XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 22/09/2022

Giải tám 16
Giải bảy 860
Giải sáu 8134 4291 3920
Giải năm 7663
Giải tư
65693 43307 42037
49748 09639 24339 09348
Giải ba 78675 28714
Giải nhì 06140
Giải nhất 05518
Đặc biệt 671066
Đầu đuôi
0 7
1 4 8
2 0
3 4 7 9 9
4 0 8 8
5  
6 0 3 6
7 5
8  
9 1 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 15/09/2022

Giải tám 56
Giải bảy 045
Giải sáu 1267 6310 3489
Giải năm 2314
Giải tư
44289 80227 08462
65289 43925 48863 60052
Giải ba 96883 84651
Giải nhì 13770
Giải nhất 68256
Đặc biệt 325861
Đầu đuôi
0  
1 0 4
2 5 7
3  
4 5
5 1 2 6
6 1 2 3 7
7 0
8 3 9 9 9
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 08/09/2022

Giải tám 54
Giải bảy 694
Giải sáu 7717 5277 7384
Giải năm 3668
Giải tư
35066 61155 54070
70488 33446 21136 34206
Giải ba 13855 34703
Giải nhì 45237
Giải nhất 20796
Đặc biệt 510576
Đầu đuôi
0 3 6
1 7
2  
3 6 7
4 6
5 5 5
6 6 8
7 0 6 7
8 4 8
9 4 6

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 01/09/2022

Giải tám 59
Giải bảy 898
Giải sáu 4605 3626 2287
Giải năm 4018
Giải tư
92728 35826 84738
79249 06539 65857 56742
Giải ba 89746 19847
Giải nhì 83040
Giải nhất 43363
Đặc biệt 078520
Đầu đuôi
0 5
1 8
2 0 6 6 8
3 8 9
4 0 2 6 7 9
5 7
6 3
7  
8 7
9 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 25/08/2022

Giải tám 53
Giải bảy 762
Giải sáu 7192 6848 5836
Giải năm 2640
Giải tư
09951 84751 01060
03907 07181 56664 02929
Giải ba 30134 40029
Giải nhì 06955
Giải nhất 44385
Đặc biệt 992119
Đầu đuôi
0 7
1 9
2 9 9
3 4 6
4 0 8
5 1 1 5
6 0 2 4
7  
8 1 5
9 2

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 18/08/2022

Giải tám 54
Giải bảy 190
Giải sáu 4514 9478 5236
Giải năm 1470
Giải tư
73408 37985 94156
09692 20816 44908 50244
Giải ba 99482 49161
Giải nhì 27502
Giải nhất 73237
Đặc biệt 461392
Đầu đuôi
0 2 8 8
1 4 6
2  
3 6 7
4 4
5 6
6 1
7 0 8
8 2 5
9 0 2 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 11/08/2022

Giải tám 76
Giải bảy 366
Giải sáu 7335 6648 2784
Giải năm 6493
Giải tư
27311 74130 75445
59274 64621 88095 55505
Giải ba 71564 08374
Giải nhì 41668
Giải nhất 16183
Đặc biệt 244044
Đầu đuôi
0 5
1 1
2 1
3 0 5
4 4 5 8
5  
6 4 6 8
7 4 4
8 3 4
9 3 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 04/08/2022

Giải tám 29
Giải bảy 871
Giải sáu 0954 9834 4116
Giải năm 6384
Giải tư
03065 48888 72766
64891 07554 76790 26569
Giải ba 53555 23787
Giải nhì 05558
Giải nhất 88144
Đặc biệt 726237
Đầu đuôi
0  
1 6
2  
3 4 7
4 4
5 4 4 5 8
6 5 6 9
7 1
8 4 7 8
9 0 1

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 28/07/2022

Giải tám 51
Giải bảy 337
Giải sáu 2891 1871 7901
Giải năm 2270
Giải tư
41354 93507 73003
05264 43163 24187 83083
Giải ba 11806 45102
Giải nhì 77233
Giải nhất 27620
Đặc biệt 715956
Đầu đuôi
0 1 2 3 6 7
1  
2 0
3 3 7
4  
5 4 6
6 3 4
7 0 1
8 3 7
9 1

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 21/07/2022

Giải tám 74
Giải bảy 960
Giải sáu 9183 5932 0993
Giải năm 1645
Giải tư
92422 42821 11666
57203 51873 17513 87325
Giải ba 70997 82346
Giải nhì 62461
Giải nhất 50129
Đặc biệt 563540
Đầu đuôi
0 3
1 3
2 1 2 5 9
3 2
4 0 5 6
5  
6 0 1 6
7 3
8 3
9 3 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 14/07/2022

Giải tám 11
Giải bảy 607
Giải sáu 2693 0045 0415
Giải năm 1743
Giải tư
51155 83468 06402
91202 81304 48442 00107
Giải ba 70239 22520
Giải nhì 80309
Giải nhất 02445
Đặc biệt 496218
Đầu đuôi
0 2 2 4 7 7 9
1 5 8
2 0
3 9
4 2 3 5 5
5 5
6 8
7  
8  
9 3

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 07/07/2022

Giải tám 59
Giải bảy 802
Giải sáu 4171 0980 2607
Giải năm 8067
Giải tư
47754 18057 02750
81105 97973 34619 55346
Giải ba 65166 35945
Giải nhì 13751
Giải nhất 38328
Đặc biệt 668234
Đầu đuôi
0 2 5 7
1 9
2 8
3 4
4 5 6
5 0 1 4 7
6 6 7
7 1 3
8 0
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 30/06/2022

Giải tám 01
Giải bảy 252
Giải sáu 2103 1660 4527
Giải năm 9724
Giải tư
10424 09931 64611
87297 85391 28334 96927
Giải ba 09517 87308
Giải nhì 49869
Giải nhất 06694
Đặc biệt 667576
Đầu đuôi
0 3 8
1 1 7
2 4 4 7 7
3 1 4
4  
5 2
6 0 9
7 6
8  
9 1 4 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 23/06/2022

Giải tám 43
Giải bảy 329
Giải sáu 8313 3783 5376
Giải năm 4857
Giải tư
65996 03114 37936
17108 27077 32843 28953
Giải ba 21910 53121
Giải nhì 82187
Giải nhất 59599
Đặc biệt 184161
Đầu đuôi
0 8
1 0 3 4
2 1 9
3 6
4 3
5 3 7
6 1
7 6 7
8 3 7
9 6 9