XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 25/09/2023

Giải tám 40
Giải bảy 609
Giải sáu 9029 3598 6203
Giải năm 4945
Giải tư
99947 40693 12979
10559 97389 05751 41356
Giải ba 85610 29149
Giải nhì 95635
Giải nhất 45372
Đặc biệt 606910
Đầu đuôi
0 3 9
1 0 0
2 9
3 5
4 5 7 9
5 1 6 9
6  
7 2 9
8 9
9 3 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 18/09/2023

Giải tám 38
Giải bảy 296
Giải sáu 4423 3251 2795
Giải năm 2418
Giải tư
72285 45663 27986
10928 33681 98615 83249
Giải ba 03549 00582
Giải nhì 18167
Giải nhất 07816
Đặc biệt 805515
Đầu đuôi
0  
1 5 5 6 8
2 3 8
3  
4 9 9
5 1
6 3 7
7  
8 1 2 5 6
9 5 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 11/09/2023

Giải tám 99
Giải bảy 421
Giải sáu 7882 5296 4816
Giải năm 7923
Giải tư
84745 97560 41986
55714 31432 44739 87973
Giải ba 13529 14437
Giải nhì 76009
Giải nhất 46458
Đặc biệt 063642
Đầu đuôi
0 9
1 4 6
2 1 3 9
3 2 7 9
4 2 5
5 8
6 0
7 3
8 2 6
9 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 04/09/2023

Giải tám 78
Giải bảy 757
Giải sáu 4542 4527 1162
Giải năm 1877
Giải tư
83233 65291 05525
44527 72102 78681 93476
Giải ba 35873 49759
Giải nhì 21051
Giải nhất 71606
Đặc biệt 233556
Đầu đuôi
0 2 6
1  
2 5 7 7
3 3
4 2
5 1 6 7 9
6 2
7 3 6 7
8 1
9 1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 28/08/2023

Giải tám 99
Giải bảy 684
Giải sáu 7100 1569 9478
Giải năm 9331
Giải tư
61686 41332 55649
58912 59169 95541 43031
Giải ba 94088 54941
Giải nhì 44475
Giải nhất 31182
Đặc biệt 047033
Đầu đuôi
0 0
1 2
2  
3 1 1 2 3
4 1 1 9
5  
6 9 9
7 5 8
8 2 4 6 8
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 21/08/2023

Giải tám 08
Giải bảy 095
Giải sáu 6480 9099 7565
Giải năm 0394
Giải tư
59637 94976 77129
78516 81414 71941 99930
Giải ba 41284 65655
Giải nhì 51582
Giải nhất 24112
Đặc biệt 481223
Đầu đuôi
0  
1 2 4 6
2 3 9
3 0 7
4 1
5 5
6 5
7 6
8 0 2 4
9 4 5 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 14/08/2023

Giải tám 33
Giải bảy 317
Giải sáu 7187 2713 7557
Giải năm 0318
Giải tư
94577 43397 66451
11023 47963 64739 50716
Giải ba 38864 87318
Giải nhì 49937
Giải nhất 44019
Đặc biệt 944069
Đầu đuôi
0  
1 3 6 7 8 8 9
2 3
3 7 9
4  
5 1 7
6 3 4 9
7 7
8 7
9 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 07/08/2023

Giải tám 98
Giải bảy 779
Giải sáu 0261 9758 2818
Giải năm 9573
Giải tư
72467 00104 35684
90801 37619 43397 31023
Giải ba 21713 69994
Giải nhì 41700
Giải nhất 97938
Đặc biệt 685529
Đầu đuôi
0 0 1 4
1 3 8 9
2 3 9
3 8
4  
5 8
6 1 7
7 3 9
8 4
9 4 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 31/07/2023

Giải tám 16
Giải bảy 422
Giải sáu 1148 8089 0973
Giải năm 3011
Giải tư
55731 52560 69523
72775 27511 82400 90663
Giải ba 95243 59148
Giải nhì 51791
Giải nhất 76935
Đặc biệt 357049
Đầu đuôi
0 0
1 1 1
2 2 3
3 1 5
4 3 8 8 9
5  
6 0 3
7 3 5
8 9
9 1

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 24/07/2023

Giải tám 63
Giải bảy 707
Giải sáu 9993 0621 7361
Giải năm 3034
Giải tư
63380 23177 92561
13153 12850 44757 00294
Giải ba 93777 64244
Giải nhì 18273
Giải nhất 87898
Đặc biệt 858556
Đầu đuôi
0 7
1  
2 1
3 4
4 4
5 0 3 6 7
6 1 1
7 3 7 7
8 0
9 3 4 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 17/07/2023

Giải tám 78
Giải bảy 903
Giải sáu 6031 6801 9226
Giải năm 9978
Giải tư
90579 72735 61148
34382 57891 47361 26274
Giải ba 01207 06533
Giải nhì 86382
Giải nhất 19662
Đặc biệt 136024
Đầu đuôi
0 1 3 7
1  
2 4 6
3 1 3 5
4 8
5  
6 1 2
7 4 8 9
8 2 2
9 1

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 10/07/2023

Giải tám 66
Giải bảy 175
Giải sáu 7960 3166 1159
Giải năm 1179
Giải tư
95520 74918 01416
19663 64345 81504 83192
Giải ba 28202 78521
Giải nhì 18526
Giải nhất 67195
Đặc biệt 274887
Đầu đuôi
0 2 4
1 6 8
2 0 1 6
3  
4 5
5 9
6 0 3 6
7 5 9
8 7
9 2 5

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 03/07/2023

Giải tám 20
Giải bảy 085
Giải sáu 6814 1292 3496
Giải năm 9692
Giải tư
25011 07624 22540
92734 59379 20529 51962
Giải ba 95989 69298
Giải nhì 77372
Giải nhất 13585
Đặc biệt 360369
Đầu đuôi
0  
1 1 4
2 4 9
3 4
4 0
5  
6 2 9
7 2 9
8 5 5 9
9 2 2 6 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 26/06/2023

Giải tám 86
Giải bảy 566
Giải sáu 0678 9403 7258
Giải năm 9413
Giải tư
51266 18159 68368
50191 04950 20379 20039
Giải ba 76905 86963
Giải nhì 17386
Giải nhất 51954
Đặc biệt 847518
Đầu đuôi
0 3 5
1 3 8
2  
3 9
4  
5 0 4 8 9
6 3 6 6 8
7 8 9
8 6
9 1