XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 26/05/2023

Giải tám 62
Giải bảy 388
Giải sáu 5999 4933 2511
Giải năm 6404
Giải tư
22332 60687 94402
20882 57379 67545 19515
Giải ba 84930 40724
Giải nhì 79308
Giải nhất 50742
Đặc biệt 262332
Đầu đuôi
0 2 4 8
1 1 5
2 4
3 0 2 2 3
4 2 5
5  
6  
7 9
8 2 7 8
9 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 19/05/2023

Giải tám 24
Giải bảy 083
Giải sáu 3716 8491 3269
Giải năm 6286
Giải tư
07137 55594 54999
36213 62901 25561 29210
Giải ba 68736 81494
Giải nhì 34408
Giải nhất 57724
Đặc biệt 190104
Đầu đuôi
0 1 4 8
1 0 3 6
2 4
3 6 7
4  
5  
6 1 9
7  
8 3 6
9 1 4 4 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 12/05/2023

Giải tám 54
Giải bảy 920
Giải sáu 6041 8589 1073
Giải năm 4861
Giải tư
37116 48476 22601
57927 04099 35731 30350
Giải ba 44933 23653
Giải nhì 85346
Giải nhất 46106
Đặc biệt 019137
Đầu đuôi
0 1 6
1 6
2 0 7
3 1 3 7
4 1 6
5 0 3
6 1
7 3 6
8 9
9 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 05/05/2023

Giải tám 26
Giải bảy 292
Giải sáu 5839 5489 2494
Giải năm 6378
Giải tư
16300 28766 96785
48115 10190 66009 62192
Giải ba 82507 85674
Giải nhì 45805
Giải nhất 59035
Đặc biệt 986619
Đầu đuôi
0 0 5 7 9
1 5 9
2  
3 5 9
4  
5  
6 6
7 4 8
8 5 9
9 0 2 2 4

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 28/04/2023

Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 1367 7365 9382
Giải năm 7371
Giải tư
78279 93399 06133
86733 42785 70699 70146
Giải ba 30725 37676
Giải nhì 76112
Giải nhất 18454
Đặc biệt 156511
Đầu đuôi
0  
1 1 2
2 5
3 3 3
4 6
5 4 6
6 5 7
7 1 6 9
8 2 5
9 9 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 21/04/2023

Giải tám 13
Giải bảy 640
Giải sáu 9853 4054 7463
Giải năm 1716
Giải tư
67545 21078 11961
62708 50995 14673 02254
Giải ba 24564 95682
Giải nhì 23903
Giải nhất 21885
Đặc biệt 547431
Đầu đuôi
0 3 8
1 6
2  
3 1
4 0 5
5 3 4 4
6 1 3 4
7 3 8
8 2 5
9 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 14/04/2023

Giải tám 84
Giải bảy 082
Giải sáu 8368 6099 5359
Giải năm 4806
Giải tư
25755 66730 06863
87059 30283 71582 32541
Giải ba 89724 19633
Giải nhì 08281
Giải nhất 11155
Đặc biệt 871141
Đầu đuôi
0 6
1  
2 4
3 0 3
4 1 1
5 5 5 9 9
6 3 8
7  
8 1 2 2 3
9 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 07/04/2023

Giải tám 12
Giải bảy 016
Giải sáu 6784 3581 8397
Giải năm 0987
Giải tư
66719 20173 78667
18212 38515 58728 93886
Giải ba 24824 97082
Giải nhì 30610
Giải nhất 43357
Đặc biệt 666783
Đầu đuôi
0  
1 0 2 5 6 9
2 4 8
3  
4  
5 7
6 7
7 3
8 1 2 3 4 6 7
9 7

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 31/03/2023

Giải tám 96
Giải bảy 745
Giải sáu 0652 0196 9769
Giải năm 3547
Giải tư
99151 10020 73658
95037 88884 36885 00966
Giải ba 68006 72815
Giải nhì 14209
Giải nhất 78290
Đặc biệt 439415
Đầu đuôi
0 6 9
1 5 5
2 0
3 7
4 5 7
5 1 2 8
6 6 9
7  
8 4 5
9 0 6

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 24/03/2023

Giải tám 07
Giải bảy 841
Giải sáu 5807 8483 3698
Giải năm 3491
Giải tư
55458 90503 66009
14597 53923 76870 07845
Giải ba 73233 42157
Giải nhì 02992
Giải nhất 81629
Đặc biệt 978152
Đầu đuôi
0 3 7 9
1  
2 3 9
3 3
4 1 5
5 2 7 8
6  
7 0
8 3
9 1 2 7 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 17/03/2023

Giải tám 43
Giải bảy 649
Giải sáu 5134 3604 1653
Giải năm 3683
Giải tư
90243 82451 31968
80546 49583 92787 02622
Giải ba 74547 21834
Giải nhì 98222
Giải nhất 84926
Đặc biệt 466056
Đầu đuôi
0 4
1  
2 2 2 6
3 4 4
4 3 6 7 9
5 1 3 6
6 8
7  
8 3 3 7
9  

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 10/03/2023

Giải tám 26
Giải bảy 080
Giải sáu 2225 6288 3394
Giải năm 3189
Giải tư
51359 09653 38238
02317 14629 50435 52705
Giải ba 62200 29691
Giải nhì 48344
Giải nhất 84776
Đặc biệt 579157
Đầu đuôi
0 0 5
1 7
2 5 9
3 5 8
4 4
5 3 7 9
6  
7 6
8 0 8 9
9 1 4

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 03/03/2023

Giải tám 63
Giải bảy 706
Giải sáu 5209 6083 2104
Giải năm 7432
Giải tư
54905 03641 90269
18904 28818 67889 92604
Giải ba 79160 81079
Giải nhì 72708
Giải nhất 35119
Đặc biệt 602392
Đầu đuôi
0 4 4 4 5 6 8 9
1 8 9
2  
3 2
4 1
5  
6 0 9
7 9
8 3 9
9 2

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 24/02/2023

Giải tám 38
Giải bảy 023
Giải sáu 9255 3183 3283
Giải năm 0759
Giải tư
00091 23738 00413
13349 73080 32486 13925
Giải ba 01449 33073
Giải nhì 79571
Giải nhất 84129
Đặc biệt 097360
Đầu đuôi
0  
1 3
2 3 5 9
3 8
4 9 9
5 5 9
6 0
7 1 3
8 0 3 3 6
9 1