XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 29/01/2023

Giải tám 64
Giải bảy 749
Giải sáu 8018 7231 1820
Giải năm 8530
Giải tư
18551 40760 83583
00361 55673 99178 40171
Giải ba 63836 12901
Giải nhì 93357
Giải nhất 36163
Đặc biệt 201243
Đầu đuôi
0 1
1 8
2 0
3 0 1 6
4 3 9
5 1 7
6 0 1 3
7 1 3 8
8 3
9  

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 22/01/2023

Giải tám 99
Giải bảy 356
Giải sáu 4812 0948 7517
Giải năm 0290
Giải tư
67998 12443 35394
25392 98939 69730 54892
Giải ba 10586 05172
Giải nhì 18434
Giải nhất 74636
Đặc biệt 332403
Đầu đuôi
0 3
1 2 7
2  
3 0 4 6 9
4 3 8
5 6
6  
7 2
8 6
9 0 2 2 4 8

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 15/01/2023

Giải tám 80
Giải bảy 482
Giải sáu 1746 0466 5869
Giải năm 1904
Giải tư
30076 88832 81832
00454 48264 33688 77145
Giải ba 38086 87725
Giải nhì 52814
Giải nhất 27423
Đặc biệt 515546
Đầu đuôi
0 4
1 4
2 3 5
3 2 2
4 5 6 6
5 4
6 4 6 9
7 6
8 2 6 8
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 08/01/2023

Giải tám 28
Giải bảy 124
Giải sáu 1400 2869 3021
Giải năm 9267
Giải tư
62746 44565 79317
07016 81274 05953 84765
Giải ba 89331 84056
Giải nhì 62855
Giải nhất 81332
Đặc biệt 140182
Đầu đuôi
0 0
1 6 7
2 1 4
3 1 2
4 6
5 3 5 6
6 5 5 7 9
7 4
8 2
9  

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 01/01/2023

Giải tám 64
Giải bảy 528
Giải sáu 2636 5029 5020
Giải năm 7486
Giải tư
76611 29433 13198
91143 95007 69599 35731
Giải ba 44067 79309
Giải nhì 45354
Giải nhất 13089
Đặc biệt 104380
Đầu đuôi
0 7 9
1 1
2 0 8 9
3 1 3 6
4 3
5 4
6 7
7  
8 0 6 9
9 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 25/12/2022

Giải tám 25
Giải bảy 674
Giải sáu 9488 9551 0754
Giải năm 9479
Giải tư
44154 16230 79035
69626 95137 80189 87317
Giải ba 92586 59327
Giải nhì 55393
Giải nhất 28866
Đặc biệt 845155
Đầu đuôi
0  
1 7
2 6 7
3 0 5 7
4  
5 1 4 4 5
6 6
7 4 9
8 6 8 9
9 3

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 18/12/2022

Giải tám 60
Giải bảy 440
Giải sáu 3357 7305 3161
Giải năm 8597
Giải tư
98154 77411 29353
34116 93806 89787 49418
Giải ba 03700 20858
Giải nhì 57985
Giải nhất 13145
Đặc biệt 480954
Đầu đuôi
0 0 5 6
1 1 6 8
2  
3  
4 0 5
5 3 4 4 7 8
6 1
7  
8 5 7
9 7

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 11/12/2022

Giải tám 66
Giải bảy 630
Giải sáu 2059 7890 2868
Giải năm 7524
Giải tư
42532 20602 37490
59975 86776 35868 96978
Giải ba 28909 74579
Giải nhì 36961
Giải nhất 58658
Đặc biệt 718871
Đầu đuôi
0 2 9
1  
2 4
3 0 2
4  
5 8 9
6 1 8 8
7 1 5 6 8 9
8  
9 0 0

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 04/12/2022

Giải tám 43
Giải bảy 564
Giải sáu 3604 6882 6607
Giải năm 0655
Giải tư
31071 42498 66971
71588 79205 32630 49996
Giải ba 76172 18120
Giải nhì 62651
Giải nhất 18321
Đặc biệt 410089
Đầu đuôi
0 4 5 7
1  
2 0 1
3 0
4  
5 1 5
6 4
7 1 1 2
8 2 8 9
9 6 8

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 27/11/2022

Giải tám 67
Giải bảy 866
Giải sáu 4571 6426 6705
Giải năm 7982
Giải tư
92509 34489 91645
04083 36567 12106 57238
Giải ba 36977 28973
Giải nhì 56054
Giải nhất 42499
Đặc biệt 515051
Đầu đuôi
0 5 6 9
1  
2 6
3 8
4 5
5 1 4
6 6 7
7 1 3 7
8 2 3 9
9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 20/11/2022

Giải tám 82
Giải bảy 905
Giải sáu 2759 9985 9389
Giải năm 5773
Giải tư
75349 49666 19901
87836 93023 91351 47269
Giải ba 22993 60368
Giải nhì 73570
Giải nhất 94935
Đặc biệt 719984
Đầu đuôi
0 1 5
1  
2 3
3 5 6
4 9
5 1 9
6 6 8 9
7 0 3
8 4 5 9
9 3

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 13/11/2022

Giải tám 01
Giải bảy 144
Giải sáu 9900 5971 1999
Giải năm 7303
Giải tư
10037 10160 58294
17330 74742 92783 15120
Giải ba 14201 50408
Giải nhì 27681
Giải nhất 32250
Đặc biệt 928658
Đầu đuôi
0 0 1 3 8
1  
2 0
3 0 7
4 2 4
5 0 8
6 0
7 1
8 1 3
9 4 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 06/11/2022

Giải tám 87
Giải bảy 888
Giải sáu 4104 9065 6719
Giải năm 5400
Giải tư
04974 35647 90502
16663 20664 10331 84927
Giải ba 62699 37191
Giải nhì 00021
Giải nhất 98412
Đặc biệt 175812
Đầu đuôi
0 0 2 4
1 2 2 9
2 1 7
3 1
4 7
5  
6 3 4 5
7 4
8 8
9 1 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 30/10/2022

Giải tám 90
Giải bảy 280
Giải sáu 1327 0796 6042
Giải năm 4864
Giải tư
51763 89018 76844
78479 42635 50616 82915
Giải ba 61403 97394
Giải nhì 24146
Giải nhất 44948
Đặc biệt 556519
Đầu đuôi
0 3
1 5 6 8 9
2 7
3 5
4 2 4 6 8
5  
6 3 4
7 9
8 0
9 4 6