XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 26/02/2024

Giải tám 83
Giải bảy 649
Giải sáu 4724 0987 0326
Giải năm 7632
Giải tư
86713 70023 98294
36597 92267 98679 43406
Giải ba 06176 13490
Giải nhì 89129
Giải nhất 59582
Đặc biệt 111134
Đầu đuôi
0 6
1 3
2 3 4 6 9
3 2 4
4 9
5  
6 7
7 6 9
8 2 7
9 0 4 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 19/02/2024

Giải tám 92
Giải bảy 495
Giải sáu 8208 0098 8123
Giải năm 5263
Giải tư
22544 67114 30752
44123 02419 98098 22650
Giải ba 81168 12095
Giải nhì 87035
Giải nhất 26974
Đặc biệt 361025
Đầu đuôi
0 8
1 4 9
2 3 3 5
3 5
4 4
5 0 2
6 3 8
7 4
8  
9 5 5 8 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 12/02/2024

Giải tám 87
Giải bảy 948
Giải sáu 2774 5946 7270
Giải năm 9642
Giải tư
74624 56214 36980
39341 40748 31672 72236
Giải ba 14149 86922
Giải nhì 60486
Giải nhất 00289
Đặc biệt 659427
Đầu đuôi
0  
1 4
2 2 4 7
3 6
4 1 2 6 8 8 9
5  
6  
7 0 2 4
8 0 6 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 05/02/2024

Giải tám 45
Giải bảy 628
Giải sáu 3224 6978 6477
Giải năm 6213
Giải tư
11200 24558 32647
69076 66865 49945 84541
Giải ba 88878 29537
Giải nhì 72389
Giải nhất 35915
Đặc biệt 215543
Đầu đuôi
0 0
1 3 5
2 4 8
3 7
4 1 3 5 7
5 8
6 5
7 6 7 8 8
8 9
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 29/01/2024

Giải tám 33
Giải bảy 369
Giải sáu 6589 7286 9298
Giải năm 0772
Giải tư
04065 15968 93649
47270 10533 14458 73077
Giải ba 36217 82434
Giải nhì 82819
Giải nhất 66290
Đặc biệt 252764
Đầu đuôi
0  
1 7 9
2  
3 3 4
4 9
5 8
6 4 5 8 9
7 0 2 7
8 6 9
9 0 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 22/01/2024

Giải tám 93
Giải bảy 744
Giải sáu 7611 1547 9312
Giải năm 1237
Giải tư
98899 36921 85535
75074 07059 24586 60979
Giải ba 78777 36932
Giải nhì 65890
Giải nhất 57775
Đặc biệt 383815
Đầu đuôi
0  
1 1 2 5
2 1
3 2 5 7
4 4 7
5 9
6  
7 4 5 7 9
8 6
9 0 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 15/01/2024

Giải tám 86
Giải bảy 577
Giải sáu 6546 6724 8266
Giải năm 0976
Giải tư
25138 50939 31338
03074 86621 47158 77398
Giải ba 64881 41990
Giải nhì 32225
Giải nhất 51502
Đặc biệt 473495
Đầu đuôi
0 2
1  
2 1 4 5
3 8 8 9
4 6
5 8
6 6
7 4 6 7
8 1
9 0 5 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 08/01/2024

Giải tám 97
Giải bảy 116
Giải sáu 6506 9350 6745
Giải năm 6451
Giải tư
76694 49980 65068
14198 24034 82886 72777
Giải ba 24303 82902
Giải nhì 28553
Giải nhất 12445
Đặc biệt 600981
Đầu đuôi
0 2 3 6
1 6
2  
3 4
4 5 5
5 0 1 3
6 8
7 7
8 0 1 6
9 4 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 01/01/2024

Giải tám 10
Giải bảy 381
Giải sáu 1846 0901 5749
Giải năm 9273
Giải tư
47638 12065 76748
96187 64030 42408 63647
Giải ba 01007 16843
Giải nhì 54371
Giải nhất 44005
Đặc biệt 664781
Đầu đuôi
0 1 5 7 8
1  
2  
3 0 8
4 3 6 7 8 9
5  
6 5
7 1 3
8 1 1 7
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 25/12/2023

Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 9721 9072 3058
Giải năm 8317
Giải tư
88642 96502 50595
28071 39639 79324 77549
Giải ba 06554 58167
Giải nhì 72972
Giải nhất 37918
Đặc biệt 221165
Đầu đuôi
0 2
1 3 7 8
2 1 4
3 9
4 2 9
5 4 8
6 5 7
7 1 2 2
8  
9 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 18/12/2023

Giải tám 80
Giải bảy 597
Giải sáu 3345 7316 3490
Giải năm 5849
Giải tư
54892 97728 03267
80673 30833 53400 71317
Giải ba 64216 62968
Giải nhì 96613
Giải nhất 82072
Đặc biệt 845829
Đầu đuôi
0 0
1 3 6 6 7
2 8 9
3 3
4 5 9
5  
6 7 8
7 2 3
8  
9 0 2 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 11/12/2023

Giải tám 61
Giải bảy 243
Giải sáu 9991 4050 9573
Giải năm 2514
Giải tư
26514 33038 62243
20632 04031 72580 86683
Giải ba 92933 23759
Giải nhì 77255
Giải nhất 75819
Đặc biệt 915400
Đầu đuôi
0 0
1 4 4 9
2  
3 1 2 3 8
4 3 3
5 0 5 9
6  
7 3
8 0 3
9 1

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 04/12/2023

Giải tám 81
Giải bảy 293
Giải sáu 7688 8031 2695
Giải năm 7224
Giải tư
42932 48156 91570
36106 49732 49798 25472
Giải ba 47239 60093
Giải nhì 75044
Giải nhất 87008
Đặc biệt 496576
Đầu đuôi
0 6 8
1  
2 4
3 1 2 2 9
4 4
5 6
6  
7 0 2 6
8 8
9 3 3 5 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 27/11/2023

Giải tám 48
Giải bảy 096
Giải sáu 6488 7565 9470
Giải năm 5202
Giải tư
25010 53619 68637
58441 27499 51201 11329
Giải ba 09668 58849
Giải nhì 80122
Giải nhất 10467
Đặc biệt 239358
Đầu đuôi
0 1 2
1 0 9
2 2 9
3 7
4 1 9
5 8
6 5 7 8
7 0
8 8
9 6 9