XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 27/01/2023

Giải tám 33
Giải bảy 695
Giải sáu 4980 0123 1166
Giải năm 8756
Giải tư
03683 54581 54744
08767 73558 27244 06462
Giải ba 93078 75146
Giải nhì 92687
Giải nhất 94851
Đặc biệt 284882
Đầu đuôi
0  
1  
2 3
3  
4 4 4 6
5 1 6 8
6 2 6 7
7 8
8 0 1 2 3 7
9 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 20/01/2023

Giải tám 64
Giải bảy 634
Giải sáu 5753 6003 4304
Giải năm 6897
Giải tư
36842 32599 70324
63454 89917 49024 38683
Giải ba 66058 47588
Giải nhì 66455
Giải nhất 91706
Đặc biệt 204032
Đầu đuôi
0 3 4 6
1 7
2 4 4
3 2 4
4 2
5 3 4 5 8
6  
7  
8 3 8
9 7 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 13/01/2023

Giải tám 73
Giải bảy 506
Giải sáu 5570 4733 8675
Giải năm 1705
Giải tư
66575 86224 20557
57270 92575 59848 56535
Giải ba 45871 59077
Giải nhì 96281
Giải nhất 52584
Đặc biệt 640728
Đầu đuôi
0 5 6
1  
2 4 8
3 3 5
4 8
5 7
6  
7 0 0 1 5 5 5 7
8 1 4
9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 06/01/2023

Giải tám 83
Giải bảy 236
Giải sáu 5216 3674 7286
Giải năm 9903
Giải tư
30378 18797 76434
09249 87645 43498 72432
Giải ba 19090 81859
Giải nhì 94373
Giải nhất 62721
Đặc biệt 409386
Đầu đuôi
0 3
1 6
2 1
3 2 4 6
4 5 9
5 9
6  
7 3 4 8
8 6 6
9 0 7 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 30/12/2022

Giải tám 02
Giải bảy 356
Giải sáu 8441 2230 0394
Giải năm 7667
Giải tư
89172 67861 51794
51144 74203 95302 90450
Giải ba 22242 70671
Giải nhì 10746
Giải nhất 79553
Đặc biệt 185628
Đầu đuôi
0 2 3
1  
2 8
3 0
4 1 2 4 6
5 0 3 6
6 1 7
7 1 2
8  
9 4 4

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 23/12/2022

Giải tám 30
Giải bảy 014
Giải sáu 1459 6964 2350
Giải năm 6882
Giải tư
88692 10972 33603
26972 70521 42089 98010
Giải ba 21958 94222
Giải nhì 71170
Giải nhất 14969
Đặc biệt 055705
Đầu đuôi
0 3 5
1 0 4
2 1 2
3  
4  
5 0 8 9
6 4 9
7 0 2 2
8 2 9
9 2

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 16/12/2022

Giải tám 86
Giải bảy 952
Giải sáu 1914 7840 7263
Giải năm 3010
Giải tư
66730 21428 34497
47593 12182 74790 54752
Giải ba 94002 77124
Giải nhì 54439
Giải nhất 55866
Đặc biệt 058335
Đầu đuôi
0 2
1 0 4
2 4 8
3 0 5 9
4 0
5 2 2
6 3 6
7  
8 2
9 0 3 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 09/12/2022

Giải tám 07
Giải bảy 424
Giải sáu 3285 9157 7816
Giải năm 8607
Giải tư
47117 75431 39715
03869 11525 03803 77641
Giải ba 43029 10308
Giải nhì 50656
Giải nhất 21145
Đặc biệt 375419
Đầu đuôi
0 3 7 8
1 5 6 7 9
2 4 5 9
3 1
4 1 5
5 6 7
6 9
7  
8 5
9  

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 02/12/2022

Giải tám 93
Giải bảy 369
Giải sáu 9344 4509 1150
Giải năm 6736
Giải tư
37801 81312 39697
71974 73904 68538 62439
Giải ba 86284 33055
Giải nhì 28081
Giải nhất 16400
Đặc biệt 855680
Đầu đuôi
0 0 1 4 9
1 2
2  
3 6 8 9
4 4
5 0 5
6 9
7 4
8 0 1 4
9 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 25/11/2022

Giải tám 52
Giải bảy 289
Giải sáu 8776 8152 9495
Giải năm 4338
Giải tư
85955 50963 10331
58302 08171 79632 47937
Giải ba 94075 07083
Giải nhì 60144
Giải nhất 65456
Đặc biệt 849005
Đầu đuôi
0 2 5
1  
2  
3 1 2 7 8
4 4
5 2 5 6
6 3
7 1 5 6
8 3 9
9 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 18/11/2022

Giải tám 66
Giải bảy 196
Giải sáu 6572 1332 6505
Giải năm 7944
Giải tư
78975 36015 84287
43187 70539 52457 45833
Giải ba 54483 97529
Giải nhì 19448
Giải nhất 69162
Đặc biệt 959715
Đầu đuôi
0 5
1 5 5
2 9
3 2 3 9
4 4 8
5 7
6 2
7 2 5
8 3 7 7
9 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 11/11/2022

Giải tám 52
Giải bảy 753
Giải sáu 1753 8052 0482
Giải năm 8161
Giải tư
53490 68163 04949
12615 79189 66308 47809
Giải ba 09930 81797
Giải nhì 70569
Giải nhất 97019
Đặc biệt 662228
Đầu đuôi
0 8 9
1 5 9
2 8
3 0
4 9
5 2 3 3
6 1 3 9
7  
8 2 9
9 0 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 04/11/2022

Giải tám 78
Giải bảy 710
Giải sáu 7893 1923 4327
Giải năm 9998
Giải tư
52899 13238 74865
04566 20497 44192 81112
Giải ba 76558 98192
Giải nhì 46938
Giải nhất 15280
Đặc biệt 136847
Đầu đuôi
0  
1 0 2
2 3 7
3 8 8
4 7
5 8
6 5 6
7  
8 0
9 2 2 3 7 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 28/10/2022

Giải tám 08
Giải bảy 160
Giải sáu 9530 4853 9393
Giải năm 5668
Giải tư
95213 95100 78449
93548 56387 69821 42517
Giải ba 96699 02111
Giải nhì 61656
Giải nhất 77447
Đặc biệt 132304
Đầu đuôi
0 0 4
1 1 3 7
2 1
3 0
4 7 8 9
5 3 6
6 0 8
7  
8 7
9 3 9