XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 16/06/2024

Giải tám 92
Giải bảy 276
Giải sáu 2522 7105 0403
Giải năm 5078
Giải tư
34436 58617 55679
01985 25072 63631 05969
Giải ba 67843 01152
Giải nhì 26935
Giải nhất 73794
Đặc biệt 945838
Đầu đuôi
0 3 5
1 7
2 2
3 1 5 6 8
4 3
5 2
6 9
7 2 6 8 9
8 5
9 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 09/06/2024

Giải tám 14
Giải bảy 140
Giải sáu 9895 8636 2667
Giải năm 4848
Giải tư
31213 06922 66779
16407 86509 66550 40049
Giải ba 40615 07489
Giải nhì 17892
Giải nhất 58646
Đặc biệt 869227
Đầu đuôi
0 7 9
1 3 5
2 2 7
3 6
4 0 6 8 9
5 0
6 7
7 9
8 9
9 2 5

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 02/06/2024

Giải tám 94
Giải bảy 564
Giải sáu 1859 8964 1480
Giải năm 0722
Giải tư
38976 42487 03927
30580 56417 59489 54100
Giải ba 72815 84842
Giải nhì 89624
Giải nhất 96831
Đặc biệt 360184
Đầu đuôi
0 0
1 5 7
2 2 4 7
3 1
4 2
5 9
6 4 4
7 6
8 0 0 4 7 9
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 26/05/2024

Giải tám 40
Giải bảy 182
Giải sáu 6992 5247 1054
Giải năm 9931
Giải tư
54724 45171 62527
87990 78731 82068 27759
Giải ba 80068 62003
Giải nhì 81495
Giải nhất 93922
Đặc biệt 737647
Đầu đuôi
0 3
1  
2 2 4 7
3 1 1
4 7 7
5 4 9
6 8 8
7 1
8 2
9 0 2 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 19/05/2024

Giải tám 46
Giải bảy 766
Giải sáu 5735 2682 4445
Giải năm 1759
Giải tư
02379 02677 05147
10493 90231 09814 77099
Giải ba 50037 51979
Giải nhì 10671
Giải nhất 41803
Đặc biệt 219024
Đầu đuôi
0 3
1 4
2 4
3 1 5 7
4 5 7
5 9
6 6
7 1 7 9 9
8 2
9 3 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 12/05/2024

Giải tám 36
Giải bảy 804
Giải sáu 2550 2129 5133
Giải năm 0386
Giải tư
62042 25995 23479
14917 07907 80693 92269
Giải ba 56329 84171
Giải nhì 17364
Giải nhất 10012
Đặc biệt 741575
Đầu đuôi
0 4 7
1 2 7
2 9 9
3 3
4 2
5 0
6 4 9
7 1 5 9
8 6
9 3 5

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 05/05/2024

Giải tám 73
Giải bảy 462
Giải sáu 8656 3229 1842
Giải năm 0019
Giải tư
70600 85920 22099
21850 97309 65872 69173
Giải ba 62470 76671
Giải nhì 78343
Giải nhất 44710
Đặc biệt 879830
Đầu đuôi
0 0 9
1 0 9
2 0 9
3 0
4 2 3
5 0 6
6 2
7 0 1 2 3
8  
9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 28/04/2024

Giải tám 43
Giải bảy 517
Giải sáu 1011 5697 3104
Giải năm 9325
Giải tư
70126 13547 07352
12819 90636 61854 37710
Giải ba 95887 10040
Giải nhì 62901
Giải nhất 36902
Đặc biệt 508953
Đầu đuôi
0 1 2 4
1 0 1 7 9
2 5 6
3 6
4 0 7
5 2 3 4
6  
7  
8 7
9 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 21/04/2024

Giải tám 28
Giải bảy 908
Giải sáu 6180 1157 5769
Giải năm 1680
Giải tư
69888 20746 26456
32021 44557 05469 07799
Giải ba 89179 32057
Giải nhì 44914
Giải nhất 72335
Đặc biệt 975735
Đầu đuôi
0 8
1 4
2 1
3 5 5
4 6
5 6 7 7 7
6 9 9
7 9
8 0 0 8
9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 14/04/2024

Giải tám 91
Giải bảy 025
Giải sáu 4282 6649 5678
Giải năm 9990
Giải tư
70332 18409 17256
13122 05902 28010 31895
Giải ba 65687 83161
Giải nhì 40737
Giải nhất 60590
Đặc biệt 655444
Đầu đuôi
0 2 9
1 0
2 2 5
3 2 7
4 4 9
5 6
6 1
7 8
8 2 7
9 0 0 5

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 07/04/2024

Giải tám 22
Giải bảy 160
Giải sáu 1423 8788 7110
Giải năm 0773
Giải tư
18749 90814 13837
09653 90102 75729 08552
Giải ba 34922 37415
Giải nhì 99604
Giải nhất 09521
Đặc biệt 097473
Đầu đuôi
0 2 4
1 0 4 5
2 1 2 3 9
3 7
4 9
5 2 3
6 0
7 3 3
8 8
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG Ngày 31/03/2024

Giải tám 68
Giải bảy 108
Giải sáu 6565 7210 2376
Giải năm 6999
Giải tư
34692 67729 38543
94555 30005 93620 39472
Giải ba 41189 12646
Giải nhì 46910
Giải nhất 88222
Đặc biệt 540769
Đầu đuôi
0 5 8
1 0 0
2 0 2 9
3  
4 3 6
5 5
6 5 9
7 2 6
8 9
9 2 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG Ngày 24/03/2024

Giải tám 94
Giải bảy 081
Giải sáu 5057 9903 1143
Giải năm 3550
Giải tư
83416 85415 38038
16740 72273 51273 55590
Giải ba 41904 81185
Giải nhì 99259
Giải nhất 73789
Đặc biệt 915826
Đầu đuôi
0 3 4
1 5 6
2 6
3 8
4 0 3
5 0 7 9
6  
7 3 3
8 1 5 9
9 0

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG Ngày 17/03/2024

Giải tám 26
Giải bảy 606
Giải sáu 9207 2277 4017
Giải năm 5529
Giải tư
31797 29464 07881
66603 58715 07327 13739
Giải ba 57665 86867
Giải nhì 51606
Giải nhất 60854
Đặc biệt 453065
Đầu đuôi
0 3 6 6 7
1 5 7
2 7 9
3 9
4  
5 4
6 4 5 5 7
7 7
8 1
9 7