XSBDH - Kết quả xổ số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 02/02/2023

Giải tám 34
Giải bảy 902
Giải sáu 4093 1944 6902
Giải năm 2711
Giải tư
72336 91877 33242
97733 61771 89328 90732
Giải ba 15861 89018
Giải nhì 77397
Giải nhất 64644
Đặc biệt 169189
Đầu đuôi
0 2 2
1 1 8
2 8
3 2 3 6
4 2 4 4
5  
6 1
7 1 7
8 9
9 3 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 26/01/2023

Giải tám 92
Giải bảy 285
Giải sáu 7284 0333 1036
Giải năm 2800
Giải tư
88289 46641 27808
08054 26782 84138 40773
Giải ba 12229 27113
Giải nhì 44133
Giải nhất 92648
Đặc biệt 097317
Đầu đuôi
0 0 8
1 3 7
2 9
3 3 3 6 8
4 1 8
5 4
6  
7 3
8 2 4 5 9
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 19/01/2023

Giải tám 17
Giải bảy 914
Giải sáu 2863 2648 5929
Giải năm 2526
Giải tư
07785 04737 32583
22739 76151 24146 17303
Giải ba 21794 86617
Giải nhì 74110
Giải nhất 15828
Đặc biệt 346270
Đầu đuôi
0 3
1 0 4 7
2 6 8 9
3 7 9
4 6 8
5 1
6 3
7 0
8 3 5
9 4

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 12/01/2023

Giải tám 03
Giải bảy 886
Giải sáu 5600 2373 6080
Giải năm 5316
Giải tư
94219 96845 14145
00359 86045 59259 22509
Giải ba 46076 44087
Giải nhì 98236
Giải nhất 44753
Đặc biệt 707383
Đầu đuôi
0 0 9
1 6 9
2  
3 6
4 5 5 5
5 3 9 9
6  
7 3 6
8 0 3 6 7
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 05/01/2023

Giải tám 95
Giải bảy 430
Giải sáu 6830 7643 4492
Giải năm 8182
Giải tư
89731 76817 25950
84838 73885 18323 05092
Giải ba 62963 23835
Giải nhì 09472
Giải nhất 81002
Đặc biệt 714799
Đầu đuôi
0 2
1 7
2 3
3 0 0 1 5 8
4 3
5 0
6 3
7 2
8 2 5
9 2 2 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 29/12/2022

Giải tám 88
Giải bảy 972
Giải sáu 0722 4314 2210
Giải năm 0655
Giải tư
25116 22138 93019
90701 75707 93055 30445
Giải ba 52193 56949
Giải nhì 06518
Giải nhất 48834
Đặc biệt 889134
Đầu đuôi
0 1 7
1 0 4 6 8 9
2 2
3 4 4 8
4 5 9
5 5 5
6  
7 2
8  
9 3

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 22/12/2022

Giải tám 18
Giải bảy 180
Giải sáu 4911 8186 0819
Giải năm 9920
Giải tư
51865 74975 41508
19594 13826 98130 53954
Giải ba 80816 35586
Giải nhì 00602
Giải nhất 82164
Đặc biệt 751877
Đầu đuôi
0 2 8
1 1 6 9
2 0 6
3 0
4  
5 4
6 4 5
7 5 7
8 0 6 6
9 4

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 15/12/2022

Giải tám 07
Giải bảy 805
Giải sáu 3836 6913 0605
Giải năm 4720
Giải tư
22480 98546 47262
52058 36046 15745 40836
Giải ba 96401 18809
Giải nhì 27266
Giải nhất 09580
Đặc biệt 962043
Đầu đuôi
0 1 5 5 9
1 3
2 0
3 6 6
4 3 5 6 6
5 8
6 2 6
7  
8 0 0
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 08/12/2022

Giải tám 43
Giải bảy 415
Giải sáu 6363 5800 1311
Giải năm 6307
Giải tư
87612 22055 67563
00211 44042 22160 86249
Giải ba 96091 54986
Giải nhì 55306
Giải nhất 95782
Đặc biệt 242193
Đầu đuôi
0 0 6 7
1 1 1 2 5
2  
3  
4 2 9
5 5
6 0 3 3
7  
8 2 6
9 1 3

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 01/12/2022

Giải tám 69
Giải bảy 239
Giải sáu 8889 1266 4364
Giải năm 7791
Giải tư
96637 05216 15611
24227 34582 42398 60553
Giải ba 75671 24438
Giải nhì 30257
Giải nhất 42478
Đặc biệt 044031
Đầu đuôi
0  
1 1 6
2 7
3 1 7 8 9
4  
5 3 7
6 4 6
7 1 8
8 2 9
9 1 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 24/11/2022

Giải tám 68
Giải bảy 134
Giải sáu 1318 1899 4528
Giải năm 9420
Giải tư
30859 63083 27211
73379 13440 63320 56824
Giải ba 80639 65062
Giải nhì 82039
Giải nhất 60794
Đặc biệt 113652
Đầu đuôi
0  
1 1 8
2 0 0 4 8
3 4 9 9
4 0
5 2 9
6 2
7 9
8 3
9 4 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 17/11/2022

Giải tám 72
Giải bảy 388
Giải sáu 0732 4774 4508
Giải năm 4130
Giải tư
00172 95755 97878
10021 76116 76905 24274
Giải ba 76040 97036
Giải nhì 35432
Giải nhất 14088
Đặc biệt 246429
Đầu đuôi
0 5 8
1 6
2 1 9
3 0 2 2 6
4 0
5 5
6  
7 2 4 4 8
8 8 8
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 10/11/2022

Giải tám 16
Giải bảy 358
Giải sáu 3512 2089 8498
Giải năm 2029
Giải tư
65177 14534 73283
59006 20995 13793 24049
Giải ba 56667 51827
Giải nhì 96030
Giải nhất 75042
Đặc biệt 341134
Đầu đuôi
0 6
1 2
2 7 9
3 0 4 4
4 2 9
5 8
6 7
7 7
8 3 9
9 3 5 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 03/11/2022

Giải tám 16
Giải bảy 227
Giải sáu 4101 0981 1641
Giải năm 9713
Giải tư
38559 17368 88576
33259 50389 93011 08850
Giải ba 63230 36570
Giải nhì 91966
Giải nhất 13023
Đặc biệt 485958
Đầu đuôi
0 1
1 1 3
2 3 7
3 0
4 1
5 0 8 9 9
6 6 8
7 0 6
8 1 9
9