XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 15/06/2024

Giải tám 29
Giải bảy 425
Giải sáu 3981 2827 3527
Giải năm 5593
Giải tư
98980 74857 66456
58782 28236 29771 29976
Giải ba 90275 03237
Giải nhì 80874
Giải nhất 87087
Đặc biệt 097421
Đầu đuôi
0  
1  
2 1 5 7 7
3 6 7
4  
5 6 7
6  
7 1 4 5 6
8 0 1 2 7
9 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 08/06/2024

Giải tám 50
Giải bảy 200
Giải sáu 2306 8137 6155
Giải năm 1811
Giải tư
27498 94935 19936
01318 63810 32783 28869
Giải ba 83745 85408
Giải nhì 45879
Giải nhất 71371
Đặc biệt 903513
Đầu đuôi
0 0 6 8
1 0 1 3 8
2  
3 5 6 7
4 5
5 5
6 9
7 1 9
8 3
9 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 01/06/2024

Giải tám 84
Giải bảy 507
Giải sáu 0930 2295 8768
Giải năm 5848
Giải tư
46465 47526 43173
53910 24818 40739 59541
Giải ba 25823 15338
Giải nhì 38987
Giải nhất 85680
Đặc biệt 470840
Đầu đuôi
0 7
1 0 8
2 3 6
3 0 8 9
4 0 1 8
5  
6 5 8
7 3
8 0 7
9 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 25/05/2024

Giải tám 54
Giải bảy 671
Giải sáu 7508 4963 4271
Giải năm 5556
Giải tư
77638 22974 33516
60665 57250 60934 72217
Giải ba 63472 85457
Giải nhì 02190
Giải nhất 76629
Đặc biệt 692964
Đầu đuôi
0 8
1 6 7
2 9
3 4 8
4  
5 0 6 7
6 3 4 5
7 1 1 2 4
8  
9 0

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 18/05/2024

Giải tám 39
Giải bảy 518
Giải sáu 6869 0462 4179
Giải năm 6816
Giải tư
80182 08471 99668
64861 33143 84079 37064
Giải ba 60300 86797
Giải nhì 90943
Giải nhất 46806
Đặc biệt 713531
Đầu đuôi
0 0 6
1 6 8
2  
3 1
4 3 3
5  
6 1 2 4 8 9
7 1 9 9
8 2
9 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 11/05/2024

Giải tám 25
Giải bảy 330
Giải sáu 2567 4125 9496
Giải năm 8184
Giải tư
76238 00214 68249
06951 02661 02277 16242
Giải ba 88761 77071
Giải nhì 29621
Giải nhất 31196
Đặc biệt 218726
Đầu đuôi
0  
1 4
2 1 5 6
3 0 8
4 2 9
5 1
6 1 1 7
7 1 7
8 4
9 6 6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 04/05/2024

Giải tám 73
Giải bảy 261
Giải sáu 3034 3324 7499
Giải năm 1895
Giải tư
25137 98526 77310
64973 71839 74169 55811
Giải ba 44760 13019
Giải nhì 53430
Giải nhất 72502
Đặc biệt 757837
Đầu đuôi
0 2
1 0 1 9
2 4 6
3 0 4 7 7 9
4  
5  
6 0 1 9
7 3
8  
9 5 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 27/04/2024

Giải tám 69
Giải bảy 993
Giải sáu 7339 7987 1499
Giải năm 9151
Giải tư
47952 32248 43941
02885 99864 70263 64589
Giải ba 53000 72959
Giải nhì 32650
Giải nhất 04301
Đặc biệt 751084
Đầu đuôi
0 0 1
1  
2  
3 9
4 1 8
5 0 1 2 9
6 3 4
7  
8 4 5 7 9
9 3 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 20/04/2024

Giải tám 74
Giải bảy 120
Giải sáu 5138 8801 1977
Giải năm 9248
Giải tư
87608 22870 94632
63082 31680 54883 59307
Giải ba 48928 39716
Giải nhì 36843
Giải nhất 89532
Đặc biệt 271154
Đầu đuôi
0 1 7 8
1 6
2 0 8
3 2 2 8
4 3 8
5 4
6  
7 0 7
8 0 2 3
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 13/04/2024

Giải tám 09
Giải bảy 340
Giải sáu 5973 6277 3360
Giải năm 6713
Giải tư
78008 77319 22015
91623 53666 18511 31915
Giải ba 29616 97767
Giải nhì 59938
Giải nhất 66351
Đặc biệt 282175
Đầu đuôi
0 8
1 1 3 5 5 6 9
2 3
3 8
4 0
5 1
6 0 6 7
7 3 5 7
8  
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 06/04/2024

Giải tám 92
Giải bảy 681
Giải sáu 1590 4393 1640
Giải năm 6705
Giải tư
83752 96341 51505
62116 33665 78124 65630
Giải ba 69431 30679
Giải nhì 13064
Giải nhất 01145
Đặc biệt 970856
Đầu đuôi
0 5 5
1 6
2 4
3 0 1
4 0 1 5
5 2 6
6 4 5
7 9
8 1
9 0 3

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 30/03/2024

Giải tám 89
Giải bảy 943
Giải sáu 8382 9789 0065
Giải năm 7150
Giải tư
80945 91961 56360
37093 03631 59727 34193
Giải ba 11254 20733
Giải nhì 07838
Giải nhất 42046
Đặc biệt 378947
Đầu đuôi
0  
1  
2 7
3 1 3 8
4 3 5 6 7
5 0 4
6 0 1 5
7  
8 2 9
9 3 3

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 23/03/2024

Giải tám 18
Giải bảy 263
Giải sáu 0933 4669 3201
Giải năm 7771
Giải tư
42347 21621 56721
19586 00085 66300 30831
Giải ba 85363 30668
Giải nhì 42750
Giải nhất 76476
Đặc biệt 953928
Đầu đuôi
0 0 1
1  
2 1 1 8
3 1 3
4 7
5 0
6 3 3 8 9
7 1 6
8 5 6
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 16/03/2024

Giải tám 13
Giải bảy 538
Giải sáu 0232 7578 7410
Giải năm 4148
Giải tư
47721 75206 80961
81607 99898 81665 93234
Giải ba 88162 65400
Giải nhì 26909
Giải nhất 89395
Đặc biệt 468109
Đầu đuôi
0 0 6 7 9 9
1 0
2 1
3 2 4 8
4 8
5  
6 1 2 5
7 8
8  
9 5 8