XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 23/01/2023

Giải tám 15
Giải bảy 107
Giải sáu 2077 8755 7392
Giải năm 2673
Giải tư
65970 03897 23063
30588 52497 76787 88184
Giải ba 11409 82792
Giải nhì 48382
Giải nhất 31279
Đặc biệt 307019
Đầu đuôi
0 7 9
1 9
2  
3  
4  
5 5
6 3
7 0 3 7 9
8 2 4 7 8
9 2 2 7 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 16/01/2023

Giải tám 03
Giải bảy 277
Giải sáu 5188 0139 8883
Giải năm 2200
Giải tư
37833 41326 04753
82437 21407 34477 53531
Giải ba 39194 39442
Giải nhì 11430
Giải nhất 41001
Đặc biệt 422124
Đầu đuôi
0 0 1 7
1  
2 4 6
3 0 1 3 7 9
4 2
5 3
6  
7 7 7
8 3 8
9 4

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 09/01/2023

Giải tám 29
Giải bảy 296
Giải sáu 5290 6446 0447
Giải năm 7789
Giải tư
20975 47419 26729
80771 59868 29429 85661
Giải ba 48691 97322
Giải nhì 44888
Giải nhất 63303
Đặc biệt 959593
Đầu đuôi
0 3
1 9
2 2 9 9
3  
4 6 7
5  
6 1 8
7 1 5
8 8 9
9 0 1 3 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 02/01/2023

Giải tám 83
Giải bảy 931
Giải sáu 0634 7828 3785
Giải năm 1897
Giải tư
82125 52949 35749
18748 09402 47152 14532
Giải ba 02717 48362
Giải nhì 78460
Giải nhất 22742
Đặc biệt 508578
Đầu đuôi
0 2
1 7
2 5 8
3 1 2 4
4 2 8 9 9
5 2
6 0 2
7 8
8 5
9 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 26/12/2022

Giải tám 37
Giải bảy 075
Giải sáu 2147 0967 5477
Giải năm 0517
Giải tư
53242 19162 29307
68654 24594 14343 58526
Giải ba 07457 54865
Giải nhì 77409
Giải nhất 47569
Đặc biệt 203654
Đầu đuôi
0 7 9
1 7
2 6
3  
4 2 3 7
5 4 4 7
6 2 5 7 9
7 5 7
8  
9 4

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 19/12/2022

Giải tám 66
Giải bảy 810
Giải sáu 4971 4971 9984
Giải năm 3819
Giải tư
70238 00711 55539
01154 44317 52580 82854
Giải ba 00366 53441
Giải nhì 61001
Giải nhất 03996
Đặc biệt 296397
Đầu đuôi
0 1
1 0 1 7 9
2  
3 8 9
4 1
5 4 4
6 6
7 1 1
8 0 4
9 6 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 12/12/2022

Giải tám 07
Giải bảy 016
Giải sáu 5433 3494 8896
Giải năm 3081
Giải tư
10526 25836 25093
09691 95166 96127 20923
Giải ba 06870 67159
Giải nhì 10192
Giải nhất 86154
Đặc biệt 497793
Đầu đuôi
0  
1 6
2 3 6 7
3 3 6
4  
5 4 9
6 6
7 0
8 1
9 1 2 3 3 4 6

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 05/12/2022

Giải tám 16
Giải bảy 802
Giải sáu 4136 9173 6072
Giải năm 8022
Giải tư
09668 86823 17416
44058 69993 22540 14963
Giải ba 63217 65117
Giải nhì 61409
Giải nhất 57955
Đặc biệt 323499
Đầu đuôi
0 2 9
1 6 7 7
2 2 3
3 6
4 0
5 5 8
6 3 8
7 2 3
8  
9 3 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 28/11/2022

Giải tám 50
Giải bảy 666
Giải sáu 5076 8608 9181
Giải năm 6328
Giải tư
40676 41619 00689
36521 91486 05354 39096
Giải ba 03888 39639
Giải nhì 07571
Giải nhất 00502
Đặc biệt 557810
Đầu đuôi
0 2 8
1 0 9
2 1 8
3 9
4  
5 4
6 6
7 1 6 6
8 1 6 8 9
9 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 21/11/2022

Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 4266 1483 6227
Giải năm 4595
Giải tư
73373 22111 32189
37012 11188 39184 94366
Giải ba 26283 55020
Giải nhì 07672
Giải nhất 07672
Đặc biệt 376288
Đầu đuôi
0  
1 1 2
2 0 5 7
3  
4  
5  
6 6 6
7 2 2 3
8 3 3 4 8 8 9
9 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 14/11/2022

Giải tám 87
Giải bảy 358
Giải sáu 6293 6893 4074
Giải năm 8000
Giải tư
61937 72964 18762
40163 35144 82281 00325
Giải ba 76971 03266
Giải nhì 71757
Giải nhất 68436
Đặc biệt 974705
Đầu đuôi
0 0 5
1  
2 5
3 6 7
4 4
5 7 8
6 2 3 4 6
7 1 4
8 1
9 3 3

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 07/11/2022

Giải tám 21
Giải bảy 676
Giải sáu 8382 1928 4825
Giải năm 6481
Giải tư
88261 36944 46755
29869 97776 08550 90834
Giải ba 51527 87849
Giải nhì 37431
Giải nhất 77913
Đặc biệt 771195
Đầu đuôi
0  
1 3
2 5 7 8
3 1 4
4 4 9
5 0 5
6 1 9
7 6 6
8 1 2
9 5

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 31/10/2022

Giải tám 37
Giải bảy 749
Giải sáu 0240 4795 1514
Giải năm 2484
Giải tư
52336 90491 19984
50941 94722 96923 35582
Giải ba 21428 63358
Giải nhì 51857
Giải nhất 33851
Đặc biệt 783630
Đầu đuôi
0  
1 4
2 2 3 8
3 0 6
4 0 1 9
5 1 7 8
6  
7  
8 2 4 4
9 1 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 24/10/2022

Giải tám 94
Giải bảy 726
Giải sáu 7284 6608 1646
Giải năm 1063
Giải tư
36984 62749 35919
08615 96569 95084 47473
Giải ba 59400 20757
Giải nhì 81764
Giải nhất 20653
Đặc biệt 493305
Đầu đuôi
0 0 5 8
1 5 9
2 6
3  
4 6 9
5 3 7
6 3 4 9
7 3
8 4 4 4
9