XSBP - Kết quả xổ số Bình Phước

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 23/09/2023

Giải tám 89
Giải bảy 417
Giải sáu 7662 1659 5344
Giải năm 8423
Giải tư
00323 09203 61919
16513 47115 41483 12269
Giải ba 38189 25925
Giải nhì 16548
Giải nhất 86901
Đặc biệt 895073
Đầu đuôi
0 1 3
1 3 5 7 9
2 3 3 5
3  
4 4 8
5 9
6 2 9
7 3
8 3 9
9  

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 16/09/2023

Giải tám 14
Giải bảy 815
Giải sáu 3445 1936 1175
Giải năm 3555
Giải tư
44908 02187 68828
09993 56573 59777 69506
Giải ba 91437 84245
Giải nhì 32874
Giải nhất 18839
Đặc biệt 758268
Đầu đuôi
0 6 8
1 5
2 8
3 6 7 9
4 5 5
5 5
6 8
7 3 4 5 7
8 7
9 3

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 09/09/2023

Giải tám 05
Giải bảy 363
Giải sáu 1450 7669 4723
Giải năm 9604
Giải tư
73881 07850 35444
16899 91768 50840 54910
Giải ba 05715 96131
Giải nhì 28271
Giải nhất 09932
Đặc biệt 194060
Đầu đuôi
0 4
1 0 5
2 3
3 1 2
4 0 4
5 0 0
6 0 3 8 9
7 1
8 1
9 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 02/09/2023

Giải tám 25
Giải bảy 534
Giải sáu 0786 7086 3883
Giải năm 9362
Giải tư
62175 60925 15351
21241 59641 64676 99726
Giải ba 91159 05111
Giải nhì 78804
Giải nhất 50229
Đặc biệt 832894
Đầu đuôi
0 4
1 1
2 5 6 9
3 4
4 1 1
5 1 9
6 2
7 5 6
8 3 6 6
9 4

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 26/08/2023

Giải tám 33
Giải bảy 337
Giải sáu 4134 4668 6487
Giải năm 8193
Giải tư
34515 14489 49520
31004 57479 41806 17027
Giải ba 33457 25676
Giải nhì 39548
Giải nhất 83560
Đặc biệt 260764
Đầu đuôi
0 4 6
1 5
2 0 7
3 4 7
4 8
5 7
6 0 4 8
7 6 9
8 7 9
9 3

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 19/08/2023

Giải tám 79
Giải bảy 254
Giải sáu 8705 6741 7255
Giải năm 4396
Giải tư
77934 21412 19066
28443 59958 60397 73916
Giải ba 90422 90662
Giải nhì 43750
Giải nhất 44289
Đặc biệt 077541
Đầu đuôi
0 5
1 2 6
2 2
3 4
4 1 1 3
5 0 4 5 8
6 2 6
7  
8 9
9 6 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 12/08/2023

Giải tám 49
Giải bảy 900
Giải sáu 0666 5757 8880
Giải năm 5303
Giải tư
12490 52429 63801
06259 74349 39263 69254
Giải ba 21680 09166
Giải nhì 31457
Giải nhất 00704
Đặc biệt 835001
Đầu đuôi
0 0 1 1 3 4
1  
2 9
3  
4 9
5 4 7 7 9
6 3 6 6
7  
8 0 0
9 0

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 05/08/2023

Giải tám 60
Giải bảy 877
Giải sáu 8042 3161 8882
Giải năm 8349
Giải tư
91950 79091 22516
98872 84526 45213 59202
Giải ba 58041 87402
Giải nhì 15456
Giải nhất 07986
Đặc biệt 461337
Đầu đuôi
0 2 2
1 3 6
2 6
3 7
4 1 2 9
5 0 6
6 1
7 2 7
8 2 6
9 1

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 29/07/2023

Giải tám 25
Giải bảy 756
Giải sáu 4263 2239 2942
Giải năm 2929
Giải tư
98415 93164 55141
83372 33834 42466 42522
Giải ba 09420 50650
Giải nhì 24574
Giải nhất 74983
Đặc biệt 968129
Đầu đuôi
0  
1 5
2 0 2 9 9
3 4 9
4 1 2
5 0 6
6 3 4 6
7 2 4
8 3
9  

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 22/07/2023

Giải tám 30
Giải bảy 995
Giải sáu 3695 5994 3514
Giải năm 8209
Giải tư
88794 55615 58651
92362 83128 44360 51048
Giải ba 28060 06712
Giải nhì 50568
Giải nhất 82051
Đặc biệt 333938
Đầu đuôi
0 9
1 2 4 5
2 8
3 8
4 8
5 1 1
6 0 0 2 8
7  
8  
9 4 4 5 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 15/07/2023

Giải tám 32
Giải bảy 272
Giải sáu 4252 2191 1571
Giải năm 1116
Giải tư
52047 51364 08593
62881 56857 51198 61178
Giải ba 99409 38582
Giải nhì 89425
Giải nhất 87238
Đặc biệt 856501
Đầu đuôi
0 1 9
1 6
2 5
3 8
4 7
5 2 7
6 4
7 1 2 8
8 1 2
9 1 3 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 08/07/2023

Giải tám 55
Giải bảy 639
Giải sáu 5996 2757 6917
Giải năm 7673
Giải tư
91952 42581 33590
18654 66622 09802 40579
Giải ba 70512 28717
Giải nhì 01762
Giải nhất 72392
Đặc biệt 084418
Đầu đuôi
0 2
1 2 7 7 8
2 2
3 9
4  
5 2 4 7
6 2
7 3 9
8 1
9 0 2 6

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 01/07/2023

Giải tám 57
Giải bảy 668
Giải sáu 6267 0628 4068
Giải năm 1286
Giải tư
16859 17112 41210
46654 23526 97004 98111
Giải ba 03853 85464
Giải nhì 93972
Giải nhất 86715
Đặc biệt 281019
Đầu đuôi
0 4
1 0 1 2 5 9
2 6 8
3  
4  
5 3 4 9
6 4 7 8 8
7 2
8 6
9  

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 24/06/2023

Giải tám 91
Giải bảy 909
Giải sáu 7489 9801 6188
Giải năm 7354
Giải tư
51057 44054 19625
95014 82853 14388 55151
Giải ba 11063 24235
Giải nhì 06312
Giải nhất 84127
Đặc biệt 473083
Đầu đuôi
0 1 9
1 2 4
2 5 7
3 5
4  
5 1 3 4 4 7
6 3
7  
8 3 8 8 9
9