XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 01/06/2023

Giải tám 08
Giải bảy 506
Giải sáu 5274 2853 8672
Giải năm 6077
Giải tư
12182 87363 82940
20354 97578 73537 58506
Giải ba 48969 22804
Giải nhì 05003
Giải nhất 78964
Đặc biệt 840109
Đầu đuôi
0 3 4 6 6 9
1  
2  
3 7
4 0
5 3 4
6 3 4 9
7 2 4 7 8
8 2
9  

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 25/05/2023

Giải tám 19
Giải bảy 440
Giải sáu 8265 9434 0788
Giải năm 2013
Giải tư
39146 63647 91436
11351 36056 54246 06864
Giải ba 10484 99396
Giải nhì 29317
Giải nhất 37631
Đặc biệt 469636
Đầu đuôi
0  
1 3 7
2  
3 1 4 6 6
4 0 6 6 7
5 1 6
6 4 5
7  
8 4 8
9 6

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 18/05/2023

Giải tám 17
Giải bảy 702
Giải sáu 7173 7300 5070
Giải năm 2860
Giải tư
35788 76348 16348
24578 95559 52518 17580
Giải ba 90454 36437
Giải nhì 50528
Giải nhất 77078
Đặc biệt 923678
Đầu đuôi
0 0 2
1 8
2 8
3 7
4 8 8
5 4 9
6 0
7 0 3 8 8 8
8 0 8
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 11/05/2023

Giải tám 39
Giải bảy 403
Giải sáu 3594 0364 2262
Giải năm 3853
Giải tư
69803 71515 98791
96073 85995 37505 39482
Giải ba 88532 11413
Giải nhì 56595
Giải nhất 02052
Đặc biệt 327646
Đầu đuôi
0 3 3 5
1 3 5
2  
3 2
4 6
5 2 3
6 2 4
7 3
8 2
9 1 4 5 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 04/05/2023

Giải tám 05
Giải bảy 039
Giải sáu 9005 5498 8253
Giải năm 5340
Giải tư
68341 65201 03667
15095 66706 30776 19575
Giải ba 77939 26442
Giải nhì 81737
Giải nhất 34190
Đặc biệt 423062
Đầu đuôi
0 1 5 6
1  
2  
3 7 9 9
4 0 1 2
5 3
6 2 7
7 5 6
8  
9 0 5 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 27/04/2023

Giải tám 12
Giải bảy 141
Giải sáu 5213 0945 1843
Giải năm 3592
Giải tư
75123 77862 33940
20667 95955 97346 12584
Giải ba 01202 29722
Giải nhì 43010
Giải nhất 85802
Đặc biệt 587977
Đầu đuôi
0 2 2
1 0 3
2 2 3
3  
4 0 1 3 5 6
5 5
6 2 7
7 7
8 4
9 2

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 20/04/2023

Giải tám 29
Giải bảy 942
Giải sáu 3469 7560 7834
Giải năm 3650
Giải tư
16177 47572 95677
10198 73230 06000 04743
Giải ba 61770 36052
Giải nhì 57524
Giải nhất 87361
Đặc biệt 536338
Đầu đuôi
0 0
1  
2 4
3 0 4 8
4 2 3
5 0 2
6 0 1 9
7 0 2 7 7
8  
9 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 13/04/2023

Giải tám 74
Giải bảy 145
Giải sáu 4018 1255 2425
Giải năm 7353
Giải tư
29696 83419 69270
01362 98201 22102 80259
Giải ba 94371 36249
Giải nhì 55647
Giải nhất 45847
Đặc biệt 982076
Đầu đuôi
0 1 2
1 8 9
2 5
3  
4 5 7 7 9
5 3 5 9
6 2
7 0 1 6
8  
9 6

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 06/04/2023

Giải tám 20
Giải bảy 679
Giải sáu 1024 7794 7023
Giải năm 0373
Giải tư
91695 56735 84206
68289 84960 44200 70415
Giải ba 90826 91950
Giải nhì 85981
Giải nhất 84315
Đặc biệt 066262
Đầu đuôi
0 0 6
1 5 5
2 3 4 6
3 5
4  
5 0
6 0 2
7 3 9
8 1 9
9 4 5

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 30/03/2023

Giải tám 89
Giải bảy 954
Giải sáu 3621 5712 9408
Giải năm 4886
Giải tư
10213 92239 34132
90555 31094 72330 83866
Giải ba 16808 90288
Giải nhì 94209
Giải nhất 26449
Đặc biệt 598430
Đầu đuôi
0 8 8 9
1 2 3
2 1
3 0 0 2 9
4 9
5 4 5
6 6
7  
8 6 8
9 4

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 23/03/2023

Giải tám 23
Giải bảy 854
Giải sáu 9443 1502 9014
Giải năm 8193
Giải tư
46927 19102 65230
24127 84388 67373 11274
Giải ba 72334 88872
Giải nhì 46664
Giải nhất 83311
Đặc biệt 767613
Đầu đuôi
0 2 2
1 1 3 4
2 7 7
3 0 4
4 3
5 4
6 4
7 2 3 4
8 8
9 3

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH Ngày 16/03/2023

Giải tám 02
Giải bảy 744
Giải sáu 8145 2478 4810
Giải năm 5740
Giải tư
62811 83349 52841
07356 15552 78521 33753
Giải ba 69471 71379
Giải nhì 05486
Giải nhất 48979
Đặc biệt 628599
Đầu đuôi
0  
1 0 1
2 1
3  
4 0 1 4 5 9
5 2 3 6
6  
7 1 8 9 9
8 6
9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH Ngày 09/03/2023

Giải tám 85
Giải bảy 187
Giải sáu 1437 9112 3504
Giải năm 1280
Giải tư
58554 77046 80218
19667 36788 81418 18901
Giải ba 66343 18968
Giải nhì 77208
Giải nhất 60412
Đặc biệt 644493
Đầu đuôi
0 1 4 8
1 2 2 8 8
2  
3 7
4 3 6
5 4
6 7 8
7  
8 0 7 8
9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH Ngày 02/03/2023

Giải tám 65
Giải bảy 968
Giải sáu 2992 2337 0652
Giải năm 9290
Giải tư
58925 64013 40938
62870 72065 86605 94836
Giải ba 29266 72461
Giải nhì 92137
Giải nhất 72450
Đặc biệt 443538
Đầu đuôi
0 5
1 3
2 5
3 6 7 7 8 8
4  
5 0 2
6 1 5 6 8
7 0
8  
9 0 2