XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 28/01/2023

Giải tám 94
Giải bảy 532
Giải sáu 3661 7170 9862
Giải năm 3699
Giải tư
79288 14694 82524
93597 32631 20203 37270
Giải ba 27722 18921
Giải nhì 12201
Giải nhất 57083
Đặc biệt 923650
Đầu đuôi
0 1 3
1  
2 1 2 4
3 1 2
4  
5 0
6 1 2
7 0 0
8 3 8
9 4 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 21/01/2023

Giải tám 95
Giải bảy 219
Giải sáu 8360 6542 5297
Giải năm 9555
Giải tư
73366 56732 15788
08866 55901 30388 03807
Giải ba 72453 92329
Giải nhì 09396
Giải nhất 68906
Đặc biệt 026185
Đầu đuôi
0 1 6 7
1 9
2 9
3 2
4 2
5 3 5
6 0 6 6
7  
8 5 8 8
9 6 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 14/01/2023

Giải tám 93
Giải bảy 702
Giải sáu 9362 0171 5834
Giải năm 4360
Giải tư
04429 55437 23907
89171 01266 74270 94652
Giải ba 97253 26916
Giải nhì 81396
Giải nhất 51249
Đặc biệt 475709
Đầu đuôi
0 2 7 9
1 6
2 9
3 4 7
4 9
5 2 3
6 0 2 6
7 0 1 1
8  
9 6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 07/01/2023

Giải tám 13
Giải bảy 997
Giải sáu 8953 0504 5352
Giải năm 2192
Giải tư
62442 91459 59946
72838 63746 99388 66999
Giải ba 69922 62039
Giải nhì 14833
Giải nhất 88824
Đặc biệt 660600
Đầu đuôi
0 0 4
1  
2 2 4
3 3 8 9
4 2 6 6
5 2 3 9
6  
7  
8 8
9 2 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 31/12/2022

Giải tám 35
Giải bảy 234
Giải sáu 4887 3554 0464
Giải năm 6834
Giải tư
62513 59954 53795
98744 93669 09589 39207
Giải ba 22188 91325
Giải nhì 32341
Giải nhất 77400
Đặc biệt 954840
Đầu đuôi
0 0 7
1 3
2 5
3 4 4
4 0 1 4
5 4 4
6 4 9
7  
8 7 8 9
9 5

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 24/12/2022

Giải tám 71
Giải bảy 550
Giải sáu 3047 7463 7305
Giải năm 2597
Giải tư
93633 87730 39655
88143 51900 68975 53894
Giải ba 35761 37842
Giải nhì 69068
Giải nhất 58937
Đặc biệt 035032
Đầu đuôi
0 0 5
1  
2  
3 0 2 3 7
4 2 3 7
5 0 5
6 1 3 8
7 5
8  
9 4 7

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 17/12/2022

Giải tám 44
Giải bảy 960
Giải sáu 7383 5598 8890
Giải năm 3013
Giải tư
69795 28941 65667
17664 61330 25404 90215
Giải ba 10246 82717
Giải nhì 33334
Giải nhất 54242
Đặc biệt 973507
Đầu đuôi
0 4 7
1 3 5 7
2  
3 0 4
4 1 2 6
5  
6 0 4 7
7  
8 3
9 0 5 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 10/12/2022

Giải tám 37
Giải bảy 122
Giải sáu 4597 8819 8616
Giải năm 2872
Giải tư
35621 06913 65557
45665 38045 90058 15095
Giải ba 13214 54294
Giải nhì 78360
Giải nhất 20693
Đặc biệt 498598
Đầu đuôi
0  
1 3 4 6 9
2 1 2
3  
4 5
5 7 8
6 0 5
7 2
8  
9 3 4 5 7 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 03/12/2022

Giải tám 73
Giải bảy 738
Giải sáu 5016 7332 8561
Giải năm 2495
Giải tư
48137 91857 93464
17502 40015 75684 58798
Giải ba 82252 62417
Giải nhì 75786
Giải nhất 02775
Đặc biệt 444811
Đầu đuôi
0 2
1 1 5 6 7
2  
3 2 7 8
4  
5 2 7
6 1 4
7 5
8 4 6
9 5 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 26/11/2022

Giải tám 19
Giải bảy 219
Giải sáu 7994 5938 7234
Giải năm 2255
Giải tư
25925 19384 11575
47654 77602 95026 92597
Giải ba 68651 70365
Giải nhì 37583
Giải nhất 61946
Đặc biệt 046233
Đầu đuôi
0 2
1 9
2 5 6
3 3 4 8
4 6
5 1 4 5
6 5
7 5
8 3 4
9 4 7

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 19/11/2022

Giải tám 43
Giải bảy 179
Giải sáu 2473 8373 2144
Giải năm 8386
Giải tư
01798 19660 32246
04223 88596 21409 67457
Giải ba 74720 94345
Giải nhì 21817
Giải nhất 98239
Đặc biệt 167038
Đầu đuôi
0 9
1 7
2 0 3
3 8 9
4 4 5 6
5 7
6 0
7 3 3 9
8 6
9 6 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG Ngày 12/11/2022

Giải tám 59
Giải bảy 406
Giải sáu 9992 1385 3812
Giải năm 1500
Giải tư
47027 45003 42861
93625 94019 48228 37083
Giải ba 89654 63889
Giải nhì 68785
Giải nhất 79748
Đặc biệt 780807
Đầu đuôi
0 0 3 6 7
1 2 9
2 5 7 8
3  
4 8
5 4
6 1
7  
8 3 5 5 9
9 2

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG Ngày 05/11/2022

Giải tám 65
Giải bảy 062
Giải sáu 2237 5488 2656
Giải năm 1196
Giải tư
95825 20531 94017
58435 42429 08346 19226
Giải ba 15357 43081
Giải nhì 36904
Giải nhất 16032
Đặc biệt 505926
Đầu đuôi
0 4
1 7
2 5 6 6 9
3 1 2 5 7
4 6
5 6 7
6 2
7  
8 1 8
9 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG Ngày 29/10/2022

Giải tám 14
Giải bảy 620
Giải sáu 3918 9771 3072
Giải năm 4542
Giải tư
33129 82029 03837
14557 29366 55374 91204
Giải ba 32804 79228
Giải nhì 17251
Giải nhất 04795
Đặc biệt 515951
Đầu đuôi
0 4 4
1 8
2 0 8 9 9
3 7
4 2
5 1 1 7
6 6
7 1 2 4
8  
9 5