XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 29/05/2023

Giải tám 15
Giải bảy 398
Giải sáu 1269 6300 3681
Giải năm 1865
Giải tư
49894 90856 89313
97588 98120 28011 37641
Giải ba 31700 03744
Giải nhì 48322
Giải nhất 59352
Đặc biệt 526934
Đầu đuôi
0 0 0
1 1 3
2 0 2
3 4
4 1 4
5 2 6
6 5 9
7  
8 1 8
9 4 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 22/05/2023

Giải tám 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải tư
85181 45219 64727
53849 07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
Đặc biệt 817013
Đầu đuôi
0 1
1 2 3 9
2 7
3 9
4 2 3 8 9
5 6
6  
7  
8 0 1 5 9
9 6 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 15/05/2023

Giải tám 33
Giải bảy 492
Giải sáu 8252 4026 7703
Giải năm 8213
Giải tư
09967 83497 45601
21731 38882 05326 44130
Giải ba 99756 50426
Giải nhì 64754
Giải nhất 96610
Đặc biệt 823050
Đầu đuôi
0 1 3
1 0 3
2 6 6 6
3 0 1
4  
5 0 2 4 6
6 7
7  
8 2
9 2 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 08/05/2023

Giải tám 03
Giải bảy 267
Giải sáu 0890 0080 5134
Giải năm 7160
Giải tư
79577 09104 65394
03438 77266 66973 38386
Giải ba 21231 19572
Giải nhì 60450
Giải nhất 11258
Đặc biệt 637269
Đầu đuôi
0 4
1  
2  
3 1 4 8
4  
5 0 8
6 0 6 7 9
7 2 3 7
8 0 6
9 0 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 01/05/2023

Giải tám 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải tư
08988 80427 89808
24749 67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
Đặc biệt 397597
Đầu đuôi
0 2 8
1 0 5
2 4 5 7
3 1 2
4 5 9
5 7 8
6 0 9
7  
8 8
9 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 24/04/2023

Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải tư
85909 80181 79783
10648 04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
Đặc biệt 102237
Đầu đuôi
0 4 9
1 5
2 2 7 9
3 7
4 8 8
5 2 3 5
6  
7  
8 0 1 3 6 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 17/04/2023

Giải tám 62
Giải bảy 882
Giải sáu 2558 7420 0072
Giải năm 5206
Giải tư
42916 54327 60372
20283 10526 37252 67060
Giải ba 24910 30053
Giải nhì 43456
Giải nhất 91114
Đặc biệt 169373
Đầu đuôi
0 6
1 0 4 6
2 0 6 7
3  
4  
5 2 3 6 8
6 0
7 2 2 3
8 2 3
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 10/04/2023

Giải tám 80
Giải bảy 712
Giải sáu 6028 9408 3343
Giải năm 8278
Giải tư
86882 15521 74108
76521 04849 08640 13687
Giải ba 95633 69447
Giải nhì 22034
Giải nhất 18970
Đặc biệt 019373
Đầu đuôi
0 8 8
1 2
2 1 1 8
3 3 4
4 0 3 7 9
5  
6  
7 0 3 8
8 2 7
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 03/04/2023

Giải tám 05
Giải bảy 517
Giải sáu 8956 6664 6311
Giải năm 0711
Giải tư
32846 19556 53741
08195 53311 42882 10382
Giải ba 50031 22643
Giải nhì 17419
Giải nhất 31691
Đặc biệt 456415
Đầu đuôi
0  
1 1 1 1 5 7 9
2  
3 1
4 1 3 6
5 6 6
6 4
7  
8 2 2
9 1 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 27/03/2023

Giải tám 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải tư
34876 49629 67763
35844 84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
Đặc biệt 624449
Đầu đuôi
0  
1 7 9
2 4 9
3  
4 4 9
5 2 3
6 0 0 3 7
7 3 5 6
8 2
9 1

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 20/03/2023

Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải tư
60175 12705 49236
68735 76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Đặc biệt 665017
Đầu đuôi
0 5 7
1 1 7 7
2 4 8
3 3 4 5 6
4 0
5 9
6 2 9
7 5
8  
9 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT Ngày 13/03/2023

Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải tư
07802 02466 98748
21889 08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Đặc biệt 646022
Đầu đuôi
0 2
1 8
2 2 8
3  
4 3 6 8
5 0 3 4
6 3 3 6
7 1
8 9 9 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT Ngày 06/03/2023

Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải tư
38886 15285 17094
34570 62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Đặc biệt 376440
Đầu đuôi
0 3 9
1 6
2 9
3 0 7
4 0 2 3 4 7
5  
6 6
7 0
8 5 6
9 4 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT Ngày 27/02/2023

Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 4973 3135 1681
Giải năm 0093
Giải tư
61649 61017 75313
17621 12787 65848 38727
Giải ba 15861 48469
Giải nhì 30580
Giải nhất 90863
Đặc biệt 545088
Đầu đuôi
0  
1 3 7
2 1 7
3 5
4 4 8 9
5  
6 1 3 9
7 3
8 0 1 7 8
9 3