XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 29/05/2023

Giải tám 29
Giải bảy 261
Giải sáu 6686 0971 3355
Giải năm 4652
Giải tư
52074 18988 32620
81802 28267 10248 27336
Giải ba 03805 50513
Giải nhì 12210
Giải nhất 95785
Đặc biệt 753212
Đầu đuôi
0 2 5
1 0 2 3
2 0
3 6
4 8
5 2 5
6 1 7
7 1 4
8 5 6 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 28/05/2023

Giải tám 34
Giải bảy 895
Giải sáu 7118 5836 3579
Giải năm 9647
Giải tư
86572 36549 07153
61093 77248 12337 85275
Giải ba 38883 41659
Giải nhì 35311
Giải nhất 69724
Đặc biệt 795143
Đầu đuôi
0  
1 1 8
2 4
3 6 7
4 3 7 8 9
5 3 9
6  
7 2 5 9
8 3
9 3 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 22/05/2023

Giải tám 94
Giải bảy 668
Giải sáu 4106 2753 0889
Giải năm 7770
Giải tư
44778 67693 08452
25183 75766 34741 96929
Giải ba 36464 35930
Giải nhì 69822
Giải nhất 11207
Đặc biệt 838784
Đầu đuôi
0 6 7
1  
2 2 9
3 0
4 1
5 2 3
6 4 6 8
7 0 8
8 3 4 9
9 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 21/05/2023

Giải tám 54
Giải bảy 329
Giải sáu 3284 9678 8881
Giải năm 0732
Giải tư
77864 31549 65574
40142 70509 28516 50040
Giải ba 66219 90660
Giải nhì 63913
Giải nhất 41707
Đặc biệt 052659
Đầu đuôi
0 7 9
1 3 6 9
2 9
3 2
4 0 2 9
5 9
6 0 4
7 4 8
8 1 4
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 15/05/2023

Giải tám 27
Giải bảy 105
Giải sáu 9998 8533 3437
Giải năm 2331
Giải tư
67759 92640 63844
60587 29167 08045 90415
Giải ba 74357 33155
Giải nhì 09348
Giải nhất 91838
Đặc biệt 331454
Đầu đuôi
0 5
1 5
2  
3 1 3 7 8
4 0 4 5 8
5 4 5 7 9
6 7
7  
8 7
9 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 14/05/2023

Giải tám 45
Giải bảy 175
Giải sáu 9708 2621 0958
Giải năm 2412
Giải tư
65318 23862 28981
38391 92491 17621 16145
Giải ba 82896 79318
Giải nhì 14353
Giải nhất 27820
Đặc biệt 783042
Đầu đuôi
0 8
1 2 8 8
2 0 1 1
3  
4 2 5
5 3 8
6 2
7 5
8 1
9 1 1 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 08/05/2023

Giải tám 67
Giải bảy 754
Giải sáu 3941 1176 0791
Giải năm 1006
Giải tư
91830 79392 52159
62772 95922 12683 74762
Giải ba 34103 05754
Giải nhì 67839
Giải nhất 33711
Đặc biệt 880883
Đầu đuôi
0 3 6
1 1
2 2
3 0 9
4 1
5 4 4 9
6 2
7 2 6
8 3 3
9 1 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 07/05/2023

Giải tám 27
Giải bảy 664
Giải sáu 8576 0365 5688
Giải năm 7274
Giải tư
38227 52960 60719
20236 63731 54639 85825
Giải ba 14279 01542
Giải nhì 83212
Giải nhất 36263
Đặc biệt 908812
Đầu đuôi
0  
1 2 2 9
2 5 7
3 1 6 9
4 2
5  
6 0 3 4 5
7 4 6 9
8 8
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 01/05/2023

Giải tám 87
Giải bảy 398
Giải sáu 2094 5823 2840
Giải năm 6456
Giải tư
23924 48373 37394
02726 28055 61534 41744
Giải ba 34375 14942
Giải nhì 24550
Giải nhất 93683
Đặc biệt 241733
Đầu đuôi
0  
1  
2 3 4 6
3 3 4
4 0 2 4
5 0 5 6
6  
7 3 5
8 3
9 4 4 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 30/04/2023

Giải tám 94
Giải bảy 897
Giải sáu 0813 0724 7669
Giải năm 9234
Giải tư
83766 15885 97728
31727 21956 04606 79197
Giải ba 13596 39862
Giải nhì 73216
Giải nhất 92083
Đặc biệt 173600
Đầu đuôi
0 0 6
1 3 6
2 4 7 8
3 4
4  
5 6
6 2 6 9
7  
8 3 5
9 6 7 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 24/04/2023

Giải tám 23
Giải bảy 736
Giải sáu 5490 1136 4990
Giải năm 2641
Giải tư
27452 63586 06423
08701 10565 67937 99970
Giải ba 86130 97927
Giải nhì 78169
Giải nhất 80186
Đặc biệt 871617
Đầu đuôi
0 1
1 7
2 3 7
3 0 6 6 7
4 1
5 2
6 5 9
7 0
8 6 6
9 0 0

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 23/04/2023

Giải tám 64
Giải bảy 384
Giải sáu 6705 5345 6216
Giải năm 1346
Giải tư
79241 83997 63403
62948 26834 68362 67108
Giải ba 34944 76599
Giải nhì 87067
Giải nhất 19122
Đặc biệt 576692
Đầu đuôi
0 3 5 8
1 6
2 2
3 4
4 1 4 5 6 8
5  
6 2 7
7  
8 4
9 2 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 17/04/2023

Giải tám 74
Giải bảy 820
Giải sáu 6084 2434 0545
Giải năm 8254
Giải tư
10098 39401 93737
53234 54930 46697 16835
Giải ba 75158 05546
Giải nhì 43851
Giải nhất 94515
Đặc biệt 897580
Đầu đuôi
0 1
1 5
2 0
3 0 4 4 5 7
4 5 6
5 1 4 8
6  
7  
8 0 4
9 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 16/04/2023

Giải tám 79
Giải bảy 173
Giải sáu 6372 8655 9959
Giải năm 6100
Giải tư
59072 44530 66184
43761 62390 22860 61167
Giải ba 28627 24439
Giải nhì 35983
Giải nhất 89952
Đặc biệt 916634
Đầu đuôi
0 0
1  
2 7
3 0 4 9
4  
5 2 5 9
6 0 1 7
7 2 2 3
8 3 4
9 0