XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 17/06/2024

Giải tám 32
Giải bảy 928
Giải sáu 7116 3647 1460
Giải năm 4272
Giải tư
39019 23255 94294
90867 33123 64482 36597
Giải ba 85797 94559
Giải nhì 01208
Giải nhất 88849
Đặc biệt 208827
Đầu đuôi
0 8
1 6 9
2 3 7 8
3  
4 7 9
5 5 9
6 0 7
7 2
8 2
9 4 7 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 16/06/2024

Giải tám 65
Giải bảy 913
Giải sáu 7291 9110 4347
Giải năm 8687
Giải tư
53723 42624 67789
22819 41297 11693 14027
Giải ba 57410 75164
Giải nhì 01575
Giải nhất 70700
Đặc biệt 756893
Đầu đuôi
0 0
1 0 0 3 9
2 3 4 7
3  
4 7
5  
6 4
7 5
8 7 9
9 1 3 3 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 10/06/2024

Giải tám 40
Giải bảy 114
Giải sáu 7409 8934 3923
Giải năm 6686
Giải tư
15063 16843 29030
02831 52710 36697 88189
Giải ba 68183 98232
Giải nhì 03817
Giải nhất 18803
Đặc biệt 461491
Đầu đuôi
0 3 9
1 0 4 7
2 3
3 0 1 2 4
4 3
5  
6 3
7  
8 3 6 9
9 1 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 09/06/2024

Giải tám 80
Giải bảy 601
Giải sáu 5174 4831 7900
Giải năm 3049
Giải tư
45378 49024 56169
77816 37384 81754 84948
Giải ba 16146 74631
Giải nhì 79776
Giải nhất 46362
Đặc biệt 831147
Đầu đuôi
0 0 1
1 6
2 4
3 1 1
4 6 7 8 9
5 4
6 2 9
7 4 6 8
8 4
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 03/06/2024

Giải tám 98
Giải bảy 060
Giải sáu 9640 4445 1649
Giải năm 0589
Giải tư
41331 74787 86423
56834 98585 10765 05755
Giải ba 39881 92851
Giải nhì 01202
Giải nhất 90677
Đặc biệt 649207
Đầu đuôi
0 2 7
1  
2 3
3 1 4
4 0 5 9
5 1 5
6 0 5
7 7
8 1 5 7 9
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 02/06/2024

Giải tám 75
Giải bảy 500
Giải sáu 2660 2462 4712
Giải năm 4437
Giải tư
00848 52355 64931
06979 65851 52336 06426
Giải ba 82225 54440
Giải nhì 04812
Giải nhất 85768
Đặc biệt 356024
Đầu đuôi
0 0
1 2 2
2 4 5 6
3 1 6 7
4 0 8
5 1 5
6 0 2 8
7 9
8  
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 27/05/2024

Giải tám 67
Giải bảy 782
Giải sáu 4588 3163 5918
Giải năm 7265
Giải tư
28384 96240 70844
33107 31976 97097 58841
Giải ba 22245 46451
Giải nhì 56265
Giải nhất 81650
Đặc biệt 709514
Đầu đuôi
0 7
1 4 8
2  
3  
4 0 1 4 5
5 0 1
6 3 5 5
7 6
8 2 4 8
9 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 26/05/2024

Giải tám 57
Giải bảy 157
Giải sáu 1484 7258 6490
Giải năm 0956
Giải tư
11583 87566 76870
30662 53813 12241 67032
Giải ba 16117 01829
Giải nhì 99145
Giải nhất 88351
Đặc biệt 306035
Đầu đuôi
0  
1 3 7
2 9
3 2 5
4 1 5
5 1 6 7 8
6 2 6
7 0
8 3 4
9 0

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 20/05/2024

Giải tám 70
Giải bảy 752
Giải sáu 3013 4086 4063
Giải năm 7389
Giải tư
53544 85692 72355
98587 70963 64750 71274
Giải ba 07107 87710
Giải nhì 94924
Giải nhất 65869
Đặc biệt 054991
Đầu đuôi
0 7
1 0 3
2 4
3  
4 4
5 0 2 5
6 3 3 9
7 4
8 6 7 9
9 1 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 19/05/2024

Giải tám 45
Giải bảy 065
Giải sáu 8325 7038 7818
Giải năm 6295
Giải tư
43607 69026 64172
40506 65931 77720 00746
Giải ba 93142 44156
Giải nhì 99655
Giải nhất 85188
Đặc biệt 979256
Đầu đuôi
0 6 7
1 8
2 0 5 6
3 1 8
4 2 6
5 5 6 6
6 5
7 2
8 8
9 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 13/05/2024

Giải tám 55
Giải bảy 407
Giải sáu 4297 4184 8988
Giải năm 7379
Giải tư
98980 81357 70272
88941 42974 56165 31277
Giải ba 39837 47361
Giải nhì 87666
Giải nhất 84587
Đặc biệt 941762
Đầu đuôi
0 7
1  
2  
3 7
4 1
5 7
6 1 2 5 6
7 2 4 7 9
8 0 4 7 8
9 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 12/05/2024

Giải tám 80
Giải bảy 500
Giải sáu 3517 2598 9571
Giải năm 1009
Giải tư
95372 93800 49646
75312 23986 16313 08074
Giải ba 15218 85265
Giải nhì 36444
Giải nhất 31072
Đặc biệt 643774
Đầu đuôi
0 0 0 9
1 2 3 7 8
2  
3  
4 4 6
5  
6 5
7 1 2 2 4 4
8 6
9 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 06/05/2024

Giải tám 99
Giải bảy 276
Giải sáu 7586 2026 7012
Giải năm 2105
Giải tư
16852 86399 63155
63208 71169 65552 80855
Giải ba 52964 82007
Giải nhì 94928
Giải nhất 34087
Đặc biệt 643466
Đầu đuôi
0 5 7 8
1 2
2 6 8
3  
4  
5 2 2 5 5
6 4 6 9
7 6
8 6 7
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 05/05/2024

Giải tám 03
Giải bảy 464
Giải sáu 2328 3434 2479
Giải năm 2768
Giải tư
04149 71021 60761
79639 27052 43770 85010
Giải ba 29451 20215
Giải nhì 67574
Giải nhất 81306
Đặc biệt 942752
Đầu đuôi
0 6
1 0 5
2 1 8
3 4 9
4 9
5 1 2 2
6 1 4 8
7 0 4 9
8  
9