XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 23/09/2022

Giải tám 92
Giải bảy 571
Giải sáu 9085 2565 5669
Giải năm 5609
Giải tư
34439 87100 75831
80035 17621 09445 30214
Giải ba 24786 93205
Giải nhì 19219
Giải nhất 07096
Đặc biệt 270160
Đầu đuôi
0 0 5 9
1 4 9
2 1
3 1 5 9
4 5
5  
6 0 5 9
7 1
8 5 6
9 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 16/09/2022

Giải tám 76
Giải bảy 314
Giải sáu 6858 7938 6232
Giải năm 0374
Giải tư
00069 00159 44475
00917 84601 00517 11977
Giải ba 09766 39001
Giải nhì 82092
Giải nhất 69533
Đặc biệt 812452
Đầu đuôi
0 1 1
1 4 7 7
2  
3 2 3 8
4  
5 2 8 9
6 6 9
7 4 5 7
8  
9 2

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 09/09/2022

Giải tám 59
Giải bảy 654
Giải sáu 0921 1948 8964
Giải năm 3431
Giải tư
77238 23778 04351
61315 03514 56377 61414
Giải ba 76983 12636
Giải nhì 85959
Giải nhất 61334
Đặc biệt 642240
Đầu đuôi
0  
1 4 4 5
2 1
3 1 4 6 8
4 0 8
5 1 4 9
6 4
7 7 8
8 3
9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 02/09/2022

Giải tám 11
Giải bảy 094
Giải sáu 6754 1683 2332
Giải năm 8039
Giải tư
00134 21423 59662
35303 88067 72590 52824
Giải ba 95318 38714
Giải nhì 89671
Giải nhất 12178
Đặc biệt 237488
Đầu đuôi
0 3
1 4 8
2 3 4
3 2 4 9
4  
5 4
6 2 7
7 1 8
8 3 8
9 0 4

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 26/08/2022

Giải tám 10
Giải bảy 840
Giải sáu 8419 0302 5218
Giải năm 2494
Giải tư
00305 79827 48198
81292 19464 60632 63753
Giải ba 08231 72760
Giải nhì 19243
Giải nhất 13248
Đặc biệt 632950
Đầu đuôi
0 2 5
1 8 9
2 7
3 1 2
4 0 3 8
5 0 3
6 0 4
7  
8  
9 2 4 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 19/08/2022

Giải tám 40
Giải bảy 324
Giải sáu 7094 3397 0818
Giải năm 4976
Giải tư
32858 30797 61457
79013 09661 86996 24606
Giải ba 64912 51832
Giải nhì 45179
Giải nhất 34846
Đặc biệt 429035
Đầu đuôi
0 6
1 2 3 8
2 4
3 2 5
4 6
5 7 8
6 1
7 6 9
8  
9 4 6 7 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 12/08/2022

Giải tám 00
Giải bảy 895
Giải sáu 7719 0132 0351
Giải năm 1892
Giải tư
49898 27823 09483
22238 24306 80403 42019
Giải ba 46644 09399
Giải nhì 16692
Giải nhất 87932
Đặc biệt 983551
Đầu đuôi
0 3 6
1 9 9
2 3
3 2 2 8
4 4
5 1 1
6  
7  
8 3
9 2 2 5 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 05/08/2022

Giải tám 75
Giải bảy 412
Giải sáu 1957 4097 5786
Giải năm 5610
Giải tư
88159 62653 20754
51246 62272 43488 17270
Giải ba 62420 56461
Giải nhì 27953
Giải nhất 82173
Đặc biệt 759010
Đầu đuôi
0  
1 0 0 2
2 0
3  
4 6
5 3 3 4 7 9
6 1
7 0 2 3
8 6 8
9 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 29/07/2022

Giải tám 04
Giải bảy 704
Giải sáu 6368 0259 6821
Giải năm 6300
Giải tư
48635 75962 03301
77594 91288 43769 46092
Giải ba 36749 19445
Giải nhì 77301
Giải nhất 13548
Đặc biệt 786142
Đầu đuôi
0 0 1 1 4
1  
2 1
3 5
4 2 5 8 9
5 9
6 2 8 9
7  
8 8
9 2 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 22/07/2022

Giải tám 47
Giải bảy 145
Giải sáu 9606 7690 4835
Giải năm 1208
Giải tư
71528 16431 90324
26678 68897 98402 06714
Giải ba 55952 90602
Giải nhì 61372
Giải nhất 31228
Đặc biệt 321311
Đầu đuôi
0 2 2 6 8
1 1 4
2 4 8 8
3 1 5
4 5
5 2
6  
7 2 8
8  
9 0 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 15/07/2022

Giải tám 16
Giải bảy 871
Giải sáu 4937 4491 8436
Giải năm 0430
Giải tư
08078 42068 51975
03930 34744 78846 39158
Giải ba 00973 92473
Giải nhì 45794
Giải nhất 38949
Đặc biệt 268976
Đầu đuôi
0  
1  
2  
3 0 0 6 7
4 4 6 9
5 8
6 8
7 1 3 3 5 6 8
8  
9 1 4

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT Ngày 08/07/2022

Giải tám 50
Giải bảy 561
Giải sáu 4584 8607 3530
Giải năm 9493
Giải tư
99146 24952 92691
46127 60851 55675 24657
Giải ba 17351 01909
Giải nhì 19945
Giải nhất 21006
Đặc biệt 839965
Đầu đuôi
0 6 7 9
1  
2 7
3 0
4 5 6
5 1 1 2 7
6 1 5
7 5
8 4
9 1 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT Ngày 01/07/2022

Giải tám 69
Giải bảy 805
Giải sáu 0365 2658 2165
Giải năm 3530
Giải tư
55548 15324 61050
02378 60472 07556 15618
Giải ba 18501 62191
Giải nhì 31794
Giải nhất 94740
Đặc biệt 833422
Đầu đuôi
0 1 5
1 8
2 2 4
3 0
4 0 8
5 0 6 8
6 5 5
7 2 8
8  
9 1 4

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT Ngày 24/06/2022

Giải tám 14
Giải bảy 248
Giải sáu 9932 3615 2937
Giải năm 4566
Giải tư
09788 29203 18085
51471 85531 53710 34474
Giải ba 81628 80454
Giải nhì 12236
Giải nhất 78952
Đặc biệt 738448
Đầu đuôi
0 3
1 0 5
2 8
3 1 2 6 7
4 8 8
5 2 4
6 6
7 1 4
8 5 8
9