XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 01/03/2024

Giải tám 10
Giải bảy 499
Giải sáu 0328 2495 8118
Giải năm 4402
Giải tư
65310 97172 23735
66082 49568 02468 78627
Giải ba 00170 11885
Giải nhì 30789
Giải nhất 46151
Đặc biệt 033249
Đầu đuôi
0 2
1 0 8
2 7 8
3 5
4 9
5 1
6 8 8
7 0 2
8 2 5 9
9 5 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 23/02/2024

Giải tám 31
Giải bảy 202
Giải sáu 0293 7411 1459
Giải năm 0683
Giải tư
40230 50462 83732
46446 16179 67762 07587
Giải ba 48073 65248
Giải nhì 86037
Giải nhất 74448
Đặc biệt 066012
Đầu đuôi
0 2
1 1 2
2  
3 0 2 7
4 6 8 8
5 9
6 2 2
7 3 9
8 3 7
9 3

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 16/02/2024

Giải tám 23
Giải bảy 971
Giải sáu 3257 1970 7932
Giải năm 1396
Giải tư
02762 08986 32073
32087 47276 04779 12895
Giải ba 38269 04757
Giải nhì 23625
Giải nhất 94677
Đặc biệt 657838
Đầu đuôi
0  
1  
2 5
3 2 8
4  
5 7 7
6 2 9
7 0 1 3 6 7 9
8 6 7
9 5 6

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 09/02/2024

Giải tám 95
Giải bảy 426
Giải sáu 0886 6250 9629
Giải năm 2690
Giải tư
61637 39767 06322
56351 35583 66213 51216
Giải ba 40231 79984
Giải nhì 03529
Giải nhất 83178
Đặc biệt 818015
Đầu đuôi
0  
1 3 5 6
2 2 6 9 9
3 1 7
4  
5 0 1
6 7
7 8
8 3 4 6
9 0

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 02/02/2024

Giải tám 12
Giải bảy 685
Giải sáu 5753 0576 7292
Giải năm 1558
Giải tư
73561 92830 42419
86131 35832 59723 14905
Giải ba 03116 35420
Giải nhì 97837
Giải nhất 58625
Đặc biệt 809593
Đầu đuôi
0 5
1 6 9
2 0 3 5
3 0 1 2 7
4  
5 3 8
6 1
7 6
8 5
9 2 3

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 26/01/2024

Giải tám 71
Giải bảy 635
Giải sáu 9122 5969 0450
Giải năm 2043
Giải tư
88162 85833 56121
18468 70048 78728 29312
Giải ba 48540 19318
Giải nhì 30071
Giải nhất 25706
Đặc biệt 048387
Đầu đuôi
0 6
1 2 8
2 1 2 8
3 3 5
4 0 3 8
5 0
6 2 8 9
7 1
8 7
9  

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 19/01/2024

Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 1341 1229 2928
Giải năm 6285
Giải tư
58722 99368 28075
48773 10068 05609 78868
Giải ba 19419 83852
Giải nhì 51108
Giải nhất 92277
Đặc biệt 050160
Đầu đuôi
0 8 9
1 9
2 2 3 8 9
3  
4 1
5 2
6 0 8 8 8
7 3 5 7
8 5
9  

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 12/01/2024

Giải tám 80
Giải bảy 656
Giải sáu 1040 8120 9228
Giải năm 8109
Giải tư
52229 41856 78595
93052 88385 56467 09089
Giải ba 24589 77608
Giải nhì 31728
Giải nhất 60806
Đặc biệt 305787
Đầu đuôi
0 6 8 9
1  
2 0 8 8 9
3  
4 0
5 2 6 6
6 7
7  
8 5 7 9 9
9 5

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 05/01/2024

Giải tám 71
Giải bảy 087
Giải sáu 9126 0608 7254
Giải năm 2258
Giải tư
97650 31669 74810
33771 69668 20628 61601
Giải ba 90283 73288
Giải nhì 60507
Giải nhất 88792
Đặc biệt 593993
Đầu đuôi
0 1 7 8
1 0
2 6 8
3  
4  
5 0 4 8
6 8 9
7 1
8 3 7 8
9 2 3

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 29/12/2023

Giải tám 72
Giải bảy 583
Giải sáu 3075 8241 3791
Giải năm 8085
Giải tư
47658 52187 21685
18248 87794 58835 99234
Giải ba 60734 17097
Giải nhì 71658
Giải nhất 07896
Đặc biệt 000964
Đầu đuôi
0  
1  
2  
3 4 4 5
4 1 8
5 8 8
6 4
7 5
8 3 5 5 7
9 1 4 6 7

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 22/12/2023

Giải tám 71
Giải bảy 392
Giải sáu 0642 5643 3225
Giải năm 3533
Giải tư
19843 19724 15678
86283 16791 52156 85834
Giải ba 70492 74968
Giải nhì 75491
Giải nhất 91322
Đặc biệt 558595
Đầu đuôi
0  
1  
2 2 4 5
3 3 4
4 2 3 3
5 6
6 8
7 8
8 3
9 1 1 2 2 5

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 15/12/2023

Giải tám 01
Giải bảy 652
Giải sáu 4595 2107 6589
Giải năm 5879
Giải tư
35055 69916 74626
03107 99796 91359 81766
Giải ba 10348 47427
Giải nhì 39938
Giải nhất 18136
Đặc biệt 336737
Đầu đuôi
0 7 7
1 6
2 6 7
3 6 7 8
4 8
5 2 5 9
6 6
7 9
8 9
9 5 6

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 08/12/2023

Giải tám 34
Giải bảy 408
Giải sáu 8025 2843 9390
Giải năm 8287
Giải tư
69846 14385 48388
64139 20663 48158 70952
Giải ba 40003 72932
Giải nhì 41978
Giải nhất 27347
Đặc biệt 314708
Đầu đuôi
0 3 8 8
1  
2 5
3 2 9
4 3 6 7
5 2 8
6 3
7 8
8 5 7 8
9 0

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 01/12/2023

Giải tám 27
Giải bảy 442
Giải sáu 0360 5972 6287
Giải năm 9768
Giải tư
23524 73877 07476
60551 24894 91577 21005
Giải ba 27300 30113
Giải nhì 66835
Giải nhất 57388
Đặc biệt 551880
Đầu đuôi
0 0 5
1 3
2 4
3 5
4 2
5 1
6 0 8
7 2 6 7 7
8 0 7 8
9 4