XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 18/09/2022

Giải tám 21
Giải bảy 222
Giải sáu 1204 0292 8811
Giải năm 4640
Giải tư
15823 56475 23302
17054 38507 74239 63897
Giải ba 22161 98822
Giải nhì 40627
Giải nhất 10876
Đặc biệt 452295
Đầu đuôi
0 2 4 7
1 1
2 2 2 3 7
3 9
4 0
5 4
6 1
7 5 6
8  
9 2 5 7

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 11/09/2022

Giải tám 64
Giải bảy 540
Giải sáu 9475 7128 1131
Giải năm 5241
Giải tư
43582 19836 82725
72748 64225 62587 01052
Giải ba 76732 13506
Giải nhì 26654
Giải nhất 30497
Đặc biệt 907967
Đầu đuôi
0 6
1  
2 5 5 8
3 1 2 6
4 0 1 8
5 2 4
6 7
7 5
8 2 7
9 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 04/09/2022

Giải tám 88
Giải bảy 925
Giải sáu 7989 4965 6959
Giải năm 7736
Giải tư
90639 96783 78938
91917 88033 41169 15514
Giải ba 33788 63857
Giải nhì 71483
Giải nhất 18018
Đặc biệt 480860
Đầu đuôi
0  
1 4 7 8
2 5
3 3 6 8 9
4  
5 7 9
6 0 5 9
7  
8 3 3 8 9
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 28/08/2022

Giải tám 73
Giải bảy 455
Giải sáu 9061 3510 9921
Giải năm 8509
Giải tư
14892 85731 53802
42507 73946 82191 36279
Giải ba 77479 52313
Giải nhì 82981
Giải nhất 81072
Đặc biệt 442607
Đầu đuôi
0 2 7 7 9
1 0 3
2 1
3 1
4 6
5 5
6 1
7 2 9 9
8 1
9 1 2

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 21/08/2022

Giải tám 48
Giải bảy 592
Giải sáu 2761 2350 2242
Giải năm 6560
Giải tư
37750 50122 75385
73355 73503 42286 23921
Giải ba 62001 79202
Giải nhì 46550
Giải nhất 97537
Đặc biệt 200289
Đầu đuôi
0 1 2 3
1  
2 1 2
3 7
4 2
5 0 0 0 5
6 0 1
7  
8 5 6 9
9 2

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 14/08/2022

Giải tám 92
Giải bảy 797
Giải sáu 2471 3474 1778
Giải năm 0119
Giải tư
35818 30602 40102
54723 59782 84905 57921
Giải ba 00314 24539
Giải nhì 37903
Giải nhất 13693
Đặc biệt 959695
Đầu đuôi
0 2 2 3 5
1 4 8 9
2 1 3
3 9
4  
5  
6  
7 1 4 8
8 2
9 3 5 7

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 07/08/2022

Giải tám 21
Giải bảy 364
Giải sáu 3707 8501 9455
Giải năm 5424
Giải tư
57739 05786 86047
64239 95628 46485 92111
Giải ba 55353 19923
Giải nhì 23260
Giải nhất 43821
Đặc biệt 225485
Đầu đuôi
0 1 7
1 1
2 1 3 4 8
3 9 9
4 7
5 3 5
6 0 4
7  
8 5 5 6
9  

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 31/07/2022

Giải tám 59
Giải bảy 052
Giải sáu 9542 0664 5318
Giải năm 4231
Giải tư
87629 53250 39475
83268 67352 83028 31827
Giải ba 44787 92048
Giải nhì 51447
Giải nhất 88043
Đặc biệt 720314
Đầu đuôi
0  
1 4 8
2 7 8 9
3 1
4 2 3 7 8
5 0 2 2
6 4 8
7 5
8 7
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 24/07/2022

Giải tám 33
Giải bảy 441
Giải sáu 8360 7714 2957
Giải năm 6347
Giải tư
78880 87592 79381
24917 51913 83059 14573
Giải ba 36591 33937
Giải nhì 31142
Giải nhất 95715
Đặc biệt 409072
Đầu đuôi
0  
1 3 4 5 7
2  
3 7
4 1 2 7
5 7 9
6 0
7 2 3
8 0 1
9 1 2

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 17/07/2022

Giải tám 51
Giải bảy 557
Giải sáu 5439 9932 0715
Giải năm 7227
Giải tư
54660 61837 24544
57835 40336 03874 17389
Giải ba 84219 56370
Giải nhì 68087
Giải nhất 42993
Đặc biệt 314232
Đầu đuôi
0  
1 5 9
2 7
3 2 2 5 6 7 9
4 4
5 7
6 0
7 0 4
8 7 9
9 3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 10/07/2022

Giải tám 22
Giải bảy 634
Giải sáu 4408 0076 0186
Giải năm 4701
Giải tư
93483 38989 94954
92409 18886 99930 44284
Giải ba 44974 31249
Giải nhì 90445
Giải nhất 06007
Đặc biệt 941821
Đầu đuôi
0 1 7 8 9
1  
2 1
3 0 4
4 5 9
5 4
6  
7 4 6
8 3 4 6 6 9
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 03/07/2022

Giải tám 17
Giải bảy 308
Giải sáu 5224 3963 4795
Giải năm 0865
Giải tư
79123 34433 49072
34264 38798 42935 09557
Giải ba 43570 89148
Giải nhì 15460
Giải nhất 03110
Đặc biệt 698365
Đầu đuôi
0 8
1 0
2 3 4
3 3 5
4 8
5 7
6 0 3 4 5 5
7 0 2
8  
9 5 8

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 26/06/2022

Giải tám 24
Giải bảy 777
Giải sáu 7191 8380 6524
Giải năm 8298
Giải tư
25702 16656 86737
03920 73196 11313 20351
Giải ba 60325 97899
Giải nhì 37721
Giải nhất 00957
Đặc biệt 099904
Đầu đuôi
0 2 4
1 3
2 0 1 4 5
3 7
4  
5 1 6 7
6  
7 7
8 0
9 1 6 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 19/06/2022

Giải tám 52
Giải bảy 543
Giải sáu 6886 1539 2978
Giải năm 2678
Giải tư
90978 16680 02592
78733 01522 86156 50057
Giải ba 74143 59038
Giải nhì 49055
Giải nhất 34085
Đặc biệt 659215
Đầu đuôi
0  
1 5
2 2
3 3 8 9
4 3 3
5 5 6 7
6  
7 8 8 8
8 0 5 6
9 2