XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 25/09/2023

Giải tám 20
Giải bảy 882
Giải sáu 7382 5262 2356
Giải năm 7998
Giải tư
67749 57236 57366
41800 98857 08887 78119
Giải ba 62573 01348
Giải nhì 24173
Giải nhất 09839
Đặc biệt 914754
Đầu đuôi
0 0
1 9
2  
3 6 9
4 8 9
5 4 6 7
6 2 6
7 3 3
8 2 2 7
9 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 24/09/2023

Giải tám 45
Giải bảy 093
Giải sáu 2182 1412 8738
Giải năm 5336
Giải tư
23585 45493 47400
82858 45325 47764 35308
Giải ba 49117 96866
Giải nhì 96588
Giải nhất 33842
Đặc biệt 364275
Đầu đuôi
0 0 8
1 2 7
2 5
3 6 8
4 2
5 8
6 4 6
7 5
8 2 5 8
9 3 3

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 18/09/2023

Giải tám 27
Giải bảy 126
Giải sáu 4985 6976 9871
Giải năm 9685
Giải tư
09296 87407 04384
90542 29756 81818 35182
Giải ba 32955 70010
Giải nhì 78620
Giải nhất 16671
Đặc biệt 612558
Đầu đuôi
0 7
1 0 8
2 0 6
3  
4 2
5 5 6 8
6  
7 1 1 6
8 2 4 5 5
9 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 17/09/2023

Giải tám 04
Giải bảy 336
Giải sáu 3633 2647 5948
Giải năm 5009
Giải tư
07393 11521 80577
39484 00465 20487 87592
Giải ba 54129 21534
Giải nhì 67953
Giải nhất 50028
Đặc biệt 025671
Đầu đuôi
0 9
1  
2 1 8 9
3 3 4 6
4 7 8
5 3
6 5
7 1 7
8 4 7
9 2 3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 11/09/2023

Giải tám 28
Giải bảy 878
Giải sáu 3596 7058 5620
Giải năm 6025
Giải tư
05283 03330 50893
39629 41448 08813 26260
Giải ba 49291 89394
Giải nhì 57621
Giải nhất 98481
Đặc biệt 120125
Đầu đuôi
0  
1 3
2 0 1 5 5 9
3 0
4 8
5 8
6 0
7 8
8 1 3
9 1 3 4 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 10/09/2023

Giải tám 78
Giải bảy 787
Giải sáu 7106 9428 0892
Giải năm 7363
Giải tư
31304 52824 90054
04672 89829 82643 96567
Giải ba 41258 55604
Giải nhì 29176
Giải nhất 77165
Đặc biệt 321036
Đầu đuôi
0 4 4 6
1  
2 4 8 9
3 6
4 3
5 4 8
6 3 5 7
7 2 6
8 7
9 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 04/09/2023

Giải tám 22
Giải bảy 889
Giải sáu 9707 3762 2979
Giải năm 2714
Giải tư
51466 73690 54740
58876 53751 63304 36686
Giải ba 28427 20934
Giải nhì 88379
Giải nhất 14739
Đặc biệt 507273
Đầu đuôi
0 4 7
1 4
2 7
3 4 9
4 0
5 1
6 2 6
7 3 6 9 9
8 6 9
9 0

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 03/09/2023

Giải tám 38
Giải bảy 280
Giải sáu 9871 9191 3367
Giải năm 0113
Giải tư
68725 94983 42477
67568 01400 01869 98504
Giải ba 30046 43116
Giải nhì 51247
Giải nhất 96867
Đặc biệt 555275
Đầu đuôi
0 0 4
1 3 6
2 5
3  
4 6 7
5  
6 7 7 8 9
7 1 5 7
8 0 3
9 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 28/08/2023

Giải tám 27
Giải bảy 391
Giải sáu 4160 2650 7433
Giải năm 0865
Giải tư
09797 19375 55425
19851 49083 52093 59006
Giải ba 24600 02792
Giải nhì 55770
Giải nhất 35241
Đặc biệt 464825
Đầu đuôi
0 0 6
1  
2 5 5
3 3
4 1
5 0 1
6 0 5
7 0 5
8 3
9 1 2 3 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 27/08/2023

Giải tám 53
Giải bảy 557
Giải sáu 4961 7786 4653
Giải năm 8517
Giải tư
71464 25130 82654
17418 47870 48893 27480
Giải ba 62813 17981
Giải nhì 53231
Giải nhất 67515
Đặc biệt 842075
Đầu đuôi
0  
1 3 5 7 8
2  
3 0 1
4  
5 3 4 7
6 1 4
7 0 5
8 0 1 6
9 3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 21/08/2023

Giải tám 87
Giải bảy 037
Giải sáu 0418 7218 3524
Giải năm 2217
Giải tư
28397 11624 99375
92909 47559 62402 41204
Giải ba 58980 31972
Giải nhì 85071
Giải nhất 97256
Đặc biệt 405124
Đầu đuôi
0 2 4 9
1 7 8 8
2 4 4 4
3 7
4  
5 6 9
6  
7 1 2 5
8 0
9 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 20/08/2023

Giải tám 83
Giải bảy 376
Giải sáu 4620 8207 5589
Giải năm 1007
Giải tư
05031 93329 75021
59832 00497 57094 07902
Giải ba 58606 42461
Giải nhì 43731
Giải nhất 05699
Đặc biệt 996311
Đầu đuôi
0 2 6 7 7
1 1
2 0 1 9
3 1 1 2
4  
5  
6 1
7 6
8 9
9 4 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH Ngày 14/08/2023

Giải tám 04
Giải bảy 616
Giải sáu 2655 6658 1572
Giải năm 4936
Giải tư
73068 79684 36730
57807 92480 66736 99645
Giải ba 13088 83922
Giải nhì 51181
Giải nhất 91314
Đặc biệt 378382
Đầu đuôi
0 7
1 4 6
2 2
3 0 6 6
4 5
5 5 8
6 8
7 2
8 0 1 2 4 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH Ngày 13/08/2023

Giải tám 52
Giải bảy 876
Giải sáu 6273 0556 0100
Giải năm 3629
Giải tư
86590 88635 85915
19111 01764 64119 52537
Giải ba 78783 00226
Giải nhì 42676
Giải nhất 11968
Đặc biệt 301481
Đầu đuôi
0 0
1 1 5 9
2 6 9
3 5 7
4  
5 6
6 4 8
7 3 6 6
8 1 3
9 0