XSBDH - Kết quả xổ số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 22/09/2022

Giải tám 18
Giải bảy 944
Giải sáu 4131 8612 2352
Giải năm 1842
Giải tư
16729 05541 55616
17285 95433 70557 75716
Giải ba 28185 31491
Giải nhì 96695
Giải nhất 76538
Đặc biệt 337142
Đầu đuôi
0  
1 2 6 6
2 9
3 1 3 8
4 1 2 2 4
5 2 7
6  
7  
8 5 5
9 1 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 15/09/2022

Giải tám 31
Giải bảy 237
Giải sáu 8921 6147 7397
Giải năm 0764
Giải tư
50992 29665 60663
17933 10620 75704 73797
Giải ba 10132 35319
Giải nhì 87567
Giải nhất 57815
Đặc biệt 532612
Đầu đuôi
0 4
1 2 5 9
2 0 1
3 2 3 7
4 7
5  
6 3 4 5 7
7  
8  
9 2 7 7

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 08/09/2022

Giải tám 36
Giải bảy 295
Giải sáu 0467 6525 2473
Giải năm 6357
Giải tư
00362 32955 83931
86015 18150 92609 45044
Giải ba 98014 68684
Giải nhì 36499
Giải nhất 05399
Đặc biệt 989287
Đầu đuôi
0 9
1 4 5
2 5
3 1
4 4
5 0 5 7
6 2 7
7 3
8 4 7
9 5 9 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 01/09/2022

Giải tám 38
Giải bảy 403
Giải sáu 5105 8935 5137
Giải năm 3861
Giải tư
15453 35541 52945
91127 28454 22493 85849
Giải ba 60499 56328
Giải nhì 42231
Giải nhất 05485
Đặc biệt 017689
Đầu đuôi
0 3 5
1  
2 7 8
3 1 5 7
4 1 5 9
5 3 4
6 1
7  
8 5 9
9 3 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 25/08/2022

Giải tám 96
Giải bảy 634
Giải sáu 6439 6438 6466
Giải năm 7553
Giải tư
37214 14050 25166
95713 64033 72731 93892
Giải ba 80854 70274
Giải nhì 39826
Giải nhất 68340
Đặc biệt 816871
Đầu đuôi
0  
1 3 4
2 6
3 1 3 4 8 9
4 0
5 0 3 4
6 6 6
7 1 4
8  
9 2

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 18/08/2022

Giải tám 27
Giải bảy 406
Giải sáu 0356 5741 0334
Giải năm 1195
Giải tư
74803 72090 97954
85615 27329 42761 30317
Giải ba 76020 74406
Giải nhì 17149
Giải nhất 82544
Đặc biệt 619986
Đầu đuôi
0 3 6 6
1 5 7
2 0 9
3 4
4 1 4 9
5 4 6
6 1
7  
8 6
9 0 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 11/08/2022

Giải tám 26
Giải bảy 306
Giải sáu 1846 6644 1221
Giải năm 8009
Giải tư
60435 58409 25087
75455 92805 24742 41885
Giải ba 82389 86726
Giải nhì 78718
Giải nhất 06257
Đặc biệt 071656
Đầu đuôi
0 5 6 9 9
1 8
2 1 6
3 5
4 2 4 6
5 5 6 7
6  
7  
8 5 7 9
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 04/08/2022

Giải tám 65
Giải bảy 958
Giải sáu 4048 9299 4923
Giải năm 1721
Giải tư
70705 80940 11236
84354 78229 88751 80619
Giải ba 73343 05403
Giải nhì 36332
Giải nhất 80581
Đặc biệt 244331
Đầu đuôi
0 3 5
1 9
2 1 3 9
3 1 2 6
4 0 3 8
5 1 4 8
6  
7  
8 1
9 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 28/07/2022

Giải tám 10
Giải bảy 027
Giải sáu 4843 3296 5917
Giải năm 1847
Giải tư
42525 98130 03303
06289 74889 58658 82237
Giải ba 71003 30523
Giải nhì 57172
Giải nhất 57802
Đặc biệt 122677
Đầu đuôi
0 2 3 3
1 7
2 3 5 7
3 0 7
4 3 7
5 8
6  
7 2 7
8 9 9
9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 21/07/2022

Giải tám 73
Giải bảy 120
Giải sáu 7706 7895 5482
Giải năm 1761
Giải tư
95858 49330 46768
90146 97671 70342 55435
Giải ba 91356 93290
Giải nhì 82652
Giải nhất 07352
Đặc biệt 460324
Đầu đuôi
0 6
1  
2 0 4
3 0 5
4 2 6
5 2 2 6 8
6 1 8
7 1
8 2
9 0 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 14/07/2022

Giải tám 17
Giải bảy 729
Giải sáu 0284 2368 6577
Giải năm 9808
Giải tư
78099 54597 07018
33958 91440 55969 75912
Giải ba 72294 02101
Giải nhì 82989
Giải nhất 91858
Đặc biệt 472220
Đầu đuôi
0 1 8
1 2 8
2 0 9
3  
4 0
5 8 8
6 8 9
7 7
8 4 9
9 4 7 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 07/07/2022

Giải tám 40
Giải bảy 528
Giải sáu 9888 9550 5556
Giải năm 6989
Giải tư
94284 64944 96404
08687 63867 03728 74485
Giải ba 34380 56912
Giải nhì 41472
Giải nhất 25170
Đặc biệt 216860
Đầu đuôi
0 4
1 2
2 8 8
3  
4 4
5 0 6
6 0 7
7 0 2
8 0 4 5 7 8 9
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 30/06/2022

Giải tám 40
Giải bảy 492
Giải sáu 8740 1656 1023
Giải năm 8746
Giải tư
89954 80269 40916
64956 44293 84931 01240
Giải ba 81069 16172
Giải nhì 60519
Giải nhất 97395
Đặc biệt 698427
Đầu đuôi
0  
1 6 9
2 3 7
3 1
4 0 0 6
5 4 6 6
6 9 9
7 2
8  
9 2 3 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 23/06/2022

Giải tám 79
Giải bảy 991
Giải sáu 2856 1360 4823
Giải năm 6504
Giải tư
05018 24906 41393
34345 24095 82937 10866
Giải ba 71812 16421
Giải nhì 40534
Giải nhất 59223
Đặc biệt 499819
Đầu đuôi
0 4 6
1 2 8 9
2 1 3 3
3 4 7
4 5
5 6
6 0 6
7  
8  
9 1 3 5