XSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 03/06/2023

Giải tám 50
Giải bảy 517
Giải sáu 7523 8679 6419
Giải năm 4718
Giải tư
99188 81629 16822
32845 77660 43807 27391
Giải ba 83029 90831
Giải nhì 85265
Giải nhất 84755
Đặc biệt 520971
Đầu đuôi
0 7
1 7 8 9
2 2 3 9 9
3 1
4 5
5 5
6 0 5
7 1 9
8 8
9 1

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 27/05/2023

Giải tám 80
Giải bảy 726
Giải sáu 5551 7743 4797
Giải năm 9864
Giải tư
69093 55433 67077
51543 12900 02666 01701
Giải ba 02187 23681
Giải nhì 66943
Giải nhất 20176
Đặc biệt 540591
Đầu đuôi
0 0 1
1  
2 6
3 3
4 3 3 3
5 1
6 4 6
7 6 7
8 1 7
9 1 3 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 20/05/2023

Giải tám 47
Giải bảy 652
Giải sáu 8244 6650 7201
Giải năm 1888
Giải tư
43580 88082 80684
89630 40875 36658 66991
Giải ba 35147 54582
Giải nhì 90833
Giải nhất 61321
Đặc biệt 100825
Đầu đuôi
0 1
1  
2 1 5
3 0 3
4 4 7
5 0 2 8
6  
7 5
8 0 2 2 4 8
9 1

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 13/05/2023

Giải tám 35
Giải bảy 503
Giải sáu 0298 1335 1725
Giải năm 9343
Giải tư
10273 72061 50794
71818 17410 09123 30180
Giải ba 92245 39793
Giải nhì 71109
Giải nhất 61377
Đặc biệt 709040
Đầu đuôi
0 3 9
1 0 8
2 3 5
3 5
4 0 3 5
5  
6 1
7 3 7
8 0
9 3 4 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 06/05/2023

Giải tám 73
Giải bảy 352
Giải sáu 9077 3705 6634
Giải năm 2274
Giải tư
23058 39975 73082
42992 30300 62033 67700
Giải ba 01992 89893
Giải nhì 02048
Giải nhất 07044
Đặc biệt 259090
Đầu đuôi
0 0 0 5
1  
2  
3 3 4
4 4 8
5 2 8
6  
7 4 5 7
8 2
9 0 2 2 3

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 29/04/2023

Giải tám 52
Giải bảy 068
Giải sáu 4811 5196 8951
Giải năm 3502
Giải tư
37955 47563 66453
08993 36105 98599 13831
Giải ba 53709 40532
Giải nhì 02859
Giải nhất 15517
Đặc biệt 246421
Đầu đuôi
0 2 5 9
1 1 7
2 1
3 1 2
4  
5 1 3 5 9
6 3 8
7  
8  
9 3 6 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 22/04/2023

Giải tám 44
Giải bảy 728
Giải sáu 5285 9520 1591
Giải năm 3799
Giải tư
09403 09965 60067
19197 21862 85384 58583
Giải ba 02754 40327
Giải nhì 94801
Giải nhất 23783
Đặc biệt 634685
Đầu đuôi
0 1 3
1  
2 0 7 8
3  
4  
5 4
6 2 5 7
7  
8 3 3 4 5 5
9 1 7 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 15/04/2023

Giải tám 34
Giải bảy 899
Giải sáu 1007 7101 6952
Giải năm 5344
Giải tư
94058 29882 52435
86454 40734 85625 18934
Giải ba 59734 77023
Giải nhì 33178
Giải nhất 02448
Đặc biệt 461063
Đầu đuôi
0 1 7
1  
2 3 5
3 4 4 4 5
4 4 8
5 2 4 8
6 3
7 8
8 2
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 08/04/2023

Giải tám 64
Giải bảy 701
Giải sáu 5460 7979 3550
Giải năm 1859
Giải tư
32292 74813 30469
80681 34470 35716 68977
Giải ba 94614 15145
Giải nhì 75796
Giải nhất 32035
Đặc biệt 035520
Đầu đuôi
0 1
1 3 4 6
2 0
3 5
4 5
5 0 9
6 0 9
7 0 7 9
8 1
9 2 6

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 01/04/2023

Giải tám 23
Giải bảy 273
Giải sáu 9377 2134 7599
Giải năm 9285
Giải tư
72373 86759 72454
67662 04185 54179 37804
Giải ba 73306 48128
Giải nhì 95707
Giải nhất 42817
Đặc biệt 979467
Đầu đuôi
0 4 6 7
1 7
2 8
3 4
4  
5 4 9
6 2 7
7 3 3 7 9
8 5 5
9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 25/03/2023

Giải tám 59
Giải bảy 795
Giải sáu 9732 6362 9364
Giải năm 3489
Giải tư
95837 68413 43578
56624 94354 68578 10642
Giải ba 80675 09334
Giải nhì 44592
Giải nhất 02441
Đặc biệt 282583
Đầu đuôi
0  
1 3
2 4
3 2 4 7
4 1 2
5 4
6 2 4
7 5 8 8
8 3 9
9 2 5

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 18/03/2023

Giải tám 59
Giải bảy 814
Giải sáu 7133 5507 4580
Giải năm 0660
Giải tư
50345 66978 75936
66136 86679 60788 07027
Giải ba 31918 18587
Giải nhì 12319
Giải nhất 38265
Đặc biệt 464369
Đầu đuôi
0 7
1 4 8 9
2 7
3 3 6 6
4 5
5  
6 0 5 9
7 8 9
8 0 7 8
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 11/03/2023

Giải tám 71
Giải bảy 344
Giải sáu 0407 6613 6585
Giải năm 3278
Giải tư
03983 95712 31244
38051 38423 48012 83727
Giải ba 52050 31558
Giải nhì 03211
Giải nhất 24257
Đặc biệt 546932
Đầu đuôi
0 7
1 1 2 2 3
2 3 7
3 2
4 4 4
5 0 1 7 8
6  
7 8
8 3 5
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 04/03/2023

Giải tám 74
Giải bảy 982
Giải sáu 9984 0288 4078
Giải năm 6853
Giải tư
37586 94609 98516
46923 46717 40429 13648
Giải ba 82515 30427
Giải nhì 18221
Giải nhất 76743
Đặc biệt 571009
Đầu đuôi
0 9 9
1 5 6 7
2 1 3 7 9
3  
4 3 8
5 3
6  
7 8
8 2 4 6 8
9