XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 19/02/2024

Giải tám 14
Giải bảy 313
Giải sáu 7562 3162 5993
Giải năm 6286
Giải tư
43616 91135 77360
48557 74166 48099 62355
Giải ba 70853 33236
Giải nhì 29784
Giải nhất 58242
Đặc biệt 390264
Đầu đuôi
0  
1 3 6
2  
3 5 6
4 2
5 3 5 7
6 0 2 2 4 6
7  
8 4 6
9 3 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 12/02/2024

Giải tám 96
Giải bảy 567
Giải sáu 8715 1882 2844
Giải năm 1128
Giải tư
44630 17869 56139
47032 92397 72680 76953
Giải ba 88573 06887
Giải nhì 71007
Giải nhất 43618
Đặc biệt 246385
Đầu đuôi
0 7
1 5 8
2 8
3 0 2 9
4 4
5 3
6 7 9
7 3
8 0 2 5 7
9 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 05/02/2024

Giải tám 43
Giải bảy 004
Giải sáu 0821 9334 7760
Giải năm 9636
Giải tư
18081 64488 47841
13299 81918 80456 13703
Giải ba 32223 14176
Giải nhì 67876
Giải nhất 44115
Đặc biệt 984658
Đầu đuôi
0 3 4
1 5 8
2 1 3
3 4 6
4 1
5 6 8
6 0
7 6 6
8 1 8
9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 29/01/2024

Giải tám 24
Giải bảy 030
Giải sáu 2335 7262 9184
Giải năm 6551
Giải tư
45694 85342 32996
27496 19273 94056 71712
Giải ba 19872 13877
Giải nhì 41171
Giải nhất 19967
Đặc biệt 632127
Đầu đuôi
0  
1 2
2 7
3 0 5
4 2
5 1 6
6 2 7
7 1 2 3 7
8 4
9 4 6 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 22/01/2024

Giải tám 48
Giải bảy 989
Giải sáu 6811 0815 9989
Giải năm 4128
Giải tư
46858 05935 64452
40758 29989 51520 21806
Giải ba 19967 58722
Giải nhì 20938
Giải nhất 60758
Đặc biệt 760075
Đầu đuôi
0 6
1 1 5
2 0 2 8
3 5 8
4  
5 2 8 8 8
6 7
7 5
8 9 9 9
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 15/01/2024

Giải tám 14
Giải bảy 002
Giải sáu 8620 0787 8507
Giải năm 8031
Giải tư
37453 65199 00412
75170 51173 24730 52722
Giải ba 30949 03464
Giải nhì 13230
Giải nhất 60610
Đặc biệt 591812
Đầu đuôi
0 2 7
1 0 2 2
2 0 2
3 0 0 1
4 9
5 3
6 4
7 0 3
8 7
9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 08/01/2024

Giải tám 68
Giải bảy 827
Giải sáu 6286 0592 6719
Giải năm 1472
Giải tư
36231 51116 94763
58228 35666 43316 01490
Giải ba 76392 37304
Giải nhì 28963
Giải nhất 96947
Đặc biệt 112673
Đầu đuôi
0 4
1 6 6 9
2 7 8
3 1
4 7
5  
6 3 3 6
7 2 3
8 6
9 0 2 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 01/01/2024

Giải tám 75
Giải bảy 395
Giải sáu 0298 7528 1106
Giải năm 1663
Giải tư
79230 79372 24005
28168 85905 23699 35689
Giải ba 00979 51198
Giải nhì 03290
Giải nhất 70416
Đặc biệt 353596
Đầu đuôi
0 5 5 6
1 6
2 8
3 0
4  
5  
6 3 8
7 2 9
8 9
9 0 5 6 8 8 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 25/12/2023

Giải tám 83
Giải bảy 993
Giải sáu 7837 9281 7632
Giải năm 4581
Giải tư
54835 19743 25038
96823 66738 07087 62528
Giải ba 66070 35839
Giải nhì 32589
Giải nhất 98040
Đặc biệt 250989
Đầu đuôi
0  
1  
2 3 8
3 2 5 7 8 8 9
4 0 3
5  
6  
7 0
8 1 1 7 9 9
9 3

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 18/12/2023

Giải tám 18
Giải bảy 816
Giải sáu 5690 8795 9271
Giải năm 1184
Giải tư
25127 36982 23571
36368 33112 59197 07002
Giải ba 52234 08719
Giải nhì 07330
Giải nhất 32139
Đặc biệt 253924
Đầu đuôi
0 2
1 2 6 9
2 4 7
3 0 4 9
4  
5  
6 8
7 1 1
8 2 4
9 0 5 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 11/12/2023

Giải tám 85
Giải bảy 024
Giải sáu 1059 4902 9317
Giải năm 1032
Giải tư
38897 78859 55193
93591 80815 91063 87396
Giải ba 86338 33170
Giải nhì 08949
Giải nhất 95620
Đặc biệt 903242
Đầu đuôi
0 2
1 5 7
2 0 4
3 2 8
4 2 9
5 9 9
6 3
7 0
8  
9 1 3 6 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 04/12/2023

Giải tám 48
Giải bảy 538
Giải sáu 6373 7906 5112
Giải năm 4112
Giải tư
53106 73570 49262
82974 01789 90873 80428
Giải ba 83764 81812
Giải nhì 56043
Giải nhất 94152
Đặc biệt 669872
Đầu đuôi
0 6 6
1 2 2 2
2 8
3 8
4 3
5 2
6 2 4
7 0 2 3 3 4
8 9
9  

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 27/11/2023

Giải tám 98
Giải bảy 366
Giải sáu 9789 5888 1759
Giải năm 1490
Giải tư
90640 50400 00737
90445 02023 09946 03153
Giải ba 47548 29131
Giải nhì 43203
Giải nhất 27775
Đặc biệt 401919
Đầu đuôi
0 0 3
1 9
2 3
3 1 7
4 0 5 6 8
5 3 9
6 6
7 5
8 8 9
9 0

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 20/11/2023

Giải tám 34
Giải bảy 671
Giải sáu 0706 7225 5712
Giải năm 1798
Giải tư
35979 66546 75325
56101 03710 42995 46303
Giải ba 00806 36694
Giải nhì 40166
Giải nhất 87226
Đặc biệt 829687
Đầu đuôi
0 1 3 6 6
1 0 2
2 5 5 6
3  
4 6
5  
6 6
7 1 9
8 7
9 4 5 8