XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 27/02/2024

Giải tám 59
Giải bảy 271
Giải sáu 4463 3857 3675
Giải năm 3205
Giải tư
79446 94729 98242
07323 05005 63976 59744
Giải ba 01839 59693
Giải nhì 94459
Giải nhất 78556
Đặc biệt 665991
Đầu đuôi
0 5 5
1  
2 3 9
3 9
4 2 4 6
5 6 7 9
6 3
7 1 5 6
8  
9 1 3

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 20/02/2024

Giải tám 48
Giải bảy 607
Giải sáu 4624 6977 6210
Giải năm 4425
Giải tư
40586 66957 86503
01607 89913 75771 46610
Giải ba 85424 17281
Giải nhì 85007
Giải nhất 45021
Đặc biệt 576381
Đầu đuôi
0 3 7 7 7
1 0 0 3
2 1 4 4 5
3  
4  
5 7
6  
7 1 7
8 1 1 6
9  

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 13/02/2024

Giải tám 44
Giải bảy 750
Giải sáu 0487 9337 7864
Giải năm 2457
Giải tư
30276 51465 78706
61807 58205 07918 69408
Giải ba 06428 73201
Giải nhì 38517
Giải nhất 01984
Đặc biệt 702041
Đầu đuôi
0 1 5 6 7 8
1 7 8
2 8
3 7
4 1
5 0 7
6 4 5
7 6
8 4 7
9  

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 06/02/2024

Giải tám 04
Giải bảy 870
Giải sáu 9563 7502 3902
Giải năm 4916
Giải tư
62693 80051 93027
64833 77416 01916 63646
Giải ba 62499 62517
Giải nhì 70268
Giải nhất 13814
Đặc biệt 602776
Đầu đuôi
0 2 2
1 4 6 6 6 7
2 7
3 3
4 6
5 1
6 3 8
7 0 6
8  
9 3 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 30/01/2024

Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4820 6778 4020
Giải năm 3012
Giải tư
14340 89112 48866
96406 43238 42737 38576
Giải ba 05554 59344
Giải nhì 30232
Giải nhất 32766
Đặc biệt 857772
Đầu đuôi
0 6
1 2 2
2 0 0
3 2 7 8
4 0 4
5 4
6 6 6
7 2 4 6 8
8  
9  

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 23/01/2024

Giải tám 52
Giải bảy 321
Giải sáu 3774 4396 4444
Giải năm 9523
Giải tư
56031 41372 09849
06380 61134 62661 43504
Giải ba 41565 94414
Giải nhì 11724
Giải nhất 96293
Đặc biệt 453883
Đầu đuôi
0 4
1 4
2 1 3 4
3 1 4
4 4 9
5  
6 1 5
7 2 4
8 0 3
9 3 6

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 16/01/2024

Giải tám 17
Giải bảy 877
Giải sáu 7439 5062 6848
Giải năm 5342
Giải tư
41350 58948 07245
95281 60356 70482 81766
Giải ba 18931 58468
Giải nhì 77660
Giải nhất 08667
Đặc biệt 495964
Đầu đuôi
0  
1  
2  
3 1 9
4 2 5 8 8
5 0 6
6 0 2 4 6 7 8
7 7
8 1 2
9  

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 09/01/2024

Giải tám 22
Giải bảy 968
Giải sáu 6137 0904 9776
Giải năm 6010
Giải tư
57094 15660 38266
53228 10120 06810 78642
Giải ba 40391 96901
Giải nhì 99978
Giải nhất 56181
Đặc biệt 754864
Đầu đuôi
0 1 4
1 0 0
2 0 8
3 7
4 2
5  
6 0 4 6 8
7 6 8
8 1
9 1 4

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 02/01/2024

Giải tám 71
Giải bảy 559
Giải sáu 9610 4454 2544
Giải năm 9811
Giải tư
10865 94179 57226
63063 47461 06888 42128
Giải ba 53374 97041
Giải nhì 52826
Giải nhất 14202
Đặc biệt 481251
Đầu đuôi
0 2
1 0 1
2 6 6 8
3  
4 1 4
5 1 4 9
6 1 3 5
7 4 9
8 8
9  

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 26/12/2023

Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 6058 5098 2109
Giải năm 4400
Giải tư
24426 66254 08609
89870 42783 57490 98945
Giải ba 94222 88704
Giải nhì 90944
Giải nhất 15787
Đặc biệt 274974
Đầu đuôi
0 0 4 9 9
1  
2 2 6
3  
4 4 5
5 4 8
6  
7 0 4 6
8 3 7
9 0 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 19/12/2023

Giải tám 11
Giải bảy 368
Giải sáu 7464 2361 9606
Giải năm 5694
Giải tư
87566 74459 06601
51565 30745 45492 53009
Giải ba 01622 17041
Giải nhì 36590
Giải nhất 10717
Đặc biệt 079792
Đầu đuôi
0 1 6 9
1 7
2 2
3  
4 1 5
5 9
6 1 4 5 6 8
7  
8  
9 0 2 2 4

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 12/12/2023

Giải tám 99
Giải bảy 475
Giải sáu 1396 7279 9694
Giải năm 1962
Giải tư
67478 57247 41439
90821 75619 94192 84742
Giải ba 30268 47848
Giải nhì 74281
Giải nhất 95284
Đặc biệt 567457
Đầu đuôi
0  
1 9
2 1
3 9
4 2 7 8
5 7
6 2 8
7 5 8 9
8 1 4
9 2 4 6

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 05/12/2023

Giải tám 51
Giải bảy 498
Giải sáu 6753 3249 0477
Giải năm 6437
Giải tư
41519 97806 21418
59949 50991 44946 94796
Giải ba 67107 20027
Giải nhì 65244
Giải nhất 11772
Đặc biệt 249968
Đầu đuôi
0 6 7
1 8 9
2 7
3 7
4 4 6 9 9
5 3
6 8
7 2 7
8  
9 1 6 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 28/11/2023

Giải tám 05
Giải bảy 252
Giải sáu 8951 0021 1918
Giải năm 4251
Giải tư
34155 84962 79644
43649 44365 87918 08894
Giải ba 93774 60045
Giải nhì 44422
Giải nhất 08490
Đặc biệt 467228
Đầu đuôi
0  
1 8 8
2 1 2 8
3  
4 4 5 9
5 1 1 2 5
6 2 5
7 4
8  
9 0 4