XSBDH - Kết quả xổ số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 28/09/2023

Giải tám 92
Giải bảy 024
Giải sáu 5273 3800 3099
Giải năm 3389
Giải tư
06751 26061 96302
19717 33240 06066 52783
Giải ba 76309 62997
Giải nhì 89800
Giải nhất 26212
Đặc biệt 615220
Đầu đuôi
0 0 0 2 9
1 2 7
2 0 4
3  
4 0
5 1
6 1 6
7 3
8 3 9
9 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 21/09/2023

Giải tám 55
Giải bảy 262
Giải sáu 0256 1707 7169
Giải năm 8590
Giải tư
02686 10945 15940
93754 79168 95848 63621
Giải ba 85833 74034
Giải nhì 84007
Giải nhất 90381
Đặc biệt 334862
Đầu đuôi
0 7 7
1  
2 1
3 3 4
4 0 5 8
5 4 6
6 2 2 8 9
7  
8 1 6
9 0

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 14/09/2023

Giải tám 37
Giải bảy 930
Giải sáu 0142 4173 7705
Giải năm 0754
Giải tư
64004 02041 57092
15289 79997 14932 08605
Giải ba 45328 04042
Giải nhì 35467
Giải nhất 07454
Đặc biệt 401352
Đầu đuôi
0 4 5 5
1  
2 8
3 0 2
4 1 2 2
5 2 4 4
6 7
7 3
8 9
9 2 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 07/09/2023

Giải tám 51
Giải bảy 885
Giải sáu 0299 0880 8548
Giải năm 3708
Giải tư
00041 06184 97525
22273 44669 00039 40778
Giải ba 30384 00319
Giải nhì 60015
Giải nhất 83849
Đặc biệt 939656
Đầu đuôi
0 8
1 5 9
2 5
3 9
4 1 8 9
5 6
6 9
7 3 8
8 0 4 4 5
9 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 31/08/2023

Giải tám 23
Giải bảy 570
Giải sáu 7746 3306 0348
Giải năm 5075
Giải tư
69160 36952 40884
12049 84012 65102 94292
Giải ba 21450 05560
Giải nhì 62506
Giải nhất 29452
Đặc biệt 558635
Đầu đuôi
0 2 6 6
1 2
2  
3 5
4 6 8 9
5 0 2 2
6 0 0
7 0 5
8 4
9 2

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 24/08/2023

Giải tám 71
Giải bảy 445
Giải sáu 1993 4286 8382
Giải năm 0596
Giải tư
91491 60024 88887
87900 76942 70958 40411
Giải ba 64076 84056
Giải nhì 04652
Giải nhất 64965
Đặc biệt 866553
Đầu đuôi
0 0
1 1
2 4
3  
4 2 5
5 2 3 6 8
6 5
7 6
8 2 6 7
9 1 3 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 17/08/2023

Giải tám 09
Giải bảy 274
Giải sáu 9696 2562 5586
Giải năm 9496
Giải tư
13023 22896 62528
37302 10392 07037 33479
Giải ba 45901 27390
Giải nhì 73018
Giải nhất 34702
Đặc biệt 205223
Đầu đuôi
0 1 2 2
1 8
2 3 3 8
3 7
4  
5  
6 2
7 4 9
8 6
9 0 2 6 6 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 10/08/2023

Giải tám 21
Giải bảy 179
Giải sáu 4479 4526 4013
Giải năm 8408
Giải tư
08296 45501 98243
49707 75417 09409 92673
Giải ba 28006 72502
Giải nhì 80869
Giải nhất 54262
Đặc biệt 891159
Đầu đuôi
0 1 2 6 7 8 9
1 3 7
2 6
3  
4 3
5 9
6 2 9
7 3 9 9
8  
9 6

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 03/08/2023

Giải tám 98
Giải bảy 870
Giải sáu 9330 5489 3889
Giải năm 8871
Giải tư
57212 89377 68836
80268 25645 65255 08280
Giải ba 31278 32261
Giải nhì 97015
Giải nhất 30748
Đặc biệt 087427
Đầu đuôi
0  
1 2 5
2 7
3 0 6
4 5 8
5 5
6 1 8
7 0 1 7 8
8 0 9 9
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 27/07/2023

Giải tám 89
Giải bảy 880
Giải sáu 9735 7610 9835
Giải năm 7064
Giải tư
47580 59064 79121
03104 35950 63948 91555
Giải ba 51070 15540
Giải nhì 56709
Giải nhất 56709
Đặc biệt 341056
Đầu đuôi
0 4 9 9
1 0
2 1
3 5 5
4 0 8
5 0 5 6
6 4 4
7 0
8 0 0
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 20/07/2023

Giải tám 80
Giải bảy 894
Giải sáu 5366 2283 4693
Giải năm 2043
Giải tư
18061 14539 64476
43956 30917 10277 91586
Giải ba 21152 53052
Giải nhì 05171
Giải nhất 65073
Đặc biệt 519388
Đầu đuôi
0  
1 7
2  
3 9
4 3
5 2 2 6
6 1 6
7 1 3 6 7
8 3 6 8
9 3 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 13/07/2023

Giải tám 85
Giải bảy 031
Giải sáu 1457 9410 9005
Giải năm 4723
Giải tư
25381 28954 69801
61970 63861 40926 69134
Giải ba 16245 32428
Giải nhì 87025
Giải nhất 99262
Đặc biệt 726467
Đầu đuôi
0 1 5
1 0
2 3 5 6 8
3 1 4
4 5
5 4 7
6 1 2 7
7 0
8 1
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 06/07/2023

Giải tám 22
Giải bảy 253
Giải sáu 6498 0440 9504
Giải năm 7848
Giải tư
41419 19087 47269
24951 06121 05720 11860
Giải ba 91774 95750
Giải nhì 10799
Giải nhất 47619
Đặc biệt 566448
Đầu đuôi
0 4
1 9 9
2 0 1
3  
4 0 8 8
5 0 1 3
6 0 9
7 4
8 7
9 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 29/06/2023

Giải tám 48
Giải bảy 034
Giải sáu 9612 0877 2823
Giải năm 5132
Giải tư
51313 84735 22586
16773 22572 56940 96611
Giải ba 36779 11796
Giải nhì 81133
Giải nhất 16516
Đặc biệt 132365
Đầu đuôi
0  
1 1 2 3 6
2 3
3 2 3 4 5
4 0
5  
6 5
7 2 3 7 9
8 6
9 6