
Đầu đuôi
0 6
1 2 9 9
2 8
3 0 4 5
4  
5 1 4 7
6  
7 7
8 1 8
9 4 6 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 17/05/2023

Giải tám 34
Giải bảy 843
Giải sáu 1671 4148 4586
Giải năm 4633
Giải tư
55357 51582 14877
31443 10262 38856 60677
Giải ba 32318 12353
Giải nhì 68088
Giải nhất 22520
Đặc biệt 253231
Đầu đuôi
0  
1 8
2 0
3 1 3
4 3 3 8
5 3 6 7
6 2
7 1 7 7
8 2 6 8
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 10/05/2023

Giải tám 47
Giải bảy 001
Giải sáu 7808 2201 5746
Giải năm 7713
Giải tư
70686 17294 08140
73338 17639 98994 06013
Giải ba 57732 62308
Giải nhì 71276
Giải nhất 57715
Đặc biệt 128993
Đầu đuôi
0 1 1 8 8
1 3 3 5
2  
3 2 8 9
4 0 6
5  
6  
7 6
8 6
9 3 4 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 03/05/2023

Giải tám 29
Giải bảy 371
Giải sáu 1292 5712 0366
Giải năm 4625
Giải tư
49790 93529 05489
04113 14695 91978 54142
Giải ba 69230 56735
Giải nhì 28942
Giải nhất 33671
Đặc biệt 195447
Đầu đuôi
0  
1 2 3
2 5 9
3 0 5
4 2 2 7
5  
6 6
7 1 1 8
8 9
9 0 2 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 26/04/2023

Giải tám 62
Giải bảy 777
Giải sáu 2203 8149 7376
Giải năm 7774
Giải tư
97528 09425 73925
69603 73352 48298 48351
Giải ba 44954 12155
Giải nhì 74285
Giải nhất 67806
Đặc biệt 788867
Đầu đuôi
0 3 3 6
1  
2 5 5 8
3  
4 9
5 1 2 4 5
6 7
7 4 6 7
8 5
9 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 19/04/2023

Giải tám 09
Giải bảy 721
Giải sáu 9747 0125 0885
Giải năm 6687
Giải tư
60836 07027 48279
15248 98289 18856 99553
Giải ba 62078 83670
Giải nhì 81298
Giải nhất 96769
Đặc biệt 605950
Đầu đuôi
0  
1  
2 1 5 7
3 6
4 7 8
5 0 3 6
6 9
7 0 8 9
8 5 7 9
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 12/04/2023

Giải tám 72
Giải bảy 066
Giải sáu 7394 8241 4500
Giải năm 1472
Giải tư
85830 74070 42828
55308 31277 88729 06138
Giải ba 97369 80176
Giải nhì 36697
Giải nhất 58003
Đặc biệt 921881
Đầu đuôi
0 0 3 8
1  
2 8 9
3 0 8
4 1
5  
6 6 9
7 0 2 6 7
8 1
9 4 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 05/04/2023

Giải tám 80
Giải bảy 786
Giải sáu 9112 1648 8593
Giải năm 4917
Giải tư
43155 20569 50124
43075 83607 48099 66323
Giải ba 38665 79292
Giải nhì 54345
Giải nhất 13984
Đặc biệt 011269
Đầu đuôi
0 7
1 2 7
2 3 4
3  
4 5 8
5 5
6 5 9 9
7 5
8 4 6
9 2 3 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 29/03/2023

Giải tám 38
Giải bảy 352
Giải sáu 9886 9061 5350
Giải năm 0679
Giải tư
56401 79336 82352
35579 84848 80813 06543
Giải ba 34956 97110
Giải nhì 49861
Giải nhất 38436
Đặc biệt 510899
Đầu đuôi
0 1
1 0 3
2  
3 6 6
4 3 8
5 0 2 2 6
6 1 1
7 9 9
8 6
9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 22/03/2023

Giải tám 87
Giải bảy 524
Giải sáu 6502 6471 2399
Giải năm 4018
Giải tư
17759 33333 58249
63792 94274 13367 98564
Giải ba 56820 33486
Giải nhì 55280
Giải nhất 02287
Đặc biệt 465465
Đầu đuôi
0 2
1 8
2 0 4
3 3
4 9
5 9
6 4 5 7
7 1 4
8 0 6 7
9 2 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 15/03/2023

Giải tám 79
Giải bảy 091
Giải sáu 0571 4234 7095
Giải năm 1180
Giải tư
56543 73775 45260
74263 65025 24476 20556
Giải ba 27291 14124
Giải nhì 32682
Giải nhất 93343
Đặc biệt 735161
Đầu đuôi
0  
1  
2 4 5
3 4
4 3 3
5 6
6 0 1 3
7 1 5 6
8 0 2
9 1 1 5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 08/03/2023

Giải tám 59
Giải bảy 306
Giải sáu 8502 2937 3265
Giải năm 1628
Giải tư
37602 74949 81961
04531 77965 95542 93161
Giải ba 88250 20666
Giải nhì 08998
Giải nhất 84514
Đặc biệt 472192
Đầu đuôi
0 2 2 6
1 4
2 8
3 1 7
4 2 9
5 0
6 1 1 5 5 6
7  
8  
9 2 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 01/03/2023

Giải tám 69
Giải bảy 123
Giải sáu 4594 8622 5321
Giải năm 4556
Giải tư
46116 24845 99987
47546 32500 37024 15084
Giải ba 38513 05181
Giải nhì 24963
Giải nhất 90954
Đặc biệt 874314
Đầu đuôi
0 0
1 3 4 6
2 1 2 3 4
3  
4 5 6
5 4 6
6 3
7  
8 1 4 7
9 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 22/02/2023

Giải tám 45
Giải bảy 760
Giải sáu 8223 0781 2912
Giải năm 1202
Giải tư
90349 43781 30130
57200 24499 59641 78719
Giải ba 23853 12282
Giải nhì 77806
Giải nhất 71453
Đặc biệt 882249
Đầu đuôi
0 0 2 6
1 2 9
2 3
3 0
4 1 9 9
5 3 3
6 0
7  
8 1 1 2
9 9