XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 25/01/2023

Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 4071 8283 6568
Giải năm 5962
Giải tư
72678 40543 35253
11335 71950 77517 24240
Giải ba 88588 26760
Giải nhì 49423
Giải nhất 75677
Đặc biệt 199613
Đầu đuôi
0  
1 2 3 7
2 3
3 5
4 0 3
5 0 3
6 0 2 8
7 1 7 8
8 3 8
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 18/01/2023

Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 8407 2486 7309
Giải năm 4536
Giải tư
00176 32605 16273
79995 49821 45990 95935
Giải ba 82507 80108
Giải nhì 29088
Giải nhất 26393
Đặc biệt 363263
Đầu đuôi
0 5 7 7 8 9
1  
2 1 3
3 5 6
4  
5  
6 3
7 3 6
8 6 8
9 0 3 5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 11/01/2023

Giải tám 22
Giải bảy 282
Giải sáu 3080 9205 5717
Giải năm 6356
Giải tư
40718 43431 76361
66430 21401 33022 60115
Giải ba 63171 90951
Giải nhì 70858
Giải nhất 35704
Đặc biệt 488615
Đầu đuôi
0 1 4 5
1 5 5 7 8
2 2
3 0 1
4  
5 1 6 8
6 1
7 1
8 0 2
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 04/01/2023

Giải tám 56
Giải bảy 000
Giải sáu 0996 6453 9276
Giải năm 4331
Giải tư
04649 66127 87110
52165 92721 58840 84922
Giải ba 41618 74878
Giải nhì 76766
Giải nhất 86543
Đặc biệt 444232
Đầu đuôi
0 0
1 0 8
2 1 2 7
3 1 2
4 0 3 9
5 3
6 5 6
7 6 8
8  
9 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 28/12/2022

Giải tám 18
Giải bảy 028
Giải sáu 0038 0021 1586
Giải năm 9385
Giải tư
59068 00918 85188
81587 17770 65581 40756
Giải ba 28374 51145
Giải nhì 65185
Giải nhất 01149
Đặc biệt 278205
Đầu đuôi
0 5
1 8
2 1 8
3 8
4 5 9
5 6
6 8
7 0 4
8 1 5 5 6 7 8
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 21/12/2022

Giải tám 14
Giải bảy 839
Giải sáu 1654 8513 9728
Giải năm 3884
Giải tư
85754 59374 36442
32416 64628 26146 92522
Giải ba 14284 12769
Giải nhì 23540
Giải nhất 29988
Đặc biệt 692979
Đầu đuôi
0  
1 3 6
2 2 8 8
3 9
4 0 2 6
5 4 4
6 9
7 4 9
8 4 4 8
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 14/12/2022

Giải tám 60
Giải bảy 789
Giải sáu 3801 3250 1912
Giải năm 3238
Giải tư
87118 90791 39025
62000 27767 35313 39258
Giải ba 53665 85888
Giải nhì 35289
Giải nhất 01473
Đặc biệt 192219
Đầu đuôi
0 0 1
1 2 3 8 9
2 5
3 8
4  
5 0 8
6 5 7
7 3
8 8 9 9
9 1

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 07/12/2022

Giải tám 46
Giải bảy 909
Giải sáu 8666 0262 8233
Giải năm 8117
Giải tư
39620 79125 83705
94297 89528 46315 24391
Giải ba 93829 40180
Giải nhì 71621
Giải nhất 01949
Đặc biệt 699594
Đầu đuôi
0 5 9
1 5 7
2 0 1 5 8 9
3 3
4 9
5  
6 2 6
7  
8 0
9 1 4 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 30/11/2022

Giải tám 13
Giải bảy 944
Giải sáu 0008 2508 2960
Giải năm 1281
Giải tư
96286 39499 78873
47306 13074 84324 32540
Giải ba 20694 84464
Giải nhì 56306
Giải nhất 65292
Đặc biệt 378270
Đầu đuôi
0 6 6 8 8
1  
2 4
3  
4 0 4
5  
6 0 4
7 0 3 4
8 1 6
9 2 4 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 23/11/2022

Giải tám 40
Giải bảy 760
Giải sáu 9376 9060 0669
Giải năm 8224
Giải tư
39438 27826 10782
26308 97128 67362 60208
Giải ba 38345 85975
Giải nhì 82287
Giải nhất 31521
Đặc biệt 913567
Đầu đuôi
0 8 8
1  
2 1 4 6 8
3 8
4 5
5  
6 0 0 2 7 9
7 5 6
8 2 7
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 16/11/2022

Giải tám 91
Giải bảy 749
Giải sáu 0830 5638 4402
Giải năm 4719
Giải tư
96387 87236 63899
96654 64180 49366 40940
Giải ba 88254 02223
Giải nhì 93341
Giải nhất 54507
Đặc biệt 773544
Đầu đuôi
0 2 7
1 9
2 3
3 0 6 8
4 0 1 4 9
5 4 4
6 6
7  
8 0 7
9 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 09/11/2022

Giải tám 48
Giải bảy 760
Giải sáu 0379 5951 8375
Giải năm 5805
Giải tư
08854 19409 44477
74339 74881 13168 80129
Giải ba 18127 77341
Giải nhì 47110
Giải nhất 89416
Đặc biệt 597943
Đầu đuôi
0 5 9
1 0 6
2 7 9
3 9
4 1 3
5 1 4
6 0 8
7 5 7 9
8 1
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 02/11/2022

Giải tám 62
Giải bảy 318
Giải sáu 4980 8589 1446
Giải năm 2915
Giải tư
63256 81488 28051
57403 21689 14343 15927
Giải ba 79016 46919
Giải nhì 45961
Giải nhất 56806
Đặc biệt 439832
Đầu đuôi
0 3 6
1 5 6 8 9
2 7
3 2
4 3 6
5 1 6
6 1
7  
8 0 8 9 9
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 26/10/2022

Giải tám 97
Giải bảy 228
Giải sáu 5363 8868 1681
Giải năm 6884
Giải tư
29818 64870 95955
37773 24993 60695 63041
Giải ba 21194 06155
Giải nhì 19417
Giải nhất 36523
Đặc biệt 000344
Đầu đuôi
0  
1 7 8
2 3 8
3  
4 1 4
5 5 5
6 3 8
7 0 3
8 1 4
9 3 4 5