XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 03/03/2024

Giải tám 52
Giải bảy 358
Giải sáu 1627 0690 5376
Giải năm 3936
Giải tư
85039 92854 76059
65024 98670 10327 90504
Giải ba 47980 77889
Giải nhì 20088
Giải nhất 60266
Đặc biệt 273043
Đầu đuôi
0 4
1  
2 4 7 7
3 6 9
4 3
5 4 8 9
6 6
7 0 6
8 0 8 9
9 0

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 25/02/2024

Giải tám 27
Giải bảy 580
Giải sáu 8614 4966 4516
Giải năm 2026
Giải tư
96973 44653 50689
76156 51492 72518 57301
Giải ba 82005 84056
Giải nhì 19825
Giải nhất 03149
Đặc biệt 195174
Đầu đuôi
0 1 5
1 4 6 8
2 5 6
3  
4 9
5 3 6 6
6 6
7 3 4
8 0 9
9 2

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 18/02/2024

Giải tám 90
Giải bảy 427
Giải sáu 2746 3159 5874
Giải năm 5547
Giải tư
61869 14908 81941
72640 31024 50613 53476
Giải ba 03219 21295
Giải nhì 49862
Giải nhất 97868
Đặc biệt 901656
Đầu đuôi
0 8
1 3 9
2 4 7
3  
4 0 1 6 7
5 6 9
6 2 8 9
7 4 6
8  
9 5

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 11/02/2024

Giải tám 18
Giải bảy 469
Giải sáu 9434 8059 1164
Giải năm 6830
Giải tư
51236 79392 78281
90084 89149 59394 01501
Giải ba 30984 76648
Giải nhì 43150
Giải nhất 61803
Đặc biệt 026682
Đầu đuôi
0 1 3
1  
2  
3 0 4 6
4 8 9
5 0 9
6 4 9
7  
8 1 2 4 4
9 2 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 04/02/2024

Giải tám 83
Giải bảy 283
Giải sáu 3644 7367 8583
Giải năm 7450
Giải tư
22904 65347 88165
16514 24766 20783 82871
Giải ba 44977 46477
Giải nhì 42371
Giải nhất 41718
Đặc biệt 286017
Đầu đuôi
0 4
1 4 7 8
2  
3  
4 4 7
5 0
6 5 6 7
7 1 1 7 7
8 3 3 3
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 28/01/2024

Giải tám 91
Giải bảy 820
Giải sáu 7044 1828 9756
Giải năm 7431
Giải tư
71318 61245 94881
32994 75688 76248 90011
Giải ba 62137 53563
Giải nhì 86107
Giải nhất 31971
Đặc biệt 229909
Đầu đuôi
0 7 9
1 1 8
2 0 8
3 1 7
4 4 5 8
5 6
6 3
7 1
8 1 8
9 4

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 21/01/2024

Giải tám 57
Giải bảy 741
Giải sáu 9547 7880 6476
Giải năm 0139
Giải tư
99416 84409 66349
98913 58278 57554 69373
Giải ba 78353 11795
Giải nhì 08738
Giải nhất 14017
Đặc biệt 898524
Đầu đuôi
0 9
1 3 6 7
2 4
3 8 9
4 1 7 9
5 3 4
6  
7 3 6 8
8 0
9 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 14/01/2024

Giải tám 23
Giải bảy 606
Giải sáu 4816 8788 6934
Giải năm 9919
Giải tư
64419 64851 48707
20909 31167 08696 70645
Giải ba 77136 22879
Giải nhì 48005
Giải nhất 61285
Đặc biệt 657413
Đầu đuôi
0 5 6 7 9
1 3 6 9 9
2  
3 4 6
4 5
5 1
6 7
7 9
8 5 8
9 6

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 07/01/2024

Giải tám 12
Giải bảy 225
Giải sáu 4174 2578 1710
Giải năm 8012
Giải tư
87101 25446 27511
22513 06675 58012 86494
Giải ba 09364 10867
Giải nhì 13387
Giải nhất 05299
Đặc biệt 930313
Đầu đuôi
0 1
1 0 1 2 2 3 3
2 5
3  
4 6
5  
6 4 7
7 4 5 8
8 7
9 4 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 31/12/2023

Giải tám 28
Giải bảy 728
Giải sáu 0338 8457 2052
Giải năm 5677
Giải tư
77988 83018 28971
40430 74390 18263 90373
Giải ba 62040 91004
Giải nhì 06679
Giải nhất 22537
Đặc biệt 259994
Đầu đuôi
0 4
1 8
2 8
3 0 7 8
4 0
5 2 7
6 3
7 1 3 7 9
8 8
9 0 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 24/12/2023

Giải tám 15
Giải bảy 514
Giải sáu 5820 3639 3132
Giải năm 8514
Giải tư
02657 01606 19674
73045 28976 97883 42855
Giải ba 25288 52989
Giải nhì 85602
Giải nhất 50115
Đặc biệt 821412
Đầu đuôi
0 2 6
1 2 4 4 5
2 0
3 2 9
4 5
5 5 7
6  
7 4 6
8 3 8 9
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 17/12/2023

Giải tám 43
Giải bảy 171
Giải sáu 7494 8719 7461
Giải năm 2009
Giải tư
55218 30703 15933
44374 02142 08404 45845
Giải ba 59796 04543
Giải nhì 56974
Giải nhất 73148
Đặc biệt 638942
Đầu đuôi
0 3 4 9
1 8 9
2  
3 3
4 2 2 3 5 8
5  
6 1
7 1 4 4
8  
9 4 6

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 10/12/2023

Giải tám 95
Giải bảy 606
Giải sáu 8027 7419 9306
Giải năm 6125
Giải tư
27856 11839 53318
88116 76436 39500 29375
Giải ba 19298 71270
Giải nhì 14380
Giải nhất 41148
Đặc biệt 793321
Đầu đuôi
0 0 6 6
1 6 8 9
2 1 5 7
3 6 9
4 8
5 6
6  
7 0 5
8 0
9 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 03/12/2023

Giải tám 30
Giải bảy 620
Giải sáu 9870 8106 5410
Giải năm 5938
Giải tư
88814 80915 21814
77233 09300 71238 32630
Giải ba 52767 49813
Giải nhì 19631
Giải nhất 24009
Đặc biệt 285556
Đầu đuôi
0 0 6 9
1 0 3 4 4 5
2 0
3 0 1 3 8 8
4  
5 6
6 7
7 0
8  
9