XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 16/05/2024

Giải tám 64
Giải bảy 550
Giải sáu 1910 5083 4179
Giải năm 1416
Giải tư
85609 31974 42304
61726 82483 90097 28723
Giải ba 91633 17830
Giải nhì 50064
Giải nhất 45165
Đặc biệt 001084
Đầu đuôi
0 4 9
1 0 6
2 3 6
3 0 3
4  
5 0
6 4 5
7 4 9
8 3 3 4
9 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 09/05/2024

Giải tám 56
Giải bảy 607
Giải sáu 4440 5286 0799
Giải năm 8409
Giải tư
54269 47393 34054
78530 78031 61904 20461
Giải ba 11727 85350
Giải nhì 26721
Giải nhất 30239
Đặc biệt 773364
Đầu đuôi
0 4 7 9
1  
2 1 7
3 0 1 9
4 0
5 0 4
6 1 4 9
7  
8 6
9 3 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 02/05/2024

Giải tám 78
Giải bảy 875
Giải sáu 9957 7642 5401
Giải năm 7121
Giải tư
53888 16021 44386
96623 28029 07542 34219
Giải ba 57230 84764
Giải nhì 93838
Giải nhất 00057
Đặc biệt 179433
Đầu đuôi
0 1
1 9
2 1 1 3 9
3 0 3 8
4 2 2
5 7 7
6 4
7 5
8 6 8
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 25/04/2024

Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 4323 2868 7530
Giải năm 6704
Giải tư
55283 09924 66226
35568 97495 96877 96584
Giải ba 20709 95268
Giải nhì 67879
Giải nhất 62931
Đặc biệt 026380
Đầu đuôi
0 4 9
1  
2 3 4 6
3 0 1
4  
5  
6 8 8 8
7 7 7 9
8 0 3 4
9 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 18/04/2024

Giải tám 27
Giải bảy 683
Giải sáu 7973 6201 8631
Giải năm 8082
Giải tư
70100 12924 66356
27272 62110 72662 41592
Giải ba 25509 30716
Giải nhì 86043
Giải nhất 29299
Đặc biệt 134358
Đầu đuôi
0 0 1 9
1 0 6
2 4
3 1
4 3
5 6 8
6 2
7 2 3
8 2 3
9 2 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 11/04/2024

Giải tám 00
Giải bảy 669
Giải sáu 0206 6114 5822
Giải năm 8682
Giải tư
60520 43851 79420
44585 84774 75146 43425
Giải ba 50400 55097
Giải nhì 85576
Giải nhất 81313
Đặc biệt 553973
Đầu đuôi
0 0 6
1 3 4
2 0 0 2 5
3  
4 6
5 1
6 9
7 3 4 6
8 2 5
9 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 04/04/2024

Giải tám 21
Giải bảy 191
Giải sáu 5062 5184 0776
Giải năm 4461
Giải tư
70074 04820 45288
97208 31795 50303 25312
Giải ba 78080 97303
Giải nhì 42203
Giải nhất 03028
Đặc biệt 483319
Đầu đuôi
0 3 3 3 8
1 2 9
2 0 8
3  
4  
5  
6 1 2
7 4 6
8 0 4 8
9 1 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 28/03/2024

Giải tám 13
Giải bảy 508
Giải sáu 2193 7393 0332
Giải năm 3410
Giải tư
64229 13687 32079
00117 84172 67414 24438
Giải ba 28703 18208
Giải nhì 15514
Giải nhất 65872
Đặc biệt 252065
Đầu đuôi
0 3 8 8
1 0 4 4 7
2 9
3 2 8
4  
5  
6 5
7 2 2 9
8 7
9 3 3

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 21/03/2024

Giải tám 11
Giải bảy 134
Giải sáu 5475 4706 5131
Giải năm 3953
Giải tư
53202 95267 47400
93265 69471 63907 17801
Giải ba 26160 84704
Giải nhì 58566
Giải nhất 05148
Đặc biệt 208737
Đầu đuôi
0 0 1 2 4 6 7
1  
2  
3 1 4 7
4 8
5 3
6 0 5 6 7
7 1 5
8  
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 14/03/2024

Giải tám 54
Giải bảy 123
Giải sáu 6185 4506 3020
Giải năm 5378
Giải tư
97757 06529 30891
07412 80442 92123 38036
Giải ba 51959 49806
Giải nhì 84095
Giải nhất 91714
Đặc biệt 378409
Đầu đuôi
0 6 6 9
1 2 4
2 0 3 3 9
3 6
4 2
5 7 9
6  
7 8
8 5
9 1 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 07/03/2024

Giải tám 11
Giải bảy 572
Giải sáu 1259 4415 6129
Giải năm 9392
Giải tư
89830 08606 61843
63048 72454 89229 86723
Giải ba 43318 59090
Giải nhì 04734
Giải nhất 54436
Đặc biệt 833642
Đầu đuôi
0 6
1 5 8
2 3 9 9
3 0 4 6
4 2 3 8
5 4 9
6  
7 2
8  
9 0 2

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 29/02/2024

Giải tám 71
Giải bảy 431
Giải sáu 0917 6308 5861
Giải năm 6886
Giải tư
07968 40224 50235
70842 94719 87442 42477
Giải ba 00483 45028
Giải nhì 07700
Giải nhất 48218
Đặc biệt 171510
Đầu đuôi
0 0 8
1 0 7 8 9
2 4 8
3 1 5
4 2 2
5  
6 1 8
7 7
8 3 6
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 22/02/2024

Giải tám 73
Giải bảy 267
Giải sáu 1280 7236 1292
Giải năm 8003
Giải tư
90750 51158 35890
81861 81532 99425 17342
Giải ba 41563 10409
Giải nhì 40327
Giải nhất 53477
Đặc biệt 764175
Đầu đuôi
0 3 9
1  
2 5 7
3 2 6
4 2
5 0 8
6 1 3 7
7 5 7
8 0
9 0 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 15/02/2024

Giải tám 34
Giải bảy 478
Giải sáu 1576 7479 2161
Giải năm 3721
Giải tư
41882 01193 32686
89778 07353 91587 78193
Giải ba 79900 22396
Giải nhì 59364
Giải nhất 18051
Đặc biệt 831043
Đầu đuôi
0 0
1  
2 1
3  
4 3
5 1 3
6 1 4
7 6 8 8 9
8 2 6 7
9 3 3 6