XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 19/02/2024

Giải tám 79
Giải bảy 782
Giải sáu 0573 0600 6416
Giải năm 2103
Giải tư
92273 59958 38512
07162 31345 50028 61058
Giải ba 10627 65529
Giải nhì 53755
Giải nhất 94149
Đặc biệt 672720
Đầu đuôi
0 0 3
1 2 6
2 0 7 8 9
3  
4 5 9
5 5 8 8
6 2
7 3 3
8 2
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 18/02/2024

Giải tám 16
Giải bảy 989
Giải sáu 1190 4623 5051
Giải năm 2191
Giải tư
79916 65005 34182
86887 57331 32402 04054
Giải ba 33731 46617
Giải nhì 43843
Giải nhất 70109
Đặc biệt 595802
Đầu đuôi
0 2 2 5 9
1 6 7
2 3
3 1 1
4 3
5 1 4
6  
7  
8 2 7 9
9 0 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 12/02/2024

Giải tám 81
Giải bảy 367
Giải sáu 5234 2927 4245
Giải năm 6322
Giải tư
93888 66172 00748
30528 56418 07040 97579
Giải ba 66309 12478
Giải nhì 48581
Giải nhất 78865
Đặc biệt 496750
Đầu đuôi
0 9
1 8
2 2 7 8
3 4
4 0 5 8
5 0
6 5 7
7 2 8 9
8 1 8
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 11/02/2024

Giải tám 50
Giải bảy 856
Giải sáu 1177 0465 6468
Giải năm 0071
Giải tư
10499 32002 66165
74819 75820 08156 07102
Giải ba 26275 99259
Giải nhì 15286
Giải nhất 19753
Đặc biệt 615244
Đầu đuôi
0 2 2
1 9
2 0
3  
4 4
5 3 6 6 9
6 5 5 8
7 1 5 7
8 6
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 05/02/2024

Giải tám 41
Giải bảy 712
Giải sáu 8362 2444 4714
Giải năm 8988
Giải tư
77180 69733 44417
22375 65888 83133 01569
Giải ba 77192 66909
Giải nhì 57227
Giải nhất 89282
Đặc biệt 691996
Đầu đuôi
0 9
1 2 4 7
2 7
3 3 3
4 4
5  
6 2 9
7 5
8 0 2 8 8
9 2 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 04/02/2024

Giải tám 97
Giải bảy 040
Giải sáu 3236 1848 4997
Giải năm 3003
Giải tư
57301 01628 06475
89464 72929 66394 03314
Giải ba 79132 43788
Giải nhì 23003
Giải nhất 40535
Đặc biệt 998266
Đầu đuôi
0 1 3 3
1 4
2 8 9
3 2 5 6
4 0 8
5  
6 4 6
7 5
8 8
9 4 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 29/01/2024

Giải tám 63
Giải bảy 122
Giải sáu 8443 5467 3221
Giải năm 4606
Giải tư
29816 14769 14100
22165 27379 11789 84398
Giải ba 05581 69632
Giải nhì 00804
Giải nhất 45302
Đặc biệt 651237
Đầu đuôi
0 0 2 4 6
1 6
2 1 2
3 2 7
4 3
5  
6 5 7 9
7 9
8 1 9
9 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 28/01/2024

Giải tám 70
Giải bảy 796
Giải sáu 8835 8488 2519
Giải năm 6453
Giải tư
65545 76126 82501
48441 05294 88845 84566
Giải ba 51493 11336
Giải nhì 37211
Giải nhất 01917
Đặc biệt 085111
Đầu đuôi
0 1
1 1 1 7 9
2 6
3 5 6
4 1 5 5
5 3
6 6
7  
8 8
9 3 4 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 22/01/2024

Giải tám 92
Giải bảy 687
Giải sáu 3304 7022 7116
Giải năm 9835
Giải tư
43566 87260 52024
11688 28680 18140 48780
Giải ba 96687 45239
Giải nhì 43971
Giải nhất 63739
Đặc biệt 141768
Đầu đuôi
0 4
1 6
2 2 4
3 5 9 9
4 0
5  
6 0 6 8
7 1
8 0 0 7 7 8
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 21/01/2024

Giải tám 34
Giải bảy 103
Giải sáu 3876 5459 3470
Giải năm 4829
Giải tư
66064 23810 75689
31976 04900 53865 68724
Giải ba 61190 56504
Giải nhì 64169
Giải nhất 97755
Đặc biệt 081510
Đầu đuôi
0 0 3 4
1 0 0
2 4 9
3  
4  
5 5 9
6 4 5 9
7 0 6 6
8 9
9 0

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 15/01/2024

Giải tám 86
Giải bảy 261
Giải sáu 8996 6538 1694
Giải năm 0105
Giải tư
11213 29972 55217
20530 79291 03913 77531
Giải ba 33046 18134
Giải nhì 13179
Giải nhất 94925
Đặc biệt 315157
Đầu đuôi
0 5
1 3 3 7
2 5
3 0 1 4 8
4 6
5 7
6 1
7 2 9
8  
9 1 4 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 14/01/2024

Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 3219 7384 7926
Giải năm 1994
Giải tư
51907 94932 40059
83986 53789 22490 58732
Giải ba 61273 41070
Giải nhì 75625
Giải nhất 50139
Đặc biệt 157475
Đầu đuôi
0 7
1 9
2 5 6
3 2 2 9
4  
5 6 9
6  
7 0 3 5
8 4 6 9
9 0 4

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 08/01/2024

Giải tám 24
Giải bảy 456
Giải sáu 5452 1467 0776
Giải năm 5007
Giải tư
02239 30362 09722
98883 92773 71062 01853
Giải ba 36280 05994
Giải nhì 62055
Giải nhất 14788
Đặc biệt 433694
Đầu đuôi
0 7
1  
2 2
3 9
4  
5 2 3 5 6
6 2 2 7
7 3 6
8 0 3 8
9 4 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 07/01/2024

Giải tám 26
Giải bảy 052
Giải sáu 4525 6508 3639
Giải năm 9161
Giải tư
68603 38805 68519
76193 91032 09022 54166
Giải ba 77626 02414
Giải nhì 04442
Giải nhất 00974
Đặc biệt 544059
Đầu đuôi
0 3 5 8
1 4 9
2 2 5 6
3 2 9
4 2
5 2 9
6 1 6
7 4
8  
9 3