XSDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 15/06/2024

Giải tám 44
Giải bảy 589
Giải sáu 5156 8485 8176
Giải năm 6823
Giải tư
56950 17375 11913
42672 20476 09095 04793
Giải ba 95946 02642
Giải nhì 55073
Giải nhất 58837
Đặc biệt 701315
Đầu đuôi
0  
1 3 5
2 3
3 7
4 2 6
5 0 6
6  
7 2 3 5 6 6
8 5 9
9 3 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 08/06/2024

Giải tám 47
Giải bảy 015
Giải sáu 5807 9180 5133
Giải năm 1799
Giải tư
10205 26667 64908
69378 20365 11354 82420
Giải ba 41043 66245
Giải nhì 05902
Giải nhất 69732
Đặc biệt 539125
Đầu đuôi
0 2 5 7 8
1 5
2 0 5
3 2 3
4 3 5
5 4
6 5 7
7 8
8 0
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 01/06/2024

Giải tám 72
Giải bảy 569
Giải sáu 1852 2668 5716
Giải năm 3733
Giải tư
83942 59728 29169
01697 80635 54313 76660
Giải ba 36740 25729
Giải nhì 74152
Giải nhất 02157
Đặc biệt 687059
Đầu đuôi
0  
1 3 6
2 8 9
3 3 5
4 0 2
5 2 2 7 9
6 0 8 9 9
7  
8  
9 7

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 25/05/2024

Giải tám 84
Giải bảy 033
Giải sáu 7080 1757 6006
Giải năm 8286
Giải tư
61167 12217 62875
92445 43902 59322 73331
Giải ba 81761 44140
Giải nhì 04421
Giải nhất 81930
Đặc biệt 685962
Đầu đuôi
0 2 6
1 7
2 1 2
3 0 1 3
4 0 5
5 7
6 1 2 7
7 5
8 0 6
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 18/05/2024

Giải tám 38
Giải bảy 423
Giải sáu 6072 2295 4868
Giải năm 1466
Giải tư
43834 28565 18480
79952 58895 25702 08331
Giải ba 30492 71099
Giải nhì 02033
Giải nhất 30773
Đặc biệt 389600
Đầu đuôi
0 0 2
1  
2 3
3 1 3 4
4  
5 2
6 5 6 8
7 2 3
8 0
9 2 5 5 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 11/05/2024

Giải tám 50
Giải bảy 050
Giải sáu 0933 6907 1338
Giải năm 8302
Giải tư
47260 61719 45636
88884 69092 60015 66053
Giải ba 08739 29967
Giải nhì 07775
Giải nhất 87716
Đặc biệt 796887
Đầu đuôi
0 2 7
1 5 6 9
2  
3 3 6 8 9
4  
5 0 3
6 0 7
7 5
8 4 7
9 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 04/05/2024

Giải tám 64
Giải bảy 417
Giải sáu 7744 7390 9555
Giải năm 7434
Giải tư
66828 85081 90821
88766 88687 66788 98517
Giải ba 25372 32080
Giải nhì 06355
Giải nhất 61288
Đặc biệt 159781
Đầu đuôi
0  
1 7 7
2 1 8
3 4
4 4
5 5 5
6 6
7 2
8 0 1 1 7 8 8
9 0

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 27/04/2024

Giải tám 55
Giải bảy 123
Giải sáu 4299 1039 1244
Giải năm 8396
Giải tư
65426 48804 12778
76897 58605 24382 55586
Giải ba 75064 23848
Giải nhì 35656
Giải nhất 50199
Đặc biệt 575240
Đầu đuôi
0 4 5
1  
2 3 6
3 9
4 0 4 8
5 6
6 4
7 8
8 2 6
9 6 7 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 20/04/2024

Giải tám 52
Giải bảy 094
Giải sáu 4317 4393 1638
Giải năm 9099
Giải tư
85274 70682 63557
71423 59440 16851 25026
Giải ba 85276 21547
Giải nhì 41354
Giải nhất 00514
Đặc biệt 525010
Đầu đuôi
0  
1 0 4 7
2 3 6
3 8
4 0 7
5 1 4 7
6  
7 4 6
8 2
9 3 4 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 13/04/2024

Giải tám 95
Giải bảy 543
Giải sáu 8109 7776 6870
Giải năm 7896
Giải tư
84906 86500 01257
33748 84482 65517 87932
Giải ba 49041 00709
Giải nhì 21369
Giải nhất 98417
Đặc biệt 768029
Đầu đuôi
0 0 6 9 9
1 7 7
2 9
3 2
4 1 3 8
5 7
6 9
7 0 6
8 2
9 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 06/04/2024

Giải tám 93
Giải bảy 508
Giải sáu 4182 9995 2808
Giải năm 6448
Giải tư
17125 01337 73296
45488 36500 23617 59222
Giải ba 77258 33042
Giải nhì 36732
Giải nhất 43448
Đặc biệt 690805
Đầu đuôi
0 0 5 8 8
1 7
2 2 5
3 2 7
4 2 8 8
5 8
6  
7  
8 2 8
9 5 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO Ngày 30/03/2024

Giải tám 26
Giải bảy 372
Giải sáu 3005 7205 1719
Giải năm 8674
Giải tư
75659 77652 68756
15076 60093 70912 52074
Giải ba 23957 32521
Giải nhì 54921
Giải nhất 99067
Đặc biệt 066786
Đầu đuôi
0 5 5
1 2 9
2 1 1
3  
4  
5 2 6 7 9
6 7
7 2 4 4 6
8 6
9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO Ngày 23/03/2024

Giải tám 01
Giải bảy 202
Giải sáu 6918 6613 2066
Giải năm 1227
Giải tư
36704 78947 02264
27521 07642 71982 09349
Giải ba 86823 71102
Giải nhì 73279
Giải nhất 66306
Đặc biệt 460764
Đầu đuôi
0 2 2 4 6
1 3 8
2 1 3 7
3  
4 2 7 9
5  
6 4 4 6
7 9
8 2
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO Ngày 16/03/2024

Giải tám 48
Giải bảy 423
Giải sáu 3620 8119 9715
Giải năm 3084
Giải tư
85932 37441 04138
17970 70920 46902 51752
Giải ba 39175 72498
Giải nhì 04690
Giải nhất 67384
Đặc biệt 674052
Đầu đuôi
0 2
1 5 9
2 0 0 3
3 2 8
4 1
5 2 2
6  
7 0 5
8 4 4
9 0 8