XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 21/09/2022

Giải tám 74
Giải bảy 949
Giải sáu 2489 3754 7758
Giải năm 8330
Giải tư
55416 85871 60953
37084 07079 30790 56631
Giải ba 96982 88523
Giải nhì 77878
Giải nhất 34832
Đặc biệt 619143
Đầu đuôi
0  
1 6
2 3
3 0 1 2
4 3 9
5 3 4 8
6  
7 1 8 9
8 2 4 9
9 0

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 14/09/2022

Giải tám 97
Giải bảy 145
Giải sáu 7440 8757 2523
Giải năm 7712
Giải tư
33818 95639 20415
48861 92038 76086 69312
Giải ba 56619 46975
Giải nhì 85865
Giải nhất 34568
Đặc biệt 861557
Đầu đuôi
0  
1 2 2 5 8 9
2 3
3 8 9
4 0 5
5 7 7
6 1 5 8
7 5
8 6
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 07/09/2022

Giải tám 20
Giải bảy 135
Giải sáu 0414 1608 1599
Giải năm 2840
Giải tư
71260 25389 00137
26257 81979 38811 40225
Giải ba 52221 54286
Giải nhì 04409
Giải nhất 82095
Đặc biệt 057134
Đầu đuôi
0 8 9
1 1 4
2 1 5
3 4 5 7
4 0
5 7
6 0
7 9
8 6 9
9 5 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 31/08/2022

Giải tám 49
Giải bảy 434
Giải sáu 7335 4925 9685
Giải năm 7500
Giải tư
55031 45651 61707
76083 41125 89129 84699
Giải ba 27894 28445
Giải nhì 76910
Giải nhất 15152
Đặc biệt 190428
Đầu đuôi
0 0 7
1 0
2 5 5 8 9
3 1 4 5
4 5
5 1 2
6  
7  
8 3 5
9 4 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 24/08/2022

Giải tám 18
Giải bảy 075
Giải sáu 7478 7450 8012
Giải năm 8206
Giải tư
09461 12398 11928
16233 52169 05165 18509
Giải ba 35300 27242
Giải nhì 06727
Giải nhất 87617
Đặc biệt 758801
Đầu đuôi
0 0 1 6 9
1 2 7
2 7 8
3 3
4 2
5 0
6 1 5 9
7 5 8
8  
9 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 17/08/2022

Giải tám 83
Giải bảy 457
Giải sáu 8093 0535 6472
Giải năm 2708
Giải tư
42502 91931 17511
96198 65940 24114 61444
Giải ba 39021 12736
Giải nhì 15303
Giải nhất 97108
Đặc biệt 380271
Đầu đuôi
0 2 3 8 8
1 1 4
2 1
3 1 5 6
4 0 4
5 7
6  
7 1 2
8  
9 3 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 10/08/2022

Giải tám 86
Giải bảy 784
Giải sáu 8050 8846 6131
Giải năm 4997
Giải tư
62102 50385 32590
15729 78853 43789 89676
Giải ba 20467 60615
Giải nhì 02568
Giải nhất 12127
Đặc biệt 330474
Đầu đuôi
0 2
1 5
2 7 9
3 1
4 6
5 0 3
6 7 8
7 4 6
8 4 5 9
9 0 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 03/08/2022

Giải tám 06
Giải bảy 578
Giải sáu 3150 6597 2800
Giải năm 4577
Giải tư
86514 50796 11976
10398 00763 58825 07254
Giải ba 47797 07679
Giải nhì 16958
Giải nhất 80150
Đặc biệt 211871
Đầu đuôi
0 0
1 4
2 5
3  
4  
5 0 0 4 8
6 3
7 1 6 7 8 9
8  
9 6 7 7 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 27/07/2022

Giải tám 61
Giải bảy 526
Giải sáu 8998 6208 9315
Giải năm 6303
Giải tư
97513 46297 37791
19948 79917 25758 08862
Giải ba 60449 40445
Giải nhì 51332
Giải nhất 04872
Đặc biệt 730085
Đầu đuôi
0 3 8
1 3 5 7
2 6
3 2
4 5 8 9
5 8
6 2
7 2
8 5
9 1 7 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 20/07/2022

Giải tám 35
Giải bảy 784
Giải sáu 2785 4533 9879
Giải năm 8937
Giải tư
36365 42192 69434
30536 11252 67227 66121
Giải ba 74276 86766
Giải nhì 26588
Giải nhất 42380
Đặc biệt 426411
Đầu đuôi
0  
1 1
2 1 7
3 3 4 6 7
4  
5 2
6 5 6
7 6 9
8 0 4 5 8
9 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 13/07/2022

Giải tám 77
Giải bảy 633
Giải sáu 6302 3105 7680
Giải năm 0772
Giải tư
47084 65172 30468
97979 56149 20021 58567
Giải ba 22925 83734
Giải nhì 25374
Giải nhất 65764
Đặc biệt 071384
Đầu đuôi
0 2 5
1  
2 1 5
3 3 4
4 9
5  
6 4 7 8
7 2 2 4 9
8 0 4 4
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT Ngày 06/07/2022

Giải tám 01
Giải bảy 709
Giải sáu 7706 6160 2973
Giải năm 8487
Giải tư
29546 31930 31237
23669 89540 35877 06462
Giải ba 08003 24336
Giải nhì 80174
Giải nhất 75917
Đặc biệt 246767
Đầu đuôi
0 3 6 9
1 7
2  
3 0 6 7
4 0 6
5  
6 0 2 7 9
7 3 4 7
8 7
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT Ngày 29/06/2022

Giải tám 40
Giải bảy 337
Giải sáu 9322 9228 0995
Giải năm 4307
Giải tư
91821 84122 39207
02198 50263 51174 98113
Giải ba 15621 53609
Giải nhì 66628
Giải nhất 28767
Đặc biệt 864057
Đầu đuôi
0 7 7 9
1 3
2 1 1 2 2 8 8
3 7
4  
5 7
6 3 7
7 4
8  
9 5 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT Ngày 22/06/2022

Giải tám 14
Giải bảy 647
Giải sáu 4674 3786 3800
Giải năm 3440
Giải tư
66394 10181 02988
85287 88202 81219 93050
Giải ba 67226 93419
Giải nhì 99872
Giải nhất 25545
Đặc biệt 821302
Đầu đuôi
0 0 2 2
1 9 9
2 6
3  
4 0 5 7
5 0
6  
7 2 4
8 1 6 7 8
9 4