XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 27/05/2023

Giải tám 20
Giải bảy 980
Giải sáu 8478 5675 8182
Giải năm 1399
Giải tư
81043 63999 62675
04268 99682 96074 32969
Giải ba 07001 94348
Giải nhì 77096
Giải nhất 46108
Đặc biệt 332287
Đầu đuôi
0 1 8
1  
2  
3  
4 3 8
5  
6 8 9
7 4 5 5 8
8 0 2 2 7
9 6 9 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 20/05/2023

Giải tám 01
Giải bảy 101
Giải sáu 3115 8705 8098
Giải năm 6438
Giải tư
98518 05926 37755
73859 44728 38462 67510
Giải ba 00432 68847
Giải nhì 86956
Giải nhất 34233
Đặc biệt 432241
Đầu đuôi
0 1 5
1 0 5 8
2 6 8
3 2 3 8
4 1 7
5 5 6 9
6 2
7  
8  
9 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 13/05/2023

Giải tám 54
Giải bảy 766
Giải sáu 2638 2022 7425
Giải năm 6534
Giải tư
25838 04377 70191
32544 69279 48001 39911
Giải ba 99532 56348
Giải nhì 46687
Giải nhất 25776
Đặc biệt 571486
Đầu đuôi
0 1
1 1
2 2 5
3 2 4 8 8
4 4 8
5  
6 6
7 6 7 9
8 6 7
9 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 06/05/2023

Giải tám 29
Giải bảy 051
Giải sáu 4281 3120 1783
Giải năm 9724
Giải tư
82649 06822 20100
75192 54285 98362 41269
Giải ba 18323 08312
Giải nhì 53661
Giải nhất 15155
Đặc biệt 549039
Đầu đuôi
0 0
1 2
2 0 2 3 4
3 9
4 9
5 1 5
6 1 2 9
7  
8 1 3 5
9 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 29/04/2023

Giải tám 09
Giải bảy 406
Giải sáu 3454 3658 2355
Giải năm 9001
Giải tư
51690 80510 69637
48063 05309 40143 01502
Giải ba 66474 55898
Giải nhì 48958
Giải nhất 72326
Đặc biệt 338805
Đầu đuôi
0 1 2 5 6 9
1 0
2 6
3 7
4 3
5 4 5 8 8
6 3
7 4
8  
9 0 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 22/04/2023

Giải tám 58
Giải bảy 465
Giải sáu 1233 2850 1180
Giải năm 6523
Giải tư
23622 51181 99921
84920 82516 53881 98882
Giải ba 40798 93266
Giải nhì 35662
Giải nhất 90722
Đặc biệt 855143
Đầu đuôi
0  
1 6
2 0 1 2 2 3
3 3
4 3
5 0
6 2 5 6
7  
8 0 1 1 2
9 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 15/04/2023

Giải tám 92
Giải bảy 552
Giải sáu 9515 9141 2496
Giải năm 0766
Giải tư
50562 92566 66095
52394 15287 08694 88550
Giải ba 05228 45749
Giải nhì 73771
Giải nhất 53484
Đặc biệt 996093
Đầu đuôi
0  
1 5
2 8
3  
4 1 9
5 0 2
6 2 6 6
7 1
8 4 7
9 3 4 4 5 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 08/04/2023

Giải tám 21
Giải bảy 693
Giải sáu 9351 1310 5885
Giải năm 5017
Giải tư
24298 31115 09876
85999 27207 64375 45330
Giải ba 47269 01564
Giải nhì 27125
Giải nhất 31806
Đặc biệt 088296
Đầu đuôi
0 6 7
1 0 5 7
2 5
3 0
4  
5 1
6 4 9
7 5 6
8 5
9 3 6 8 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 01/04/2023

Giải tám 69
Giải bảy 627
Giải sáu 2676 1927 3513
Giải năm 3609
Giải tư
35278 53217 31983
85971 24044 16809 41423
Giải ba 72407 06865
Giải nhì 96626
Giải nhất 47300
Đặc biệt 263153
Đầu đuôi
0 0 7 9 9
1 3 7
2 3 6 7 7
3  
4 4
5 3
6 5
7 1 6 8
8 3
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 25/03/2023

Giải tám 88
Giải bảy 639
Giải sáu 3519 9188 0211
Giải năm 8213
Giải tư
80775 30390 72526
37892 27821 25074 50245
Giải ba 50594 48175
Giải nhì 56775
Giải nhất 08783
Đặc biệt 922815
Đầu đuôi
0  
1 1 3 5 9
2 1 6
3 9
4 5
5  
6  
7 4 5 5 5
8 3 8
9 0 2 4

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 18/03/2023

Giải tám 23
Giải bảy 558
Giải sáu 3007 6250 9555
Giải năm 1381
Giải tư
60301 70757 01284
27465 58330 69025 22878
Giải ba 28956 88609
Giải nhì 02661
Giải nhất 21913
Đặc biệt 459103
Đầu đuôi
0 1 3 7 9
1 3
2 5
3 0
4  
5 0 5 6 7 8
6 1 5
7 8
8 1 4
9  

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 11/03/2023

Giải tám 75
Giải bảy 748
Giải sáu 3772 9090 0837
Giải năm 1516
Giải tư
95980 09657 79875
90524 74402 40084 21138
Giải ba 04185 67567
Giải nhì 42308
Giải nhất 54444
Đặc biệt 882900
Đầu đuôi
0 0 2 8
1 6
2 4
3 7 8
4 4 8
5 7
6 7
7 2 5
8 0 4 5
9 0

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 04/03/2023

Giải tám 33
Giải bảy 070
Giải sáu 9405 2140 4643
Giải năm 7669
Giải tư
27561 19221 41456
40776 22152 50421 16503
Giải ba 98855 62165
Giải nhì 96164
Giải nhất 04339
Đặc biệt 531480
Đầu đuôi
0 3 5
1  
2 1 1
3 9
4 0 3
5 2 5 6
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 25/02/2023

Giải tám 13
Giải bảy 947
Giải sáu 5194 4189 0868
Giải năm 8682
Giải tư
54756 79891 74988
48906 58253 01140 46056
Giải ba 34785 58646
Giải nhì 03944
Giải nhất 94547
Đặc biệt 877086
Đầu đuôi
0 6
1  
2  
3  
4 0 4 6 7 7
5 3 6 6
6 8
7  
8 2 5 6 8 9
9 1 4