XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 28/01/2023

Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải tư
29338 78255 57742
30359 86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Đầu đuôi
0 3 8 9
1  
2  
3 0 5 8
4 2
5 5 9
6 7 9
7 6
8 4 5
9 5 6 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 25/01/2023

Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải tư
99619 30220 26471
19719 89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Đầu đuôi
0 5
1 9 9
2 0
3 2
4 0 3 9
5 6
6 3 4
7 1
8 4 8
9 0 3 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 21/01/2023

Giải tám 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải tư
49926 16046 76645
72533 10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
Đặc biệt 016979
Đầu đuôi
0 2
1 0 2
2 2 6 8
3 3
4 5 6
5 7 8
6  
7 9 9
8  
9 0 4 4 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 18/01/2023

Giải tám 45
Giải bảy 417
Giải sáu 6345 5519 6561
Giải năm 2880
Giải tư
12828 12235 66051
12365 07483 91511 23691
Giải ba 73692 90539
Giải nhì 13877
Giải nhất 71905
Đặc biệt 295701
Đầu đuôi
0 1 5
1 1 7 9
2 8
3 5 9
4 5
5 1
6 1 5
7 7
8 0 3
9 1 2

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 14/01/2023

Giải tám 97
Giải bảy 130
Giải sáu 8706 4371 4724
Giải năm 0728
Giải tư
71445 14457 70442
09061 25025 61115 55190
Giải ba 94992 63416
Giải nhì 31251
Giải nhất 56176
Đặc biệt 415405
Đầu đuôi
0 5 6
1 5 6
2 4 5 8
3 0
4 2 5
5 1 7
6 1
7 1 6
8  
9 0 2

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 11/01/2023

Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải tư
76266 58915 83942
30142 16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
Đặc biệt 386421
Đầu đuôi
0 6
1 0 5 6 6 9
2 1
3 3
4 1 1 2 2 5
5  
6 6
7 4
8  
9 1 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 07/01/2023

Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải tư
40182 62930 29223
63650 61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Đầu đuôi
0  
1  
2 3 8
3 0 6 8
4 1 6
5 0 0 6
6 6 7
7 4 5
8 2 6
9 3

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 04/01/2023

Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải tư
11827 05468 22854
96457 93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Đầu đuôi
0 2
1 1 3 3
2 7
3 1 5
4 9
5 4 7 7
6 8
7 5
8  
9 0 2 3 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 31/12/2022

Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải tư
12053 37529 65591
61030 75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Đầu đuôi
0  
1 9
2 6 8 9
3 0
4 1 3 6
5 3 4 9
6 2
7 6
8 4 5
9 1 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 28/12/2022

Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải tư
84107 24530 72086
35356 28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Đầu đuôi
0 7
1 0
2 2 7 8
3 0
4 4
5 3 6 6
6 9
7 6 9
8 5 6
9 4 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 24/12/2022

Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải tư
34487 61270 41447
73323 43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
Đặc biệt 283957
Đầu đuôi
0 1
1 9
2 3 3 7
3 2 4 8
4 7
5 7
6  
7 0
8 3 4 4 7
9 3 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 21/12/2022

Giải tám 45
Giải bảy 794
Giải sáu 9221 6640 0247
Giải năm 0485
Giải tư
68909 35138 42560
12236 69453 39070 52659
Giải ba 32724 39359
Giải nhì 76667
Giải nhất 84602
Đặc biệt 906516
Đầu đuôi
0 2 9
1 6
2 1 4
3 6 8
4 0 7
5 3 9 9
6 0 7
7 0
8 5
9 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 17/12/2022

Giải tám 53
Giải bảy 995
Giải sáu 6739 9800 7649
Giải năm 2101
Giải tư
99459 61377 29415
75511 98265 59490 12193
Giải ba 95377 91921
Giải nhì 65424
Giải nhất 52979
Đặc biệt 402234
Đầu đuôi
0 0 1
1 1 5
2 1 4
3 4 9
4 9
5 9
6 5
7 7 7 9
8  
9 0 3 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 14/12/2022

Giải tám 05
Giải bảy 743
Giải sáu 3734 0350 8280
Giải năm 2763
Giải tư
42413 65158 75743
73179 61994 80985 40058
Giải ba 85601 92417
Giải nhì 27789
Giải nhất 41747
Đặc biệt 090256
Đầu đuôi
0 1
1 3 7
2  
3 4
4 3 3 7
5 0 6 8 8
6 3
7 9
8 0 5 9
9 4