XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 27/01/2023

Giải tám 76
Giải bảy 599
Giải sáu 1731 0234 3585
Giải năm 0901
Giải tư
41251 89302 51629
06266 57552 46674 53586
Giải ba 54981 15530
Giải nhì 64773
Giải nhất 45249
Đặc biệt 743731
Đầu đuôi
0 1 2
1  
2 9
3 0 1 1 4
4 9
5 1 2
6 6
7 3 4
8 1 5 6
9 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 20/01/2023

Giải tám 85
Giải bảy 572
Giải sáu 1335 7712 6775
Giải năm 3439
Giải tư
68823 12393 13342
42341 29262 06388 25234
Giải ba 49008 60352
Giải nhì 50882
Giải nhất 14190
Đặc biệt 315368
Đầu đuôi
0 8
1 2
2 3
3 4 5 9
4 1 2
5 2
6 2 8
7 2 5
8 2 8
9 0 3

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 13/01/2023

Giải tám 58
Giải bảy 184
Giải sáu 3775 4556 8178
Giải năm 1821
Giải tư
38643 43910 14177
24681 69758 59053 73026
Giải ba 79201 91384
Giải nhì 91674
Giải nhất 86987
Đặc biệt 530836
Đầu đuôi
0 1
1 0
2 1 6
3 6
4 3
5 3 6 8
6  
7 4 5 7 8
8 1 4 4 7
9  

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 06/01/2023

Giải tám 01
Giải bảy 797
Giải sáu 0089 8307 5921
Giải năm 4063
Giải tư
05885 45403 20665
79072 08027 99277 42748
Giải ba 61241 17652
Giải nhì 78379
Giải nhất 72180
Đặc biệt 804309
Đầu đuôi
0 3 7 9
1  
2 1 7
3  
4 1 8
5 2
6 3 5
7 2 7 9
8 0 5 9
9 7

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 30/12/2022

Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 8721 6938 1970
Giải năm 7685
Giải tư
87318 50151 93814
92411 37569 12975 69958
Giải ba 83520 09114
Giải nhì 83731
Giải nhất 19500
Đặc biệt 965664
Đầu đuôi
0 0
1 1 4 4 8
2 0 1
3 1 8
4  
5 1 8
6 4 9
7 0 5
8 2 5
9  

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 23/12/2022

Giải tám 35
Giải bảy 174
Giải sáu 6818 0146 3599
Giải năm 7645
Giải tư
33363 13104 96268
50222 48419 86081 51105
Giải ba 52352 55771
Giải nhì 67901
Giải nhất 88017
Đặc biệt 930459
Đầu đuôi
0 1 4 5
1 7 8 9
2 2
3  
4 5 6
5 2 9
6 3 8
7 1 4
8 1
9 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 16/12/2022

Giải tám 24
Giải bảy 481
Giải sáu 3775 7765 1953
Giải năm 4768
Giải tư
66206 05638 30670
04739 36473 84612 46137
Giải ba 04655 05602
Giải nhì 85140
Giải nhất 32498
Đặc biệt 408415
Đầu đuôi
0 2 6
1 2 5
2  
3 7 8 9
4 0
5 3 5
6 5 8
7 0 3 5
8 1
9 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 09/12/2022

Giải tám 73
Giải bảy 994
Giải sáu 1794 8613 0903
Giải năm 9381
Giải tư
13521 18058 41044
59358 34126 97676 89717
Giải ba 19179 06581
Giải nhì 43772
Giải nhất 02436
Đặc biệt 363913
Đầu đuôi
0 3
1 3 3 7
2 1 6
3 6
4 4
5 8 8
6  
7 2 6 9
8 1 1
9 4 4

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 02/12/2022

Giải tám 24
Giải bảy 761
Giải sáu 5175 8280 8849
Giải năm 2688
Giải tư
90595 65452 59333
28291 24117 42108 91342
Giải ba 77739 10692
Giải nhì 91943
Giải nhất 21794
Đặc biệt 101095
Đầu đuôi
0 8
1 7
2  
3 3 9
4 2 3 9
5 2
6 1
7 5
8 0 8
9 1 2 4 5 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 25/11/2022

Giải tám 44
Giải bảy 857
Giải sáu 5305 9228 9780
Giải năm 8490
Giải tư
28011 01911 72099
46765 94656 50959 83556
Giải ba 27887 74775
Giải nhì 89607
Giải nhất 10922
Đặc biệt 790235
Đầu đuôi
0 5 7
1 1 1
2 2 8
3 5
4  
5 6 6 7 9
6 5
7 5
8 0 7
9 0 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 18/11/2022

Giải tám 67
Giải bảy 099
Giải sáu 7820 9036 8611
Giải năm 9451
Giải tư
79814 96240 90793
62178 68200 53579 89060
Giải ba 87641 65073
Giải nhì 52275
Giải nhất 78240
Đặc biệt 856327
Đầu đuôi
0 0
1 1 4
2 0 7
3 6
4 0 0 1
5 1
6 0
7 3 5 8 9
8  
9 3 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 11/11/2022

Giải tám 58
Giải bảy 151
Giải sáu 4384 5169 1265
Giải năm 6862
Giải tư
48055 26620 87577
40277 41807 48367 62722
Giải ba 50084 59799
Giải nhì 97033
Giải nhất 14445
Đặc biệt 128733
Đầu đuôi
0 7
1  
2 0 2
3 3 3
4 5
5 1 5
6 2 5 7 9
7 7 7
8 4 4
9 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 04/11/2022

Giải tám 29
Giải bảy 861
Giải sáu 8138 9703 1991
Giải năm 8539
Giải tư
31161 19493 06744
36061 35803 54381 67369
Giải ba 07312 47458
Giải nhì 99147
Giải nhất 00970
Đặc biệt 040082
Đầu đuôi
0 3 3
1 2
2  
3 8 9
4 4 7
5 8
6 1 1 1 9
7 0
8 1 2
9 1 3

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 28/10/2022

Giải tám 33
Giải bảy 427
Giải sáu 6893 4899 9361
Giải năm 6858
Giải tư
64083 15524 71966
64784 80131 40841 82115
Giải ba 49893 33377
Giải nhì 53835
Giải nhất 82776
Đặc biệt 448938
Đầu đuôi
0  
1 5
2 4 7
3 1 5 8
4 1
5 8
6 1 6
7 6 7
8 3 4
9 3 3 9