XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 01/06/2023

Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 7650 3144 8911
Giải năm 9870
Giải tư
32830 59801 35861
41622 90108 35077 17201
Giải ba 80788 12593
Giải nhì 24471
Giải nhất 02073
Đặc biệt 379299
Đầu đuôi
0 1 1 8
1 1
2 2
3 0
4 4
5 0
6 1
7 0 1 3 7
8 2 8
9 3 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 25/05/2023

Giải tám 36
Giải bảy 395
Giải sáu 3160 9534 2448
Giải năm 1084
Giải tư
15111 19521 61750
38811 66724 64631 41273
Giải ba 20675 85555
Giải nhì 15796
Giải nhất 88251
Đặc biệt 396689
Đầu đuôi
0  
1 1 1
2 1 4
3 1 4
4 8
5 0 1 5
6 0
7 3 5
8 4 9
9 5 6

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 18/05/2023

Giải tám 82
Giải bảy 797
Giải sáu 8205 1126 6550
Giải năm 4218
Giải tư
41819 69306 16923
83583 98283 34413 28544
Giải ba 32944 16749
Giải nhì 74869
Giải nhất 22277
Đặc biệt 232371
Đầu đuôi
0 5 6
1 3 8 9
2 3 6
3  
4 4 4 9
5 0
6 9
7 1 7
8 3 3
9 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 11/05/2023

Giải tám 53
Giải bảy 256
Giải sáu 5202 0072 8465
Giải năm 1018
Giải tư
95846 41350 44956
02509 47488 56852 56256
Giải ba 62277 14769
Giải nhì 75791
Giải nhất 93532
Đặc biệt 233338
Đầu đuôi
0 2 9
1 8
2  
3 2 8
4 6
5 0 2 6 6 6
6 5 9
7 2 7
8 8
9 1

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 04/05/2023

Giải tám 50
Giải bảy 913
Giải sáu 3814 2841 9219
Giải năm 9038
Giải tư
53868 17454 27636
94912 56840 77962 79697
Giải ba 01132 86264
Giải nhì 66600
Giải nhất 18033
Đặc biệt 81238
Đầu đuôi
0 0
1 2 3 4 9
2  
3 2 3 6 8 8
4 0 1
5 4
6 2 4 8
7  
8  
9 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 27/04/2023

Giải tám 47
Giải bảy 469
Giải sáu 5169 6921 8267
Giải năm 9756
Giải tư
66109 92620 97461
93223 66217 31827 88175
Giải ba 41075 91124
Giải nhì 60474
Giải nhất 87556
Đặc biệt 777347
Đầu đuôi
0 9
1 7
2 0 1 3 4 7
3  
4 7
5 6 6
6 1 7 9 9
7 4 5 5
8  
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 20/04/2023

Giải tám 17
Giải bảy 444
Giải sáu 3741 1597 2250
Giải năm 6936
Giải tư
18807 67794 33820
32749 43048 26331 60509
Giải ba 66388 23320
Giải nhì 14136
Giải nhất 14839
Đặc biệt 827283
Đầu đuôi
0 7 9
1  
2 0 0
3 1 6 6 9
4 1 4 8 9
5 0
6  
7  
8 3 8
9 4 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 13/04/2023

Giải tám 05
Giải bảy 038
Giải sáu 0563 5779 0565
Giải năm 0604
Giải tư
93855 23947 81167
23254 60961 50865 20895
Giải ba 79643 09007
Giải nhì 93423
Giải nhất 09018
Đặc biệt 665013
Đầu đuôi
0 4 7
1 3 8
2 3
3 8
4 3 7
5 4 5
6 1 3 5 5 7
7 9
8  
9 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 06/04/2023

Giải tám 34
Giải bảy 436
Giải sáu 4025 1335 0639
Giải năm 6192
Giải tư
67800 76853 04779
65555 62906 29037 93037
Giải ba 42141 03702
Giải nhì 91940
Giải nhất 14434
Đặc biệt 208447
Đầu đuôi
0 0 2 6
1  
2 5
3 4 5 6 7 7 9
4 0 1 7
5 3 5
6  
7 9
8  
9 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 30/03/2023

Giải tám 04
Giải bảy 555
Giải sáu 9584 6245 6905
Giải năm 7976
Giải tư
51225 40280 64578
39477 45174 23786 03581
Giải ba 18379 75960
Giải nhì 98142
Giải nhất 18919
Đặc biệt 504530
Đầu đuôi
0 5
1 9
2 5
3 0
4 2 5
5 5
6 0
7 4 6 7 8 9
8 0 1 4 6
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 23/03/2023

Giải tám 78
Giải bảy 113
Giải sáu 1581 6053 1710
Giải năm 3169
Giải tư
61866 15139 77276
82844 43978 22376 12617
Giải ba 00380 30307
Giải nhì 62711
Giải nhất 10996
Đặc biệt 554993
Đầu đuôi
0 7
1 0 1 3 7
2  
3 9
4 4
5 3
6 6 9
7 6 6 8
8 0 1
9 3 6

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT Ngày 16/03/2023

Giải tám 22
Giải bảy 934
Giải sáu 7437 6622 3269
Giải năm 3984
Giải tư
62731 29739 26398
90404 70159 02216 06696
Giải ba 82399 93313
Giải nhì 48140
Giải nhất 46867
Đặc biệt 265537
Đầu đuôi
0 4
1 3 6
2 2
3 1 4 7 7 9
4 0
5 9
6 7 9
7  
8 4
9 6 8 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT Ngày 09/03/2023

Giải tám 34
Giải bảy 529
Giải sáu 4672 0685 3683
Giải năm 1785
Giải tư
13485 45157 35203
55421 20247 75188 26929
Giải ba 39187 42500
Giải nhì 63707
Giải nhất 51629
Đặc biệt 773793
Đầu đuôi
0 0 3 7
1  
2 1 9 9 9
3  
4 7
5 7
6  
7 2
8 3 5 5 5 7 8
9 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT Ngày 02/03/2023

Giải tám 53
Giải bảy 846
Giải sáu 5166 5818 8484
Giải năm 9251
Giải tư
37003 12243 75694
23545 91350 29622 89598
Giải ba 44218 92932
Giải nhì 49863
Giải nhất 39467
Đặc biệt 480645
Đầu đuôi
0 3
1 8 8
2 2
3 2
4 3 5 5 6
5 0 1
6 3 6 7
7  
8 4
9 4 8