XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 23/01/2023

Giải tám 38
Giải bảy 268
Giải sáu 4162 7760 1884
Giải năm 5839
Giải tư
41470 30057 71748
86494 76524 36842 94165
Giải ba 06978 70855
Giải nhì 78004
Giải nhất 08505
Đặc biệt 241081
Đầu đuôi
0 4 5
1  
2 4
3 9
4 2 8
5 5 7
6 0 2 5 8
7 0 8
8 1 4
9 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 16/01/2023

Giải tám 50
Giải bảy 536
Giải sáu 3920 4840 8951
Giải năm 3427
Giải tư
96897 84098 90033
76241 67198 45657 12496
Giải ba 53141 25029
Giải nhì 00388
Giải nhất 20486
Đặc biệt 288300
Đầu đuôi
0 0
1  
2 0 7 9
3 3 6
4 0 1 1
5 1 7
6  
7  
8 6 8
9 6 7 8 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 09/01/2023

Giải tám 06
Giải bảy 554
Giải sáu 2873 0838 0645
Giải năm 7876
Giải tư
42059 17872 79841
09259 18243 69356 79362
Giải ba 75745 02835
Giải nhì 09874
Giải nhất 29371
Đặc biệt 123923
Đầu đuôi
0  
1  
2 3
3 5 8
4 1 3 5 5
5 4 6 9 9
6 2
7 1 2 3 4 6
8  
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 02/01/2023

Giải tám 32
Giải bảy 543
Giải sáu 1745 8099 0034
Giải năm 8722
Giải tư
71349 71484 79415
05107 41249 94723 99283
Giải ba 79010 75547
Giải nhì 83304
Giải nhất 52465
Đặc biệt 909577
Đầu đuôi
0 4 7
1 0 5
2 2 3
3 4
4 3 5 7 9 9
5  
6 5
7 7
8 3 4
9 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 26/12/2022

Giải tám 69
Giải bảy 699
Giải sáu 9141 8319 6958
Giải năm 3803
Giải tư
84075 64010 72044
79721 94696 00702 43259
Giải ba 23213 50476
Giải nhì 42416
Giải nhất 58062
Đặc biệt 084679
Đầu đuôi
0 2 3
1 0 3 6 9
2 1
3  
4 1 4
5 8 9
6 2
7 5 6 9
8  
9 6 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 19/12/2022

Giải tám 68
Giải bảy 882
Giải sáu 0662 0515 6627
Giải năm 4849
Giải tư
00963 58716 24670
62607 80946 23545 40420
Giải ba 84017 17901
Giải nhì 34835
Giải nhất 07425
Đặc biệt 140732
Đầu đuôi
0 1 7
1 5 6 7
2 0 5 7
3 2 5
4 5 6 9
5  
6 2 3
7 0
8 2
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 12/12/2022

Giải tám 61
Giải bảy 413
Giải sáu 7487 8806 9944
Giải năm 1596
Giải tư
19739 58356 99682
49871 85743 57345 17638
Giải ba 36046 03252
Giải nhì 55539
Giải nhất 28531
Đặc biệt 349673
Đầu đuôi
0 6
1 3
2  
3 1 8 9 9
4 3 4 5 6
5 2 6
6  
7 1 3
8 2 7
9 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 05/12/2022

Giải tám 53
Giải bảy 507
Giải sáu 5329 0565 5969
Giải năm 8600
Giải tư
58185 80897 13751
92257 73068 08602 47216
Giải ba 29764 27305
Giải nhì 18674
Giải nhất 68453
Đặc biệt 478272
Đầu đuôi
0 0 2 5 7
1 6
2 9
3  
4  
5 1 3 7
6 4 5 8 9
7 2 4
8 5
9 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 28/11/2022

Giải tám 54
Giải bảy 253
Giải sáu 3585 8811 4552
Giải năm 1340
Giải tư
53111 64961 31991
11849 62868 65083 88594
Giải ba 28967 40926
Giải nhì 88519
Giải nhất 74474
Đặc biệt 167474
Đầu đuôi
0  
1 1 1 9
2 6
3  
4 0 9
5 2 3
6 1 7 8
7 4 4
8 3 5
9 1 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 21/11/2022

Giải tám 10
Giải bảy 926
Giải sáu 1820 9736 7418
Giải năm 5450
Giải tư
13222 56147 73613
63779 24350 74273 42100
Giải ba 87853 98406
Giải nhì 31997
Giải nhất 28967
Đặc biệt 523839
Đầu đuôi
0 0 6
1 3 8
2 0 2 6
3 6 9
4 7
5 0 0 3
6 7
7 3 9
8  
9 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 14/11/2022

Giải tám 56
Giải bảy 395
Giải sáu 7701 6702 5883
Giải năm 9899
Giải tư
67280 30652 78406
77322 77876 29368 89863
Giải ba 00116 51309
Giải nhì 09370
Giải nhất 77642
Đặc biệt 635253
Đầu đuôi
0 1 2 6 9
1 6
2 2
3  
4 2
5 2 3
6 3 8
7 0 6
8 0 3
9 5 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 07/11/2022

Giải tám 59
Giải bảy 614
Giải sáu 9251 1535 9974
Giải năm 1342
Giải tư
67742 02160 17259
15102 88476 94344 05059
Giải ba 97659 55960
Giải nhì 56500
Giải nhất 85099
Đặc biệt 311212
Đầu đuôi
0 0 2
1 2 4
2  
3 5
4 2 2 4
5 1 9 9 9
6 0 0
7 4 6
8  
9 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 31/10/2022

Giải tám 07
Giải bảy 051
Giải sáu 4516 8750 7176
Giải năm 1992
Giải tư
35664 90875 07591
29048 54968 29504 87634
Giải ba 93571 64503
Giải nhì 83047
Giải nhất 50956
Đặc biệt 749143
Đầu đuôi
0 3 4
1 6
2  
3 4
4 3 7 8
5 0 1 6
6 4 8
7 1 5 6
8  
9 1 2

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 24/10/2022

Giải tám 24
Giải bảy 656
Giải sáu 6349 7847 1745
Giải năm 7394
Giải tư
29675 99320 99502
40551 08743 27418 74307
Giải ba 04413 28618
Giải nhì 97036
Giải nhất 42224
Đặc biệt 682158
Đầu đuôi
0 2 7
1 3 8 8
2 0 4
3 6
4 3 5 7 9
5 1 6 8
6  
7 5
8  
9 4