XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 20/09/2022

Giải tám 79
Giải bảy 199
Giải sáu 4362 3664 6479
Giải năm 4237
Giải tư
51930 26005 70605
82874 10420 10971 39039
Giải ba 72872 68921
Giải nhì 08187
Giải nhất 16629
Đặc biệt 308925
Đầu đuôi
0 5 5
1  
2 0 1 5 9
3 0 7 9
4  
5  
6 2 4
7 1 2 4 9
8 7
9 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 13/09/2022

Giải tám 46
Giải bảy 182
Giải sáu 8453 0155 9010
Giải năm 9704
Giải tư
08311 35790 94675
50570 87180 56620 35244
Giải ba 91216 56796
Giải nhì 51054
Giải nhất 49838
Đặc biệt 079825
Đầu đuôi
0 4
1 0 1 6
2 0 5
3 8
4 4
5 3 4 5
6  
7 0 5
8 0 2
9 0 6

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 06/09/2022

Giải tám 28
Giải bảy 881
Giải sáu 0575 8007 8655
Giải năm 4836
Giải tư
08125 00722 84234
76339 66112 02957 37382
Giải ba 57722 81414
Giải nhì 45809
Giải nhất 74778
Đặc biệt 279226
Đầu đuôi
0 7 9
1 2 4
2 2 2 5 6
3 4 6 9
4  
5 5 7
6  
7 5 8
8 1 2
9  

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 30/08/2022

Giải tám 94
Giải bảy 113
Giải sáu 8421 4586 3842
Giải năm 1843
Giải tư
56624 34011 37039
78093 94609 05782 36091
Giải ba 45247 44226
Giải nhì 59034
Giải nhất 96037
Đặc biệt 174201
Đầu đuôi
0 1 9
1 1 3
2 1 4 6
3 4 7 9
4 2 3 7
5  
6  
7  
8 2 6
9 1 3

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 23/08/2022

Giải tám 40
Giải bảy 966
Giải sáu 3552 1187 6186
Giải năm 4954
Giải tư
08038 51340 70721
00867 39542 38788 05739
Giải ba 73267 36781
Giải nhì 59316
Giải nhất 26465
Đặc biệt 750386
Đầu đuôi
0  
1 6
2 1
3 8 9
4 0 2
5 2 4
6 5 6 7 7
7  
8 1 6 6 7 8
9  

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 16/08/2022

Giải tám 24
Giải bảy 638
Giải sáu 9026 9439 7358
Giải năm 3656
Giải tư
20234 53393 96414
85153 54437 53178 85206
Giải ba 67767 44448
Giải nhì 49021
Giải nhất 86317
Đặc biệt 162914
Đầu đuôi
0 6
1 4 4 7
2 1 6
3 4 7 8 9
4 8
5 3 6 8
6 7
7 8
8  
9 3

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 09/08/2022

Giải tám 93
Giải bảy 273
Giải sáu 5350 0854 3746
Giải năm 2789
Giải tư
13038 11745 86851
50466 86207 65967 53945
Giải ba 54027 83670
Giải nhì 64368
Giải nhất 41957
Đặc biệt 379271
Đầu đuôi
0 7
1  
2 7
3 8
4 5 5 6
5 0 1 4 7
6 6 7 8
7 0 1 3
8 9
9  

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 02/08/2022

Giải tám 93
Giải bảy 264
Giải sáu 1867 3303 1431
Giải năm 8052
Giải tư
20773 85825 77433
60223 10031 66201 94320
Giải ba 41713 00463
Giải nhì 51127
Giải nhất 85240
Đặc biệt 475132
Đầu đuôi
0 1 3
1 3
2 0 3 5 7
3 1 1 2 3
4 0
5 2
6 3 4 7
7 3
8  
9  

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 26/07/2022

Giải tám 07
Giải bảy 830
Giải sáu 5019 8863 0554
Giải năm 3312
Giải tư
57370 62951 75066
42518 10565 50419 03531
Giải ba 67127 49159
Giải nhì 16002
Giải nhất 07197
Đặc biệt 400455
Đầu đuôi
0 2
1 2 8 9 9
2 7
3 0 1
4  
5 1 4 5 9
6 3 5 6
7 0
8  
9 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 19/07/2022

Giải tám 20
Giải bảy 270
Giải sáu 8177 0967 5157
Giải năm 0999
Giải tư
30227 72906 36485
55277 25442 89374 13767
Giải ba 63356 62332
Giải nhì 79217
Giải nhất 06063
Đặc biệt 352727
Đầu đuôi
0 6
1 7
2 7 7
3 2
4 2
5 6 7
6 3 7 7
7 0 4 7 7
8 5
9 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 12/07/2022

Giải tám 27
Giải bảy 777
Giải sáu 7419 1054 8041
Giải năm 5092
Giải tư
36193 46584 43460
82354 36460 44714 78451
Giải ba 11410 00204
Giải nhì 56808
Giải nhất 33876
Đặc biệt 088381
Đầu đuôi
0 4 8
1 0 4 9
2  
3  
4 1
5 1 4 4
6 0 0
7 6 7
8 1 4
9 2 3

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 05/07/2022

Giải tám 09
Giải bảy 316
Giải sáu 6033 5883 9930
Giải năm 9717
Giải tư
58050 93817 81509
67385 80219 17039 89746
Giải ba 09261 76309
Giải nhì 40160
Giải nhất 67173
Đặc biệt 708064
Đầu đuôi
0 9 9
1 6 7 7 9
2  
3 0 3 9
4 6
5 0
6 0 1 4
7 3
8 3 5
9  

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 28/06/2022

Giải tám 47
Giải bảy 272
Giải sáu 4609 1139 5536
Giải năm 9546
Giải tư
67052 51833 71327
47799 31964 88990 07970
Giải ba 05782 49249
Giải nhì 53235
Giải nhất 55711
Đặc biệt 904065
Đầu đuôi
0 9
1 1
2 7
3 3 5 6 9
4 6 9
5 2
6 4 5
7 0 2
8 2
9 0 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 21/06/2022

Giải tám 34
Giải bảy 192
Giải sáu 4111 1578 5861
Giải năm 4935
Giải tư
50559 53714 77040
66779 10798 93911 17415
Giải ba 14167 36132
Giải nhì 47094
Giải nhất 71710
Đặc biệt 002582
Đầu đuôi
0  
1 0 1 1 4 5
2  
3 2 5
4 0
5 9
6 1 7
7 8 9
8 2
9 2 4 8