XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 24/09/2022

Giải tám 66
Giải bảy 128
Giải sáu 8973 7475 2957
Giải năm 7750
Giải tư
95621 27887 82945
64191 13655 27151 52034
Giải ba 71458 15608
Giải nhì 00426
Giải nhất 56078
Đặc biệt 100138
Đầu đuôi
0 8
1  
2 1 6 8
3 4 8
4 5
5 0 1 5 7 8
6  
7 3 5 8
8 7
9 1

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 17/09/2022

Giải tám 79
Giải bảy 640
Giải sáu 6758 7207 2934
Giải năm 1476
Giải tư
85969 28702 58168
58984 58462 85498 74290
Giải ba 52934 28031
Giải nhì 67916
Giải nhất 19904
Đặc biệt 495941
Đầu đuôi
0 2 4 7
1 6
2  
3 1 4 4
4 0 1
5 8
6 2 8 9
7 6
8 4
9 0 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 10/09/2022

Giải tám 43
Giải bảy 067
Giải sáu 1254 8062 2353
Giải năm 4614
Giải tư
60763 18666 40673
75981 08744 76672 55635
Giải ba 31168 42780
Giải nhì 51790
Giải nhất 40285
Đặc biệt 187194
Đầu đuôi
0  
1 4
2  
3 5
4 4
5 3 4
6 2 3 6 7 8
7 2 3
8 0 1 5
9 0 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 03/09/2022

Giải tám 43
Giải bảy 024
Giải sáu 4168 2057 9844
Giải năm 2740
Giải tư
79395 41923 05977
36994 29741 20285 78564
Giải ba 73517 88920
Giải nhì 27194
Giải nhất 82169
Đặc biệt 257907
Đầu đuôi
0 7
1 7
2 0 3 4
3  
4 0 1 4
5 7
6 4 8 9
7 7
8 5
9 4 4 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 27/08/2022

Giải tám 37
Giải bảy 417
Giải sáu 5148 7487 7815
Giải năm 6642
Giải tư
89993 08681 34928
95227 19885 75681 59317
Giải ba 10728 34675
Giải nhì 86659
Giải nhất 54829
Đặc biệt 291349
Đầu đuôi
0  
1 5 7 7
2 7 8 8 9
3  
4 2 8 9
5 9
6  
7 5
8 1 1 5 7
9 3

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 20/08/2022

Giải tám 29
Giải bảy 451
Giải sáu 8222 2633 3974
Giải năm 9811
Giải tư
42933 34207 10543
42566 33554 58103 35581
Giải ba 77156 70867
Giải nhì 67087
Giải nhất 82763
Đặc biệt 540995
Đầu đuôi
0 3 7
1 1
2 2
3 3 3
4 3
5 1 4 6
6 3 6 7
7 4
8 1 7
9 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 13/08/2022

Giải tám 13
Giải bảy 607
Giải sáu 7992 2447 7915
Giải năm 4724
Giải tư
48308 76184 66091
54581 46481 16188 78213
Giải ba 46064 18281
Giải nhì 98916
Giải nhất 84872
Đặc biệt 155348
Đầu đuôi
0 7 8
1 3 5 6
2 4
3  
4 7 8
5  
6 4
7 2
8 1 1 1 4 8
9 1 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 06/08/2022

Giải tám 24
Giải bảy 920
Giải sáu 0277 6746 9458
Giải năm 3949
Giải tư
59915 57089 36514
74230 58879 20878 14643
Giải ba 72889 95626
Giải nhì 90558
Giải nhất 93249
Đặc biệt 969472
Đầu đuôi
0  
1 4 5
2 0 6
3 0
4 3 6 9 9
5 8 8
6  
7 2 7 8 9
8 9 9
9  

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 30/07/2022

Giải tám 56
Giải bảy 067
Giải sáu 3742 6748 9552
Giải năm 0335
Giải tư
70690 64094 71910
40274 92594 03305 50234
Giải ba 25576 69631
Giải nhì 09237
Giải nhất 56638
Đặc biệt 700699
Đầu đuôi
0 5
1 0
2  
3 1 4 5 7 8
4 2 8
5 2
6 7
7 4 6
8  
9 0 4 4 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 23/07/2022

Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 9438 7106 7875
Giải năm 9125
Giải tư
40112 21670 28438
60872 92607 17695 00495
Giải ba 91541 43558
Giải nhì 10230
Giải nhất 24791
Đặc biệt 624994
Đầu đuôi
0 6 7
1 2
2 5 9
3 0 8 8
4 1
5 8
6  
7 0 2 5
8  
9 1 4 5 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 16/07/2022

Giải tám 11
Giải bảy 636
Giải sáu 7730 1808 0330
Giải năm 8842
Giải tư
62732 28297 22620
39023 52473 28305 04801
Giải ba 72034 05304
Giải nhì 04897
Giải nhất 32722
Đặc biệt 286260
Đầu đuôi
0 1 4 5 8
1  
2 0 2 3
3 0 0 2 4 6
4 2
5  
6 0
7 3
8  
9 7 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 09/07/2022

Giải tám 17
Giải bảy 312
Giải sáu 4488 0545 3765
Giải năm 7026
Giải tư
59126 90939 30336
25683 04257 63245 83852
Giải ba 58024 95961
Giải nhì 97973
Giải nhất 90213
Đặc biệt 662452
Đầu đuôi
0  
1 2 3
2 4 6 6
3 6 9
4 5 5
5 2 2 7
6 1 5
7 3
8 3 8
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 02/07/2022

Giải tám 08
Giải bảy 303
Giải sáu 2539 4499 9679
Giải năm 0632
Giải tư
70214 25641 98420
80006 35780 73083 48518
Giải ba 32279 82455
Giải nhì 61725
Giải nhất 84061
Đặc biệt 077193
Đầu đuôi
0 3 6
1 4 8
2 0 5
3 2 9
4 1
5 5
6 1
7 9 9
8 0 3
9 3 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 25/06/2022

Giải tám 01
Giải bảy 130
Giải sáu 7535 8063 3491
Giải năm 2442
Giải tư
38708 67502 82677
47096 27884 71702 67195
Giải ba 19442 56383
Giải nhì 01321
Giải nhất 43728
Đặc biệt 854130
Đầu đuôi
0 2 2 8
1  
2 1 8
3 0 0 5
4 2 2
5  
6 3
7 7
8 3 4
9 1 5 6