XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 23/05/2023

Giải tám 18
Giải bảy 104
Giải sáu 7995 3127 7820
Giải năm 0372
Giải tư
80394 34190 78305
47310 18683 10395 97852
Giải ba 30872 34039
Giải nhì 75364
Giải nhất 01834
Đặc biệt 176224
Đầu đuôi
0 4 5
1 0
2 0 4 7
3 4 9
4  
5 2
6 4
7 2 2
8 3
9 0 4 5 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 16/05/2023

Giải tám 88
Giải bảy 493
Giải sáu 5070 8116 1159
Giải năm 1737
Giải tư
40270 61004 57963
61808 03915 05072 87371
Giải ba 07877 43953
Giải nhì 29156
Giải nhất 71813
Đặc biệt 339526
Đầu đuôi
0 4 8
1 3 5 6
2 6
3 7
4  
5 3 6 9
6 3
7 0 0 1 2 7
8  
9 3

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 09/05/2023

Giải tám 09
Giải bảy 479
Giải sáu 8146 8984 3255
Giải năm 8468
Giải tư
53156 88722 59076
95228 57956 05408 17398
Giải ba 66044 55461
Giải nhì 31620
Giải nhất 38831
Đặc biệt 006150
Đầu đuôi
0 8
1  
2 0 2 8
3 1
4 4 6
5 0 5 6 6
6 1 8
7 6 9
8 4
9 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 02/05/2023

Giải tám 90
Giải bảy 249
Giải sáu 2481 8251 7746
Giải năm 4998
Giải tư
41555 64309 34268
63315 87134 38908 71360
Giải ba 16706 53974
Giải nhì 24176
Giải nhất 17735
Đặc biệt 479876
Đầu đuôi
0 6 8 9
1 5
2  
3 4 5
4 6 9
5 1 5
6 0 8
7 4 6 6
8 1
9 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 25/04/2023

Giải tám 86
Giải bảy 139
Giải sáu 6170 9035 0849
Giải năm 4735
Giải tư
85295 69765 96154
36433 46135 03773 40091
Giải ba 64281 92063
Giải nhì 37057
Giải nhất 70727
Đặc biệt 954389
Đầu đuôi
0  
1  
2 7
3 3 5 5 5 9
4 9
5 4 7
6 3 5
7 0 3
8 1 9
9 1 5

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 18/04/2023

Giải tám 32
Giải bảy 463
Giải sáu 0783 3494 9819
Giải năm 5091
Giải tư
37064 53051 95931
87007 67592 75123 70307
Giải ba 16371 51434
Giải nhì 76656
Giải nhất 76425
Đặc biệt 675066
Đầu đuôi
0 7 7
1 9
2 3 5
3 1 4
4  
5 1 6
6 3 4 6
7 1
8 3
9 1 2 4

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 11/04/2023

Giải tám 49
Giải bảy 386
Giải sáu 6173 7454 1092
Giải năm 9042
Giải tư
16814 44420 34138
93957 87024 52268 45557
Giải ba 61869 63702
Giải nhì 17790
Giải nhất 88099
Đặc biệt 680366
Đầu đuôi
0 2
1 4
2 0 4
3 8
4 2
5 4 7 7
6 6 8 9
7 3
8 6
9 0 2 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 04/04/2023

Giải tám 59
Giải bảy 651
Giải sáu 1344 3255 6397
Giải năm 4173
Giải tư
99002 05818 99803
94507 90168 96212 90812
Giải ba 74241 85862
Giải nhì 92015
Giải nhất 31421
Đặc biệt 098711
Đầu đuôi
0 2 3 7
1 1 2 2 5 8
2 1
3  
4 1 4
5 1 5
6 2 8
7 3
8  
9 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 28/03/2023

Giải tám 32
Giải bảy 472
Giải sáu 7712 2376 8559
Giải năm 8076
Giải tư
17323 80909 98480
91826 60817 87566 34910
Giải ba 61080 47571
Giải nhì 83540
Giải nhất 47169
Đặc biệt 479410
Đầu đuôi
0 9
1 0 0 2 7
2 3 6
3  
4 0
5 9
6 6 9
7 1 2 6 6
8 0 0
9  

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 21/03/2023

Giải tám 64
Giải bảy 053
Giải sáu 4034 2550 9859
Giải năm 5080
Giải tư
79616 74368 94336
73482 71272 92132 58072
Giải ba 40081 05073
Giải nhì 75084
Giải nhất 71150
Đặc biệt 319157
Đầu đuôi
0  
1 6
2  
3 2 4 6
4  
5 0 0 3 7 9
6 8
7 2 2 3
8 0 1 2 4
9  

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 14/03/2023

Giải tám 04
Giải bảy 426
Giải sáu 4725 5299 6967
Giải năm 1025
Giải tư
14166 31282 13146
55896 50161 33565 05991
Giải ba 88340 73986
Giải nhì 00921
Giải nhất 74843
Đặc biệt 055329
Đầu đuôi
0  
1  
2 1 5 5 6 9
3  
4 0 3 6
5  
6 1 5 6 7
7  
8 2 6
9 1 6 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 07/03/2023

Giải tám 52
Giải bảy 581
Giải sáu 4737 7178 0362
Giải năm 1726
Giải tư
69247 89955 70295
94167 54550 30322 61035
Giải ba 91594 47084
Giải nhì 13853
Giải nhất 46705
Đặc biệt 445705
Đầu đuôi
0 5 5
1  
2 2 6
3 5 7
4 7
5 0 3 5
6 2 7
7 8
8 1 4
9 4 5

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 28/02/2023

Giải tám 16
Giải bảy 276
Giải sáu 1974 3254 8354
Giải năm 9361
Giải tư
88046 58320 30250
88434 40509 03368 97830
Giải ba 52286 00548
Giải nhì 87863
Giải nhất 12850
Đặc biệt 803738
Đầu đuôi
0 9
1  
2 0
3 0 4 8
4 6 8
5 0 0 4 4
6 1 3 8
7 4 6
8 6
9  

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 21/02/2023

Giải tám 64
Giải bảy 645
Giải sáu 8840 9778 9394
Giải năm 3033
Giải tư
74231 41574 51400
11225 21526 93343 00184
Giải ba 87321 87225
Giải nhì 86719
Giải nhất 16922
Đặc biệt 152303
Đầu đuôi
0 0 3
1 9
2 1 2 5 5 6
3 1 3
4 0 3 5
5  
6  
7 4 8
8 4
9 4