XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 27/09/2023

Giải tám 51
Giải bảy 349
Giải sáu 4406 0438 8271
Giải năm 0110
Giải tư
88354 00554 15125
57506 72643 94654 92957
Giải ba 60396 78168
Giải nhì 45954
Giải nhất 32727
Đặc biệt 535337
Đầu đuôi
0 6 6
1 0
2 5 7
3 7 8
4 3 9
5 4 4 4 4 7
6 8
7 1
8  
9 6

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 20/09/2023

Giải tám 87
Giải bảy 677
Giải sáu 3687 4185 1837
Giải năm 6633
Giải tư
50133 69578 46446
79053 69664 28802 05964
Giải ba 82728 55184
Giải nhì 38994
Giải nhất 34841
Đặc biệt 074787
Đầu đuôi
0 2
1  
2 8
3 3 3 7
4 1 6
5 3
6 4 4
7 7 8
8 4 5 7 7
9 4

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 13/09/2023

Giải tám 73
Giải bảy 634
Giải sáu 7124 6359 5855
Giải năm 5037
Giải tư
23987 90995 66604
17941 99146 78521 22217
Giải ba 74431 53884
Giải nhì 71009
Giải nhất 65056
Đặc biệt 329332
Đầu đuôi
0 4 9
1 7
2 1 4
3 1 2 4 7
4 1 6
5 5 6 9
6  
7  
8 4 7
9 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 06/09/2023

Giải tám 79
Giải bảy 237
Giải sáu 5656 5656 0507
Giải năm 2371
Giải tư
00186 58479 95088
51516 60029 65650 00212
Giải ba 36572 29394
Giải nhì 85868
Giải nhất 39718
Đặc biệt 994136
Đầu đuôi
0 7
1 2 6 8
2 9
3 6 7
4  
5 0 6 6
6 8
7 1 2 9
8 6 8
9 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 30/08/2023

Giải tám 69
Giải bảy 310
Giải sáu 5216 7358 5047
Giải năm 7138
Giải tư
17799 75914 12163
94355 47245 92104 71638
Giải ba 75761 66830
Giải nhì 96831
Giải nhất 18910
Đặc biệt 812788
Đầu đuôi
0 4
1 0 0 4 6
2  
3 0 1 8 8
4 5 7
5 5 8
6 1 3
7  
8 8
9 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 23/08/2023

Giải tám 16
Giải bảy 930
Giải sáu 3173 6756 2548
Giải năm 2581
Giải tư
34746 42846 40777
50743 90673 71917 68486
Giải ba 71361 70788
Giải nhì 00067
Giải nhất 11983
Đặc biệt 231303
Đầu đuôi
0 3
1 7
2  
3 0
4 3 6 6 8
5 6
6 1 7
7 3 3 7
8 1 3 6 8
9  

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 16/08/2023

Giải tám 65
Giải bảy 190
Giải sáu 1887 7002 0838
Giải năm 0815
Giải tư
09915 48014 82650
88000 72707 23624 21922
Giải ba 79939 58454
Giải nhì 27941
Giải nhất 78632
Đặc biệt 485583
Đầu đuôi
0 0 2 7
1 4 5 5
2 2 4
3 2 8 9
4 1
5 0 4
6  
7  
8 3 7
9 0

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 09/08/2023

Giải tám 40
Giải bảy 077
Giải sáu 8310 4441 0518
Giải năm 7073
Giải tư
70738 79970 32040
16706 14631 57132 51186
Giải ba 45467 10015
Giải nhì 14571
Giải nhất 19025
Đặc biệt 252944
Đầu đuôi
0 6
1 0 5 8
2 5
3 1 2 8
4 0 1 4
5  
6 7
7 0 1 3 7
8 6
9  

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 02/08/2023

Giải tám 18
Giải bảy 127
Giải sáu 5646 1982 8921
Giải năm 9422
Giải tư
56281 04368 03569
05215 14965 40333 31926
Giải ba 42990 65270
Giải nhì 93273
Giải nhất 92762
Đặc biệt 051061
Đầu đuôi
0  
1 5
2 1 2 6 7
3 3
4 6
5  
6 1 2 5 8 9
7 0 3
8 1 2
9 0

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 26/07/2023

Giải tám 96
Giải bảy 020
Giải sáu 4759 9555 7811
Giải năm 6451
Giải tư
74673 77639 57429
38540 91385 02810 94933
Giải ba 90774 69095
Giải nhì 76044
Giải nhất 84627
Đặc biệt 238774
Đầu đuôi
0  
1 0 1
2 0 7 9
3 3 9
4 0 4
5 1 5 9
6  
7 3 4 4
8 5
9 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 19/07/2023

Giải tám 64
Giải bảy 970
Giải sáu 0183 3331 4500
Giải năm 4147
Giải tư
39429 37693 63519
85685 05053 59299 14501
Giải ba 41847 28362
Giải nhì 69753
Giải nhất 42569
Đặc biệt 544832
Đầu đuôi
0 0 1
1 9
2 9
3 1 2
4 7 7
5 3 3
6 2 9
7 0
8 3 5
9 3 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 12/07/2023

Giải tám 69
Giải bảy 118
Giải sáu 4432 8469 2498
Giải năm 1180
Giải tư
40383 35570 02639
35983 02466 76686 19460
Giải ba 69697 88842
Giải nhì 32655
Giải nhất 95455
Đặc biệt 668175
Đầu đuôi
0  
1 8
2  
3 2 9
4 2
5 5 5
6 0 6 9
7 0 5
8 0 3 3 6
9 7 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 05/07/2023

Giải tám 49
Giải bảy 581
Giải sáu 8602 7382 6241
Giải năm 0800
Giải tư
51503 50607 70712
95713 87684 97468 76631
Giải ba 56317 51116
Giải nhì 83898
Giải nhất 28040
Đặc biệt 359861
Đầu đuôi
0 0 2 3 7
1 2 3 6 7
2  
3 1
4 0 1
5  
6 1 8
7  
8 1 2 4
9 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 28/06/2023

Giải tám 23
Giải bảy 956
Giải sáu 7105 9446 3204
Giải năm 3349
Giải tư
28862 65459 65392
40374 71854 26967 66728
Giải ba 55568 03035
Giải nhì 52385
Giải nhất 04082
Đặc biệt 420065
Đầu đuôi
0 4 5
1  
2 8
3 5
4 6 9
5 4 6 9
6 2 5 7 8
7 4
8 2 5
9 2