XSBDH - Kết quả xổ số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 25/05/2023

Giải tám 46
Giải bảy 488
Giải sáu 5898 3101 9550
Giải năm 1427
Giải tư
91191 39400 79968
67492 96767 32093 64208
Giải ba 57126 06197
Giải nhì 37351
Giải nhất 66306
Đặc biệt 714605
Đầu đuôi
0 0 1 5 6 8
1  
2 6 7
3  
4  
5 0 1
6 7 8
7  
8 8
9 1 2 3 7 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 18/05/2023

Giải tám 34
Giải bảy 368
Giải sáu 8569 2135 9567
Giải năm 7878
Giải tư
59796 94210 47286
83380 36264 49325 96527
Giải ba 50738 93375
Giải nhì 47762
Giải nhất 45027
Đặc biệt 036398
Đầu đuôi
0  
1 0
2 5 7 7
3 5 8
4  
5  
6 2 4 7 8 9
7 5 8
8 0 6
9 6 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 11/05/2023

Giải tám 96
Giải bảy 488
Giải sáu 9347 7950 8646
Giải năm 8063
Giải tư
42614 83063 00344
35773 15742 60098 05444
Giải ba 69096 93345
Giải nhì 01830
Giải nhất 83816
Đặc biệt 381981
Đầu đuôi
0  
1 4 6
2  
3 0
4 2 4 4 5 6 7
5 0
6 3 3
7 3
8 1 8
9 6 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 04/05/2023

Giải tám 35
Giải bảy 330
Giải sáu 3954 9040 2400
Giải năm 2553
Giải tư
26261 99604 32851
77727 45828 80496 27634
Giải ba 10827 48606
Giải nhì 85943
Giải nhất 34575
Đặc biệt 355050
Đầu đuôi
0 0 4 6
1  
2 7 7 8
3 0 4
4 0 3
5 0 1 3 4
6 1
7 5
8  
9 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 27/04/2023

Giải tám 70
Giải bảy 368
Giải sáu 2606 9657 7928
Giải năm 9464
Giải tư
15042 82534 68574
86106 94469 61939 59050
Giải ba 20823 21989
Giải nhì 94429
Giải nhất 40378
Đặc biệt 244720
Đầu đuôi
0 6 6
1  
2 0 3 8 9
3 4 9
4 2
5 0 7
6 4 8 9
7 4 8
8 9
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 20/04/2023

Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 6166 6117 3153
Giải năm 1124
Giải tư
14184 23790 34751
10439 44324 95788 14125
Giải ba 33379 78976
Giải nhì 99463
Giải nhất 80343
Đặc biệt 291616
Đầu đuôi
0  
1 6 7
2 4 4 5
3 9
4 3
5 1 3
6 3 6
7 6 9 9
8 4 8
9 0

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 13/04/2023

Giải tám 55
Giải bảy 167
Giải sáu 6042 2207 6971
Giải năm 0536
Giải tư
90354 70971 89544
37505 06960 40238 27991
Giải ba 42551 44857
Giải nhì 06025
Giải nhất 76051
Đặc biệt 529523
Đầu đuôi
0 5 7
1  
2 3 5
3 6 8
4 2 4
5 1 1 4 7
6 0 7
7 1 1
8  
9 1

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 06/04/2023

Giải tám 07
Giải bảy 859
Giải sáu 3224 2967 2414
Giải năm 0004
Giải tư
27943 95304 47479
77638 15015 16470 94957
Giải ba 08123 43489
Giải nhì 69671
Giải nhất 61824
Đặc biệt 591273
Đầu đuôi
0 4 4
1 4 5
2 3 4 4
3 8
4 3
5 7 9
6 7
7 0 1 3 9
8 9
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 30/03/2023

Giải tám 09
Giải bảy 977
Giải sáu 0651 3802 3148
Giải năm 6009
Giải tư
77656 93942 02134
18736 67726 57839 90782
Giải ba 67522 80596
Giải nhì 22023
Giải nhất 76256
Đặc biệt 691838
Đầu đuôi
0 2 9
1  
2 2 3 6
3 4 6 8 9
4 2 8
5 1 6 6
6  
7 7
8 2
9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 23/03/2023

Giải tám 59
Giải bảy 959
Giải sáu 9107 9986 6100
Giải năm 1580
Giải tư
92834 82767 83424
34281 67696 70577 01573
Giải ba 38269 58807
Giải nhì 19479
Giải nhất 39752
Đặc biệt 890900
Đầu đuôi
0 0 0 7 7
1  
2 4
3 4
4  
5 2 9
6 7 9
7 3 7 9
8 0 1 6
9 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 16/03/2023

Giải tám 89
Giải bảy 193
Giải sáu 2770 1111 3745
Giải năm 2165
Giải tư
76121 94005 51212
43134 54198 24222 84251
Giải ba 46859 94815
Giải nhì 76908
Giải nhất 72453
Đặc biệt 725223
Đầu đuôi
0 5 8
1 1 2 5
2 1 2 3
3 4
4 5
5 1 3 9
6 5
7 0
8  
9 3 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH Ngày 09/03/2023

Giải tám 72
Giải bảy 619
Giải sáu 5946 8454 1897
Giải năm 4937
Giải tư
73645 77004 97960
00608 97768 18084 04059
Giải ba 75680 75638
Giải nhì 29993
Giải nhất 14046
Đặc biệt 339581
Đầu đuôi
0 4 8
1 9
2  
3 7 8
4 5 6 6
5 4 9
6 0 8
7  
8 0 1 4
9 3 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH Ngày 02/03/2023

Giải tám 00
Giải bảy 351
Giải sáu 5658 9452 3481
Giải năm 0617
Giải tư
94797 87588 02668
16750 09763 32396 18839
Giải ba 94120 42310
Giải nhì 88568
Giải nhất 97400
Đặc biệt 253908
Đầu đuôi
0 0 8
1 0 7
2 0
3 9
4  
5 0 1 2 8
6 3 8 8
7  
8 1 8
9 6 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH Ngày 23/02/2023

Giải tám 70
Giải bảy 270
Giải sáu 2790 1859 2454
Giải năm 5629
Giải tư
70002 43958 43868
18058 22548 63306 90628
Giải ba 92013 49026
Giải nhì 81403
Giải nhất 37955
Đặc biệt 204425
Đầu đuôi
0 2 3 6
1 3
2 5 6 8 9
3  
4 8
5 4 5 8 8 9
6 8
7 0
8  
9 0