XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 24/01/2023

Giải tám 40
Giải bảy 980
Giải sáu 1438 1790 2135
Giải năm 7863
Giải tư
95787 85813 83952
60753 10150 31917 61930
Giải ba 08989 24510
Giải nhì 68746
Giải nhất 19888
Đặc biệt 831255
Đầu đuôi
0  
1 0 3 7
2  
3 0 5 8
4 6
5 0 2 3 5
6 3
7  
8 0 7 8 9
9 0

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 17/01/2023

Giải tám 85
Giải bảy 566
Giải sáu 2032 8908 3577
Giải năm 3530
Giải tư
45416 81818 66990
44330 63109 70247 54414
Giải ba 10925 59433
Giải nhì 06292
Giải nhất 69119
Đặc biệt 893450
Đầu đuôi
0 8 9
1 4 6 8 9
2 5
3 0 0 2 3
4 7
5 0
6 6
7 7
8  
9 0 2

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 10/01/2023

Giải tám 27
Giải bảy 387
Giải sáu 9093 2536 7257
Giải năm 3097
Giải tư
66146 41939 99724
41577 15499 16073 64927
Giải ba 08277 16083
Giải nhì 56422
Giải nhất 64246
Đặc biệt 409362
Đầu đuôi
0  
1  
2 2 4 7
3 6 9
4 6 6
5 7
6 2
7 3 7 7
8 3 7
9 3 7 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 03/01/2023

Giải tám 08
Giải bảy 422
Giải sáu 7063 3412 8728
Giải năm 9619
Giải tư
39124 55536 60411
60907 83225 04163 56326
Giải ba 04044 72042
Giải nhì 40483
Giải nhất 05222
Đặc biệt 144979
Đầu đuôi
0 7
1 1 2 9
2 2 2 4 5 6 8
3 6
4 2 4
5  
6 3 3
7 9
8 3
9  

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 27/12/2022

Giải tám 55
Giải bảy 006
Giải sáu 5881 5421 0785
Giải năm 9573
Giải tư
58717 60388 84404
75203 79390 50035 58504
Giải ba 43380 74731
Giải nhì 10955
Giải nhất 84388
Đặc biệt 505483
Đầu đuôi
0 3 4 4 6
1 7
2 1
3 1 5
4  
5 5
6  
7 3
8 0 1 3 5 8 8
9 0

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 20/12/2022

Giải tám 24
Giải bảy 019
Giải sáu 3117 5077 6851
Giải năm 7154
Giải tư
03930 37795 18709
99945 69559 19171 97196
Giải ba 56597 70773
Giải nhì 98831
Giải nhất 65478
Đặc biệt 980345
Đầu đuôi
0 9
1 7 9
2  
3 0 1
4 5 5
5 1 4 9
6  
7 1 3 7 8
8  
9 5 6 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 13/12/2022

Giải tám 55
Giải bảy 298
Giải sáu 1138 0597 3507
Giải năm 7018
Giải tư
38963 04251 57761
84330 59399 43329 26329
Giải ba 18216 05174
Giải nhì 70734
Giải nhất 09464
Đặc biệt 636972
Đầu đuôi
0 7
1 6 8
2 9 9
3 0 4 8
4  
5 1
6 1 3 4
7 2 4
8  
9 7 8 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 06/12/2022

Giải tám 70
Giải bảy 528
Giải sáu 9340 6405 4167
Giải năm 5640
Giải tư
65385 57548 66743
73499 03462 20343 64088
Giải ba 79891 55391
Giải nhì 90986
Giải nhất 00415
Đặc biệt 306485
Đầu đuôi
0 5
1 5
2 8
3  
4 0 0 3 3 8
5  
6 2 7
7  
8 5 5 6 8
9 1 1 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 29/11/2022

Giải tám 85
Giải bảy 310
Giải sáu 2983 4966 1245
Giải năm 4906
Giải tư
61819 76057 48322
45012 98150 50390 69324
Giải ba 15151 00298
Giải nhì 91958
Giải nhất 05331
Đặc biệt 137922
Đầu đuôi
0 6
1 0 2 9
2 2 2 4
3 1
4 5
5 0 1 7 8
6 6
7  
8 3
9 0 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 22/11/2022

Giải tám 55
Giải bảy 949
Giải sáu 3937 4761 6579
Giải năm 0406
Giải tư
69442 11626 43329
70081 98117 06346 70224
Giải ba 15314 93421
Giải nhì 74219
Giải nhất 36426
Đặc biệt 465257
Đầu đuôi
0 6
1 4 7 9
2 1 4 6 6 9
3 7
4 2 6 9
5 7
6 1
7 9
8 1
9  

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 15/11/2022

Giải tám 97
Giải bảy 486
Giải sáu 4296 0036 0990
Giải năm 4079
Giải tư
47966 89152 70339
19578 00527 46762 09801
Giải ba 54132 63104
Giải nhì 63555
Giải nhất 21744
Đặc biệt 114966
Đầu đuôi
0 1 4
1  
2 7
3 2 6 9
4 4
5 2 5
6 2 6 6
7 8 9
8 6
9 0 6

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 08/11/2022

Giải tám 01
Giải bảy 976
Giải sáu 7892 8706 7529
Giải năm 1683
Giải tư
07471 85375 59917
48827 69355 65393 85999
Giải ba 37044 33402
Giải nhì 78363
Giải nhất 93388
Đặc biệt 409126
Đầu đuôi
0 2 6
1 7
2 6 7 9
3  
4 4
5 5
6 3
7 1 5 6
8 3 8
9 2 3 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 01/11/2022

Giải tám 19
Giải bảy 552
Giải sáu 0296 9382 9172
Giải năm 5963
Giải tư
13402 61187 52095
08813 20936 67716 58252
Giải ba 30639 46953
Giải nhì 38398
Giải nhất 51241
Đặc biệt 267454
Đầu đuôi
0 2
1 3 6
2  
3 6 9
4 1
5 2 2 3 4
6 3
7 2
8 2 7
9 5 6 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 25/10/2022

Giải tám 85
Giải bảy 026
Giải sáu 3182 4470 0483
Giải năm 9004
Giải tư
93154 86777 75031
59293 61795 53891 11929
Giải ba 53067 31566
Giải nhì 65398
Giải nhất 57905
Đặc biệt 083923
Đầu đuôi
0 4 5
1  
2 3 6 9
3 1
4  
5 4
6 6 7
7 0 7
8 2 3
9 1 3 5 8