XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 17/06/2024

Giải tám 21
Giải bảy 538
Giải sáu 8941 7340 6372
Giải năm 6409
Giải tư
86081 08848 34555
04855 53102 58608 23922
Giải ba 32370 32989
Giải nhì 50275
Giải nhất 93735
Đặc biệt 029715
Đầu đuôi
0 2 8 9
1 5
2 2
3 5 8
4 0 1 8
5 5 5
6  
7 0 2 5
8 1 9
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 10/06/2024

Giải tám 69
Giải bảy 585
Giải sáu 1564 2073 8980
Giải năm 2765
Giải tư
34746 35747 12533
50771 66370 19857 00749
Giải ba 44901 68822
Giải nhì 29884
Giải nhất 91935
Đặc biệt 451188
Đầu đuôi
0 1
1  
2 2
3 3 5
4 6 7 9
5 7
6 4 5
7 0 1 3
8 0 4 5 8
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 03/06/2024

Giải tám 99
Giải bảy 384
Giải sáu 8677 6475 4756
Giải năm 6475
Giải tư
43058 18384 94610
79801 49986 93460 31972
Giải ba 63223 52829
Giải nhì 93894
Giải nhất 50571
Đặc biệt 453876
Đầu đuôi
0 1
1 0
2 3 9
3  
4  
5 6 8
6 0
7 1 2 5 5 6 7
8 4 4 6
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 27/05/2024

Giải tám 45
Giải bảy 559
Giải sáu 9919 3111 2550
Giải năm 5832
Giải tư
67307 56100 65126
54553 23014 54923 60575
Giải ba 10005 69028
Giải nhì 01040
Giải nhất 00198
Đặc biệt 575556
Đầu đuôi
0 0 5 7
1 1 4 9
2 3 6 8
3 2
4 0
5 0 3 6 9
6  
7 5
8  
9 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 20/05/2024

Giải tám 53
Giải bảy 452
Giải sáu 4326 6767 9475
Giải năm 8579
Giải tư
02542 48600 71637
40175 16263 42309 69548
Giải ba 75330 05031
Giải nhì 82289
Giải nhất 79275
Đặc biệt 982772
Đầu đuôi
0 0 9
1  
2 6
3 0 1 7
4 2 8
5 2
6 3 7
7 2 5 5 5 9
8 9
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 13/05/2024

Giải tám 64
Giải bảy 214
Giải sáu 9918 7477 0377
Giải năm 3667
Giải tư
15620 42600 20077
77466 45736 65610 37891
Giải ba 77280 81465
Giải nhì 27762
Giải nhất 51682
Đặc biệt 031128
Đầu đuôi
0 0
1 0 4 8
2 0 8
3 6
4  
5  
6 2 5 6 7
7 7 7 7
8 0 2
9 1

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 06/05/2024

Giải tám 71
Giải bảy 932
Giải sáu 0068 1110 7296
Giải năm 9557
Giải tư
60389 11339 89968
46397 28213 87410 75131
Giải ba 46989 78291
Giải nhì 63877
Giải nhất 96193
Đặc biệt 654038
Đầu đuôi
0  
1 0 0 3
2  
3 1 2 8 9
4  
5 7
6 8 8
7 7
8 9 9
9 1 3 6 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 29/04/2024

Giải tám 48
Giải bảy 417
Giải sáu 8231 5011 3447
Giải năm 5177
Giải tư
38185 28993 17719
02258 11695 95812 88062
Giải ba 82581 80859
Giải nhì 53483
Giải nhất 00449
Đặc biệt 994054
Đầu đuôi
0  
1 1 2 7 9
2  
3 1
4 7 9
5 4 8 9
6 2
7 7
8 1 3 5
9 3 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 22/04/2024

Giải tám 36
Giải bảy 717
Giải sáu 2465 5294 1957
Giải năm 8845
Giải tư
91257 22443 16090
47153 81140 45221 40404
Giải ba 17597 84172
Giải nhì 23089
Giải nhất 78848
Đặc biệt 760456
Đầu đuôi
0 4
1 7
2 1
3  
4 0 3 5 8
5 3 6 7 7
6 5
7 2
8 9
9 0 4 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 15/04/2024

Giải tám 41
Giải bảy 833
Giải sáu 5414 6950 8819
Giải năm 5548
Giải tư
60543 96122 77367
02549 58653 84818 92788
Giải ba 91127 49515
Giải nhì 26044
Giải nhất 51884
Đặc biệt 746822
Đầu đuôi
0  
1 4 5 8 9
2 2 2 7
3 3
4 3 4 8 9
5 0 3
6 7
7  
8 4 8
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 08/04/2024

Giải tám 94
Giải bảy 329
Giải sáu 3115 3225 0078
Giải năm 0037
Giải tư
66044 08285 24924
75626 01956 48827 49746
Giải ba 54419 78499
Giải nhì 55890
Giải nhất 25639
Đặc biệt 516068
Đầu đuôi
0  
1 5 9
2 4 5 6 7 9
3 7 9
4 4 6
5 6
6 8
7 8
8 5
9 0 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 01/04/2024

Giải tám 69
Giải bảy 500
Giải sáu 5717 4668 9388
Giải năm 3201
Giải tư
76019 04561 45656
62651 74384 19731 81026
Giải ba 41043 41859
Giải nhì 83277
Giải nhất 34258
Đặc biệt 792804
Đầu đuôi
0 0 1 4
1 7 9
2 6
3 1
4 3
5 1 6 8 9
6 1 8
7 7
8 4 8
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 25/03/2024

Giải tám 92
Giải bảy 836
Giải sáu 5327 3426 3156
Giải năm 9933
Giải tư
57383 61617 22684
77726 40793 71711 59808
Giải ba 84681 47066
Giải nhì 34654
Giải nhất 07015
Đặc biệt 860915
Đầu đuôi
0 8
1 1 5 5 7
2 6 6 7
3 3 6
4  
5 4 6
6 6
7  
8 1 3 4
9 3

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 18/03/2024

Giải tám 10
Giải bảy 897
Giải sáu 9266 8610 8060
Giải năm 2432
Giải tư
05038 04378 91688
52674 73520 12883 59742
Giải ba 45499 12144
Giải nhì 79146
Giải nhất 70983
Đặc biệt 644940
Đầu đuôi
0  
1 0
2 0
3 2 8
4 0 2 4 6
5  
6 0 6
7 4 8
8 3 3 8
9 7 9