XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 24/09/2022

Giải tám 93
Giải bảy 079
Giải sáu 9034 7870 4631
Giải năm 9571
Giải tư
64972 51613 14479
10702 13381 94402 14797
Giải ba 28289 36107
Giải nhì 06140
Giải nhất 72126
Đặc biệt 066089
Đầu đuôi
0 2 2 7
1 3
2 6
3 1 4
4 0
5  
6  
7 0 1 2 9 9
8 1 9 9
9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 21/09/2022

Giải tám 60
Giải bảy 072
Giải sáu 8983 2562 0211
Giải năm 2458
Giải tư
66419 77796 22338
96902 07076 79069 95467
Giải ba 23083 99178
Giải nhì 51374
Giải nhất 47950
Đặc biệt 506766
Đầu đuôi
0 2
1 1 9
2  
3 8
4  
5 0 8
6 2 6 7 9
7 2 4 6 8
8 3 3
9 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 17/09/2022

Giải tám 21
Giải bảy 459
Giải sáu 0017 3578 5113
Giải năm 8075
Giải tư
14412 38674 56641
86020 70830 49592 74720
Giải ba 18618 60712
Giải nhì 33062
Giải nhất 44859
Đặc biệt 853656
Đầu đuôi
0  
1 2 2 3 7 8
2 0 0
3 0
4 1
5 6 9 9
6 2
7 4 5 8
8  
9 2

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 14/09/2022

Giải tám 78
Giải bảy 125
Giải sáu 5498 2447 0065
Giải năm 3171
Giải tư
62706 99214 41808
74225 59235 11839 01941
Giải ba 11776 79965
Giải nhì 67603
Giải nhất 54774
Đặc biệt 941551
Đầu đuôi
0 3 6 8
1 4
2 5 5
3 5 9
4 1 7
5 1
6 5 5
7 1 4 6
8  
9 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 10/09/2022

Giải tám 77
Giải bảy 980
Giải sáu 0718 9268 5401
Giải năm 4205
Giải tư
89566 77926 25135
22558 93896 30492 16746
Giải ba 60024 07154
Giải nhì 42228
Giải nhất 15455
Đặc biệt 757959
Đầu đuôi
0 1 5
1 8
2 4 6 8
3 5
4 6
5 4 5 8 9
6 6 8
7  
8 0
9 2 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 07/09/2022

Giải tám 95
Giải bảy 720
Giải sáu 3067 1113 0538
Giải năm 3862
Giải tư
95784 03072 75537
84014 23038 62943 13028
Giải ba 35833 61063
Giải nhì 11150
Giải nhất 02001
Đặc biệt 953622
Đầu đuôi
0 1
1 3 4
2 0 2 8
3 3 7 8 8
4 3
5 0
6 2 3 7
7 2
8 4
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 03/09/2022

Giải tám 66
Giải bảy 936
Giải sáu 1635 2963 8772
Giải năm 2595
Giải tư
95577 88987 83485
22325 34400 40626 34096
Giải ba 96909 45109
Giải nhì 79371
Giải nhất 44190
Đặc biệt 908388
Đầu đuôi
0 0 9 9
1  
2 5 6
3 5 6
4  
5  
6 3
7 1 2 7
8 5 7 8
9 0 5 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 31/08/2022

Giải tám 36
Giải bảy 843
Giải sáu 7212 8072 0408
Giải năm 9803
Giải tư
65132 88568 89373
35232 23415 16189 53385
Giải ba 96097 78368
Giải nhì 50534
Giải nhất 63003
Đặc biệt 806253
Đầu đuôi
0 3 3 8
1 2 5
2  
3 2 2 4
4 3
5 3
6 8 8
7 2 3
8 5 9
9 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 27/08/2022

Giải tám 35
Giải bảy 204
Giải sáu 9365 3000 9607
Giải năm 6827
Giải tư
64372 67284 79297
91003 96034 77057 54619
Giải ba 86741 08020
Giải nhì 72305
Giải nhất 20896
Đặc biệt 870715
Đầu đuôi
0 0 3 4 5 7
1 5 9
2 0 7
3 4
4 1
5 7
6 5
7 2
8 4
9 6 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 24/08/2022

Giải tám 17
Giải bảy 599
Giải sáu 2310 3801 7561
Giải năm 9002
Giải tư
74881 07668 94121
98073 03656 18921 27908
Giải ba 77005 38774
Giải nhì 09118
Giải nhất 54259
Đặc biệt 556678
Đầu đuôi
0 1 2 5 8
1 0 8
2 1 1
3  
4  
5 6 9
6 1 8
7 3 4 8
8 1
9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 20/08/2022

Giải tám 61
Giải bảy 834
Giải sáu 9046 7040 3257
Giải năm 1849
Giải tư
88915 05763 48841
51455 42133 40668 92286
Giải ba 80323 70637
Giải nhì 36109
Giải nhất 74400
Đặc biệt 861609
Đầu đuôi
0 0 9 9
1 5
2 3
3 3 4 7
4 0 1 6 9
5 5 7
6 3 8
7  
8 6
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG Ngày 17/08/2022

Giải tám 68
Giải bảy 530
Giải sáu 9875 3177 9830
Giải năm 7131
Giải tư
32105 28612 51039
82948 80565 69367 96588
Giải ba 83555 68846
Giải nhì 86212
Giải nhất 24361
Đặc biệt 982704
Đầu đuôi
0 4 5
1 2 2
2  
3 0 0 1 9
4 6 8
5 5
6 1 5 7
7 5 7
8 8
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG Ngày 13/08/2022

Giải tám 94
Giải bảy 406
Giải sáu 1888 0136 2559
Giải năm 8536
Giải tư
91051 09205 82170
23256 38849 69210 51085
Giải ba 25362 78718
Giải nhì 90282
Giải nhất 67179
Đặc biệt 088387
Đầu đuôi
0 5 6
1 0 8
2  
3 6 6
4 9
5 1 6 9
6 2
7 0 9
8 2 5 7 8
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG Ngày 10/08/2022

Giải tám 22
Giải bảy 113
Giải sáu 4588 6004 0016
Giải năm 7769
Giải tư
06426 38994 45228
37701 81210 68371 96574
Giải ba 17575 23979
Giải nhì 67099
Giải nhất 59772
Đặc biệt 307517
Đầu đuôi
0 1 4
1 0 3 6 7
2 6 8
3  
4  
5  
6 9
7 1 2 4 5 9
8 8
9 4 9