XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 18/06/2024

Giải tám 66
Giải bảy 376
Giải sáu 5718 4661 4612
Giải năm 8618
Giải tư
00712 02964 87976
66991 27996 56768 40884
Giải ba 54542 23804
Giải nhì 92174
Giải nhất 33902
Đặc biệt 155868
Đầu đuôi
0 2 4
1 2 2 8 8
2  
3  
4 2
5  
6 1 4 8 8
7 4 6 6
8 4
9 1 6

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 11/06/2024

Giải tám 53
Giải bảy 434
Giải sáu 3960 1006 4311
Giải năm 2225
Giải tư
02185 87771 61229
06589 86936 24508 03941
Giải ba 50293 95301
Giải nhì 09701
Giải nhất 60376
Đặc biệt 753148
Đầu đuôi
0 1 1 6 8
1 1
2 5 9
3 4 6
4 1 8
5  
6 0
7 1 6
8 5 9
9 3

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 04/06/2024

Giải tám 74
Giải bảy 554
Giải sáu 3152 3386 9254
Giải năm 6213
Giải tư
95216 82518 69495
76652 75459 74416 33917
Giải ba 48259 11736
Giải nhì 84050
Giải nhất 00832
Đặc biệt 907431
Đầu đuôi
0  
1 3 6 6 7 8
2  
3 1 2 6
4  
5 0 2 2 4 4 9 9
6  
7  
8 6
9 5

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 28/05/2024

Giải tám 57
Giải bảy 344
Giải sáu 1135 3339 7757
Giải năm 0484
Giải tư
96694 07921 01511
67819 62012 34958 66028
Giải ba 04305 89095
Giải nhì 87536
Giải nhất 40274
Đặc biệt 851323
Đầu đuôi
0 5
1 1 2 9
2 1 3 8
3 5 6 9
4 4
5 7 8
6  
7 4
8 4
9 4 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 21/05/2024

Giải tám 53
Giải bảy 509
Giải sáu 8462 6819 2952
Giải năm 9922
Giải tư
18925 07081 97423
69570 54029 21679 49079
Giải ba 40877 49209
Giải nhì 13923
Giải nhất 76808
Đặc biệt 661030
Đầu đuôi
0 8 9 9
1 9
2 2 3 3 5 9
3 0
4  
5 2
6 2
7 0 7 9 9
8 1
9  

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 14/05/2024

Giải tám 25
Giải bảy 491
Giải sáu 7262 8404 5765
Giải năm 5226
Giải tư
88289 53444 06758
50088 15711 33823 11824
Giải ba 76421 45465
Giải nhì 54704
Giải nhất 77260
Đặc biệt 897285
Đầu đuôi
0 4 4
1 1
2 1 3 4 6
3  
4 4
5 8
6 0 2 5 5
7  
8 5 8 9
9 1

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 07/05/2024

Giải tám 74
Giải bảy 510
Giải sáu 5498 2472 2610
Giải năm 9812
Giải tư
62580 90933 04066
72333 12593 54722 02735
Giải ba 88200 68987
Giải nhì 82587
Giải nhất 44619
Đặc biệt 991172
Đầu đuôi
0 0
1 0 0 2 9
2 2
3 3 3 5
4  
5  
6 6
7 2 2
8 0 7 7
9 3 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 30/04/2024

Giải tám 17
Giải bảy 468
Giải sáu 9891 9390 3804
Giải năm 0756
Giải tư
56327 79315 86388
82081 36996 76565 11958
Giải ba 56479 18369
Giải nhì 16194
Giải nhất 15298
Đặc biệt 436064
Đầu đuôi
0 4
1 5
2 7
3  
4  
5 6 8
6 4 5 8 9
7 9
8 1 8
9 0 1 4 6 8

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 23/04/2024

Giải tám 56
Giải bảy 881
Giải sáu 5721 7319 3495
Giải năm 4541
Giải tư
82281 84110 56095
08463 45624 29455 08337
Giải ba 07398 93827
Giải nhì 71334
Giải nhất 47900
Đặc biệt 563964
Đầu đuôi
0 0
1 0 9
2 1 4 7
3 4 7
4 1
5 5
6 3 4
7  
8 1 1
9 5 5 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 16/04/2024

Giải tám 23
Giải bảy 512
Giải sáu 2911 6389 0517
Giải năm 5409
Giải tư
45268 61099 49278
85738 99571 93870 94737
Giải ba 47946 72722
Giải nhì 03955
Giải nhất 41764
Đặc biệt 637925
Đầu đuôi
0 9
1 1 2 7
2 2 5
3 7 8
4 6
5 5
6 4 8
7 0 1 8
8 9
9 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 09/04/2024

Giải tám 81
Giải bảy 590
Giải sáu 5974 9533 5388
Giải năm 3690
Giải tư
67860 70570 65178
52720 47394 14738 14307
Giải ba 94844 84680
Giải nhì 08401
Giải nhất 74098
Đặc biệt 915430
Đầu đuôi
0 1 7
1  
2 0
3 0 3 8
4 4
5  
6 0
7 0 4 8
8 0 8
9 0 0 4 8

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR Ngày 02/04/2024

Giải tám 50
Giải bảy 272
Giải sáu 4377 3051 6707
Giải năm 4926
Giải tư
36973 97892 44229
08980 37326 31650 53524
Giải ba 66957 03300
Giải nhì 81009
Giải nhất 30856
Đặc biệt 234272
Đầu đuôi
0 0 7 9
1  
2 4 6 6 9
3  
4  
5 0 1 6 7
6  
7 2 2 3 7
8 0
9 2

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR Ngày 26/03/2024

Giải tám 11
Giải bảy 917
Giải sáu 3925 4677 9040
Giải năm 5071
Giải tư
52864 71007 47577
60214 19997 75060 08019
Giải ba 89347 10737
Giải nhì 08723
Giải nhất 99350
Đặc biệt 742973
Đầu đuôi
0 7
1 4 7 9
2 3 5
3 7
4 0 7
5 0
6 0 4
7 1 3 7 7
8  
9 7

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR Ngày 19/03/2024

Giải tám 90
Giải bảy 934
Giải sáu 5031 6056 3920
Giải năm 8958
Giải tư
21867 93861 77360
54999 22996 59511 67031
Giải ba 30277 96249
Giải nhì 16270
Giải nhất 18424
Đặc biệt 817660
Đầu đuôi
0  
1 1
2 0 4
3 1 1 4
4 9
5 6 8
6 0 0 1 7
7 0 7
8  
9 6 9