XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 29/11/2023

Giải tám 93
Giải bảy 274
Giải sáu 2173 3150 7430
Giải năm 8305
Giải tư
48109 47695 26603
74521 44090 09378 04101
Giải ba 22963 41205
Giải nhì 69973
Giải nhất 71215
Đặc biệt 067158
Đầu đuôi
0 1 3 5 5 9
1 5
2 1
3 0
4  
5 0 8
6 3
7 3 3 4 8
8  
9 0 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 25/11/2023

Giải tám 55
Giải bảy 052
Giải sáu 4142 7712 4437
Giải năm 4905
Giải tư
99399 97592 94374
26478 67109 77484 05416
Giải ba 10013 06928
Giải nhì 47874
Giải nhất 01865
Đặc biệt 908857
Đầu đuôi
0 5 9
1 2 3 6
2 8
3 7
4 2
5 2 7
6 5
7 4 4 8
8 4
9 2 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 22/11/2023

Giải tám 93
Giải bảy 446
Giải sáu 9828 5879 7222
Giải năm 1259
Giải tư
56701 32643 22185
14935 08174 11432 81697
Giải ba 54626 34979
Giải nhì 68183
Giải nhất 37658
Đặc biệt 388440
Đầu đuôi
0 1
1  
2 2 6 8
3 2 5
4 0 3 6
5 8 9
6  
7 4 9 9
8 3 5
9 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 18/11/2023

Giải tám 39
Giải bảy 615
Giải sáu 6884 2472 9863
Giải năm 4590
Giải tư
71690 98126 88216
20530 83799 95942 57941
Giải ba 15185 27425
Giải nhì 38100
Giải nhất 39451
Đặc biệt 640591
Đầu đuôi
0 0
1 5 6
2 5 6
3 0
4 1 2
5 1
6 3
7 2
8 4 5
9 0 0 1 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 15/11/2023

Giải tám 40
Giải bảy 153
Giải sáu 2407 7228 1668
Giải năm 3845
Giải tư
38098 38140 00935
16063 98799 32631 19694
Giải ba 82172 55443
Giải nhì 64197
Giải nhất 53798
Đặc biệt 733872
Đầu đuôi
0 7
1  
2 8
3 1 5
4 0 3 5
5 3
6 3 8
7 2 2
8  
9 4 7 8 8 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 11/11/2023

Giải tám 47
Giải bảy 161
Giải sáu 1045 9274 0965
Giải năm 8733
Giải tư
94812 08220 20621
22312 58495 54582 13198
Giải ba 69401 88904
Giải nhì 76677
Giải nhất 79265
Đặc biệt 029456
Đầu đuôi
0 1 4
1 2 2
2 0 1
3 3
4 5
5 6
6 1 5 5
7 4 7
8 2
9 5 8

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 08/11/2023

Giải tám 76
Giải bảy 670
Giải sáu 7915 0131 6588
Giải năm 4894
Giải tư
31426 15388 72054
90756 93054 26584 42446
Giải ba 53032 40224
Giải nhì 88644
Giải nhất 28926
Đặc biệt 393019
Đầu đuôi
0  
1 5 9
2 4 6 6
3 1 2
4 4 6
5 4 4 6
6  
7 0
8 4 8 8
9 4

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 04/11/2023

Giải tám 83
Giải bảy 692
Giải sáu 5366 1800 6149
Giải năm 6098
Giải tư
36744 56878 37037
00014 76461 01739 51350
Giải ba 08627 17074
Giải nhì 12239
Giải nhất 60224
Đặc biệt 605606
Đầu đuôi
0 0 6
1 4
2 4 7
3 7 9 9
4 4 9
5 0
6 1 6
7 4 8
8  
9 2 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 01/11/2023

Giải tám 22
Giải bảy 707
Giải sáu 3773 7265 5007
Giải năm 1016
Giải tư
54974 30969 36332
16734 13128 36993 80659
Giải ba 91123 38570
Giải nhì 75615
Giải nhất 79937
Đặc biệt 393193
Đầu đuôi
0 7 7
1 5 6
2 3 8
3 2 4 7
4  
5 9
6 5 9
7 0 3 4
8  
9 3 3

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 28/10/2023

Giải tám 18
Giải bảy 482
Giải sáu 5397 0122 8358
Giải năm 4672
Giải tư
53858 57056 58560
63874 10512 09254 02252
Giải ba 47334 77449
Giải nhì 49496
Giải nhất 24151
Đặc biệt 684631
Đầu đuôi
0  
1 2
2 2
3 1 4
4 9
5 1 2 4 6 8 8
6 0
7 2 4
8 2
9 6 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 25/10/2023

Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 3145 0254 3095
Giải năm 5390
Giải tư
78540 74227 60028
54115 01418 87214 27326
Giải ba 44191 06840
Giải nhì 33285
Giải nhất 83692
Đặc biệt 897507
Đầu đuôi
0 7
1 4 5 5 8
2 6 7 8
3  
4 0 0 5
5 4
6  
7  
8 5
9 0 1 2 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 21/10/2023

Giải tám 84
Giải bảy 938
Giải sáu 9013 7015 0445
Giải năm 4678
Giải tư
83485 05541 63857
40386 51287 55588 03954
Giải ba 48084 27684
Giải nhì 03833
Giải nhất 81767
Đặc biệt 091459
Đầu đuôi
0  
1 3 5
2  
3 3 8
4 1 5
5 4 7 9
6 7
7 8
8 4 4 5 6 7 8
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 18/10/2023

Giải tám 67
Giải bảy 168
Giải sáu 8959 7800 6419
Giải năm 9607
Giải tư
38137 48329 68225
39756 21412 92064 39729
Giải ba 52193 25714
Giải nhì 84157
Giải nhất 58422
Đặc biệt 522700
Đầu đuôi
0 0 0 7
1 2 4 9
2 2 5 9 9
3 7
4  
5 6 7 9
6 4 8
7  
8  
9 3

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 14/10/2023

Giải tám 25
Giải bảy 324
Giải sáu 6291 2329 4614
Giải năm 7569
Giải tư
33964 03870 47531
74461 72869 41772 98778
Giải ba 16566 52955
Giải nhì 73939
Giải nhất 60363
Đặc biệt 336771
Đầu đuôi
0  
1 4
2 4 9
3 1 9
4  
5 5
6 1 3 4 6 9 9
7 0 1 2 8
8  
9 1