XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 17/06/2024

Giải tám 52
Giải bảy 310
Giải sáu 3809 1169 7186
Giải năm 2208
Giải tư
65161 93562 63348
36612 69215 33771 59668
Giải ba 27812 63341
Giải nhì 35684
Giải nhất 35603
Đặc biệt 242677
Đầu đuôi
0 3 8 9
1 0 2 2 5
2  
3  
4 1 8
5  
6 1 2 8 9
7 1 7
8 4 6
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 10/06/2024

Giải tám 79
Giải bảy 450
Giải sáu 9718 6270 1081
Giải năm 1177
Giải tư
50290 50779 73449
41375 07553 62374 99856
Giải ba 62666 93448
Giải nhì 39039
Giải nhất 07448
Đặc biệt 248292
Đầu đuôi
0  
1 8
2  
3 9
4 8 8 9
5 0 3 6
6 6
7 0 4 5 7 9
8 1
9 0 2

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 03/06/2024

Giải tám 68
Giải bảy 841
Giải sáu 3940 3386 0929
Giải năm 1053
Giải tư
16482 06804 77827
34762 80709 78495 47764
Giải ba 82269 90592
Giải nhì 17753
Giải nhất 46103
Đặc biệt 959209
Đầu đuôi
0 3 4 9 9
1  
2 7 9
3  
4 0 1
5 3 3
6 2 4 9
7  
8 2 6
9 2 5

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 27/05/2024

Giải tám 36
Giải bảy 375
Giải sáu 3057 8466 0270
Giải năm 3618
Giải tư
03302 01559 49520
70970 89334 91406 56088
Giải ba 26659 85592
Giải nhì 96915
Giải nhất 59743
Đặc biệt 362471
Đầu đuôi
0 2 6
1 5 8
2 0
3 4
4 3
5 7 9 9
6 6
7 0 0 1 5
8 8
9 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 20/05/2024

Giải tám 54
Giải bảy 961
Giải sáu 5984 8718 3841
Giải năm 2429
Giải tư
06386 39864 27875
67554 12858 05105 44275
Giải ba 95207 08484
Giải nhì 22058
Giải nhất 80839
Đặc biệt 042509
Đầu đuôi
0 5 7 9
1 8
2 9
3 9
4 1
5 4 8 8
6 1 4
7 5 5
8 4 4 6
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 13/05/2024

Giải tám 97
Giải bảy 354
Giải sáu 1784 1763 5820
Giải năm 1102
Giải tư
35335 94493 05715
65211 49249 05252 01946
Giải ba 15224 19334
Giải nhì 29191
Giải nhất 65390
Đặc biệt 011632
Đầu đuôi
0 2
1 1 5
2 0 4
3 2 4 5
4 6 9
5 2 4
6 3
7  
8 4
9 0 1 3

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 06/05/2024

Giải tám 31
Giải bảy 509
Giải sáu 1450 3141 0876
Giải năm 9121
Giải tư
30134 07411 75971
11224 40751 51334 75199
Giải ba 95466 28827
Giải nhì 12820
Giải nhất 87606
Đặc biệt 416753
Đầu đuôi
0 6 9
1 1
2 0 1 4 7
3 4 4
4 1
5 0 1 3
6 6
7 1 6
8  
9 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 29/04/2024

Giải tám 47
Giải bảy 810
Giải sáu 3320 8690 4475
Giải năm 1636
Giải tư
62853 00827 31644
76271 95066 09004 50691
Giải ba 18028 71530
Giải nhì 07966
Giải nhất 77107
Đặc biệt 629502
Đầu đuôi
0 2 4 7
1 0
2 0 7 8
3 0 6
4 4
5 3
6 6 6
7 1 5
8  
9 0 1

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 22/04/2024

Giải tám 64
Giải bảy 124
Giải sáu 7964 9410 1932
Giải năm 0895
Giải tư
94198 25584 63324
77880 45528 47113 67579
Giải ba 32714 36647
Giải nhì 70918
Giải nhất 29163
Đặc biệt 939149
Đầu đuôi
0  
1 0 3 4 8
2 4 4 8
3 2
4 7 9
5  
6 3 4
7 9
8 0 4
9 5 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 15/04/2024

Giải tám 23
Giải bảy 536
Giải sáu 3097 9394 8815
Giải năm 1210
Giải tư
82446 33408 67129
81691 02728 33121 14597
Giải ba 95364 04717
Giải nhì 72318
Giải nhất 78435
Đặc biệt 049036
Đầu đuôi
0 8
1 0 5 7 8
2 1 8 9
3 5 6 6
4 6
5  
6 4
7  
8  
9 1 4 7 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 08/04/2024

Giải tám 59
Giải bảy 738
Giải sáu 4307 7637 3242
Giải năm 5053
Giải tư
43529 53158 82142
62509 79922 14362 10643
Giải ba 30371 90203
Giải nhì 52560
Giải nhất 05277
Đặc biệt 905943
Đầu đuôi
0 3 7 9
1  
2 2 9
3 7 8
4 2 2 3 3
5 3 8
6 0 2
7 1 7
8  
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 01/04/2024

Giải tám 43
Giải bảy 334
Giải sáu 2807 8469 4139
Giải năm 4910
Giải tư
98968 17140 69448
32862 82028 56326 90984
Giải ba 72307 89792
Giải nhì 28699
Giải nhất 56300
Đặc biệt 729799
Đầu đuôi
0 0 7 7
1 0
2 6 8
3 4 9
4 0 8
5  
6 2 8 9
7  
8 4
9 2 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 25/03/2024

Giải tám 28
Giải bảy 600
Giải sáu 6970 7025 5048
Giải năm 8020
Giải tư
16710 51138 80944
95102 27055 66653 54540
Giải ba 00984 20834
Giải nhì 55891
Giải nhất 42287
Đặc biệt 112501
Đầu đuôi
0 0 1 2
1 0
2 0 5
3 4 8
4 0 4 8
5 3 5
6  
7 0
8 4 7
9 1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 18/03/2024

Giải tám 64
Giải bảy 811
Giải sáu 2285 2889 1635
Giải năm 4972
Giải tư
38185 95142 27920
48726 52957 19543 69064
Giải ba 00088 61809
Giải nhì 42152
Giải nhất 38858
Đặc biệt 097850
Đầu đuôi
0 9
1 1
2 0 6
3 5
4 2 3
5 0 2 7 8
6 4
7 2
8 5 5 8 9
9