XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 23/09/2022

Giải tám 47
Giải bảy 445
Giải sáu 7925 9532 6634
Giải năm 5559
Giải tư
42217 13031 78887
46483 32841 26874 34032
Giải ba 98309 31231
Giải nhì 23509
Giải nhất 27269
Đặc biệt 932249
Đầu đuôi
0 9 9
1 7
2 5
3 1 1 2 2 4
4 1 5 9
5 9
6 9
7 4
8 3 7
9  

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 16/09/2022

Giải tám 28
Giải bảy 826
Giải sáu 1727 8527 7698
Giải năm 2108
Giải tư
09674 46476 53461
08650 74495 40785 36767
Giải ba 44864 66941
Giải nhì 35557
Giải nhất 96640
Đặc biệt 893906
Đầu đuôi
0 6 8
1  
2 6 7 7
3  
4 0 1
5 0 7
6 1 4 7
7 4 6
8 5
9 5 8

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 09/09/2022

Giải tám 38
Giải bảy 873
Giải sáu 5200 6851 4246
Giải năm 3131
Giải tư
91483 56385 95009
88816 48564 48164 72460
Giải ba 66629 06124
Giải nhì 64027
Giải nhất 89449
Đặc biệt 608191
Đầu đuôi
0 0 9
1 6
2 4 7 9
3 1
4 6 9
5 1
6 0 4 4
7 3
8 3 5
9 1

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 02/09/2022

Giải tám 13
Giải bảy 238
Giải sáu 5496 4354 7107
Giải năm 0242
Giải tư
78120 99792 59427
15554 69924 84564 91106
Giải ba 84756 16739
Giải nhì 27753
Giải nhất 26274
Đặc biệt 681259
Đầu đuôi
0 6 7
1  
2 0 4 7
3 8 9
4 2
5 3 4 4 6 9
6 4
7 4
8  
9 2 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 26/08/2022

Giải tám 83
Giải bảy 474
Giải sáu 0878 5935 8647
Giải năm 0929
Giải tư
05875 83648 61951
49575 96161 96659 07421
Giải ba 07608 76762
Giải nhì 15098
Giải nhất 22007
Đặc biệt 061032
Đầu đuôi
0 7 8
1  
2 1 9
3 2 5
4 7 8
5 1 9
6 1 2
7 4 5 5 8
8  
9 8

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 19/08/2022

Giải tám 30
Giải bảy 219
Giải sáu 5914 8202 9808
Giải năm 4711
Giải tư
28801 26130 03688
94137 37487 31103 52614
Giải ba 68656 93672
Giải nhì 21674
Giải nhất 00210
Đặc biệt 483569
Đầu đuôi
0 1 2 3 8
1 0 1 4 4 9
2  
3 0 7
4  
5 6
6 9
7 2 4
8 7 8
9  

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 12/08/2022

Giải tám 99
Giải bảy 243
Giải sáu 9670 6868 5070
Giải năm 5987
Giải tư
73525 59619 59315
21905 94616 49910 01531
Giải ba 37745 37593
Giải nhì 69893
Giải nhất 68940
Đặc biệt 667870
Đầu đuôi
0 5
1 0 5 6 9
2 5
3 1
4 0 3 5
5  
6 8
7 0 0 0
8 7
9 3 3

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 05/08/2022

Giải tám 46
Giải bảy 562
Giải sáu 2636 5893 2171
Giải năm 3348
Giải tư
07432 41302 56644
48604 97289 99818 18468
Giải ba 21096 47622
Giải nhì 22237
Giải nhất 28755
Đặc biệt 687390
Đầu đuôi
0 2 4
1 8
2 2
3 2 6 7
4 4 8
5 5
6 2 8
7 1
8 9
9 0 3 6

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 29/07/2022

Giải tám 82
Giải bảy 732
Giải sáu 3115 2578 3025
Giải năm 7922
Giải tư
81029 89280 55251
71397 02332 49949 91462
Giải ba 98172 82665
Giải nhì 49335
Giải nhất 79696
Đặc biệt 993386
Đầu đuôi
0  
1 5
2 2 5 9
3 2 2 5
4 9
5 1
6 2 5
7 2 8
8 0 6
9 6 7

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 22/07/2022

Giải tám 79
Giải bảy 258
Giải sáu 5187 3908 5112
Giải năm 0459
Giải tư
83886 03553 69797
72808 59825 14731 60488
Giải ba 30148 16543
Giải nhì 20595
Giải nhất 57432
Đặc biệt 881693
Đầu đuôi
0 8 8
1 2
2 5
3 1 2
4 3 8
5 3 8 9
6  
7  
8 6 7 8
9 3 5 7

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 15/07/2022

Giải tám 86
Giải bảy 909
Giải sáu 6719 6474 7021
Giải năm 0471
Giải tư
29257 66414 15429
34563 49519 06990 52367
Giải ba 34704 55496
Giải nhì 49993
Giải nhất 21685
Đặc biệt 247969
Đầu đuôi
0 4 9
1 4 9 9
2 1 9
3  
4  
5 7
6 3 7 9
7 1 4
8 5
9 0 3 6

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 08/07/2022

Giải tám 93
Giải bảy 752
Giải sáu 6843 9225 7455
Giải năm 1495
Giải tư
67123 76393 04574
83907 80995 40996 63213
Giải ba 75011 91975
Giải nhì 35724
Giải nhất 03435
Đặc biệt 970101
Đầu đuôi
0 1 7
1 1 3
2 3 4 5
3 5
4 3
5 2 5
6  
7 4 5
8  
9 3 5 5 6

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 01/07/2022

Giải tám 55
Giải bảy 847
Giải sáu 7239 3261 3420
Giải năm 8577
Giải tư
73165 22447 26284
89839 04010 75916 02621
Giải ba 67192 65832
Giải nhì 91358
Giải nhất 22838
Đặc biệt 996421
Đầu đuôi
0  
1 0 6
2 0 1 1
3 2 8 9 9
4 7 7
5 8
6 1 5
7 7
8 4
9 2

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 24/06/2022

Giải tám 14
Giải bảy 101
Giải sáu 6988 4386 7319
Giải năm 3535
Giải tư
33982 90916 40327
88014 65365 54072 02773
Giải ba 82924 78594
Giải nhì 40422
Giải nhất 92717
Đặc biệt 108205
Đầu đuôi
0 1 5
1 4 6 7 9
2 2 4 7
3 5
4  
5  
6 5
7 2 3
8 2 6 8
9 4