XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 23/11/2023

Giải tám 73
Giải bảy 916
Giải sáu 5353 4275 8964
Giải năm 2067
Giải tư
24424 19932 99051
60032 17417 85284 22070
Giải ba 84214 10524
Giải nhì 14010
Giải nhất 65192
Đặc biệt 111468
Đầu đuôi
0  
1 0 4 6 7
2 4 4
3 2 2
4  
5 1 3
6 4 7 8
7 0 5
8 4
9 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 16/11/2023

Giải tám 84
Giải bảy 543
Giải sáu 5199 3487 0079
Giải năm 6490
Giải tư
03563 10257 24034
96851 80680 35618 59392
Giải ba 15881 87159
Giải nhì 51074
Giải nhất 38264
Đặc biệt 092098
Đầu đuôi
0  
1 8
2  
3 4
4 3
5 1 7 9
6 3 4
7 4 9
8 0 1 7
9 0 2 8 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 09/11/2023

Giải tám 65
Giải bảy 714
Giải sáu 9014 5687 6499
Giải năm 2715
Giải tư
04524 86516 33837
10196 86907 72664 19838
Giải ba 00745 88353
Giải nhì 12990
Giải nhất 58061
Đặc biệt 199178
Đầu đuôi
0 7
1 4 4 5 6
2 4
3 7 8
4 5
5 3
6 1 4
7 8
8 7
9 0 6 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 02/11/2023

Giải tám 85
Giải bảy 042
Giải sáu 7376 7851 8614
Giải năm 3063
Giải tư
26271 27357 21351
93354 67380 88392 32612
Giải ba 05303 67104
Giải nhì 40524
Giải nhất 49803
Đặc biệt 604114
Đầu đuôi
0 3 3 4
1 2 4 4
2 4
3  
4 2
5 1 1 4 7
6 3
7 1 6
8 0
9 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 26/10/2023

Giải tám 02
Giải bảy 042
Giải sáu 7090 0999 5531
Giải năm 7324
Giải tư
51946 63726 26053
49724 59631 58160 64822
Giải ba 83378 58503
Giải nhì 31945
Giải nhất 37648
Đặc biệt 232218
Đầu đuôi
0 3
1 8
2 2 4 4 6
3 1 1
4 2 5 6 8
5 3
6 0
7 8
8  
9 0 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 19/10/2023

Giải tám 24
Giải bảy 381
Giải sáu 6372 7713 4220
Giải năm 8927
Giải tư
83613 61110 69726
73211 09133 86761 28201
Giải ba 84841 90396
Giải nhì 37062
Giải nhất 90567
Đặc biệt 236644
Đầu đuôi
0 1
1 0 1 3 3
2 0 6 7
3 3
4 1 4
5  
6 1 2 7
7 2
8 1
9 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 12/10/2023

Giải tám 71
Giải bảy 067
Giải sáu 2236 8523 3389
Giải năm 1433
Giải tư
72746 54789 80656
55474 55066 64309 29255
Giải ba 94813 18518
Giải nhì 04352
Giải nhất 98848
Đặc biệt 640135
Đầu đuôi
0 9
1 3 8
2 3
3 3 5 6
4 6 8
5 2 5 6
6 6 7
7 4
8 9 9
9  

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 05/10/2023

Giải tám 51
Giải bảy 663
Giải sáu 1966 7494 1834
Giải năm 8215
Giải tư
20758 09338 29254
20193 11177 40200 02117
Giải ba 42682 28558
Giải nhì 73710
Giải nhất 73287
Đặc biệt 378042
Đầu đuôi
0 0
1 0 5 7
2  
3 4 8
4 2
5 4 8 8
6 3 6
7 7
8 2 7
9 3 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 28/09/2023

Giải tám 56
Giải bảy 866
Giải sáu 0378 5186 2573
Giải năm 6812
Giải tư
57340 25091 42352
55681 76226 69116 79809
Giải ba 59456 13097
Giải nhì 70775
Giải nhất 76594
Đặc biệt 036672
Đầu đuôi
0 9
1 2 6
2 6
3  
4 0
5 2 6
6 6
7 2 3 5 8
8 1 6
9 1 4 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 21/09/2023

Giải tám 14
Giải bảy 021
Giải sáu 4558 1489 4136
Giải năm 7684
Giải tư
55725 04204 76375
27455 19083 13831 77540
Giải ba 94656 12668
Giải nhì 59095
Giải nhất 78766
Đặc biệt 440134
Đầu đuôi
0 4
1  
2 1 5
3 1 4 6
4 0
5 5 6 8
6 6 8
7 5
8 3 4 9
9 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 14/09/2023

Giải tám 97
Giải bảy 134
Giải sáu 2074 7546 6206
Giải năm 5321
Giải tư
24229 23335 20815
07801 44956 99532 05917
Giải ba 11385 18593
Giải nhì 44057
Giải nhất 55452
Đặc biệt 751294
Đầu đuôi
0 1 6
1 5 7
2 1 9
3 2 4 5
4 6
5 2 6 7
6  
7 4
8 5
9 3 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 07/09/2023

Giải tám 13
Giải bảy 168
Giải sáu 8544 1180 7083
Giải năm 8392
Giải tư
89825 61096 68710
83014 17777 09061 72903
Giải ba 24769 96566
Giải nhì 14981
Giải nhất 02681
Đặc biệt 409565
Đầu đuôi
0 3
1 0 4
2 5
3  
4 4
5  
6 1 5 6 8 9
7 7
8 0 1 1 3
9 2 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 31/08/2023

Giải tám 93
Giải bảy 651
Giải sáu 6531 4719 4793
Giải năm 9813
Giải tư
66815 30995 51951
10526 99304 85228 86623
Giải ba 15431 05232
Giải nhì 57832
Giải nhất 99337
Đặc biệt 590547
Đầu đuôi
0 4
1 3 5 9
2 3 6 8
3 1 1 2 2 7
4 7
5 1 1
6  
7  
8  
9 3 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 24/08/2023

Giải tám 98
Giải bảy 864
Giải sáu 9797 2579 2433
Giải năm 2767
Giải tư
76786 20165 29084
96573 18525 86640 12962
Giải ba 89802 91620
Giải nhì 13753
Giải nhất 23227
Đặc biệt 054219
Đầu đuôi
0 2
1 9
2 0 5 7
3 3
4 0
5 3
6 2 4 5 7
7 3 9
8 4 6
9 7