XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 26/09/2022

Giải tám 33
Giải bảy 681
Giải sáu 5298 3764 8961
Giải năm 3794
Giải tư
67057 55106 09588
41565 48165 88663 13659
Giải ba 49070 40505
Giải nhì 34380
Giải nhất 97990
Đặc biệt 918341
Đầu đuôi
0 5 6
1  
2  
3  
4 1
5 7 9
6 1 3 4 5 5
7 0
8 0 1 8
9 0 4 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 25/09/2022

Giải tám 67
Giải bảy 207
Giải sáu 8193 0105 6856
Giải năm 3425
Giải tư
71494 07253 12832
59226 54436 43511 93041
Giải ba 59408 97425
Giải nhì 48785
Giải nhất 34744
Đặc biệt 404121
Đầu đuôi
0 5 7 8
1 1
2 1 5 5 6
3 2 6
4 1 4
5 3 6
6  
7  
8 5
9 3 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 19/09/2022

Giải tám 98
Giải bảy 980
Giải sáu 9666 3933 1369
Giải năm 6016
Giải tư
17878 81211 39958
82857 99176 91703 40693
Giải ba 28595 04057
Giải nhì 88803
Giải nhất 15174
Đặc biệt 016494
Đầu đuôi
0 3 3
1 1 6
2  
3 3
4  
5 7 7 8
6 6 9
7 4 6 8
8 0
9 3 4 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 18/09/2022

Giải tám 58
Giải bảy 340
Giải sáu 6414 6777 9907
Giải năm 9118
Giải tư
40764 19152 44469
59646 06540 96138 96285
Giải ba 95087 94247
Giải nhì 55533
Giải nhất 46612
Đặc biệt 414556
Đầu đuôi
0 7
1 2 4 8
2  
3 3 8
4 0 0 6 7
5 2 6
6 4 9
7 7
8 5 7
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 12/09/2022

Giải tám 04
Giải bảy 566
Giải sáu 7611 7653 4581
Giải năm 7592
Giải tư
83778 33410 63181
86172 91011 43668 41522
Giải ba 31805 35304
Giải nhì 11168
Giải nhất 90115
Đặc biệt 572829
Đầu đuôi
0 4 5
1 0 1 1 5
2 2 9
3  
4  
5 3
6 6 8 8
7 2 8
8 1 1
9 2

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 11/09/2022

Giải tám 04
Giải bảy 150
Giải sáu 1348 6535 3730
Giải năm 7709
Giải tư
14624 54489 23028
88275 82611 10892 67451
Giải ba 29830 45178
Giải nhì 75436
Giải nhất 43802
Đặc biệt 115755
Đầu đuôi
0 2 9
1 1
2 4 8
3 0 0 5 6
4 8
5 0 1 5
6  
7 5 8
8 9
9 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 05/09/2022

Giải tám 05
Giải bảy 580
Giải sáu 4258 2233 8291
Giải năm 9248
Giải tư
63509 06818 31729
56296 35305 11970 28353
Giải ba 59252 10289
Giải nhì 34158
Giải nhất 18847
Đặc biệt 092558
Đầu đuôi
0 5 9
1 8
2 9
3 3
4 7 8
5 2 3 8 8 8
6  
7 0
8 0 9
9 1 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 04/09/2022

Giải tám 99
Giải bảy 635
Giải sáu 2434 3789 3899
Giải năm 1867
Giải tư
69880 62643 68273
29091 33959 50202 35016
Giải ba 55754 16413
Giải nhì 20681
Giải nhất 35437
Đặc biệt 140915
Đầu đuôi
0 2
1 3 5 6
2  
3 4 5 7
4 3
5 4 9
6 7
7 3
8 0 1 9
9 1 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 29/08/2022

Giải tám 97
Giải bảy 053
Giải sáu 5223 4138 4931
Giải năm 0540
Giải tư
88347 82233 61399
81504 21628 27099 76967
Giải ba 65314 77551
Giải nhì 22237
Giải nhất 52011
Đặc biệt 223086
Đầu đuôi
0 4
1 1 4
2 3 8
3 1 3 7 8
4 0 7
5 1 3
6 7
7  
8 6
9 9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 28/08/2022

Giải tám 28
Giải bảy 145
Giải sáu 2204 9169 6380
Giải năm 8592
Giải tư
59005 30661 55974
88693 66860 81595 97141
Giải ba 66864 33307
Giải nhì 88966
Giải nhất 74666
Đặc biệt 403252
Đầu đuôi
0 4 5 7
1  
2  
3  
4 1 5
5 2
6 0 1 4 6 6 9
7 4
8 0
9 2 3 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 22/08/2022

Giải tám 86
Giải bảy 949
Giải sáu 8473 8670 8055
Giải năm 8167
Giải tư
00654 04415 54097
74340 45882 35004 43299
Giải ba 87810 64838
Giải nhì 20089
Giải nhất 31831
Đặc biệt 404404
Đầu đuôi
0 4 4
1 0 5
2  
3 1 8
4 0 9
5 4 5
6 7
7 0 3
8 2 9
9 7 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 21/08/2022

Giải tám 75
Giải bảy 521
Giải sáu 9597 8613 6532
Giải năm 7612
Giải tư
03877 07343 45696
58182 33655 33164 02335
Giải ba 76013 74239
Giải nhì 56830
Giải nhất 40260
Đặc biệt 320946
Đầu đuôi
0  
1 2 3 3
2 1
3 0 2 5 9
4 3 6
5 5
6 0 4
7 7
8 2
9 6 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 15/08/2022

Giải tám 01
Giải bảy 134
Giải sáu 9566 3055 4835
Giải năm 7041
Giải tư
13047 92185 10065
57609 30968 20466 60842
Giải ba 80186 17618
Giải nhì 26002
Giải nhất 43396
Đặc biệt 185346
Đầu đuôi
0 2 9
1 8
2  
3 4 5
4 1 2 6 7
5 5
6 5 6 6 8
7  
8 5 6
9 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 14/08/2022

Giải tám 72
Giải bảy 305
Giải sáu 0973 5493 4485
Giải năm 9997
Giải tư
11632 75594 30138
85137 89015 90019 42842
Giải ba 75506 83643
Giải nhì 68477
Giải nhất 80049
Đặc biệt 306493
Đầu đuôi
0 5 6
1 5 9
2  
3 2 7 8
4 2 3 9
5  
6  
7 3 7
8 5
9 3 3 4 7