XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 19/09/2022

Giải tám 03
Giải bảy 305
Giải sáu 8852 9240 3440
Giải năm 7254
Giải tư
06716 55256 51633
38841 30527 14003 96922
Giải ba 18716 43747
Giải nhì 82063
Giải nhất 33901
Đặc biệt 128273
Đầu đuôi
0 1 3 5
1 6 6
2 2 7
3 3
4 0 0 1 7
5 2 4 6
6 3
7 3
8  
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 12/09/2022

Giải tám 87
Giải bảy 528
Giải sáu 2263 2477 2399
Giải năm 1035
Giải tư
96023 54551 77024
35384 84624 93865 30924
Giải ba 47580 11848
Giải nhì 77371
Giải nhất 66339
Đặc biệt 776593
Đầu đuôi
0  
1  
2 3 4 4 4 8
3 5 9
4 8
5 1
6 3 5
7 1 7
8 0 4
9 3 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 05/09/2022

Giải tám 45
Giải bảy 680
Giải sáu 6823 6421 4534
Giải năm 1355
Giải tư
23657 11544 12854
53216 31965 24662 25206
Giải ba 86859 09981
Giải nhì 86161
Giải nhất 09885
Đặc biệt 618848
Đầu đuôi
0 6
1 6
2 1 3
3 4
4 4 8
5 4 5 7 9
6 1 2 5
7  
8 0 1 5
9  

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 29/08/2022

Giải tám 94
Giải bảy 496
Giải sáu 1133 3661 3068
Giải năm 7128
Giải tư
69442 81823 56414
21450 39937 06109 99098
Giải ba 78279 20191
Giải nhì 34265
Giải nhất 28401
Đặc biệt 311495
Đầu đuôi
0 1 9
1 4
2 3 8
3 3 7
4 2
5 0
6 1 5 8
7 9
8  
9 1 5 6 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 22/08/2022

Giải tám 58
Giải bảy 595
Giải sáu 6291 9458 6948
Giải năm 4879
Giải tư
27429 17980 87954
38354 33696 57146 45992
Giải ba 73751 33126
Giải nhì 68692
Giải nhất 92504
Đặc biệt 458321
Đầu đuôi
0 4
1  
2 1 6 9
3  
4 6 8
5 1 4 4 8
6  
7 9
8 0
9 1 2 2 5 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 15/08/2022

Giải tám 20
Giải bảy 990
Giải sáu 3385 3835 9652
Giải năm 5515
Giải tư
87241 31212 82102
99856 20184 52167 13692
Giải ba 12569 16051
Giải nhì 21243
Giải nhất 76359
Đặc biệt 838207
Đầu đuôi
0 2 7
1 2 5
2  
3 5
4 1 3
5 1 2 6 9
6 7 9
7  
8 4 5
9 0 2

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 08/08/2022

Giải tám 90
Giải bảy 036
Giải sáu 4100 4896 4461
Giải năm 7698
Giải tư
83831 90496 48148
71792 74870 15844 29703
Giải ba 14552 34562
Giải nhì 39837
Giải nhất 33929
Đặc biệt 693157
Đầu đuôi
0 0 3
1  
2 9
3 1 6 7
4 4 8
5 2 7
6 1 2
7 0
8  
9 2 6 6 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 01/08/2022

Giải tám 90
Giải bảy 473
Giải sáu 0950 1855 1774
Giải năm 6655
Giải tư
13814 75110 95804
33808 61480 93693 71551
Giải ba 36858 15696
Giải nhì 87735
Giải nhất 66227
Đặc biệt 406462
Đầu đuôi
0 4 8
1 0 4
2 7
3 5
4  
5 0 1 5 5 8
6 2
7 3 4
8 0
9 3 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 25/07/2022

Giải tám 31
Giải bảy 718
Giải sáu 0175 3330 6281
Giải năm 5401
Giải tư
85174 02025 70197
32209 73353 98693 45575
Giải ba 80375 17938
Giải nhì 08867
Giải nhất 37271
Đặc biệt 203001
Đầu đuôi
0 1 1 9
1 8
2 5
3 0 8
4  
5 3
6 7
7 1 4 5 5 5
8 1
9 3 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 18/07/2022

Giải tám 17
Giải bảy 466
Giải sáu 4830 7837 8849
Giải năm 1917
Giải tư
36543 31614 37685
59651 17075 62238 45252
Giải ba 90309 50801
Giải nhì 62353
Giải nhất 13013
Đặc biệt 658670
Đầu đuôi
0 1 9
1 3 4 7
2  
3 0 7 8
4 3 9
5 1 2 3
6 6
7 0 5
8 5
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 11/07/2022

Giải tám 18
Giải bảy 129
Giải sáu 1548 0308 8392
Giải năm 7632
Giải tư
93710 29795 95475
08781 76207 03809 06353
Giải ba 00056 95511
Giải nhì 92438
Giải nhất 83219
Đặc biệt 131420
Đầu đuôi
0 7 8 9
1 0 1 9
2 0 9
3 2 8
4 8
5 3 6
6  
7 5
8 1
9 2 5

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 04/07/2022

Giải tám 40
Giải bảy 468
Giải sáu 1659 5548 0302
Giải năm 5869
Giải tư
32081 00383 45630
32863 47318 55860 36577
Giải ba 25568 41361
Giải nhì 40330
Giải nhất 33880
Đặc biệt 834357
Đầu đuôi
0 2
1 8
2  
3 0 0
4 8
5 7 9
6 0 1 3 8 8 9
7 7
8 0 1 3
9  

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 27/06/2022

Giải tám 34
Giải bảy 423
Giải sáu 8815 9551 5647
Giải năm 4695
Giải tư
02360 86417 25857
59056 53085 75221 16353
Giải ba 76330 99574
Giải nhì 43059
Giải nhất 70323
Đặc biệt 359272
Đầu đuôi
0  
1 5 7
2 1 3 3
3 0
4 7
5 1 3 6 7 9
6 0
7 2 4
8 5
9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 20/06/2022

Giải tám 65
Giải bảy 811
Giải sáu 3509 8293 5500
Giải năm 7068
Giải tư
28459 69413 24797
73333 41158 82507 04062
Giải ba 28119 59163
Giải nhì 41069
Giải nhất 20573
Đặc biệt 268899
Đầu đuôi
0 0 7 9
1 1 3 9
2  
3 3
4  
5 8 9
6 2 3 8 9
7 3
8  
9 3 7 9