XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 23/05/2024

Giải tám 08
Giải bảy 954
Giải sáu 2997 0888 7340
Giải năm 1862
Giải tư
92594 30420 51114
98332 45629 40880 11289
Giải ba 34039 62519
Giải nhì 44011
Giải nhất 65927
Đặc biệt 193859
Đầu đuôi
0  
1 1 4 9
2 0 7 9
3 2 9
4 0
5 4 9
6 2
7  
8 0 8 9
9 4 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 16/05/2024

Giải tám 33
Giải bảy 001
Giải sáu 4315 6049 7073
Giải năm 6363
Giải tư
15651 23472 18971
32059 74188 16948 72413
Giải ba 98484 00370
Giải nhì 91501
Giải nhất 29794
Đặc biệt 810920
Đầu đuôi
0 1 1
1 3 5
2 0
3  
4 8 9
5 1 9
6 3
7 0 1 2 3
8 4 8
9 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 09/05/2024

Giải tám 96
Giải bảy 110
Giải sáu 2414 7327 1503
Giải năm 4986
Giải tư
14351 50162 07428
52648 43297 22802 60751
Giải ba 61611 65958
Giải nhì 94889
Giải nhất 57925
Đặc biệt 827848
Đầu đuôi
0 2 3
1 0 1 4
2 5 7 8
3  
4 8 8
5 1 1 8
6 2
7  
8 6 9
9 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 02/05/2024

Giải tám 67
Giải bảy 332
Giải sáu 7553 1976 2454
Giải năm 8080
Giải tư
78932 97133 64538
42081 62205 43327 89854
Giải ba 07877 52130
Giải nhì 68536
Giải nhất 04420
Đặc biệt 896991
Đầu đuôi
0 5
1  
2 0 7
3 0 2 2 3 6 8
4  
5 3 4 4
6  
7 6 7
8 0 1
9 1

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 25/04/2024

Giải tám 60
Giải bảy 081
Giải sáu 0371 7029 2408
Giải năm 8675
Giải tư
28386 84177 24986
48035 39148 15875 77248
Giải ba 51223 05852
Giải nhì 37937
Giải nhất 10558
Đặc biệt 126179
Đầu đuôi
0 8
1  
2 3 9
3 5 7
4 8 8
5 2 8
6  
7 1 5 5 7 9
8 1 6 6
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 18/04/2024

Giải tám 64
Giải bảy 807
Giải sáu 3078 6531 5101
Giải năm 1003
Giải tư
72415 48655 84171
65699 14118 82030 35618
Giải ba 47089 26564
Giải nhì 70113
Giải nhất 74485
Đặc biệt 998654
Đầu đuôi
0 1 3 7
1 3 5 8 8
2  
3 0 1
4  
5 4 5
6 4
7 1 8
8 5 9
9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 11/04/2024

Giải tám 84
Giải bảy 612
Giải sáu 3913 4239 4890
Giải năm 8816
Giải tư
69090 25712 15836
37219 14522 39031 96166
Giải ba 73223 32330
Giải nhì 60605
Giải nhất 16945
Đặc biệt 833501
Đầu đuôi
0 1 5
1 2 2 3 6 9
2 2 3
3 0 1 6 9
4 5
5  
6 6
7  
8  
9 0 0

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 04/04/2024

Giải tám 82
Giải bảy 328
Giải sáu 9366 1791 6843
Giải năm 3795
Giải tư
37937 04185 18763
31771 59383 13425 21594
Giải ba 68204 56106
Giải nhì 56873
Giải nhất 64054
Đặc biệt 184007
Đầu đuôi
0 4 6 7
1  
2 5 8
3 7
4 3
5 4
6 3 6
7 1 3
8 3 5
9 1 4 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 28/03/2024

Giải tám 33
Giải bảy 502
Giải sáu 3965 5577 4388
Giải năm 4547
Giải tư
86868 45508 73473
13638 85074 90666 41477
Giải ba 00477 94856
Giải nhì 93710
Giải nhất 08080
Đặc biệt 900167
Đầu đuôi
0 2 8
1 0
2  
3 8
4 7
5 6
6 5 6 7 8
7 3 4 7 7 7
8 0 8
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 21/03/2024

Giải tám 37
Giải bảy 857
Giải sáu 9211 2908 0443
Giải năm 8469
Giải tư
40871 83806 67194
29760 78775 36925 26560
Giải ba 18572 10979
Giải nhì 52655
Giải nhất 54207
Đặc biệt 129129
Đầu đuôi
0 6 7 8
1 1
2 5 9
3  
4 3
5 5 7
6 0 0 9
7 1 2 5 9
8  
9 4

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 14/03/2024

Giải tám 34
Giải bảy 438
Giải sáu 4938 2488 7733
Giải năm 9846
Giải tư
37933 18495 83905
14595 11730 65680 49057
Giải ba 50307 10258
Giải nhì 32011
Giải nhất 29043
Đặc biệt 596178
Đầu đuôi
0 5 7
1 1
2  
3 0 3 3 8 8
4 3 6
5 7 8
6  
7 8
8 0 8
9 5 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 07/03/2024

Giải tám 49
Giải bảy 674
Giải sáu 2728 0843 1778
Giải năm 7713
Giải tư
59174 27679 59329
41437 41437 46481 44839
Giải ba 31649 14663
Giải nhì 11338
Giải nhất 88523
Đặc biệt 868014
Đầu đuôi
0  
1 3 4
2 3 8 9
3 7 7 8 9
4 3 9
5  
6 3
7 4 4 8 9
8 1
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 29/02/2024

Giải tám 69
Giải bảy 308
Giải sáu 3399 0224 1731
Giải năm 4433
Giải tư
78398 44817 82282
17502 67040 07163 76312
Giải ba 08782 99723
Giải nhì 13684
Giải nhất 70033
Đặc biệt 856748
Đầu đuôi
0 2 8
1 2 7
2 3 4
3 1 3 3
4 0 8
5  
6 3
7  
8 2 2 4
9 8 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 22/02/2024

Giải tám 35
Giải bảy 413
Giải sáu 6397 5377 9417
Giải năm 3370
Giải tư
23432 92180 01711
21227 19899 58175 34521
Giải ba 27120 55471
Giải nhì 65286
Giải nhất 69386
Đặc biệt 839446
Đầu đuôi
0  
1 1 3 7
2 0 1 7
3 2
4 6
5  
6  
7 0 1 5 7
8 0 6 6
9 7 9