XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 26/05/2023

Giải tám 00
Giải bảy 729
Giải sáu 4585 8129 8932
Giải năm 8513
Giải tư
89620 55868 80915
13955 47539 03740 99430
Giải ba 51898 25004
Giải nhì 11719
Giải nhất 72488
Đặc biệt 569179
Đầu đuôi
0 4
1 3 5 9
2 0 9 9
3 0 2 9
4 0
5 5
6 8
7 9
8 5 8
9 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 19/05/2023

Giải tám 30
Giải bảy 453
Giải sáu 4329 9594 0315
Giải năm 2220
Giải tư
89928 42398 47379
61674 00395 96772 98475
Giải ba 47972 20969
Giải nhì 02673
Giải nhất 74030
Đặc biệt 723029
Đầu đuôi
0  
1 5
2 0 8 9 9
3 0
4  
5 3
6 9
7 2 2 3 4 5 9
8  
9 4 5 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 12/05/2023

Giải tám 89
Giải bảy 945
Giải sáu 3289 6178 5459
Giải năm 3121
Giải tư
47477 31966 86013
03168 93554 50604 75944
Giải ba 34293 51414
Giải nhì 06540
Giải nhất 61385
Đặc biệt 320593
Đầu đuôi
0 4
1 3 4
2 1
3  
4 0 4 5
5 4 9
6 6 8
7 7 8
8 5 9
9 3 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 05/05/2023

Giải tám 61
Giải bảy 205
Giải sáu 4708 4817 9938
Giải năm 1933
Giải tư
14406 95286 61037
55561 22020 58134 32130
Giải ba 00590 74522
Giải nhì 78395
Giải nhất 81491
Đặc biệt 791458
Đầu đuôi
0 5 6 8
1 7
2 0 2
3 0 3 4 7 8
4  
5 8
6 1
7  
8 6
9 0 1 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 28/04/2023

Giải tám 16
Giải bảy 639
Giải sáu 5318 8728 7015
Giải năm 5686
Giải tư
11455 85050 90945
54902 28067 11094 80485
Giải ba 28999 83454
Giải nhì 85228
Giải nhất 68626
Đặc biệt 400766
Đầu đuôi
0 2
1 5 8
2 6 8 8
3 9
4 5
5 0 4 5
6 6 7
7  
8 5 6
9 4 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 21/04/2023

Giải tám 59
Giải bảy 590
Giải sáu 0021 8394 9663
Giải năm 9869
Giải tư
16507 30341 97516
86455 13494 01823 62956
Giải ba 92189 32317
Giải nhì 19673
Giải nhất 43707
Đặc biệt 183209
Đầu đuôi
0 7 7 9
1 6 7
2 1 3
3  
4 1
5 5 6
6 3 9
7 3
8 9
9 0 4 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 14/04/2023

Giải tám 81
Giải bảy 601
Giải sáu 5930 2854 8478
Giải năm 1076
Giải tư
61216 78048 23497
21843 82950 01871 32094
Giải ba 67650 87462
Giải nhì 85302
Giải nhất 64885
Đặc biệt 298062
Đầu đuôi
0 1 2
1 6
2  
3 0
4 3 8
5 0 0 4
6 2 2
7 1 6 8
8 5
9 4 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 07/04/2023

Giải tám 87
Giải bảy 700
Giải sáu 2341 8405 9210
Giải năm 7439
Giải tư
21658 15221 89346
24019 66487 20013 95893
Giải ba 37766 22314
Giải nhì 80128
Giải nhất 91756
Đặc biệt 705710
Đầu đuôi
0 0 5
1 0 0 3 4 9
2 1 8
3 9
4 1 6
5 6 8
6 6
7  
8 7
9 3

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 31/03/2023

Giải tám 17
Giải bảy 765
Giải sáu 3915 1993 3327
Giải năm 3945
Giải tư
67680 85903 23718
57943 30201 41720 70803
Giải ba 10744 66603
Giải nhì 74324
Giải nhất 92328
Đặc biệt 004504
Đầu đuôi
0 1 3 3 3 4
1 5 8
2 0 4 7 8
3  
4 3 4 5
5  
6 5
7  
8 0
9 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 24/03/2023

Giải tám 97
Giải bảy 062
Giải sáu 9078 0907 4674
Giải năm 9545
Giải tư
37138 41695 33172
30070 63830 14003 32543
Giải ba 71550 68852
Giải nhì 10299
Giải nhất 94081
Đặc biệt 396334
Đầu đuôi
0 3 7
1  
2  
3 0 4 8
4 3 5
5 0 2
6 2
7 0 2 4 8
8 1
9 5 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 17/03/2023

Giải tám 85
Giải bảy 618
Giải sáu 3700 7341 4233
Giải năm 8997
Giải tư
08067 86126 06286
92239 77614 66622 18831
Giải ba 38589 18105
Giải nhì 98259
Giải nhất 84304
Đặc biệt 795055
Đầu đuôi
0 0 4 5
1 4 8
2 2 6
3 1 3 9
4 1
5 5 9
6 7
7  
8 6 9
9 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 10/03/2023

Giải tám 44
Giải bảy 533
Giải sáu 7801 8746 8220
Giải năm 6259
Giải tư
77264 07833 05533
63664 90898 93243 12624
Giải ba 39537 92742
Giải nhì 37544
Giải nhất 99682
Đặc biệt 565937
Đầu đuôi
0 1
1  
2 0 4
3 3 3 3 7 7
4 2 3 4 6
5 9
6 4 4
7  
8 2
9 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 03/03/2023

Giải tám 93
Giải bảy 235
Giải sáu 4262 1737 0896
Giải năm 5968
Giải tư
16678 88327 88210
49445 75414 82358 90491
Giải ba 60924 22099
Giải nhì 46811
Giải nhất 92020
Đặc biệt 807756
Đầu đuôi
0  
1 0 1 4
2 0 4 7
3 5 7
4 5
5 6 8
6 2 8
7 8
8  
9 1 6 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 24/02/2023

Giải tám 59
Giải bảy 611
Giải sáu 9542 9916 8042
Giải năm 5197
Giải tư
92706 73008 43308
95567 87936 19406 18310
Giải ba 97741 51289
Giải nhì 85205
Giải nhất 36641
Đặc biệt 867728
Đầu đuôi
0 5 6 6 8 8
1 0 1 6
2 8
3 6
4 1 1 2 2
5  
6 7
7  
8 9
9 7