XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 25/01/2023

Giải tám 05
Giải bảy 536
Giải sáu 2183 4509 0681
Giải năm 2117
Giải tư
82272 02907 22110
78435 34374 20109 87186
Giải ba 92634 34239
Giải nhì 63179
Giải nhất 49894
Đặc biệt 405901
Đầu đuôi
0 1 7 9 9
1 0 7
2  
3 4 5 6 9
4  
5  
6  
7 2 4 9
8 1 3 6
9 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 18/01/2023

Giải tám 98
Giải bảy 866
Giải sáu 5945 4917 5145
Giải năm 3508
Giải tư
18524 94853 87015
01540 79144 00551 53351
Giải ba 10513 46375
Giải nhì 83480
Giải nhất 05581
Đặc biệt 698207
Đầu đuôi
0 7 8
1 3 5 7
2 4
3  
4 0 4 5 5
5 1 1 3
6 6
7 5
8 0 1
9  

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 11/01/2023

Giải tám 29
Giải bảy 909
Giải sáu 2864 0032 8396
Giải năm 4912
Giải tư
52168 61409 63564
83826 16376 78596 63021
Giải ba 99636 37343
Giải nhì 56605
Giải nhất 70130
Đặc biệt 553182
Đầu đuôi
0 5 9 9
1 2
2 1 6
3 0 2 6
4 3
5  
6 4 4 8
7 6
8 2
9 6 6

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 04/01/2023

Giải tám 58
Giải bảy 024
Giải sáu 0651 8355 5328
Giải năm 3420
Giải tư
85207 71397 62778
43017 57742 18028 82489
Giải ba 96553 11411
Giải nhì 63931
Giải nhất 75584
Đặc biệt 357105
Đầu đuôi
0 5 7
1 1 7
2 0 4 8 8
3 1
4 2
5 1 3 5
6  
7 8
8 4 9
9 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 28/12/2022

Giải tám 85
Giải bảy 924
Giải sáu 6201 2260 7872
Giải năm 9259
Giải tư
94063 01655 31947
05412 70720 84475 03737
Giải ba 75181 13317
Giải nhì 62553
Giải nhất 52618
Đặc biệt 541219
Đầu đuôi
0 1
1 2 7 8 9
2 0 4
3 7
4 7
5 3 5 9
6 0 3
7 2 5
8 1
9  

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 21/12/2022

Giải tám 81
Giải bảy 843
Giải sáu 2153 6385 1188
Giải năm 7236
Giải tư
30133 36087 11433
57665 56578 84630 97006
Giải ba 65157 24258
Giải nhì 64504
Giải nhất 27502
Đặc biệt 483354
Đầu đuôi
0 2 4 6
1  
2  
3 0 3 3 6
4 3
5 3 4 7 8
6 5
7 8
8 5 7 8
9  

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 14/12/2022

Giải tám 13
Giải bảy 000
Giải sáu 9303 4178 5107
Giải năm 8202
Giải tư
93778 40023 87524
43141 89111 58924 66619
Giải ba 89234 55433
Giải nhì 61863
Giải nhất 78084
Đặc biệt 615564
Đầu đuôi
0 0 2 3 7
1 1 9
2 3 4 4
3 3 4
4 1
5  
6 3 4
7 8 8
8 4
9  

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 07/12/2022

Giải tám 80
Giải bảy 826
Giải sáu 4197 7050 4705
Giải năm 4536
Giải tư
83262 97592 69731
74622 35262 94775 56252
Giải ba 90011 09558
Giải nhì 03979
Giải nhất 42380
Đặc biệt 560695
Đầu đuôi
0 5
1 1
2 2 6
3 1 6
4  
5 0 2 8
6 2 2
7 5 9
8 0
9 2 5 7

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 30/11/2022

Giải tám 59
Giải bảy 563
Giải sáu 6365 4863 8989
Giải năm 3591
Giải tư
98866 11604 49524
20163 11755 86574 96772
Giải ba 09236 04395
Giải nhì 25738
Giải nhất 57530
Đặc biệt 610166
Đầu đuôi
0 4
1  
2 4
3 0 6 8
4  
5 5
6 3 3 3 5 6 6
7 2 4
8 9
9 1 5

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 23/11/2022

Giải tám 88
Giải bảy 396
Giải sáu 0054 9078 9607
Giải năm 8104
Giải tư
58142 49648 82959
59552 20397 27393 29307
Giải ba 48895 47793
Giải nhì 91491
Giải nhất 03395
Đặc biệt 466591
Đầu đuôi
0 4 7 7
1  
2  
3  
4 2 8
5 2 4 9
6  
7 8
8  
9 1 1 3 3 5 5 6 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 16/11/2022

Giải tám 91
Giải bảy 122
Giải sáu 6962 3140 7102
Giải năm 0457
Giải tư
06626 71459 44390
79043 46111 00841 55145
Giải ba 40626 86840
Giải nhì 12249
Giải nhất 45806
Đặc biệt 438889
Đầu đuôi
0 2 6
1 1
2 2 6 6
3  
4 0 0 1 3 5 9
5 7 9
6 2
7  
8 9
9 0

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 09/11/2022

Giải tám 70
Giải bảy 754
Giải sáu 3501 3590 2402
Giải năm 7267
Giải tư
69112 86551 11064
65828 51979 09601 78405
Giải ba 87740 91802
Giải nhì 95470
Giải nhất 69394
Đặc biệt 229487
Đầu đuôi
0 1 1 2 2 5
1 2
2 8
3  
4 0
5 1 4
6 4 7
7 0 9
8 7
9 0 4

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 02/11/2022

Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 8749 4547 5948
Giải năm 6127
Giải tư
33232 53604 01343
51563 78306 56772 33303
Giải ba 17747 00265
Giải nhì 44202
Giải nhất 00596
Đặc biệt 262415
Đầu đuôi
0 2 3 4 6
1 5
2 7
3 2
4 3 7 7 8 9
5 1
6 3 5
7 2
8  
9 6

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 26/10/2022

Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 9416 3018 8292
Giải năm 8164
Giải tư
53229 22157 80128
19532 39330 69328 94284
Giải ba 72222 75179
Giải nhì 54080
Giải nhất 84074
Đặc biệt 448309
Đầu đuôi
0 9
1 6 8
2 2 8 8 9
3 0 2
4  
5 7
6 4
7 4 9
8 0 4
9 0 2