XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 22/09/2022

Giải tám 13
Giải bảy 175
Giải sáu 8799 2069 8725
Giải năm 2990
Giải tư
04771 65767 27214
52345 73108 07755 50637
Giải ba 84443 71484
Giải nhì 04070
Giải nhất 33944
Đặc biệt 734949
Đầu đuôi
0 8
1 4
2 5
3 7
4 3 4 5 9
5 5
6 7 9
7 0 1 5
8 4
9 0 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 15/09/2022

Giải tám 89
Giải bảy 313
Giải sáu 3953 2779 9225
Giải năm 9968
Giải tư
90711 02827 84429
74138 55439 42296 06798
Giải ba 53024 67548
Giải nhì 92921
Giải nhất 83340
Đặc biệt 323937
Đầu đuôi
0  
1 1 3
2 1 4 5 7 9
3 7 8 9
4 0 8
5 3
6 8
7 9
8  
9 6 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 08/09/2022

Giải tám 69
Giải bảy 333
Giải sáu 0158 9786 1741
Giải năm 8340
Giải tư
32581 61727 76445
03649 91757 63610 90590
Giải ba 33102 74140
Giải nhì 81919
Giải nhất 36358
Đặc biệt 436521
Đầu đuôi
0 2
1 0 9
2 1 7
3 3
4 0 0 1 5 9
5 7 8 8
6  
7  
8 1 6
9 0

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 01/09/2022

Giải tám 18
Giải bảy 656
Giải sáu 7142 8827 1470
Giải năm 7080
Giải tư
22903 47327 49881
30983 32240 49776 94325
Giải ba 97619 10935
Giải nhì 57503
Giải nhất 77420
Đặc biệt 637885
Đầu đuôi
0 3 3
1 9
2 0 5 7 7
3 5
4 0 2
5 6
6  
7 0 6
8 0 1 3 5
9  

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 25/08/2022

Giải tám 95
Giải bảy 299
Giải sáu 0824 6838 4563
Giải năm 1464
Giải tư
98860 42744 17655
19458 46830 88963 49880
Giải ba 19125 72738
Giải nhì 59070
Giải nhất 50751
Đặc biệt 907382
Đầu đuôi
0  
1  
2 4 5
3 0 8 8
4 4
5 1 5 8
6 0 3 3 4
7 0
8 0 2
9 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 18/08/2022

Giải tám 91
Giải bảy 699
Giải sáu 5899 2462 1375
Giải năm 5082
Giải tư
35128 87938 12421
66194 99389 31794 18139
Giải ba 65735 54225
Giải nhì 27558
Giải nhất 92262
Đặc biệt 594884
Đầu đuôi
0  
1  
2 1 5 8
3 5 8 9
4  
5 8
6 2 2
7 5
8 2 4 9
9 4 4 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 11/08/2022

Giải tám 24
Giải bảy 518
Giải sáu 1685 1926 3905
Giải năm 7001
Giải tư
89765 59000 49697
25623 59776 62344 31473
Giải ba 50079 20537
Giải nhì 54805
Giải nhất 57227
Đặc biệt 118322
Đầu đuôi
0 0 1 5 5
1 8
2 2 3 6 7
3 7
4 4
5  
6 5
7 3 6 9
8 5
9 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 04/08/2022

Giải tám 24
Giải bảy 266
Giải sáu 5747 5226 3132
Giải năm 1562
Giải tư
17905 36554 69089
27204 47178 28472 15378
Giải ba 83828 16649
Giải nhì 32772
Giải nhất 34847
Đặc biệt 168587
Đầu đuôi
0 4 5
1  
2 6 8
3 2
4 7 7 9
5 4
6 2 6
7 2 2 8 8
8 7 9
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 28/07/2022

Giải tám 47
Giải bảy 777
Giải sáu 5501 3029 6666
Giải năm 9644
Giải tư
61525 53701 53047
48031 11771 85856 78547
Giải ba 44732 55592
Giải nhì 21125
Giải nhất 36837
Đặc biệt 780526
Đầu đuôi
0 1 1
1  
2 5 5 6 9
3 1 2 7
4 4 7 7
5 6
6 6
7 1 7
8  
9 2

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 21/07/2022

Giải tám 72
Giải bảy 166
Giải sáu 2805 6397 6294
Giải năm 2537
Giải tư
21550 18410 27205
97916 59225 67897 32588
Giải ba 27869 97831
Giải nhì 10624
Giải nhất 00368
Đặc biệt 939749
Đầu đuôi
0 5 5
1 0 6
2 4 5
3 1 7
4 9
5 0
6 6 8 9
7  
8 8
9 4 7 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 14/07/2022

Giải tám 74
Giải bảy 504
Giải sáu 9614 1307 0038
Giải năm 9604
Giải tư
51684 31008 08409
80878 68860 44757 22947
Giải ba 79444 42160
Giải nhì 37357
Giải nhất 69734
Đặc biệt 009013
Đầu đuôi
0 4 4 7 8 9
1 3 4
2  
3 4 8
4 4 7
5 7 7
6 0 0
7 8
8 4
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 07/07/2022

Giải tám 21
Giải bảy 921
Giải sáu 7454 0204 5966
Giải năm 2707
Giải tư
34679 49363 59465
55214 72959 48349 92089
Giải ba 41557 60535
Giải nhì 90394
Giải nhất 35144
Đặc biệt 241787
Đầu đuôi
0 4 7
1 4
2 1
3 5
4 4 9
5 4 7 9
6 3 5 6
7 9
8 7 9
9 4

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 30/06/2022

Giải tám 16
Giải bảy 137
Giải sáu 8260 1597 8596
Giải năm 7670
Giải tư
16278 39923 68808
88047 38345 56909 86217
Giải ba 28751 25842
Giải nhì 02878
Giải nhất 93086
Đặc biệt 373430
Đầu đuôi
0 8 9
1 7
2 3
3 0 7
4 2 5 7
5 1
6 0
7 0 8 8
8 6
9 6 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 23/06/2022

Giải tám 44
Giải bảy 217
Giải sáu 9009 1167 1353
Giải năm 3653
Giải tư
56701 91969 29244
65243 31318 92306 83215
Giải ba 21663 04760
Giải nhì 18672
Giải nhất 40726
Đặc biệt 029023
Đầu đuôi
0 1 6 9
1 5 7 8
2 3 6
3  
4 3 4
5 3 3
6 0 3 7 9
7 2
8  
9