XSBP - Kết quả xổ số Bình Phước

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 02/03/2024

Giải tám 01
Giải bảy 052
Giải sáu 6385 2452 0350
Giải năm 5404
Giải tư
39438 34381 04570
88385 03598 46116 96524
Giải ba 13668 26433
Giải nhì 51706
Giải nhất 93070
Đặc biệt 056888
Đầu đuôi
0 4 6
1 6
2 4
3 3 8
4  
5 0 2 2
6 8
7 0 0
8 1 5 5 8
9 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 24/02/2024

Giải tám 03
Giải bảy 335
Giải sáu 5760 1150 1754
Giải năm 6561
Giải tư
56618 14867 18481
68416 97439 63389 44460
Giải ba 34971 64743
Giải nhì 89537
Giải nhất 34246
Đặc biệt 029267
Đầu đuôi
0  
1 6 8
2  
3 5 7 9
4 3 6
5 0 4
6 0 0 1 7 7
7 1
8 1 9
9  

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 17/02/2024

Giải tám 40
Giải bảy 604
Giải sáu 3368 6797 8994
Giải năm 6442
Giải tư
60949 24270 91863
72144 18880 17526 31890
Giải ba 81330 44869
Giải nhì 74862
Giải nhất 80931
Đặc biệt 284420
Đầu đuôi
0 4
1  
2 0 6
3 0 1
4 2 4 9
5  
6 2 3 8 9
7 0
8 0
9 0 4 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 10/02/2024

Giải tám 77
Giải bảy 057
Giải sáu 3840 1594 5189
Giải năm 0055
Giải tư
20038 04933 82583
35036 10322 65162 22929
Giải ba 42275 35486
Giải nhì 22490
Giải nhất 74296
Đặc biệt 317633
Đầu đuôi
0  
1  
2 2 9
3 3 3 6 8
4 0
5 5 7
6 2
7 5
8 3 6 9
9 0 4 6

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 03/02/2024

Giải tám 93
Giải bảy 454
Giải sáu 9220 5968 4125
Giải năm 4864
Giải tư
42658 94855 80331
25921 24835 13126 03291
Giải ba 78156 02480
Giải nhì 01077
Giải nhất 79309
Đặc biệt 448719
Đầu đuôi
0 9
1 9
2 0 1 5 6
3 1 5
4  
5 4 5 6 8
6 4 8
7 7
8 0
9 1

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 27/01/2024

Giải tám 69
Giải bảy 875
Giải sáu 7013 0027 3089
Giải năm 8225
Giải tư
94794 64995 44507
54264 75746 50598 76142
Giải ba 93623 82183
Giải nhì 82883
Giải nhất 20992
Đặc biệt 172692
Đầu đuôi
0 7
1 3
2 3 5 7
3  
4 2 6
5  
6 4
7 5
8 3 3 9
9 2 2 4 5 8

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 20/01/2024

Giải tám 20
Giải bảy 616
Giải sáu 2429 0159 8632
Giải năm 3760
Giải tư
20112 37663 74894
09589 81295 10153 88624
Giải ba 69891 79156
Giải nhì 21218
Giải nhất 49126
Đặc biệt 517325
Đầu đuôi
0  
1 2 6 8
2 4 5 6 9
3 2
4  
5 3 6 9
6 0 3
7  
8 9
9 1 4 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 13/01/2024

Giải tám 18
Giải bảy 385
Giải sáu 3343 6970 0506
Giải năm 4606
Giải tư
92895 82344 95657
25849 84661 92838 79274
Giải ba 95548 62371
Giải nhì 49391
Giải nhất 82913
Đặc biệt 804467
Đầu đuôi
0 6 6
1 3
2  
3 8
4 3 4 8 9
5 7
6 1 7
7 0 1 4
8 5
9 1 5

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 06/01/2024

Giải tám 72
Giải bảy 535
Giải sáu 0190 9311 2712
Giải năm 2845
Giải tư
36514 38755 34841
32066 03846 92126 84546
Giải ba 10155 05885
Giải nhì 49430
Giải nhất 49392
Đặc biệt 867511
Đầu đuôi
0  
1 1 1 2 4
2 6
3 0 5
4 1 5 6 6
5 5 5
6 6
7  
8 5
9 0 2

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 30/12/2023

Giải tám 71
Giải bảy 223
Giải sáu 7006 1645 1614
Giải năm 1438
Giải tư
35071 30389 26051
36615 10251 50776 15867
Giải ba 21025 10687
Giải nhì 31072
Giải nhất 55002
Đặc biệt 071782
Đầu đuôi
0 2 6
1 4 5
2 3 5
3 8
4 5
5 1 1
6 7
7 1 2 6
8 2 7 9
9  

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 23/12/2023

Giải tám 64
Giải bảy 825
Giải sáu 1050 5657 1416
Giải năm 7260
Giải tư
24879 28728 07035
23647 69494 64328 01976
Giải ba 41368 16451
Giải nhì 91093
Giải nhất 76350
Đặc biệt 211233
Đầu đuôi
0  
1 6
2 5 8 8
3 3 5
4 7
5 0 0 1 7
6 0 8
7 6 9
8  
9 3 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 16/12/2023

Giải tám 74
Giải bảy 968
Giải sáu 6608 7950 2282
Giải năm 5630
Giải tư
00195 03536 39841
94486 50172 05323 32517
Giải ba 53228 66643
Giải nhì 36796
Giải nhất 58083
Đặc biệt 063764
Đầu đuôi
0 8
1 7
2 3 8
3 0 6
4 1 3
5 0
6 4 8
7 2
8 2 3 6
9 5 6

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 09/12/2023

Giải tám 86
Giải bảy 273
Giải sáu 9794 6762 7713
Giải năm 7817
Giải tư
78227 16483 61967
31307 24182 42844 94878
Giải ba 77822 85757
Giải nhì 05885
Giải nhất 18255
Đặc biệt 290156
Đầu đuôi
0 7
1 3 7
2 2 7
3  
4 4
5 5 6 7
6 2 7
7 3 8
8 2 3 5
9 4

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 02/12/2023

Giải tám 17
Giải bảy 930
Giải sáu 1131 3844 6542
Giải năm 7426
Giải tư
25936 21082 58797
93908 19100 33079 09637
Giải ba 97745 27403
Giải nhì 11140
Giải nhất 23132
Đặc biệt 097415
Đầu đuôi
0 0 3 8
1 5
2 6
3 0 1 2 6 7
4 0 2 4 5
5  
6  
7 9
8 2
9 7