XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 02/02/2023

Giải tám 87
Giải bảy 335
Giải sáu 3193 0354 8189
Giải năm 1468
Giải tư
54878 92704 88709
57532 79290 79819 32527
Giải ba 62102 92727
Giải nhì 77044
Giải nhất 81574
Đặc biệt 895450
Đầu đuôi
0 2 4 9
1 9
2 7 7
3 2 5
4 4
5 0 4
6 8
7 4 8
8 9
9 0 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 26/01/2023

Giải tám 67
Giải bảy 178
Giải sáu 7655 5089 8985
Giải năm 9472
Giải tư
91587 50047 01821
43657 78514 14023 80006
Giải ba 90854 95952
Giải nhì 05187
Giải nhất 86801
Đặc biệt 021982
Đầu đuôi
0 1 6
1 4
2 1 3
3  
4 7
5 2 4 5 7
6  
7 2 8
8 2 5 7 7 9
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 19/01/2023

Giải tám 58
Giải bảy 460
Giải sáu 0722 3003 7804
Giải năm 7572
Giải tư
84096 45535 51126
05188 07401 92173 45401
Giải ba 38600 80852
Giải nhì 58091
Giải nhất 95230
Đặc biệt 495709
Đầu đuôi
0 0 1 1 3 4 9
1  
2 2 6
3 0 5
4  
5 2
6 0
7 2 3
8 8
9 1 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 12/01/2023

Giải tám 28
Giải bảy 613
Giải sáu 5561 6223 9139
Giải năm 7542
Giải tư
16653 36658 10915
42323 90692 16532 44968
Giải ba 22092 49391
Giải nhì 75433
Giải nhất 70289
Đặc biệt 883853
Đầu đuôi
0  
1 3 5
2 3 3
3 2 3 9
4 2
5 3 3 8
6 1 8
7  
8 9
9 1 2 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 05/01/2023

Giải tám 57
Giải bảy 314
Giải sáu 5313 4958 0107
Giải năm 0395
Giải tư
87545 84416 19259
41989 07039 73351 85901
Giải ba 07613 84886
Giải nhì 64939
Giải nhất 74534
Đặc biệt 822288
Đầu đuôi
0 1 7
1 3 3 4 6
2  
3 4 9 9
4 5
5 1 8 9
6  
7  
8 6 8 9
9 5

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 29/12/2022

Giải tám 59
Giải bảy 505
Giải sáu 5948 9078 2121
Giải năm 4893
Giải tư
46219 72008 76552
75153 06646 55945 89497
Giải ba 23526 75139
Giải nhì 79276
Giải nhất 17420
Đặc biệt 659929
Đầu đuôi
0 5 8
1 9
2 0 1 6 9
3 9
4 5 6 8
5 2 3
6  
7 6 8
8  
9 3 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 22/12/2022

Giải tám 50
Giải bảy 778
Giải sáu 7582 6380 3466
Giải năm 6553
Giải tư
00793 02001 89579
98078 81834 47658 03001
Giải ba 39844 60319
Giải nhì 30503
Giải nhất 57703
Đặc biệt 060911
Đầu đuôi
0 1 1 3 3
1 1 9
2  
3 4
4 4
5 3 8
6 6
7 8 8 9
8 0 2
9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 15/12/2022

Giải tám 90
Giải bảy 067
Giải sáu 1225 0462 1268
Giải năm 2158
Giải tư
31494 30154 56906
70298 65767 65269 45940
Giải ba 80758 51181
Giải nhì 27511
Giải nhất 40107
Đặc biệt 404601
Đầu đuôi
0 1 6 7
1 1
2 5
3  
4 0
5 4 8 8
6 2 7 7 8 9
7  
8 1
9 4 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 08/12/2022

Giải tám 76
Giải bảy 204
Giải sáu 9214 1821 0539
Giải năm 6619
Giải tư
86087 26707 86144
77471 89872 68482 58998
Giải ba 11262 94233
Giải nhì 36473
Giải nhất 16516
Đặc biệt 732615
Đầu đuôi
0 4 7
1 4 5 6 9
2 1
3 3 9
4 4
5  
6 2
7 1 2 3
8 2 7
9 8

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 01/12/2022

Giải tám 29
Giải bảy 489
Giải sáu 6624 4878 6633
Giải năm 7646
Giải tư
73118 92235 14711
95385 93994 04986 17171
Giải ba 38820 93115
Giải nhì 85805
Giải nhất 75166
Đặc biệt 210867
Đầu đuôi
0 5
1 1 5 8
2 0 4
3 3 5
4 6
5  
6 6 7
7 1 8
8 5 6 9
9 4

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 24/11/2022

Giải tám 38
Giải bảy 776
Giải sáu 4935 4137 4453
Giải năm 2514
Giải tư
62702 06757 75996
25025 34464 14407 01990
Giải ba 19110 34355
Giải nhì 06482
Giải nhất 55652
Đặc biệt 573288
Đầu đuôi
0 2 7
1 0 4
2 5
3 5 7
4  
5 2 3 5 7
6 4
7 6
8 2 8
9 0 6

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 17/11/2022

Giải tám 59
Giải bảy 587
Giải sáu 2884 9918 6181
Giải năm 2954
Giải tư
43243 43715 39710
31411 77451 22676 83258
Giải ba 90802 01569
Giải nhì 07478
Giải nhất 81072
Đặc biệt 071559
Đầu đuôi
0 2
1 0 1 5 8
2  
3  
4 3
5 1 4 8 9
6 9
7 2 6 8
8 1 4 7
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 10/11/2022

Giải tám 54
Giải bảy 540
Giải sáu 4148 8393 8888
Giải năm 0938
Giải tư
59186 17012 42788
76351 41260 17919 54975
Giải ba 13674 33483
Giải nhì 45840
Giải nhất 44125
Đặc biệt 571324
Đầu đuôi
0  
1 2 9
2 4 5
3 8
4 0 0 8
5 1
6 0
7 4 5
8 3 6 8 8
9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 03/11/2022

Giải tám 71
Giải bảy 336
Giải sáu 7180 3263 9554
Giải năm 3289
Giải tư
21985 28631 00034
13700 37604 14576 65276
Giải ba 13186 44034
Giải nhì 99744
Giải nhất 88379
Đặc biệt 738090
Đầu đuôi
0 0 4
1  
2  
3 1 4 4 6
4 4
5 4
6 3
7 6 6 9
8 0 5 6 9
9 0