XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 12/07/2024

Giải tám 31
Giải bảy 568
Giải sáu 1957 6763 6652
Giải năm 8758
Giải tư
59743 64122 46203
88348 56185 69186 20416
Giải ba 64607 29106
Giải nhì 32680
Giải nhất 32888
Đặc biệt 215939
Đầu đuôi
0 3 6 7
1 6
2 2
3 9
4 3 8
5 2 7 8
6 3 8
7  
8 0 5 6 8
9  

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 05/07/2024

Giải tám 12
Giải bảy 760
Giải sáu 1557 6685 6201
Giải năm 7396
Giải tư
83738 54100 14663
03947 81698 25106 33994
Giải ba 25114 51091
Giải nhì 34018
Giải nhất 81309
Đặc biệt 951541
Đầu đuôi
0 0 1 6 9
1 4 8
2  
3 8
4 1 7
5 7
6 0 3
7  
8 5
9 1 4 6 8

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 28/06/2024

Giải tám 99
Giải bảy 507
Giải sáu 7393 8629 4413
Giải năm 9960
Giải tư
47058 24663 17246
79903 37460 32163 79923
Giải ba 99073 79755
Giải nhì 14937
Giải nhất 00887
Đặc biệt 588936
Đầu đuôi
0 3 7
1 3
2 3 9
3 6 7
4 6
5 5 8
6 0 0 3 3
7 3
8 7
9 3

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 21/06/2024

Giải tám 16
Giải bảy 090
Giải sáu 1768 2876 3158
Giải năm 5414
Giải tư
59610 23686 22369
20938 03884 90969 32158
Giải ba 46315 11735
Giải nhì 26784
Giải nhất 65446
Đặc biệt 233766
Đầu đuôi
0  
1 0 4 5
2  
3 5 8
4 6
5 8 8
6 6 8 9 9
7 6
8 4 4 6
9 0

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 14/06/2024

Giải tám 91
Giải bảy 058
Giải sáu 0390 2128 5774
Giải năm 4062
Giải tư
87032 81246 35942
18002 21318 20250 55979
Giải ba 15338 07649
Giải nhì 51693
Giải nhất 65547
Đặc biệt 042247
Đầu đuôi
0 2
1 8
2 8
3 2 8
4 2 6 7 7 9
5 0 8
6 2
7 4 9
8  
9 0 3

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 07/06/2024

Giải tám 30
Giải bảy 119
Giải sáu 1618 4006 1746
Giải năm 1054
Giải tư
49407 33060 90123
03375 94207 28453 89596
Giải ba 39991 58620
Giải nhì 33403
Giải nhất 31746
Đặc biệt 714218
Đầu đuôi
0 3 6 7 7
1 8 8 9
2 0 3
3  
4 6 6
5 3 4
6 0
7 5
8  
9 1 6

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 31/05/2024

Giải tám 90
Giải bảy 319
Giải sáu 8045 1250 8648
Giải năm 7698
Giải tư
13355 88943 84264
60043 49092 33638 89786
Giải ba 07149 09358
Giải nhì 64933
Giải nhất 23761
Đặc biệt 419373
Đầu đuôi
0  
1 9
2  
3 3 8
4 3 3 5 8 9
5 0 5 8
6 1 4
7 3
8 6
9 2 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 24/05/2024

Giải tám 07
Giải bảy 522
Giải sáu 8048 0975 2534
Giải năm 2660
Giải tư
36480 28250 43626
91453 15801 93876 50407
Giải ba 50630 71546
Giải nhì 70170
Giải nhất 19624
Đặc biệt 509824
Đầu đuôi
0 1 7
1  
2 2 4 4 6
3 0 4
4 6 8
5 0 3
6 0
7 0 5 6
8 0
9  

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 17/05/2024

Giải tám 72
Giải bảy 753
Giải sáu 3589 7395 3819
Giải năm 4481
Giải tư
64736 04608 40344
39275 95741 95178 43631
Giải ba 10268 78091
Giải nhì 01658
Giải nhất 43848
Đặc biệt 572177
Đầu đuôi
0 8
1 9
2  
3 1 6
4 1 4 8
5 3 8
6 8
7 5 7 8
8 1 9
9 1 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 10/05/2024

Giải tám 15
Giải bảy 108
Giải sáu 7632 0465 5085
Giải năm 5232
Giải tư
80529 38130 93197
80980 65274 19372 25201
Giải ba 17283 35464
Giải nhì 51723
Giải nhất 45638
Đặc biệt 241962
Đầu đuôi
0 1 8
1  
2 3 9
3 0 2 2 8
4  
5  
6 2 4 5
7 2 4
8 0 3 5
9 7

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 03/05/2024

Giải tám 91
Giải bảy 794
Giải sáu 7300 2723 6364
Giải năm 5849
Giải tư
21204 72180 73318
80686 32033 72980 11525
Giải ba 86900 23886
Giải nhì 17318
Giải nhất 36637
Đặc biệt 578368
Đầu đuôi
0 0 0 4
1 8 8
2 3 5
3 3 7
4 9
5  
6 4 8
7  
8 0 0 6 6
9 4

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD Ngày 26/04/2024

Giải tám 21
Giải bảy 128
Giải sáu 2764 0406 5662
Giải năm 6740
Giải tư
83826 71525 75611
49484 70385 62417 73500
Giải ba 18081 49464
Giải nhì 01770
Giải nhất 44194
Đặc biệt 374688
Đầu đuôi
0 0 6
1 1 7
2 5 6 8
3  
4 0
5  
6 2 4 4
7 0
8 1 4 5 8
9 4

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD Ngày 19/04/2024

Giải tám 22
Giải bảy 179
Giải sáu 0297 3244 7846
Giải năm 8626
Giải tư
49139 56992 77386
63298 37315 26615 85954
Giải ba 96965 01802
Giải nhì 14202
Giải nhất 50877
Đặc biệt 925135
Đầu đuôi
0 2 2
1 5 5
2 6
3 5 9
4 4 6
5 4
6 5
7 7 9
8 6
9 2 7 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD Ngày 12/04/2024

Giải tám 91
Giải bảy 365
Giải sáu 8247 1634 5823
Giải năm 8361
Giải tư
15995 32232 60209
70985 20735 32832 41444
Giải ba 83381 42863
Giải nhì 57750
Giải nhất 47773
Đặc biệt 924807
Đầu đuôi
0 7 9
1  
2 3
3 2 2 4 5
4 4 7
5 0
6 1 3 5
7 3
8 1 5
9 5