XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 29/05/2023

Giải tám 90
Giải bảy 714
Giải sáu 6003 5725 5897
Giải năm 3328
Giải tư
33674 81340 84464
73531 87886 94627 04009
Giải ba 92315 33182
Giải nhì 01696
Giải nhất 04280
Đặc biệt 048500
Đầu đuôi
0 0 3 9
1 4 5
2 5 7 8
3 1
4 0
5  
6 4
7 4
8 0 2 6
9 6 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 22/05/2023

Giải tám 81
Giải bảy 913
Giải sáu 2313 8558 2147
Giải năm 4235
Giải tư
71114 26141 38282
86640 82219 12128 89175
Giải ba 83888 79186
Giải nhì 59932
Giải nhất 26349
Đặc biệt 516036
Đầu đuôi
0  
1 3 3 4 9
2 8
3 2 5 6
4 0 1 7 9
5 8
6  
7 5
8 2 6 8
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 15/05/2023

Giải tám 46
Giải bảy 929
Giải sáu 3800 7922 9427
Giải năm 5368
Giải tư
68197 89405 79529
88466 38058 90254 45655
Giải ba 71723 71451
Giải nhì 72872
Giải nhất 26828
Đặc biệt 398038
Đầu đuôi
0 0 5
1  
2 2 3 7 8 9 9
3 8
4  
5 1 4 5 8
6 6 8
7 2
8  
9 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 08/05/2023

Giải tám 62
Giải bảy 184
Giải sáu 7165 5627 4036
Giải năm 7672
Giải tư
33592 78060 47169
60959 43254 37102 74829
Giải ba 91607 38778
Giải nhì 22660
Giải nhất 77981
Đặc biệt 690680
Đầu đuôi
0 2 7
1  
2 7 9
3 6
4  
5 4 9
6 0 0 5 9
7 2 8
8 0 1 4
9 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 01/05/2023

Giải tám 15
Giải bảy 655
Giải sáu 0798 1658 7543
Giải năm 7702
Giải tư
43396 61904 01368
36849 47290 28679 21694
Giải ba 45347 28845
Giải nhì 01586
Giải nhất 94593
Đặc biệt 804205
Đầu đuôi
0 2 4 5
1  
2  
3  
4 3 5 7 9
5 5 8
6 8
7 9
8 6
9 0 3 4 6 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 24/04/2023

Giải tám 24
Giải bảy 514
Giải sáu 1033 7474 2024
Giải năm 5159
Giải tư
71742 64583 84592
34194 67525 51031 96918
Giải ba 99176 07792
Giải nhì 19980
Giải nhất 59719
Đặc biệt 345966
Đầu đuôi
0  
1 4 8 9
2 4 5
3 1 3
4 2
5 9
6 6
7 4 6
8 0 3
9 2 2 4

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 17/04/2023

Giải tám 30
Giải bảy 583
Giải sáu 5835 1051 1195
Giải năm 4805
Giải tư
04415 53283 02103
76306 92824 12016 40294
Giải ba 99401 66301
Giải nhì 21073
Giải nhất 47885
Đặc biệt 839403
Đầu đuôi
0 1 1 3 3 5 6
1 5 6
2 4
3 5
4  
5 1
6  
7 3
8 3 3 5
9 4 5

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 10/04/2023

Giải tám 02
Giải bảy 134
Giải sáu 1301 9986 6766
Giải năm 1867
Giải tư
46440 30102 97954
93928 03093 45907 42668
Giải ba 06442 34730
Giải nhì 09507
Giải nhất 04647
Đặc biệt 369587
Đầu đuôi
0 1 2 7 7
1  
2 8
3 0 4
4 0 2 7
5 4
6 6 7 8
7  
8 6 7
9 3

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 03/04/2023

Giải tám 41
Giải bảy 646
Giải sáu 8196 9884 6921
Giải năm 9472
Giải tư
69813 32989 44850
24129 34967 97022 94182
Giải ba 39620 29482
Giải nhì 15166
Giải nhất 75836
Đặc biệt 172910
Đầu đuôi
0  
1 0 3
2 0 1 2 9
3 6
4 6
5 0
6 6 7
7 2
8 2 2 4 9
9 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 27/03/2023

Giải tám 97
Giải bảy 624
Giải sáu 3866 8232 4980
Giải năm 3665
Giải tư
25268 54763 63036
90448 97479 90858 95447
Giải ba 94181 03078
Giải nhì 92437
Giải nhất 58558
Đặc biệt 760237
Đầu đuôi
0  
1  
2 4
3 2 6 7 7
4 7 8
5 8 8
6 3 5 6 8
7 8 9
8 0 1
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 20/03/2023

Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 9022 8072 5211
Giải năm 4647
Giải tư
58400 94410 96422
22345 42141 71521 74704
Giải ba 78044 22776
Giải nhì 41054
Giải nhất 43842
Đặc biệt 918419
Đầu đuôi
0 0 4
1 0 1 9
2 1 2 2
3  
4 1 2 4 5 7
5 4
6  
7 2 6 6
8  
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY Ngày 13/03/2023

Giải tám 13
Giải bảy 365
Giải sáu 3399 5773 7063
Giải năm 9369
Giải tư
77990 38791 66693
02313 86550 00935 58259
Giải ba 74548 30533
Giải nhì 30839
Giải nhất 74291
Đặc biệt 206361
Đầu đuôi
0  
1 3
2  
3 3 5 9
4 8
5 0 9
6 1 3 5 9
7 3
8  
9 0 1 1 3 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY Ngày 06/03/2023

Giải tám 77
Giải bảy 561
Giải sáu 4690 7236 9284
Giải năm 4336
Giải tư
72745 54202 23620
17549 82228 46581 99551
Giải ba 13242 16404
Giải nhì 18397
Giải nhất 91545
Đặc biệt 001078
Đầu đuôi
0 2 4
1  
2 0 8
3 6 6
4 2 5 5 9
5 1
6 1
7 8
8 1 4
9 0 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY Ngày 27/02/2023

Giải tám 77
Giải bảy 062
Giải sáu 3218 2488 1084
Giải năm 4215
Giải tư
36855 68223 37027
21615 89347 47210 77973
Giải ba 99793 49509
Giải nhì 31282
Giải nhất 85142
Đặc biệt 605636
Đầu đuôi
0 9
1 0 5 5 8
2 3 7
3 6
4 2 7
5 5
6 2
7 3
8 2 4 8
9 3