XSBP - Kết quả xổ số Bình Phước

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 27/05/2023

Giải tám 79
Giải bảy 333
Giải sáu 9298 9778 7347
Giải năm 8525
Giải tư
97279 13525 21878
64546 59169 78649 58849
Giải ba 56598 18042
Giải nhì 46861
Giải nhất 37888
Đặc biệt 871775
Đầu đuôi
0  
1  
2 5 5
3 3
4 2 6 7 9 9
5  
6 1 9
7 5 8 8 9
8 8
9 8 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 20/05/2023

Giải tám 54
Giải bảy 447
Giải sáu 8270 6429 0904
Giải năm 3136
Giải tư
96623 80909 13355
08854 64108 14467 91184
Giải ba 93541 67091
Giải nhì 67803
Giải nhất 64432
Đặc biệt 930598
Đầu đuôi
0 3 4 8 9
1  
2 3 9
3 2 6
4 1 7
5 4 5
6 7
7 0
8 4
9 1 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 13/05/2023

Giải tám 36
Giải bảy 377
Giải sáu 8693 5715 5103
Giải năm 7250
Giải tư
78052 37958 67085
76377 73969 48311 30631
Giải ba 09437 30345
Giải nhì 99932
Giải nhất 40091
Đặc biệt 159503
Đầu đuôi
0 3 3
1 1 5
2  
3 1 2 7
4 5
5 0 2 8
6 9
7 7 7
8 5
9 1 3

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 06/05/2023

Giải tám 16
Giải bảy 178
Giải sáu 5579 2603 1979
Giải năm 3834
Giải tư
36565 06402 82064
62990 27313 84966 14732
Giải ba 00569 41324
Giải nhì 00384
Giải nhất 31762
Đặc biệt 060842
Đầu đuôi
0 2 3
1 3
2 4
3 2 4
4 2
5  
6 2 4 5 6 9
7 8 9 9
8 4
9 0

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 29/04/2023

Giải tám 12
Giải bảy 131
Giải sáu 9843 1158 7804
Giải năm 6585
Giải tư
52471 22228 67622
72594 76010 28960 01451
Giải ba 16820 07364
Giải nhì 03548
Giải nhất 48528
Đặc biệt 482282
Đầu đuôi
0 4
1 0
2 0 2 8 8
3 1
4 3 8
5 1 8
6 0 4
7 1
8 2 5
9 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 22/04/2023

Giải tám 90
Giải bảy 102
Giải sáu 8990 4440 4426
Giải năm 0955
Giải tư
11778 48151 21347
63437 08001 69877 75909
Giải ba 84881 79400
Giải nhì 45904
Giải nhất 11487
Đặc biệt 064949
Đầu đuôi
0 0 1 2 4 9
1  
2 6
3 7
4 0 7 9
5 1 5
6  
7 7 8
8 1 7
9 0

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 15/04/2023

Giải tám 41
Giải bảy 694
Giải sáu 2010 9169 3260
Giải năm 3086
Giải tư
05083 69617 61209
35145 02723 57012 72605
Giải ba 18483 03132
Giải nhì 85647
Giải nhất 41561
Đặc biệt 499979
Đầu đuôi
0 5 9
1 0 2 7
2 3
3 2
4 5 7
5  
6 0 1 9
7 9
8 3 3 6
9 4

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 08/04/2023

Giải tám 05
Giải bảy 700
Giải sáu 6459 5338 2210
Giải năm 5389
Giải tư
58540 74742 13034
51526 63899 86540 32103
Giải ba 36676 33499
Giải nhì 02382
Giải nhất 33911
Đặc biệt 451359
Đầu đuôi
0 0 3
1 0 1
2 6
3 4 8
4 0 0 2
5 9 9
6  
7 6
8 2 9
9 9 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 01/04/2023

Giải tám 13
Giải bảy 292
Giải sáu 1202 9836 9913
Giải năm 8949
Giải tư
15561 81974 00493
71808 98985 32122 44349
Giải ba 15079 13172
Giải nhì 37703
Giải nhất 37386
Đặc biệt 406808
Đầu đuôi
0 2 3 8 8
1 3
2 2
3 6
4 9 9
5  
6 1
7 2 4 9
8 5 6
9 2 3

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 25/03/2023

Giải tám 81
Giải bảy 185
Giải sáu 7706 7753 6561
Giải năm 1126
Giải tư
28922 44672 49320
69093 63113 78870 77182
Giải ba 52279 45780
Giải nhì 15579
Giải nhất 39637
Đặc biệt 489646
Đầu đuôi
0 6
1 3
2 0 2 6
3 7
4 6
5 3
6 1
7 0 2 9 9
8 0 2 5
9 3

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 18/03/2023

Giải tám 37
Giải bảy 038
Giải sáu 7582 7129 7834
Giải năm 4944
Giải tư
33454 98226 98889
55733 73169 13713 91951
Giải ba 66758 23081
Giải nhì 62108
Giải nhất 30118
Đặc biệt 443531
Đầu đuôi
0 8
1 3 8
2 6 9
3 1 3 4 8
4 4
5 1 4 8
6 9
7  
8 1 2 9
9  

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 11/03/2023

Giải tám 75
Giải bảy 729
Giải sáu 0759 7377 2600
Giải năm 2129
Giải tư
42657 01630 15883
55028 76944 53382 21745
Giải ba 68734 90578
Giải nhì 97936
Giải nhất 00047
Đặc biệt 868753
Đầu đuôi
0 0
1  
2 8 9 9
3 0 4 6
4 4 5 7
5 3 7 9
6  
7 7 8
8 2 3
9  

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 04/03/2023

Giải tám 85
Giải bảy 207
Giải sáu 1524 2854 1523
Giải năm 2326
Giải tư
35912 60709 53978
13189 56999 85240 13264
Giải ba 47211 49794
Giải nhì 70590
Giải nhất 13421
Đặc biệt 988623
Đầu đuôi
0 7 9
1 1 2
2 1 3 3 4 6
3  
4 0
5 4
6 4
7 8
8 9
9 0 4 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 25/02/2023

Giải tám 44
Giải bảy 360
Giải sáu 7143 4629 4304
Giải năm 4606
Giải tư
07531 99475 73265
03831 59733 47748 01856
Giải ba 07287 80118
Giải nhì 26793
Giải nhất 19767
Đặc biệt 106038
Đầu đuôi
0 4 6
1 8
2 9
3 1 1 3 8
4 3 8
5 6
6 0 5 7
7 5
8 7
9 3