XSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 01/10/2022

Giải tám 87
Giải bảy 558
Giải sáu 4039 2050 5645
Giải năm 2232
Giải tư
12273 53987 13272
29457 89185 61935 79535
Giải ba 37057 82651
Giải nhì 54045
Giải nhất 82516
Đặc biệt 337479
Đầu đuôi
0  
1 6
2  
3 2 5 5 9
4 5 5
5 0 1 7 7 8
6  
7 2 3 9
8 5 7
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 24/09/2022

Giải tám 07
Giải bảy 440
Giải sáu 3961 6755 0401
Giải năm 2780
Giải tư
77957 45755 84884
03523 44340 95457 32663
Giải ba 48334 87346
Giải nhì 53575
Giải nhất 47314
Đặc biệt 892092
Đầu đuôi
0 1
1 4
2 3
3 4
4 0 0 6
5 5 5 7 7
6 1 3
7 5
8 0 4
9 2

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 17/09/2022

Giải tám 57
Giải bảy 166
Giải sáu 9168 1478 7332
Giải năm 1687
Giải tư
89573 72377 09376
15572 10083 00810 42816
Giải ba 36802 99003
Giải nhì 07148
Giải nhất 09755
Đặc biệt 137609
Đầu đuôi
0 2 3 9
1 0 6
2  
3 2
4 8
5 5
6 6 8
7 2 3 6 7 8
8 3 7
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 10/09/2022

Giải tám 33
Giải bảy 796
Giải sáu 2928 9870 5564
Giải năm 8863
Giải tư
47984 90108 33892
98855 50156 48687 94174
Giải ba 83337 05859
Giải nhì 15646
Giải nhất 65101
Đặc biệt 997167
Đầu đuôi
0 1 8
1  
2 8
3 7
4 6
5 5 6 9
6 3 4 7
7 0 4
8 4 7
9 2 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 03/09/2022

Giải tám 06
Giải bảy 707
Giải sáu 0959 2157 2301
Giải năm 2279
Giải tư
38901 06196 63877
00791 99715 68242 23283
Giải ba 41905 26800
Giải nhì 68855
Giải nhất 47902
Đặc biệt 281288
Đầu đuôi
0 0 1 1 2 5 7
1 5
2  
3  
4 2
5 5 7 9
6  
7 7 9
8 3 8
9 1 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 27/08/2022

Giải tám 37
Giải bảy 261
Giải sáu 1672 7159 9344
Giải năm 6504
Giải tư
04627 88504 50854
89783 46564 45992 47831
Giải ba 98409 16187
Giải nhì 06590
Giải nhất 13250
Đặc biệt 150337
Đầu đuôi
0 4 4 9
1  
2 7
3 1 7
4 4
5 0 4 9
6 1 4
7 2
8 3 7
9 0 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 20/08/2022

Giải tám 11
Giải bảy 117
Giải sáu 8443 7695 1131
Giải năm 5890
Giải tư
13261 62079 98373
90505 83695 66427 51180
Giải ba 27785 46217
Giải nhì 19694
Giải nhất 80895
Đặc biệt 173034
Đầu đuôi
0 5
1 7 7
2 7
3 1 4
4 3
5  
6 1
7 3 9
8 0 5
9 0 4 5 5 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 13/08/2022

Giải tám 57
Giải bảy 518
Giải sáu 5994 0125 1691
Giải năm 9739
Giải tư
98588 84013 82178
71615 70073 15764 65363
Giải ba 34998 73570
Giải nhì 51012
Giải nhất 82863
Đặc biệt 324370
Đầu đuôi
0  
1 2 3 5 8
2 5
3 9
4  
5  
6 3 3 4
7 0 0 3 8
8 8
9 1 4 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 06/08/2022

Giải tám 07
Giải bảy 502
Giải sáu 3125 8925 3733
Giải năm 7812
Giải tư
16724 25431 56881
90661 63707 06201 18599
Giải ba 73043 42488
Giải nhì 55594
Giải nhất 53258
Đặc biệt 021397
Đầu đuôi
0 1 2 7
1 2
2 4 5 5
3 1 3
4 3
5 8
6 1
7  
8 1 8
9 4 7 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 30/07/2022

Giải tám 13
Giải bảy 246
Giải sáu 6939 5394 8868
Giải năm 5064
Giải tư
98321 37952 15485
15610 50493 31405 73406
Giải ba 98406 39054
Giải nhì 73425
Giải nhất 89077
Đặc biệt 801201
Đầu đuôi
0 1 5 6 6
1 0
2 1 5
3 9
4 6
5 2 4
6 4 8
7 7
8 5
9 3 4

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 23/07/2022

Giải tám 84
Giải bảy 494
Giải sáu 9574 1814 3210
Giải năm 7166
Giải tư
00638 08422 25285
53699 70316 62605 03234
Giải ba 33243 58474
Giải nhì 40111
Giải nhất 02357
Đặc biệt 394213
Đầu đuôi
0 5
1 0 1 3 4 6
2 2
3 4 8
4 3
5 7
6 6
7 4 4
8 5
9 4 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 16/07/2022

Giải tám 17
Giải bảy 343
Giải sáu 2006 2894 0407
Giải năm 7738
Giải tư
14542 02832 24191
86244 67883 73148 99318
Giải ba 55786 33523
Giải nhì 45828
Giải nhất 52180
Đặc biệt 394246
Đầu đuôi
0 6 7
1 8
2 3 8
3 2 8
4 2 3 4 6 8
5  
6  
7  
8 0 3 6
9 1 4

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 09/07/2022

Giải tám 06
Giải bảy 645
Giải sáu 3289 0902 6958
Giải năm 1059
Giải tư
80027 95071 16888
57849 78489 41113 88966
Giải ba 95650 64725
Giải nhì 34828
Giải nhất 13863
Đặc biệt 712378
Đầu đuôi
0 2
1 3
2 5 7 8
3  
4 5 9
5 0 8 9
6 3 6
7 1 8
8 8 9 9
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 02/07/2022

Giải tám 48
Giải bảy 007
Giải sáu 5453 6500 9558
Giải năm 3358
Giải tư
36821 36056 03239
65779 92731 59659 07959
Giải ba 48833 12305
Giải nhì 62782
Giải nhất 01009
Đặc biệt 661543
Đầu đuôi
0 0 5 7 9
1  
2 1
3 1 3 9
4 3
5 3 6 8 8 9 9
6  
7 9
8 2
9