XSBDH - Kết quả xổ số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 13/06/2024

Giải tám 32
Giải bảy 655
Giải sáu 6342 0448 6202
Giải năm 7141
Giải tư
23089 62436 21031
07927 96222 61079 01714
Giải ba 08921 28777
Giải nhì 37098
Giải nhất 99204
Đặc biệt 866431
Đầu đuôi
0 2 4
1 4
2 1 2 7
3 1 1 6
4 1 2 8
5 5
6  
7 7 9
8 9
9 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 06/06/2024

Giải tám 66
Giải bảy 851
Giải sáu 7392 9523 1698
Giải năm 4302
Giải tư
53119 22969 65963
29968 39687 75973 80658
Giải ba 59842 69307
Giải nhì 45036
Giải nhất 37126
Đặc biệt 609435
Đầu đuôi
0 2 7
1 9
2 3 6
3 5 6
4 2
5 1 8
6 3 8 9
7 3
8 7
9 2 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 30/05/2024

Giải tám 43
Giải bảy 908
Giải sáu 9865 5283 6960
Giải năm 6822
Giải tư
36001 06062 56804
77846 63843 10965 83734
Giải ba 79868 30470
Giải nhì 70133
Giải nhất 46203
Đặc biệt 109868
Đầu đuôi
0 1 3 4 8
1  
2 2
3 3 4
4 3 6
5  
6 0 2 5 5 8 8
7 0
8 3
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 23/05/2024

Giải tám 52
Giải bảy 814
Giải sáu 2985 9681 9431
Giải năm 6578
Giải tư
56586 31309 27709
97043 68173 32473 42717
Giải ba 48938 81618
Giải nhì 63991
Giải nhất 46247
Đặc biệt 725475
Đầu đuôi
0 9 9
1 4 7 8
2  
3 1 8
4 3 7
5  
6  
7 3 3 5 8
8 1 5 6
9 1

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 16/05/2024

Giải tám 56
Giải bảy 356
Giải sáu 5523 8800 4872
Giải năm 6066
Giải tư
00875 72944 15426
45424 37476 63152 80669
Giải ba 79283 03641
Giải nhì 18448
Giải nhất 58606
Đặc biệt 229333
Đầu đuôi
0 0 6
1  
2 3 4 6
3 3
4 1 4 8
5 2 6
6 6 9
7 2 5 6
8 3
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 09/05/2024

Giải tám 37
Giải bảy 833
Giải sáu 9910 0909 0857
Giải năm 3793
Giải tư
24812 01274 56360
16754 69700 66163 34906
Giải ba 88414 01286
Giải nhì 23277
Giải nhất 88904
Đặc biệt 051442
Đầu đuôi
0 0 4 6 9
1 0 2 4
2  
3 3
4 2
5 4 7
6 0 3
7 4 7
8 6
9 3

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 02/05/2024

Giải tám 09
Giải bảy 676
Giải sáu 7250 9879 7905
Giải năm 3343
Giải tư
77545 11881 23755
57082 84392 85735 37917
Giải ba 62689 36338
Giải nhì 93687
Giải nhất 60719
Đặc biệt 517422
Đầu đuôi
0 5
1 7 9
2 2
3 5 8
4 3 5
5 0 5
6  
7 6 9
8 1 2 7 9
9 2

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 25/04/2024

Giải tám 98
Giải bảy 288
Giải sáu 5186 3211 7358
Giải năm 4623
Giải tư
62990 97757 43117
51659 47174 19987 20573
Giải ba 07704 72501
Giải nhì 94393
Giải nhất 16539
Đặc biệt 288648
Đầu đuôi
0 1 4
1 1 7
2 3
3 9
4 8
5 7 8 9
6  
7 3 4
8 6 7 8
9 0 3

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 18/04/2024

Giải tám 25
Giải bảy 493
Giải sáu 5115 3631 9334
Giải năm 9579
Giải tư
14184 36074 39297
25331 03336 60411 92149
Giải ba 43212 33240
Giải nhì 06731
Giải nhất 84329
Đặc biệt 645366
Đầu đuôi
0  
1 1 2 5
2 9
3 1 1 1 4 6
4 0 9
5  
6 6
7 4 9
8 4
9 3 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 11/04/2024

Giải tám 40
Giải bảy 178
Giải sáu 0168 2812 0482
Giải năm 5765
Giải tư
26779 14682 33233
61033 17099 83483 16241
Giải ba 93435 53438
Giải nhì 19714
Giải nhất 09089
Đặc biệt 413781
Đầu đuôi
0  
1 2 4
2  
3 3 3 5 8
4 1
5  
6 5 8
7 8 9
8 1 2 2 3 9
9 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 04/04/2024

Giải tám 41
Giải bảy 939
Giải sáu 9383 0006 8297
Giải năm 5660
Giải tư
39118 59460 67627
81154 30934 87871 28260
Giải ba 45206 49292
Giải nhì 13620
Giải nhất 73965
Đặc biệt 217426
Đầu đuôi
0 6 6
1 8
2 0 6 7
3 4 9
4  
5 4
6 0 0 0 5
7 1
8 3
9 2 7

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 28/03/2024

Giải tám 93
Giải bảy 559
Giải sáu 3071 2578 7629
Giải năm 7583
Giải tư
42052 83847 57948
32345 23679 83723 23086
Giải ba 58560 79183
Giải nhì 55250
Giải nhất 47528
Đặc biệt 315683
Đầu đuôi
0  
1  
2 3 8 9
3  
4 5 7 8
5 0 2 9
6 0
7 1 8 9
8 3 3 3 6
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 21/03/2024

Giải tám 65
Giải bảy 800
Giải sáu 0943 6653 5909
Giải năm 7877
Giải tư
23750 89687 81470
59966 35453 25920 07042
Giải ba 97641 40616
Giải nhì 37642
Giải nhất 79228
Đặc biệt 666069
Đầu đuôi
0 0 9
1 6
2 0 8
3  
4 1 2 2 3
5 0 3 3
6 6 9
7 0 7
8 7
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 14/03/2024

Giải tám 07
Giải bảy 197
Giải sáu 5567 5454 4818
Giải năm 2994
Giải tư
19957 39711 03292
52230 12575 11140 13591
Giải ba 84726 23878
Giải nhì 38963
Giải nhất 30935
Đặc biệt 849263
Đầu đuôi
0  
1 1 8
2 6
3 0 5
4 0
5 4 7
6 3 3 7
7 5 8
8  
9 1 2 4 7