XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 29/11/2023

Giải tám 93
Giải bảy 182
Giải sáu 4139 0619 1824
Giải năm 0028
Giải tư
93800 02587 23716
27876 52455 18952 91369
Giải ba 25578 03989
Giải nhì 32720
Giải nhất 91906
Đặc biệt 370295
Đầu đuôi
0 0 6
1 6 9
2 0 4 8
3 9
4  
5 2 5
6 9
7 6 8
8 2 7 9
9 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 22/11/2023

Giải tám 73
Giải bảy 090
Giải sáu 0799 7180 7162
Giải năm 8382
Giải tư
48637 07396 09822
15642 66331 82716 26302
Giải ba 60145 37801
Giải nhì 71505
Giải nhất 50730
Đặc biệt 527815
Đầu đuôi
0 1 2 5
1 5 6
2 2
3 0 1 7
4 2 5
5  
6 2
7  
8 0 2
9 0 6 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 15/11/2023

Giải tám 26
Giải bảy 361
Giải sáu 4768 3034 4309
Giải năm 5130
Giải tư
95126 35692 11929
49048 75451 71323 85311
Giải ba 10761 21681
Giải nhì 07744
Giải nhất 08462
Đặc biệt 671811
Đầu đuôi
0 9
1 1 1
2 3 6 9
3 0 4
4 4 8
5 1
6 1 1 2 8
7  
8 1
9 2

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 08/11/2023

Giải tám 58
Giải bảy 958
Giải sáu 4330 9203 0346
Giải năm 7885
Giải tư
86226 51558 88772
83180 29788 67499 36455
Giải ba 87897 65968
Giải nhì 31691
Giải nhất 07507
Đặc biệt 965159
Đầu đuôi
0 3 7
1  
2 6
3 0
4 6
5 5 8 8 9
6 8
7 2
8 0 5 8
9 1 7 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 01/11/2023

Giải tám 67
Giải bảy 678
Giải sáu 2094 1141 6417
Giải năm 4292
Giải tư
65173 78299 93159
92922 74804 95807 95836
Giải ba 74927 58240
Giải nhì 20646
Giải nhất 83998
Đặc biệt 546657
Đầu đuôi
0 4 7
1 7
2 2 7
3 6
4 0 1 6
5 7 9
6  
7 3 8
8  
9 2 4 8 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 25/10/2023

Giải tám 54
Giải bảy 267
Giải sáu 5511 6912 0865
Giải năm 8415
Giải tư
87098 65269 42853
90005 50579 69678 63874
Giải ba 24448 60017
Giải nhì 40124
Giải nhất 93408
Đặc biệt 935145
Đầu đuôi
0 5 8
1 1 2 5 7
2 4
3  
4 5 8
5 3
6 5 7 9
7 4 8 9
8  
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 18/10/2023

Giải tám 47
Giải bảy 924
Giải sáu 1346 5972 9337
Giải năm 1626
Giải tư
89364 84662 17274
94777 06052 15108 81209
Giải ba 00435 14671
Giải nhì 47346
Giải nhất 94084
Đặc biệt 884887
Đầu đuôi
0 8 9
1  
2 4 6
3 5 7
4 6 6
5 2
6 2 4
7 1 2 4 7
8 4 7
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 11/10/2023

Giải tám 13
Giải bảy 836
Giải sáu 6099 5040 5450
Giải năm 4013
Giải tư
74734 74403 04855
35397 20973 78566 44233
Giải ba 18370 76189
Giải nhì 59132
Giải nhất 14296
Đặc biệt 018482
Đầu đuôi
0 3
1 3
2  
3 2 3 4 6
4 0
5 0 5
6 6
7 0 3
8 2 9
9 6 7 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 04/10/2023

Giải tám 75
Giải bảy 974
Giải sáu 0502 3686 2724
Giải năm 1535
Giải tư
59180 62843 85719
76255 30838 97527 33735
Giải ba 84463 50844
Giải nhì 52464
Giải nhất 41591
Đặc biệt 823499
Đầu đuôi
0 2
1 9
2 4 7
3 5 5 8
4 3 4
5 5
6 3 4
7 4
8 0 6
9 1 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 27/09/2023

Giải tám 39
Giải bảy 057
Giải sáu 4897 3600 6720
Giải năm 0597
Giải tư
14549 71665 17876
45620 46213 51120 32128
Giải ba 94858 13091
Giải nhì 23731
Giải nhất 49236
Đặc biệt 767861
Đầu đuôi
0 0
1 3
2 0 0 0 8
3 1 6
4 9
5 7 8
6 1 5
7 6
8  
9 1 7 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 20/09/2023

Giải tám 98
Giải bảy 251
Giải sáu 9278 7484 6254
Giải năm 5806
Giải tư
04417 27545 03072
36759 24537 31225 27279
Giải ba 16133 73406
Giải nhì 33698
Giải nhất 93971
Đặc biệt 196370
Đầu đuôi
0 6 6
1 7
2 5
3 3 7
4 5
5 1 4 9
6  
7 0 1 2 8 9
8 4
9 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 13/09/2023

Giải tám 69
Giải bảy 161
Giải sáu 7761 9424 8035
Giải năm 6183
Giải tư
61562 76152 14916
70692 37372 84383 20086
Giải ba 07163 00306
Giải nhì 57945
Giải nhất 75236
Đặc biệt 433986
Đầu đuôi
0 6
1 6
2 4
3 5 6
4 5
5 2
6 1 1 2 3
7 2
8 3 3 6 6
9 2

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 06/09/2023

Giải tám 91
Giải bảy 021
Giải sáu 6137 1321 8035
Giải năm 2410
Giải tư
22392 47215 10812
03837 62631 66492 01900
Giải ba 15935 46964
Giải nhì 85794
Giải nhất 96790
Đặc biệt 942349
Đầu đuôi
0 0
1 0 2 5
2 1 1
3 1 5 5 7 7
4 9
5  
6 4
7  
8  
9 0 2 2 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 30/08/2023

Giải tám 22
Giải bảy 166
Giải sáu 4416 1705 8384
Giải năm 0953
Giải tư
07174 74175 44555
61135 72898 79420 56825
Giải ba 88269 65764
Giải nhì 74534
Giải nhất 90799
Đặc biệt 962328
Đầu đuôi
0 5
1 6
2 0 5 8
3 4 5
4  
5 3 5
6 4 6 9
7 4 5
8 4
9 8 9