XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 07/12/2023

Giải tám 42
Giải bảy 759
Giải sáu 8459 0532 2233
Giải năm 8074
Giải tư
07611 47622 68267
36311 74303 64813 57599
Giải ba 86888 60716
Giải nhì 11976
Giải nhất 12789
Đặc biệt 274609
Đầu đuôi
0 3 9
1 1 1 3 6
2 2
3 2 3
4  
5 9 9
6 7
7 4 6
8 8 9
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 30/11/2023

Giải tám 96
Giải bảy 401
Giải sáu 3195 9714 1737
Giải năm 8319
Giải tư
80828 89750 04965
36265 97086 66145 72587
Giải ba 07307 19087
Giải nhì 36566
Giải nhất 12551
Đặc biệt 627606
Đầu đuôi
0 1 6 7
1 4 9
2 8
3 7
4 5
5 0 1
6 5 5 6
7  
8 6 7 7
9 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 23/11/2023

Giải tám 48
Giải bảy 937
Giải sáu 8579 1886 5944
Giải năm 6430
Giải tư
88584 44163 85498
53197 61461 41829 68335
Giải ba 32099 60393
Giải nhì 49357
Giải nhất 44061
Đặc biệt 192955
Đầu đuôi
0  
1  
2 9
3 0 5 7
4 4
5 5 7
6 1 1 3
7 9
8 4 6
9 3 7 8 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 16/11/2023

Giải tám 49
Giải bảy 157
Giải sáu 8551 8676 7613
Giải năm 8507
Giải tư
25758 62138 40167
99334 16754 73899 58211
Giải ba 97098 40581
Giải nhì 40496
Giải nhất 70731
Đặc biệt 983396
Đầu đuôi
0 7
1 1 3
2  
3 1 4 8
4  
5 1 4 7 8
6 7
7 6
8 1
9 6 6 8 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 09/11/2023

Giải tám 97
Giải bảy 362
Giải sáu 0955 1227 9473
Giải năm 2562
Giải tư
38939 97098 67091
03530 01486 64010 12405
Giải ba 46343 70060
Giải nhì 56792
Giải nhất 02861
Đặc biệt 130076
Đầu đuôi
0 5
1 0
2 7
3 0 9
4 3
5 5
6 0 1 2 2
7 3 6
8 6
9 1 2 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 02/11/2023

Giải tám 49
Giải bảy 883
Giải sáu 6937 2640 2039
Giải năm 5774
Giải tư
97168 17715 66253
65116 81630 98720 87214
Giải ba 36002 94846
Giải nhì 10554
Giải nhất 75250
Đặc biệt 434240
Đầu đuôi
0 2
1 4 5 6
2 0
3 0 7 9
4 0 0 6
5 0 3 4
6 8
7 4
8 3
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 26/10/2023

Giải tám 75
Giải bảy 213
Giải sáu 5664 6420 2028
Giải năm 2038
Giải tư
03579 68784 42877
84942 25693 71357 09406
Giải ba 17824 20462
Giải nhì 49561
Giải nhất 16838
Đặc biệt 122909
Đầu đuôi
0 6 9
1 3
2 0 4 8
3 8 8
4 2
5 7
6 1 2 4
7 7 9
8 4
9 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 19/10/2023

Giải tám 90
Giải bảy 856
Giải sáu 3150 3100 6434
Giải năm 4704
Giải tư
55313 82866 54217
74628 25188 44748 73531
Giải ba 63742 06814
Giải nhì 79661
Giải nhất 87017
Đặc biệt 490832
Đầu đuôi
0 0 4
1 3 4 7 7
2 8
3 1 2 4
4 2 8
5 0 6
6 1 6
7  
8 8
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 12/10/2023

Giải tám 92
Giải bảy 181
Giải sáu 5747 0774 7902
Giải năm 4368
Giải tư
16065 37960 58841
51165 54059 12415 94004
Giải ba 65254 23249
Giải nhì 94685
Giải nhất 79141
Đặc biệt 145342
Đầu đuôi
0 2 4
1 5
2  
3  
4 1 1 2 7 9
5 4 9
6 0 5 5 8
7 4
8 1 5
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 05/10/2023

Giải tám 95
Giải bảy 396
Giải sáu 1856 1826 5189
Giải năm 4277
Giải tư
53341 33407 16114
95973 17150 08882 03330
Giải ba 13343 76945
Giải nhì 47223
Giải nhất 24619
Đặc biệt 661493
Đầu đuôi
0 7
1 4 9
2 3 6
3 0
4 1 3 5
5 0 6
6  
7 3 7
8 2 9
9 3 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 28/09/2023

Giải tám 93
Giải bảy 811
Giải sáu 1229 4970 1645
Giải năm 4609
Giải tư
52121 03897 88570
17970 57504 42741 38687
Giải ba 68961 54896
Giải nhì 86335
Giải nhất 34968
Đặc biệt 240800
Đầu đuôi
0 0 4 9
1 1
2 1 9
3 5
4 1 5
5  
6 1 8
7 0 0 0
8 7
9 6 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 21/09/2023

Giải tám 65
Giải bảy 333
Giải sáu 0024 5510 5496
Giải năm 0824
Giải tư
07930 56015 29190
19305 68824 38052 47209
Giải ba 52224 34788
Giải nhì 71404
Giải nhất 32969
Đặc biệt 381443
Đầu đuôi
0 4 5 9
1 0 5
2 4 4 4 4
3 0 3
4 3
5 2
6 9
7  
8 8
9 0 6

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 14/09/2023

Giải tám 40
Giải bảy 810
Giải sáu 8385 7031 4996
Giải năm 2827
Giải tư
42819 73810 54853
55313 16746 62350 38312
Giải ba 36985 25258
Giải nhì 91547
Giải nhất 33300
Đặc biệt 446168
Đầu đuôi
0 0
1 0 0 2 3 9
2 7
3 1
4 6 7
5 0 3 8
6 8
7  
8 5 5
9 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 07/09/2023

Giải tám 16
Giải bảy 572
Giải sáu 4409 6733 8933
Giải năm 4380
Giải tư
02149 20487 64524
10028 70380 96080 99566
Giải ba 06241 85274
Giải nhì 90086
Giải nhất 35072
Đặc biệt 690031
Đầu đuôi
0 9
1  
2 4 8
3 1 3 3
4 1 9
5  
6 6
7 2 2 4
8 0 0 0 6 7
9