XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 01/03/2024

Giải tám 17
Giải bảy 650
Giải sáu 6281 9237 5398
Giải năm 7953
Giải tư
12589 37131 41689
77664 64511 55151 52122
Giải ba 98224 98984
Giải nhì 96629
Giải nhất 04572
Đặc biệt 173882
Đầu đuôi
0  
1 1
2 2 4 9
3 1 7
4  
5 0 1 3
6 4
7 2
8 1 2 4 9 9
9 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 23/02/2024

Giải tám 15
Giải bảy 036
Giải sáu 4648 9250 3838
Giải năm 6211
Giải tư
87483 88742 56296
15808 40970 43194 34286
Giải ba 92615 68612
Giải nhì 14656
Giải nhất 46249
Đặc biệt 706092
Đầu đuôi
0 8
1 1 2 5
2  
3 6 8
4 2 8 9
5 0 6
6  
7 0
8 3 6
9 2 4 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 16/02/2024

Giải tám 61
Giải bảy 489
Giải sáu 8552 4464 3824
Giải năm 3405
Giải tư
17033 55543 09031
13812 17608 74106 59531
Giải ba 07192 23676
Giải nhì 85035
Giải nhất 45504
Đặc biệt 143106
Đầu đuôi
0 4 5 6 6 8
1 2
2 4
3 1 1 3 5
4 3
5 2
6 4
7 6
8 9
9 2

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 09/02/2024

Giải tám 26
Giải bảy 715
Giải sáu 5184 4065 3131
Giải năm 4276
Giải tư
04751 15882 47786
31959 41859 34265 49025
Giải ba 67034 11440
Giải nhì 40211
Giải nhất 17545
Đặc biệt 189383
Đầu đuôi
0  
1 1 5
2 5
3 1 4
4 0 5
5 1 9 9
6 5 5
7 6
8 2 3 4 6
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 02/02/2024

Giải tám 76
Giải bảy 128
Giải sáu 2686 3979 0425
Giải năm 5035
Giải tư
26919 53748 49383
26390 51034 90437 75704
Giải ba 63767 29769
Giải nhì 12351
Giải nhất 17275
Đặc biệt 725861
Đầu đuôi
0 4
1 9
2 5 8
3 4 5 7
4 8
5 1
6 1 7 9
7 5 9
8 3 6
9 0

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 26/01/2024

Giải tám 37
Giải bảy 064
Giải sáu 3425 5777 6369
Giải năm 6351
Giải tư
74388 91621 36440
94862 91468 18118 61943
Giải ba 98009 90732
Giải nhì 25889
Giải nhất 05766
Đặc biệt 793295
Đầu đuôi
0 9
1 8
2 1 5
3 2
4 0 3
5 1
6 2 4 6 8 9
7 7
8 8 9
9 5

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 19/01/2024

Giải tám 40
Giải bảy 976
Giải sáu 2280 2834 3543
Giải năm 3102
Giải tư
24998 09020 51266
47561 68416 42983 45653
Giải ba 90349 09516
Giải nhì 19575
Giải nhất 51366
Đặc biệt 385198
Đầu đuôi
0 2
1 6 6
2 0
3 4
4 3 9
5 3
6 1 6 6
7 5 6
8 0 3
9 8 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 12/01/2024

Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 6499 6087 6447
Giải năm 8206
Giải tư
78494 90961 99371
82861 62053 27997 30015
Giải ba 94039 93804
Giải nhì 34584
Giải nhất 16332
Đặc biệt 413037
Đầu đuôi
0 4 6
1 1 5
2  
3 2 7 9
4 7
5 3
6 1 1
7 1
8 4 7
9 4 7 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 05/01/2024

Giải tám 82
Giải bảy 146
Giải sáu 2428 6826 2190
Giải năm 7352
Giải tư
81057 92661 55521
75639 78872 16199 04725
Giải ba 70964 01730
Giải nhì 76794
Giải nhất 66575
Đặc biệt 355850
Đầu đuôi
0  
1  
2 1 5 6 8
3 0 9
4 6
5 0 2 7
6 1 4
7 2 5
8  
9 0 4 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 29/12/2023

Giải tám 82
Giải bảy 962
Giải sáu 4724 0161 2314
Giải năm 8120
Giải tư
93457 53637 60605
00795 18595 43646 15584
Giải ba 85766 86949
Giải nhì 41795
Giải nhất 07657
Đặc biệt 616590
Đầu đuôi
0 5
1 4
2 0 4
3 7
4 6 9
5 7 7
6 1 2 6
7  
8 4
9 0 5 5 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 22/12/2023

Giải tám 18
Giải bảy 972
Giải sáu 4332 1697 3408
Giải năm 9732
Giải tư
61295 35445 21216
40283 24647 00615 65968
Giải ba 19929 71103
Giải nhì 51549
Giải nhất 47865
Đặc biệt 609514
Đầu đuôi
0 3 8
1 4 5 6
2 9
3 2 2
4 5 7 9
5  
6 5 8
7 2
8 3
9 5 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 15/12/2023

Giải tám 49
Giải bảy 028
Giải sáu 9900 3311 2393
Giải năm 6565
Giải tư
51683 63929 12830
67015 71219 15001 35952
Giải ba 71560 89834
Giải nhì 11661
Giải nhất 47619
Đặc biệt 666650
Đầu đuôi
0 0 1
1 1 5 9 9
2 8 9
3 0 4
4  
5 0 2
6 0 1 5
7  
8 3
9 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 08/12/2023

Giải tám 18
Giải bảy 934
Giải sáu 5479 8848 9073
Giải năm 3613
Giải tư
02226 81018 01999
21008 47848 86893 40905
Giải ba 72162 83589
Giải nhì 98326
Giải nhất 89123
Đặc biệt 435861
Đầu đuôi
0 5 8
1 3 8
2 3 6 6
3 4
4 8 8
5  
6 1 2
7 3 9
8 9
9 3 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 01/12/2023

Giải tám 44
Giải bảy 645
Giải sáu 5285 9513 4584
Giải năm 3913
Giải tư
58344 97731 00785
15418 21396 39244 35309
Giải ba 02140 42326
Giải nhì 01620
Giải nhất 99789
Đặc biệt 000736
Đầu đuôi
0 9
1 3 3 8
2 0 6
3 1 6
4 0 4 4 5
5  
6  
7  
8 4 5 5 9
9 6