XSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 23/09/2023

Giải tám 02
Giải bảy 899
Giải sáu 9237 5996 2512
Giải năm 1696
Giải tư
42983 33275 40005
71136 18696 64478 20950
Giải ba 46122 74876
Giải nhì 06139
Giải nhất 69999
Đặc biệt 985281
Đầu đuôi
0 5
1 2
2 2
3 6 7 9
4  
5 0
6  
7 5 6 8
8 1 3
9 6 6 6 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 16/09/2023

Giải tám 89
Giải bảy 646
Giải sáu 4241 4417 7421
Giải năm 3951
Giải tư
88472 42275 05567
85957 31142 21634 32527
Giải ba 72652 73586
Giải nhì 84633
Giải nhất 74632
Đặc biệt 835555
Đầu đuôi
0  
1 7
2 1 7
3 2 3 4
4 1 2 6
5 1 2 5 7
6 7
7 2 5
8 6
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 09/09/2023

Giải tám 86
Giải bảy 558
Giải sáu 7515 3948 3907
Giải năm 2035
Giải tư
49413 53069 52402
08826 83142 50879 23030
Giải ba 86963 79370
Giải nhì 25851
Giải nhất 60344
Đặc biệt 929614
Đầu đuôi
0 2 7
1 3 4 5
2 6
3 0 5
4 2 4 8
5 1 8
6 3 9
7 0 9
8  
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 02/09/2023

Giải tám 72
Giải bảy 888
Giải sáu 3622 4875 4751
Giải năm 1539
Giải tư
12498 39200 17830
80913 52642 12827 31788
Giải ba 23387 08827
Giải nhì 85837
Giải nhất 89502
Đặc biệt 992668
Đầu đuôi
0 0 2
1 3
2 2 7 7
3 0 7 9
4 2
5 1
6 8
7 5
8 7 8 8
9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 26/08/2023

Giải tám 18
Giải bảy 632
Giải sáu 2639 9214 0698
Giải năm 7950
Giải tư
36531 23080 10212
37908 23990 70621 51694
Giải ba 09449 88556
Giải nhì 20071
Giải nhất 91894
Đặc biệt 517333
Đầu đuôi
0 8
1 2 4
2 1
3 1 2 3 9
4 9
5 0 6
6  
7 1
8 0
9 0 4 4 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 19/08/2023

Giải tám 41
Giải bảy 507
Giải sáu 3358 2765 5249
Giải năm 8866
Giải tư
54442 61503 76883
58184 79654 64405 39077
Giải ba 04822 33338
Giải nhì 65133
Giải nhất 56902
Đặc biệt 287063
Đầu đuôi
0 2 3 5 7
1  
2 2
3 3 8
4 2 9
5 4 8
6 3 5 6
7 7
8 3 4
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 12/08/2023

Giải tám 01
Giải bảy 645
Giải sáu 4353 1876 7872
Giải năm 6256
Giải tư
13026 15273 87889
62306 59550 69656 03008
Giải ba 10206 26111
Giải nhì 76443
Giải nhất 59106
Đặc biệt 247061
Đầu đuôi
0 6 6 6 8
1 1
2 6
3  
4 3 5
5 0 3 6 6
6 1
7 2 3 6
8 9
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 05/08/2023

Giải tám 00
Giải bảy 472
Giải sáu 8036 0224 2258
Giải năm 1845
Giải tư
67534 54653 55944
90925 85856 76398 56502
Giải ba 18741 57487
Giải nhì 57058
Giải nhất 26791
Đặc biệt 716241
Đầu đuôi
0 2
1  
2 4 5
3 4 6
4 1 1 4 5
5 3 6 8 8
6  
7 2
8 7
9 1 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 29/07/2023

Giải tám 93
Giải bảy 505
Giải sáu 1166 2475 9828
Giải năm 5849
Giải tư
06039 93320 73690
06927 10927 06045 48699
Giải ba 85435 64602
Giải nhì 96773
Giải nhất 30646
Đặc biệt 439619
Đầu đuôi
0 2 5
1 9
2 0 7 7 8
3 5 9
4 5 6 9
5  
6 6
7 3 5
8  
9 0 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 22/07/2023

Giải tám 65
Giải bảy 354
Giải sáu 7176 7754 7722
Giải năm 3322
Giải tư
82250 14536 89781
74960 11613 79555 02492
Giải ba 02701 59707
Giải nhì 39316
Giải nhất 13727
Đặc biệt 381709
Đầu đuôi
0 1 7 9
1 3 6
2 2 2 7
3 6
4  
5 0 4 4 5
6 0
7 6
8 1
9 2

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 15/07/2023

Giải tám 34
Giải bảy 156
Giải sáu 1357 6019 2561
Giải năm 4805
Giải tư
50179 01422 05647
80892 92407 96478 38965
Giải ba 09291 01546
Giải nhì 20392
Giải nhất 37138
Đặc biệt 395170
Đầu đuôi
0 5 7
1 9
2 2
3 8
4 6 7
5 6 7
6 1 5
7 0 8 9
8  
9 1 2 2

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 08/07/2023

Giải tám 80
Giải bảy 614
Giải sáu 0205 5152 6448
Giải năm 9987
Giải tư
60049 79427 69665
22060 09511 01243 41599
Giải ba 47264 32533
Giải nhì 67820
Giải nhất 90574
Đặc biệt 817929
Đầu đuôi
0 5
1 1 4
2 0 7 9
3 3
4 3 8 9
5 2
6 0 4 5
7 4
8 7
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 01/07/2023

Giải tám 99
Giải bảy 733
Giải sáu 5828 3155 9377
Giải năm 5344
Giải tư
36355 27697 16480
80816 88008 31339 64093
Giải ba 44169 62411
Giải nhì 95528
Giải nhất 25313
Đặc biệt 266002
Đầu đuôi
0 2 8
1 1 3 6
2 8 8
3 3 9
4 4
5 5 5
6 9
7 7
8 0
9 3 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 24/06/2023

Giải tám 20
Giải bảy 783
Giải sáu 0680 0515 3053
Giải năm 1273
Giải tư
43670 82545 47690
49512 62835 66555 35102
Giải ba 77842 07523
Giải nhì 75190
Giải nhất 70628
Đặc biệt 348917
Đầu đuôi
0 2
1 2 5 7
2 3 8
3 5
4 2 5
5 3 5
6  
7 0 3
8 0 3
9 0 0