XSBDH - Kết quả xổ số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 15/02/2024

Giải tám 97
Giải bảy 630
Giải sáu 8835 0891 2350
Giải năm 3678
Giải tư
12959 36324 71858
30329 45094 06565 71736
Giải ba 41718 67094
Giải nhì 61133
Giải nhất 24562
Đặc biệt 159648
Đầu đuôi
0  
1 8
2 4 9
3 0 3 5 6
4 8
5 0 8 9
6 2 5
7 8
8  
9 1 4 4

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 08/02/2024

Giải tám 79
Giải bảy 898
Giải sáu 2034 4096 7336
Giải năm 9783
Giải tư
88211 90222 97055
52001 47840 98626 49966
Giải ba 96659 68741
Giải nhì 82442
Giải nhất 69623
Đặc biệt 642864
Đầu đuôi
0 1
1 1
2 2 3 6
3 4 6
4 0 1 2
5 5 9
6 4 6
7  
8 3
9 6 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 01/02/2024

Giải tám 67
Giải bảy 225
Giải sáu 9092 2141 3486
Giải năm 1539
Giải tư
08950 78654 62449
36693 63905 38139 12592
Giải ba 53521 20317
Giải nhì 47581
Giải nhất 99299
Đặc biệt 348464
Đầu đuôi
0 5
1 7
2 1 5
3 9 9
4 1 9
5 0 4
6 4
7  
8 1 6
9 2 2 3 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 25/01/2024

Giải tám 21
Giải bảy 292
Giải sáu 7813 0130 5387
Giải năm 1961
Giải tư
53646 35052 42266
81277 76709 43091 15245
Giải ba 62883 27152
Giải nhì 79947
Giải nhất 04761
Đặc biệt 037760
Đầu đuôi
0 9
1 3
2  
3 0
4 5 6 7
5 2 2
6 0 1 1 6
7 7
8 3 7
9 1 2

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 18/01/2024

Giải tám 40
Giải bảy 820
Giải sáu 3414 5874 7685
Giải năm 3725
Giải tư
89977 61049 32845
08528 76350 64517 70504
Giải ba 29264 45132
Giải nhì 09504
Giải nhất 26456
Đặc biệt 355932
Đầu đuôi
0 4 4
1 4 7
2 0 5 8
3 2 2
4 5 9
5 0 6
6 4
7 4 7
8 5
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 11/01/2024

Giải tám 98
Giải bảy 562
Giải sáu 1758 3354 3180
Giải năm 0003
Giải tư
23329 18759 49006
15156 20637 06561 12837
Giải ba 68684 58496
Giải nhì 46753
Giải nhất 09146
Đặc biệt 440661
Đầu đuôi
0 3 6
1  
2 9
3 7 7
4 6
5 3 4 6 8 9
6 1 1 2
7  
8 0 4
9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 04/01/2024

Giải tám 32
Giải bảy 920
Giải sáu 2310 7738 8208
Giải năm 0040
Giải tư
07061 70745 04549
27717 68576 18265 26626
Giải ba 23021 34424
Giải nhì 86251
Giải nhất 48209
Đặc biệt 443605
Đầu đuôi
0 5 8 9
1 0 7
2 0 1 4 6
3 8
4 0 5 9
5 1
6 1 5
7 6
8  
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 28/12/2023

Giải tám 47
Giải bảy 616
Giải sáu 7098 8513 0509
Giải năm 0239
Giải tư
98709 33428 85010
26331 98205 16935 08352
Giải ba 30233 17306
Giải nhì 34870
Giải nhất 16682
Đặc biệt 579838
Đầu đuôi
0 5 6 9 9
1 0 3 6
2 8
3 1 3 5 8 9
4  
5 2
6  
7 0
8 2
9 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 21/12/2023

Giải tám 24
Giải bảy 691
Giải sáu 5767 0375 8237
Giải năm 0417
Giải tư
72130 10608 75333
90784 51519 84019 36016
Giải ba 76895 72274
Giải nhì 96805
Giải nhất 89335
Đặc biệt 509339
Đầu đuôi
0 5 8
1 6 7 9 9
2  
3 0 3 5 7 9
4  
5  
6 7
7 4 5
8 4
9 1 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 14/12/2023

Giải tám 43
Giải bảy 437
Giải sáu 8761 8614 8569
Giải năm 3818
Giải tư
66567 39285 75031
18375 53325 22011 72107
Giải ba 39807 74150
Giải nhì 73682
Giải nhất 92864
Đặc biệt 987011
Đầu đuôi
0 7 7
1 1 1 4 8
2 5
3 1 7
4  
5 0
6 1 4 7 9
7 5
8 2 5
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 07/12/2023

Giải tám 74
Giải bảy 989
Giải sáu 5985 9231 1046
Giải năm 0398
Giải tư
58477 31272 60382
20608 44325 46230 79929
Giải ba 88467 02281
Giải nhì 14423
Giải nhất 61434
Đặc biệt 875543
Đầu đuôi
0 8
1  
2 3 5 9
3 0 1 4
4 3 6
5  
6 7
7 2 7
8 1 2 5 9
9 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 30/11/2023

Giải tám 29
Giải bảy 343
Giải sáu 9300 2459 3847
Giải năm 5911
Giải tư
63293 96488 97938
32866 09467 97783 93338
Giải ba 16255 53964
Giải nhì 32734
Giải nhất 25564
Đặc biệt 832616
Đầu đuôi
0 0
1 1 6
2  
3 4 8 8
4 3 7
5 5 9
6 4 4 6 7
7  
8 3 8
9 3

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 23/11/2023

Giải tám 70
Giải bảy 011
Giải sáu 9715 4319 9182
Giải năm 9733
Giải tư
82411 55523 34470
66489 36069 67093 46304
Giải ba 97242 45660
Giải nhì 14214
Giải nhất 01813
Đặc biệt 700957
Đầu đuôi
0 4
1 1 1 3 4 5 9
2 3
3 3
4 2
5 7
6 0 9
7 0
8 2 9
9 3

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 16/11/2023

Giải tám 64
Giải bảy 233
Giải sáu 4387 8047 1648
Giải năm 6506
Giải tư
75356 62304 50561
76215 67880 60398 19087
Giải ba 08177 93481
Giải nhì 59635
Giải nhất 28510
Đặc biệt 835628
Đầu đuôi
0 4 6
1 0 5
2 8
3 3 5
4 7 8
5 6
6 1
7 7
8 0 1 7 7
9 8