XSBP - Kết quả xổ số Bình Phước

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 13/07/2024

Giải tám 10
Giải bảy 738
Giải sáu 2586 0863 2468
Giải năm 5438
Giải tư
82566 37155 34838
20532 84797 23324 89392
Giải ba 96079 39790
Giải nhì 39056
Giải nhất 67117
Đặc biệt 781035
Đầu đuôi
0  
1 7
2 4
3 2 5 8 8 8
4  
5 5 6
6 3 6 8
7 9
8 6
9 0 2 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 06/07/2024

Giải tám 87
Giải bảy 018
Giải sáu 6049 6095 2885
Giải năm 1859
Giải tư
04634 88821 15458
41152 52034 15341 89987
Giải ba 45570 23808
Giải nhì 26565
Giải nhất 92924
Đặc biệt 645393
Đầu đuôi
0 8
1 8
2 1 4
3 4 4
4 1 9
5 2 8 9
6 5
7 0
8 5 7
9 3 5

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 29/06/2024

Giải tám 33
Giải bảy 129
Giải sáu 5762 0735 5389
Giải năm 9477
Giải tư
18027 42537 92782
46109 08524 19335 23333
Giải ba 84934 94816
Giải nhì 21613
Giải nhất 18309
Đặc biệt 151637
Đầu đuôi
0 9 9
1 3 6
2 4 7 9
3 3 4 5 5 7 7
4  
5  
6 2
7 7
8 2 9
9  

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 22/06/2024

Giải tám 45
Giải bảy 105
Giải sáu 3702 2440 6799
Giải năm 8031
Giải tư
00183 83497 84876
92329 74341 78524 17638
Giải ba 58773 35280
Giải nhì 99975
Giải nhất 21219
Đặc biệt 361140
Đầu đuôi
0 2 5
1 9
2 4 9
3 1 8
4 0 0 1
5  
6  
7 3 5 6
8 0 3
9 7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 15/06/2024

Giải tám 96
Giải bảy 719
Giải sáu 9470 4795 5496
Giải năm 5517
Giải tư
37121 33731 10247
06863 38661 74017 08698
Giải ba 23510 90083
Giải nhì 49255
Giải nhất 28535
Đặc biệt 464697
Đầu đuôi
0  
1 0 7 7 9
2 1
3 1 5
4 7
5 5
6 1 3
7 0
8 3
9 5 6 7 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 08/06/2024

Giải tám 42
Giải bảy 124
Giải sáu 0000 8149 5358
Giải năm 7506
Giải tư
56411 62265 40437
70304 93506 35464 94673
Giải ba 62347 90820
Giải nhì 38602
Giải nhất 52962
Đặc biệt 070194
Đầu đuôi
0 0 2 4 6 6
1 1
2 0 4
3 7
4 7 9
5 8
6 2 4 5
7 3
8  
9 4

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 01/06/2024

Giải tám 84
Giải bảy 308
Giải sáu 1422 5721 1375
Giải năm 5694
Giải tư
14210 04935 70780
41547 12430 87509 03839
Giải ba 76504 62252
Giải nhì 82255
Giải nhất 72148
Đặc biệt 960451
Đầu đuôi
0 4 8 9
1 0
2 1 2
3 0 5 9
4 7 8
5 1 2 5
6  
7 5
8 0
9 4

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 25/05/2024

Giải tám 29
Giải bảy 513
Giải sáu 7660 3103 9364
Giải năm 6119
Giải tư
32042 87682 55045
11938 95408 37455 34036
Giải ba 32071 75213
Giải nhì 41715
Giải nhất 39687
Đặc biệt 840032
Đầu đuôi
0 3 8
1 3 3 5 9
2  
3 2 6 8
4 2 5
5 5
6 0 4
7 1
8 2 7
9  

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 18/05/2024

Giải tám 41
Giải bảy 288
Giải sáu 9328 7836 8780
Giải năm 5971
Giải tư
98110 53079 72202
33757 62234 58993 60786
Giải ba 80979 21314
Giải nhì 90507
Giải nhất 70309
Đặc biệt 806781
Đầu đuôi
0 2 7 9
1 0 4
2 8
3 4 6
4  
5 7
6  
7 1 9 9
8 0 1 6 8
9 3

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 11/05/2024

Giải tám 65
Giải bảy 330
Giải sáu 2642 0213 5372
Giải năm 1005
Giải tư
04348 79993 35744
63885 03270 87625 25728
Giải ba 91177 42499
Giải nhì 45481
Giải nhất 23992
Đặc biệt 490251
Đầu đuôi
0 5
1 3
2 5 8
3 0
4 2 4 8
5 1
6  
7 0 2 7
8 1 5
9 2 3 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 04/05/2024

Giải tám 55
Giải bảy 714
Giải sáu 1879 4743 5134
Giải năm 1109
Giải tư
55764 33161 75406
94074 89014 72494 12848
Giải ba 49915 84990
Giải nhì 27275
Giải nhất 94022
Đặc biệt 988650
Đầu đuôi
0 6 9
1 4 4 5
2 2
3 4
4 3 8
5 0
6 1 4
7 4 5 9
8  
9 0 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 27/04/2024

Giải tám 20
Giải bảy 367
Giải sáu 7235 5072 3972
Giải năm 1328
Giải tư
71500 66577 02917
44104 93168 80429 51542
Giải ba 13482 67548
Giải nhì 60717
Giải nhất 63807
Đặc biệt 881827
Đầu đuôi
0 0 4 7
1 7 7
2 7 8 9
3 5
4 2 8
5  
6 7 8
7 2 2 7
8 2
9  

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 20/04/2024

Giải tám 79
Giải bảy 816
Giải sáu 6687 7490 8413
Giải năm 5559
Giải tư
48868 72776 31013
84062 65838 83704 47197
Giải ba 34337 19070
Giải nhì 61173
Giải nhất 39052
Đặc biệt 911899
Đầu đuôi
0 4
1 3 3 6
2  
3 7 8
4  
5 2 9
6 2 8
7 0 3 6
8 7
9 0 7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 13/04/2024

Giải tám 72
Giải bảy 368
Giải sáu 1051 8499 0462
Giải năm 7636
Giải tư
54963 10019 05527
62704 40164 98768 95100
Giải ba 82871 88716
Giải nhì 35705
Giải nhất 21360
Đặc biệt 338795
Đầu đuôi
0 0 4 5
1 6 9
2 7
3 6
4  
5 1
6 0 2 3 4 8 8
7 1
8  
9 5 9