XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 02/02/2023

Giải tám 76
Giải bảy 230
Giải sáu 8801 2314 0672
Giải năm 7594
Giải tư
47142 75348 24638
91721 59187 63896 27539
Giải ba 89938 13305
Giải nhì 19133
Giải nhất 92667
Đặc biệt 706593
Đầu đuôi
0 1 5
1 4
2 1
3 0 3 8 8 9
4 2 8
5  
6 7
7 2
8 7
9 3 4 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 26/01/2023

Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải tư
81966 13264 75424
81289 92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Đầu đuôi
0  
1 4 8
2 4
3 0 7
4 9
5 1 5
6 4 6 9
7 2 7
8 1 2 6 9
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 19/01/2023

Giải tám 39
Giải bảy 370
Giải sáu 1436 6233 8449
Giải năm 2424
Giải tư
60921 60700 30582
51402 46225 67635 92231
Giải ba 43520 54656
Giải nhì 26842
Giải nhất 06888
Đặc biệt 349148
Đầu đuôi
0 0 2
1  
2 0 1 4 5
3 1 3 5 6
4 2 8 9
5 6
6  
7 0
8 2 8
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 12/01/2023

Giải tám 39
Giải bảy 375
Giải sáu 2116 6637 6026
Giải năm 0280
Giải tư
66466 02771 96136
96136 27621 79702 19452
Giải ba 38252 84317
Giải nhì 16783
Giải nhất 54741
Đặc biệt 424873
Đầu đuôi
0 2
1 6 7
2 1 6
3 6 6 7
4 1
5 2 2
6 6
7 1 3 5
8 0 3
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 05/01/2023

Giải tám 65
Giải bảy 762
Giải sáu 1641 4539 4492
Giải năm 9565
Giải tư
96387 41786 80466
68295 85437 28636 79189
Giải ba 00854 19786
Giải nhì 16852
Giải nhất 21726
Đặc biệt 373200
Đầu đuôi
0 0
1  
2 6
3 6 7 9
4 1
5 2 4
6 2 5 6
7  
8 6 6 7 9
9 2 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 29/12/2022

Giải tám 63
Giải bảy 775
Giải sáu 1655 4457 2347
Giải năm 0303
Giải tư
54966 11974 16882
61056 82881 60410 71563
Giải ba 42777 77613
Giải nhì 32158
Giải nhất 90145
Đặc biệt 399272
Đầu đuôi
0 3
1 0 3
2  
3  
4 5 7
5 5 6 7 8
6 3 6
7 2 4 5 7
8 1 2
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 22/12/2022

Giải tám 27
Giải bảy 599
Giải sáu 3216 0524 1115
Giải năm 7319
Giải tư
27212 75699 20241
73127 03788 99750 15542
Giải ba 39863 72572
Giải nhì 08759
Giải nhất 10669
Đặc biệt 839597
Đầu đuôi
0  
1 2 5 6 9
2 4 7
3  
4 1 2
5 0 9
6 3 9
7 2
8 8
9 7 9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 15/12/2022

Giải tám 73
Giải bảy 551
Giải sáu 5479 4120 8441
Giải năm 6450
Giải tư
55555 29033 33334
85701 24902 41658 77055
Giải ba 08909 83326
Giải nhì 74460
Giải nhất 88766
Đặc biệt 116008
Đầu đuôi
0 1 2 8 9
1  
2 0 6
3 3 4
4 1
5 0 1 5 5 8
6 0 6
7 9
8  
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 08/12/2022

Giải tám 02
Giải bảy 762
Giải sáu 2405 7546 8899
Giải năm 7416
Giải tư
54145 94456 04967
99223 06950 65409 53499
Giải ba 79608 77951
Giải nhì 46219
Giải nhất 45132
Đặc biệt 167251
Đầu đuôi
0 5 8 9
1 6 9
2 3
3 2
4 5 6
5 0 1 1 6
6 2 7
7  
8  
9 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 01/12/2022

Giải tám 06
Giải bảy 530
Giải sáu 5755 6112 8797
Giải năm 6028
Giải tư
87179 63500 64690
98861 25959 73170 64865
Giải ba 64614 91237
Giải nhì 58229
Giải nhất 60121
Đặc biệt 315809
Đầu đuôi
0 0 9
1 2 4
2 1 8 9
3 0 7
4  
5 5 9
6 1 5
7 0 9
8  
9 0 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 24/11/2022

Giải tám 73
Giải bảy 655
Giải sáu 3089 1019 9155
Giải năm 7440
Giải tư
57329 40276 40794
36720 02922 55306 51740
Giải ba 16068 60760
Giải nhì 35394
Giải nhất 79879
Đặc biệt 428887
Đầu đuôi
0 6
1 9
2 0 2 9
3  
4 0 0
5 5 5
6 0 8
7 6 9
8 7 9
9 4 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 17/11/2022

Giải tám 32
Giải bảy 764
Giải sáu 3475 0617 3944
Giải năm 8341
Giải tư
22623 43066 48370
86148 96738 58242 44399
Giải ba 41611 84934
Giải nhì 05938
Giải nhất 05532
Đặc biệt 708171
Đầu đuôi
0  
1 1 7
2 3
3 2 4 8 8
4 1 2 4 8
5  
6 4 6
7 0 1 5
8  
9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 10/11/2022

Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 2668 2041 0756
Giải năm 0197
Giải tư
84995 98573 11464
37066 79894 33352 15672
Giải ba 17561 68011
Giải nhì 40699
Giải nhất 45504
Đặc biệt 369775
Đầu đuôi
0 4
1 1
2  
3  
4 1
5 2 6
6 1 2 4 6 8
7 2 3 5
8  
9 4 5 7 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 03/11/2022

Giải tám 64
Giải bảy 572
Giải sáu 4915 1257 9073
Giải năm 9310
Giải tư
20320 94235 71971
97593 26678 06902 92679
Giải ba 16630 93889
Giải nhì 73356
Giải nhất 24933
Đặc biệt 169790
Đầu đuôi
0 2
1 0 5
2 0
3 0 3 5
4  
5 6 7
6  
7 1 2 3 8 9
8 9
9 0 3