XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 13/04/2024

Giải tám 15
Giải bảy 284
Giải sáu 8695 1110 7886
Giải năm 8115
Giải tư
13233 59832 80167
73909 89459 08644 02709
Giải ba 85278 18495
Giải nhì 31258
Giải nhất 36140
Đặc biệt 590891
Đầu đuôi
0 9 9
1 0 5
2  
3 2 3
4 0 4
5 8 9
6 7
7 8
8 4 6
9 1 5 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 10/04/2024

Giải tám 22
Giải bảy 172
Giải sáu 5740 6001 5428
Giải năm 8249
Giải tư
86911 92784 88328
24365 87891 12135 14372
Giải ba 01223 46530
Giải nhì 78452
Giải nhất 98251
Đặc biệt 035606
Đầu đuôi
0 1 6
1 1
2 3 8 8
3 0 5
4 0 9
5 1 2
6 5
7 2 2
8 4
9 1

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 06/04/2024

Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 3901 0674 1813
Giải năm 0885
Giải tư
64953 13815 67316
57299 41147 97574 98027
Giải ba 81924 37244
Giải nhì 70715
Giải nhất 68799
Đặc biệt 249316
Đầu đuôi
0 1
1 3 5 5 6 6
2 4 7
3  
4 4 7
5 3
6  
7 4 4
8 0 5
9 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 03/04/2024

Giải tám 50
Giải bảy 775
Giải sáu 8676 7880 4647
Giải năm 0276
Giải tư
18610 16961 04478
58093 06698 02484 86146
Giải ba 62304 46859
Giải nhì 55709
Giải nhất 63304
Đặc biệt 736465
Đầu đuôi
0 4 4 9
1 0
2  
3  
4 6 7
5 9
6 1 5
7 5 6 6 8
8 0 4
9 3 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 30/03/2024

Giải tám 09
Giải bảy 242
Giải sáu 1684 8873 4175
Giải năm 3716
Giải tư
15934 00559 95993
60298 72606 51788 08333
Giải ba 75373 10690
Giải nhì 48131
Giải nhất 48006
Đặc biệt 082493
Đầu đuôi
0 6 6
1 6
2  
3 1 3 4
4 2
5 9
6  
7 3 3 5
8 4 8
9 0 3 3 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 27/03/2024

Giải tám 92
Giải bảy 400
Giải sáu 2348 6200 6299
Giải năm 8923
Giải tư
82677 06255 03899
28051 02759 38749 04772
Giải ba 60110 21638
Giải nhì 70216
Giải nhất 21522
Đặc biệt 954722
Đầu đuôi
0 0 0
1 0 6
2 2 2 3
3 8
4 8 9
5 1 5 9
6  
7 2 7
8  
9 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 23/03/2024

Giải tám 88
Giải bảy 807
Giải sáu 2746 7820 6665
Giải năm 6173
Giải tư
02125 19644 13219
28207 12325 54522 83429
Giải ba 05823 88295
Giải nhì 03724
Giải nhất 18949
Đặc biệt 623653
Đầu đuôi
0 7 7
1 9
2 0 2 3 4 5 5 9
3  
4 4 6 9
5 3
6 5
7 3
8  
9 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 20/03/2024

Giải tám 48
Giải bảy 672
Giải sáu 3275 8010 7406
Giải năm 1071
Giải tư
31683 11887 95453
90022 09319 39088 60352
Giải ba 74455 05907
Giải nhì 06241
Giải nhất 72370
Đặc biệt 295827
Đầu đuôi
0 6 7
1 0 9
2 2 7
3  
4 1
5 2 3 5
6  
7 0 1 2 5
8 3 7 8
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 16/03/2024

Giải tám 25
Giải bảy 958
Giải sáu 6364 4277 6386
Giải năm 0451
Giải tư
08635 92435 38285
45799 62002 60174 39406
Giải ba 03786 51207
Giải nhì 92703
Giải nhất 50503
Đặc biệt 864903
Đầu đuôi
0 2 3 3 3 6 7
1  
2  
3 5 5
4  
5 1 8
6 4
7 4 7
8 5 6 6
9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 13/03/2024

Giải tám 74
Giải bảy 801
Giải sáu 3916 7664 9542
Giải năm 7248
Giải tư
38143 84891 40408
93818 66208 92895 08796
Giải ba 08010 67605
Giải nhì 97102
Giải nhất 70480
Đặc biệt 726763
Đầu đuôi
0 1 2 5 8 8
1 0 6 8
2  
3  
4 2 3 8
5  
6 3 4
7  
8 0
9 1 5 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 09/03/2024

Giải tám 67
Giải bảy 269
Giải sáu 7224 2622 8085
Giải năm 6602
Giải tư
16817 96830 43909
85198 55881 90880 17779
Giải ba 23724 86337
Giải nhì 80079
Giải nhất 50990
Đặc biệt 930105
Đầu đuôi
0 2 5 9
1 7
2 2 4 4
3 0 7
4  
5  
6 9
7 9 9
8 0 1 5
9 0 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 06/03/2024

Giải tám 45
Giải bảy 280
Giải sáu 9130 1774 0970
Giải năm 9189
Giải tư
99618 56696 07450
03050 77526 39117 47199
Giải ba 71620 29207
Giải nhì 94014
Giải nhất 92175
Đặc biệt 499850
Đầu đuôi
0 7
1 4 7 8
2 0 6
3 0
4  
5 0 0 0
6  
7 0 4 5
8 0 9
9 6 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 02/03/2024

Giải tám 36
Giải bảy 038
Giải sáu 0055 8007 3677
Giải năm 2457
Giải tư
29181 47508 66597
56254 29789 92631 85358
Giải ba 74762 61079
Giải nhì 14909
Giải nhất 21866
Đặc biệt 147917
Đầu đuôi
0 7 8 9
1 7
2  
3 1 8
4  
5 4 5 7 8
6 2 6
7 7 9
8 1 9
9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 28/02/2024

Giải tám 36
Giải bảy 509
Giải sáu 1321 2597 1148
Giải năm 6098
Giải tư
41836 48533 52122
47223 24606 23090 66967
Giải ba 28343 71370
Giải nhì 62918
Giải nhất 84545
Đặc biệt 127372
Đầu đuôi
0 6 9
1 8
2 1 2 3
3 3 6
4 3 5 8
5  
6 7
7 0 2
8  
9 0 7 8