XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 15/05/2024

Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 3143 8430 4852
Giải năm 6239
Giải tư
02402 81603 15794
81292 49022 91336 37162
Giải ba 86149 85156
Giải nhì 62207
Giải nhất 77146
Đặc biệt 611405
Đầu đuôi
0 2 3 5 7
1  
2 2
3 0 6 9
4 3 6 9
5 2 6
6 2
7  
8 2
9 2 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 08/05/2024

Giải tám 56
Giải bảy 270
Giải sáu 5090 6298 5132
Giải năm 3717
Giải tư
42385 90761 80432
04557 34015 47674 90027
Giải ba 08305 70854
Giải nhì 62271
Giải nhất 65877
Đặc biệt 422896
Đầu đuôi
0 5
1 5 7
2 7
3 2 2
4  
5 4 7
6 1
7 0 1 4 7
8 5
9 0 6 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 01/05/2024

Giải tám 49
Giải bảy 406
Giải sáu 5767 2732 7802
Giải năm 1883
Giải tư
56267 18813 87621
17508 71981 34898 42163
Giải ba 89886 93928
Giải nhì 63525
Giải nhất 36558
Đặc biệt 075937
Đầu đuôi
0 2 6 8
1 3
2 1 5 8
3 2 7
4  
5 8
6 3 7 7
7  
8 1 3 6
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 24/04/2024

Giải tám 27
Giải bảy 052
Giải sáu 1534 4427 2109
Giải năm 3543
Giải tư
76690 25995 64627
06891 52843 08849 18619
Giải ba 01272 23791
Giải nhì 75504
Giải nhất 94164
Đặc biệt 564839
Đầu đuôi
0 4 9
1 9
2 7 7
3 4 9
4 3 3 9
5 2
6 4
7 2
8  
9 0 1 1 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 17/04/2024

Giải tám 33
Giải bảy 288
Giải sáu 3238 4089 7754
Giải năm 2775
Giải tư
31651 38507 10849
31897 75773 22060 24334
Giải ba 08540 08375
Giải nhì 39330
Giải nhất 76953
Đặc biệt 659227
Đầu đuôi
0 7
1  
2 7
3 0 4 8
4 0 9
5 1 3 4
6 0
7 3 5 5
8 8 9
9 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 10/04/2024

Giải tám 69
Giải bảy 392
Giải sáu 3956 7413 5966
Giải năm 0406
Giải tư
53233 68601 30634
37070 21831 20851 22947
Giải ba 77228 79605
Giải nhì 81783
Giải nhất 87305
Đặc biệt 041655
Đầu đuôi
0 1 5 5 6
1 3
2 8
3 1 3 4
4 7
5 1 5 6
6 6
7 0
8 3
9 2

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 03/04/2024

Giải tám 33
Giải bảy 172
Giải sáu 6765 1014 2608
Giải năm 8429
Giải tư
45399 72248 29988
94251 00328 00379 82575
Giải ba 10878 69493
Giải nhì 55093
Giải nhất 70600
Đặc biệt 786266
Đầu đuôi
0 0 8
1 4
2 8 9
3  
4 8
5 1
6 5 6
7 2 5 8 9
8 8
9 3 3 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 27/03/2024

Giải tám 23
Giải bảy 346
Giải sáu 6530 9253 9759
Giải năm 9851
Giải tư
89504 50742 87325
69688 45121 64555 27576
Giải ba 81934 25092
Giải nhì 58542
Giải nhất 44758
Đặc biệt 573218
Đầu đuôi
0 4
1 8
2 1 5
3 0 4
4 2 2 6
5 1 3 5 8 9
6  
7 6
8 8
9 2

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 20/03/2024

Giải tám 55
Giải bảy 941
Giải sáu 5898 5369 7477
Giải năm 6621
Giải tư
63748 37709 51805
49947 82592 01533 52037
Giải ba 26869 45788
Giải nhì 97634
Giải nhất 21406
Đặc biệt 945344
Đầu đuôi
0 5 6 9
1  
2 1
3 3 4 7
4 1 4 7 8
5  
6 9 9
7 7
8 8
9 2 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 13/03/2024

Giải tám 16
Giải bảy 158
Giải sáu 1786 7365 0616
Giải năm 8093
Giải tư
73635 57960 26137
61941 54506 50311 59247
Giải ba 58212 62591
Giải nhì 45668
Giải nhất 28019
Đặc biệt 683872
Đầu đuôi
0 6
1 1 2 6 9
2  
3 5 7
4 1 7
5 8
6 0 5 8
7 2
8 6
9 1 3

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 06/03/2024

Giải tám 98
Giải bảy 961
Giải sáu 9025 1978 4793
Giải năm 2206
Giải tư
18634 11002 18574
23582 14903 33697 73624
Giải ba 79594 57322
Giải nhì 36460
Giải nhất 22436
Đặc biệt 869080
Đầu đuôi
0 2 3 6
1  
2 2 4 5
3 4 6
4  
5  
6 0 1
7 4 8
8 0 2
9 3 4 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 28/02/2024

Giải tám 61
Giải bảy 440
Giải sáu 4130 3919 8559
Giải năm 1165
Giải tư
54452 03967 44313
87289 65011 19240 01446
Giải ba 98584 18506
Giải nhì 57843
Giải nhất 05761
Đặc biệt 039809
Đầu đuôi
0 6 9
1 1 3 9
2  
3 0
4 0 0 3 6
5 2 9
6 1 5 7
7  
8 4 9
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 21/02/2024

Giải tám 62
Giải bảy 586
Giải sáu 3729 0702 9289
Giải năm 3854
Giải tư
73832 26787 08271
37449 48291 42628 93067
Giải ba 53677 21247
Giải nhì 76023
Giải nhất 59319
Đặc biệt 710609
Đầu đuôi
0 2 9
1 9
2 3 8 9
3 2
4 7 9
5 4
6 7
7 1 7
8 6 7 9
9 1

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 14/02/2024

Giải tám 56
Giải bảy 958
Giải sáu 9909 7319 1272
Giải năm 9786
Giải tư
79284 77869 56890
40385 34286 61977 99029
Giải ba 63570 30827
Giải nhì 00183
Giải nhất 85205
Đặc biệt 024603
Đầu đuôi
0 3 5 9
1 9
2 7 9
3  
4  
5 8
6 9
7 0 2 7
8 3 4 5 6 6
9 0