XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 29/01/2023

Giải tám 18
Giải bảy 961
Giải sáu 3437 8803 3353
Giải năm 7628
Giải tư
49859 35775 95651
16848 45937 72177 56025
Giải ba 51155 70773
Giải nhì 44488
Giải nhất 12356
Đặc biệt 496565
Đầu đuôi
0 3
1  
2 5 8
3 7 7
4 8
5 1 3 5 6 9
6 1 5
7 3 5 7
8 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 23/01/2023

Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 1382 9255 7491
Giải năm 5712
Giải tư
43744 24366 42005
60174 92998 32869 45441
Giải ba 50436 52461
Giải nhì 02501
Giải nhất 55818
Đặc biệt 013817
Đầu đuôi
0 1 5
1 2 7 8 8
2  
3 6
4 1 4
5 5
6 1 6 9
7 4
8 2
9 1 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 22/01/2023

Giải tám 83
Giải bảy 220
Giải sáu 3676 8973 2527
Giải năm 8150
Giải tư
35423 05498 06040
17750 51638 21858 57612
Giải ba 03062 71941
Giải nhì 75926
Giải nhất 83596
Đặc biệt 517931
Đầu đuôi
0  
1 2
2 0 3 6 7
3 1 8
4 0 1
5 0 0 8
6 2
7 3 6
8  
9 6 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 16/01/2023

Giải tám 74
Giải bảy 398
Giải sáu 1867 4767 7682
Giải năm 5565
Giải tư
43265 94963 19097
57523 46462 19539 95685
Giải ba 30552 71043
Giải nhì 47849
Giải nhất 58304
Đặc biệt 855453
Đầu đuôi
0 4
1  
2 3
3 9
4 3 9
5 2 3
6 2 3 5 5 7 7
7  
8 2 5
9 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 15/01/2023

Giải tám 82
Giải bảy 787
Giải sáu 7026 1419 7394
Giải năm 2630
Giải tư
11645 32955 85584
18583 55488 50106 56512
Giải ba 78413 00001
Giải nhì 20984
Giải nhất 50877
Đặc biệt 455321
Đầu đuôi
0 1 6
1 2 3 9
2 1 6
3 0
4 5
5 5
6  
7 7
8 3 4 4 7 8
9 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 09/01/2023

Giải tám 10
Giải bảy 425
Giải sáu 1287 7259 7364
Giải năm 5415
Giải tư
77005 51915 05905
56625 45944 37729 84974
Giải ba 36465 49957
Giải nhì 53620
Giải nhất 89748
Đặc biệt 734886
Đầu đuôi
0 5 5
1 5 5
2 0 5 5 9
3  
4 4 8
5 7 9
6 4 5
7 4
8 6 7
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 08/01/2023

Giải tám 97
Giải bảy 770
Giải sáu 9686 7003 7819
Giải năm 2606
Giải tư
52059 61755 12315
38156 43595 74488 55017
Giải ba 02489 41050
Giải nhì 09284
Giải nhất 00883
Đặc biệt 789938
Đầu đuôi
0 3 6
1 5 7 9
2  
3 8
4  
5 0 5 6 9
6  
7 0
8 3 4 6 8 9
9 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 02/01/2023

Giải tám 65
Giải bảy 350
Giải sáu 2206 5988 3816
Giải năm 5086
Giải tư
43896 13137 07642
14248 98165 18751 09488
Giải ba 23899 23892
Giải nhì 11546
Giải nhất 08027
Đặc biệt 474835
Đầu đuôi
0 6
1 6
2 7
3 5 7
4 2 6 8
5 0 1
6 5
7  
8 6 8 8
9 2 6 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 01/01/2023

Giải tám 99
Giải bảy 568
Giải sáu 1505 8515 1550
Giải năm 5133
Giải tư
56201 14697 49284
73448 45126 71607 35805
Giải ba 49813 50306
Giải nhì 29024
Giải nhất 54765
Đặc biệt 623976
Đầu đuôi
0 1 5 5 6 7
1 3 5
2 4 6
3 3
4 8
5 0
6 5 8
7 6
8 4
9 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 26/12/2022

Giải tám 67
Giải bảy 963
Giải sáu 0056 0043 7327
Giải năm 7407
Giải tư
97601 50002 34446
89744 97430 01952 83837
Giải ba 62559 57231
Giải nhì 79351
Giải nhất 37531
Đặc biệt 180006
Đầu đuôi
0 1 2 6 7
1  
2 7
3 0 1 1 7
4 3 4 6
5 1 2 6 9
6 3
7  
8  
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 25/12/2022

Giải tám 91
Giải bảy 689
Giải sáu 7299 3126 6758
Giải năm 5626
Giải tư
86750 63896 45047
70601 05832 84079 34720
Giải ba 31581 92311
Giải nhì 32670
Giải nhất 52683
Đặc biệt 174798
Đầu đuôi
0 1
1 1
2 0 6 6
3 2
4 7
5 0 8
6  
7 0 9
8 1 3 9
9 6 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 19/12/2022

Giải tám 70
Giải bảy 404
Giải sáu 7447 8899 7899
Giải năm 7611
Giải tư
91466 73148 96856
76132 83228 44259 35072
Giải ba 10834 55203
Giải nhì 10919
Giải nhất 31898
Đặc biệt 169092
Đầu đuôi
0 3 4
1 1 9
2 8
3 2 4
4 7 8
5 6 9
6 6
7 2
8  
9 2 8 9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 18/12/2022

Giải tám 23
Giải bảy 661
Giải sáu 0442 5248 8894
Giải năm 1753
Giải tư
71622 69178 72062
86604 32267 73765 79054
Giải ba 75373 14530
Giải nhì 20512
Giải nhất 13854
Đặc biệt 842374
Đầu đuôi
0 4
1 2
2 2
3 0
4 2 8
5 3 4 4
6 1 2 5 7
7 3 4 8
8  
9 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 12/12/2022

Giải tám 56
Giải bảy 921
Giải sáu 1736 5113 2328
Giải năm 7185
Giải tư
35318 02235 31241
91659 70678 43158 35325
Giải ba 93432 65697
Giải nhì 44180
Giải nhất 05699
Đặc biệt 073768
Đầu đuôi
0  
1 3 8
2 1 5 8
3 2 5 6
4 1
5 8 9
6 8
7 8
8 0 5
9 7 9