XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 28/09/2022

Giải tám 56
Giải bảy 417
Giải sáu 3269 9166 6426
Giải năm 7823
Giải tư
17965 78545 24980
13789 61797 08844 15676
Giải ba 68915 14725
Giải nhì 26186
Giải nhất 87640
Đặc biệt 295730
Đầu đuôi
0  
1 5 7
2 3 5 6
3 0
4 0 4 5
5  
6 5 6 9
7 6
8 0 6 9
9 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 21/09/2022

Giải tám 08
Giải bảy 831
Giải sáu 8723 8557 8502
Giải năm 8909
Giải tư
70968 62032 18100
05136 90216 33070 81725
Giải ba 78439 85049
Giải nhì 12905
Giải nhất 59793
Đặc biệt 600470
Đầu đuôi
0 0 2 5 9
1 6
2 3 5
3 1 2 6 9
4 9
5 7
6 8
7 0 0
8  
9 3

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 14/09/2022

Giải tám 56
Giải bảy 322
Giải sáu 9709 2535 2138
Giải năm 1173
Giải tư
32820 30245 61874
80230 24553 64723 09869
Giải ba 01421 24274
Giải nhì 97799
Giải nhất 56491
Đặc biệt 201720
Đầu đuôi
0 9
1  
2 0 0 1 2 3
3 0 5 8
4 5
5 3
6 9
7 3 4 4
8  
9 1 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 07/09/2022

Giải tám 84
Giải bảy 550
Giải sáu 4043 4874 7258
Giải năm 8589
Giải tư
30566 56963 01141
33735 33689 12982 40422
Giải ba 65928 82352
Giải nhì 18935
Giải nhất 39982
Đặc biệt 044670
Đầu đuôi
0  
1  
2 2 8
3 5 5
4 1 3
5 0 2 8
6 3 6
7 0 4
8 2 2 9 9
9  

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 31/08/2022

Giải tám 32
Giải bảy 908
Giải sáu 2205 9903 5829
Giải năm 0496
Giải tư
77123 57846 27396
85694 47400 40374 57113
Giải ba 85067 35915
Giải nhì 64553
Giải nhất 14059
Đặc biệt 935537
Đầu đuôi
0 0 3 5 8
1 3 5
2 3 9
3 7
4 6
5 3 9
6 7
7 4
8  
9 4 6 6

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 24/08/2022

Giải tám 99
Giải bảy 351
Giải sáu 6293 4436 3817
Giải năm 4316
Giải tư
00488 98658 94178
90964 71191 03372 83570
Giải ba 17648 62242
Giải nhì 36029
Giải nhất 14005
Đặc biệt 010375
Đầu đuôi
0 5
1 6 7
2 9
3 6
4 2 8
5 1 8
6 4
7 0 2 5 8
8 8
9 1 3

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 17/08/2022

Giải tám 87
Giải bảy 376
Giải sáu 4239 1396 8542
Giải năm 5873
Giải tư
93529 93994 70446
40130 14881 07850 93744
Giải ba 29388 41597
Giải nhì 19232
Giải nhất 56782
Đặc biệt 308173
Đầu đuôi
0  
1  
2 9
3 0 2 9
4 2 4 6
5 0
6  
7 3 3 6
8 1 2 8
9 4 6 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 10/08/2022

Giải tám 84
Giải bảy 037
Giải sáu 4894 1994 6264
Giải năm 8696
Giải tư
22805 78060 56920
97199 39900 98595 33694
Giải ba 27881 21377
Giải nhì 18732
Giải nhất 61521
Đặc biệt 930509
Đầu đuôi
0 0 5 9
1  
2 0 1
3 2 7
4  
5  
6 0 4
7 7
8 1
9 4 4 4 5 6 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 03/08/2022

Giải tám 31
Giải bảy 484
Giải sáu 2904 1208 2404
Giải năm 1524
Giải tư
87324 47117 94613
23675 62394 78912 78402
Giải ba 12481 42222
Giải nhì 13905
Giải nhất 34081
Đặc biệt 011869
Đầu đuôi
0 2 4 4 5 8
1 2 3 7
2 2 4 4
3  
4  
5  
6 9
7 5
8 1 1 4
9 4

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 27/07/2022

Giải tám 70
Giải bảy 580
Giải sáu 0765 0849 6529
Giải năm 8523
Giải tư
28175 80867 46039
33150 97006 49646 49046
Giải ba 76497 59789
Giải nhì 26133
Giải nhất 90598
Đặc biệt 249874
Đầu đuôi
0 6
1  
2 3 9
3 3 9
4 6 6 9
5 0
6 5 7
7 4 5
8 0 9
9 7 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 20/07/2022

Giải tám 05
Giải bảy 298
Giải sáu 4614 8725 8968
Giải năm 2510
Giải tư
95190 14381 86011
13762 76996 55217 39720
Giải ba 50134 88428
Giải nhì 52515
Giải nhất 89432
Đặc biệt 231866
Đầu đuôi
0  
1 0 1 4 5 7
2 0 5 8
3 2 4
4  
5  
6 2 6 8
7  
8 1
9 0 6 8

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN Ngày 13/07/2022

Giải tám 93
Giải bảy 080
Giải sáu 7986 8057 1588
Giải năm 8753
Giải tư
00716 10453 83603
72948 85444 20880 74488
Giải ba 82642 05291
Giải nhì 13458
Giải nhất 24787
Đặc biệt 063036
Đầu đuôi
0 3
1 6
2  
3 6
4 2 4 8
5 3 3 7 8
6  
7  
8 0 0 6 7 8 8
9 1

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN Ngày 06/07/2022

Giải tám 22
Giải bảy 665
Giải sáu 1222 6941 3532
Giải năm 3747
Giải tư
47545 73585 17727
57795 35011 95685 59387
Giải ba 48278 83503
Giải nhì 48018
Giải nhất 86636
Đặc biệt 834226
Đầu đuôi
0 3
1 1 8
2 2 6 7
3 2 6
4 1 5 7
5  
6 5
7 8
8 5 5 7
9 5

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN Ngày 29/06/2022

Giải tám 31
Giải bảy 994
Giải sáu 7220 8025 7882
Giải năm 4040
Giải tư
76356 04188 17576
10935 21704 39114 41423
Giải ba 50834 26451
Giải nhì 07250
Giải nhất 90152
Đặc biệt 560146
Đầu đuôi
0 4
1 4
2 0 3 5
3 4 5
4 0 6
5 0 1 2 6
6  
7 6
8 2 8
9 4