XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 26/09/2022

Giải tám 61
Giải bảy 420
Giải sáu 4693 6928 3877
Giải năm 0969
Giải tư
59275 32759 72075
85758 42885 52315 12704
Giải ba 69646 56725
Giải nhì 79194
Giải nhất 35962
Đặc biệt 309392
Đầu đuôi
0 4
1 5
2 0 5 8
3  
4 6
5 8 9
6 2 9
7 5 5 7
8 5
9 2 3 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 19/09/2022

Giải tám 07
Giải bảy 727
Giải sáu 0892 6535 3296
Giải năm 5876
Giải tư
73919 57480 80781
70628 75964 73322 53393
Giải ba 60332 14459
Giải nhì 87283
Giải nhất 40573
Đặc biệt 870842
Đầu đuôi
0  
1 9
2 2 7 8
3 2 5
4 2
5 9
6 4
7 3 6
8 0 1 3
9 2 3 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 12/09/2022

Giải tám 47
Giải bảy 813
Giải sáu 1046 7360 5953
Giải năm 0883
Giải tư
02459 03618 82939
84517 44188 55320 25281
Giải ba 49157 43448
Giải nhì 57847
Giải nhất 29614
Đặc biệt 018594
Đầu đuôi
0  
1 3 4 7 8
2 0
3 9
4 6 7 8
5 3 7 9
6 0
7  
8 1 3 8
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 05/09/2022

Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 4219 3184 0236
Giải năm 7983
Giải tư
09875 94892 86449
20711 51007 60984 69130
Giải ba 88462 49495
Giải nhì 38175
Giải nhất 10146
Đặc biệt 706125
Đầu đuôi
0 7
1 1 9
2 5
3 0 6
4 6 9
5  
6 2
7 5 5 6
8 3 4 4
9 2 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 29/08/2022

Giải tám 32
Giải bảy 713
Giải sáu 0467 2761 7385
Giải năm 9942
Giải tư
90161 21646 30431
19105 56169 28843 90429
Giải ba 49762 14648
Giải nhì 67599
Giải nhất 00584
Đặc biệt 311404
Đầu đuôi
0 4 5
1 3
2 9
3 1
4 2 3 6 8
5  
6 1 1 2 7 9
7  
8 4 5
9 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 22/08/2022

Giải tám 32
Giải bảy 212
Giải sáu 5055 6013 0396
Giải năm 3706
Giải tư
84188 92971 43814
92526 93453 72759 10961
Giải ba 72670 89967
Giải nhì 36950
Giải nhất 53087
Đặc biệt 191727
Đầu đuôi
0 6
1 2 3 4
2 6 7
3  
4  
5 0 3 5 9
6 1 7
7 0 1
8 7 8
9 6

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 15/08/2022

Giải tám 79
Giải bảy 797
Giải sáu 8434 8795 0575
Giải năm 7110
Giải tư
77682 29751 48487
53259 79821 74480 72420
Giải ba 87045 54806
Giải nhì 01667
Giải nhất 14738
Đặc biệt 328137
Đầu đuôi
0 6
1 0
2 0 1
3 4 7 8
4 5
5 1 9
6 7
7 5
8 0 2 7
9 5 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 08/08/2022

Giải tám 91
Giải bảy 888
Giải sáu 8747 3130 1695
Giải năm 6294
Giải tư
22728 82696 48240
14381 49166 41293 33095
Giải ba 31202 59035
Giải nhì 67782
Giải nhất 27404
Đặc biệt 234216
Đầu đuôi
0 2 4
1 6
2 8
3 0 5
4 0 7
5  
6 6
7  
8 1 2 8
9 3 4 5 5 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 01/08/2022

Giải tám 58
Giải bảy 235
Giải sáu 4120 6866 4338
Giải năm 6420
Giải tư
90425 20817 77228
35161 24970 84725 71509
Giải ba 84138 97068
Giải nhì 67719
Giải nhất 70850
Đặc biệt 881367
Đầu đuôi
0 9
1 7 9
2 0 0 5 5 8
3 5 8 8
4  
5 0
6 1 6 7 8
7 0
8  
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 25/07/2022

Giải tám 12
Giải bảy 915
Giải sáu 3226 2677 4647
Giải năm 0350
Giải tư
67982 11053 98806
49386 35480 22090 37043
Giải ba 21383 21496
Giải nhì 80840
Giải nhất 38420
Đặc biệt 078469
Đầu đuôi
0 6
1 5
2 0 6
3  
4 0 3 7
5 0 3
6 9
7 7
8 0 2 3 6
9 0 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 18/07/2022

Giải tám 03
Giải bảy 612
Giải sáu 8769 9513 4997
Giải năm 9816
Giải tư
37519 56279 04800
60322 93434 06175 29718
Giải ba 95529 80720
Giải nhì 75797
Giải nhất 55051
Đặc biệt 122255
Đầu đuôi
0 0
1 2 3 6 8 9
2 0 2 9
3 4
4  
5 1 5
6 9
7 5 9
8  
9 7 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 11/07/2022

Giải tám 49
Giải bảy 010
Giải sáu 9208 9527 6388
Giải năm 6424
Giải tư
17597 90176 58047
76668 88506 91513 15726
Giải ba 56119 76514
Giải nhì 78259
Giải nhất 96773
Đặc biệt 013043
Đầu đuôi
0 6 8
1 0 3 4 9
2 4 6 7
3  
4 3 7
5 9
6 8
7 3 6
8 8
9 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 04/07/2022

Giải tám 92
Giải bảy 555
Giải sáu 8641 5961 1814
Giải năm 1754
Giải tư
51229 71592 99333
93209 35984 54595 78266
Giải ba 11249 24856
Giải nhì 01747
Giải nhất 92230
Đặc biệt 776565
Đầu đuôi
0 9
1 4
2 9
3 0 3
4 1 7 9
5 4 5 6
6 1 5 6
7  
8 4
9 2 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 27/06/2022

Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 9924 4560 2893
Giải năm 8089
Giải tư
68771 89667 90657
17952 37609 49998 35590
Giải ba 61262 11078
Giải nhì 34194
Giải nhất 77840
Đặc biệt 142175
Đầu đuôi
0 9
1  
2 4
3  
4 0
5 2 7
6 0 2 7
7 1 5 8 9
8 9
9 0 3 4 8