XSBP - Kết quả xổ số Bình Phước

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 28/01/2023

Giải tám 68
Giải bảy 665
Giải sáu 3650 7938 1263
Giải năm 5894
Giải tư
79028 93166 44290
80417 44709 45320 81656
Giải ba 40916 08841
Giải nhì 59464
Giải nhất 54513
Đặc biệt 235543
Đầu đuôi
0 9
1 3 6 7
2 0 8
3 8
4 1 3
5 0 6
6 3 4 5 6
7  
8  
9 0 4

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 21/01/2023

Giải tám 95
Giải bảy 597
Giải sáu 5213 3451 5495
Giải năm 2301
Giải tư
69119 57716 88227
84625 92289 23195 19105
Giải ba 54430 20232
Giải nhì 82737
Giải nhất 70735
Đặc biệt 792253
Đầu đuôi
0 1 5
1 3 6 9
2 5 7
3 0 2 5 7
4  
5 1 3
6  
7  
8 9
9 5 5 7

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 14/01/2023

Giải tám 19
Giải bảy 184
Giải sáu 0635 9590 6934
Giải năm 4829
Giải tư
37045 30179 24546
34041 97620 46247 08756
Giải ba 83688 12998
Giải nhì 40945
Giải nhất 78794
Đặc biệt 392380
Đầu đuôi
0  
1  
2 0 9
3 4 5
4 1 5 5 6 7
5 6
6  
7 9
8 0 4 8
9 0 4 8

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 07/01/2023

Giải tám 05
Giải bảy 448
Giải sáu 4606 3286 4905
Giải năm 9977
Giải tư
57634 50054 37819
17243 26746 94778 44629
Giải ba 38204 65910
Giải nhì 36528
Giải nhất 87025
Đặc biệt 940535
Đầu đuôi
0 4 5 6
1 0 9
2 5 8 9
3 4 5
4 3 6 8
5 4
6  
7 7 8
8 6
9  

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 31/12/2022

Giải tám 39
Giải bảy 319
Giải sáu 7643 9814 4580
Giải năm 7843
Giải tư
00207 74080 07321
77745 69869 79415 20420
Giải ba 76214 94355
Giải nhì 13990
Giải nhất 84992
Đặc biệt 664825
Đầu đuôi
0 7
1 4 4 5 9
2 0 1 5
3  
4 3 3 5
5 5
6 9
7  
8 0 0
9 0 2

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 24/12/2022

Giải tám 08
Giải bảy 140
Giải sáu 0468 4244 1182
Giải năm 5984
Giải tư
49053 26983 38810
92058 55517 46291 29597
Giải ba 88274 43789
Giải nhì 10403
Giải nhất 88976
Đặc biệt 354025
Đầu đuôi
0 3
1 0 7
2 5
3  
4 0 4
5 3 8
6 8
7 4 6
8 2 3 4 9
9 1 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 17/12/2022

Giải tám 07
Giải bảy 929
Giải sáu 1792 4027 8349
Giải năm 3465
Giải tư
09993 18156 95249
18655 74094 31680 30908
Giải ba 83276 34908
Giải nhì 90298
Giải nhất 26943
Đặc biệt 304275
Đầu đuôi
0 8 8
1  
2 7 9
3  
4 3 9 9
5 5 6
6 5
7 5 6
8 0
9 2 3 4 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 10/12/2022

Giải tám 16
Giải bảy 695
Giải sáu 7189 2797 6403
Giải năm 1050
Giải tư
12202 68554 83468
09335 07245 66511 67887
Giải ba 29959 37318
Giải nhì 48793
Giải nhất 78303
Đặc biệt 853183
Đầu đuôi
0 2 3 3
1 1 8
2  
3 5
4 5
5 0 4 9
6 8
7  
8 3 7 9
9 3 5 7

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 03/12/2022

Giải tám 20
Giải bảy 589
Giải sáu 6611 7342 6768
Giải năm 8598
Giải tư
19448 63130 42106
07061 08033 46307 63799
Giải ba 75234 94900
Giải nhì 26155
Giải nhất 65043
Đặc biệt 378091
Đầu đuôi
0 0 6 7
1 1
2  
3 0 3 4
4 2 3 8
5 5
6 1 8
7  
8 9
9 1 8 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 26/11/2022

Giải tám 03
Giải bảy 889
Giải sáu 2951 5799 3120
Giải năm 4381
Giải tư
84100 60467 80768
42951 88853 80610 70352
Giải ba 57628 10952
Giải nhì 46107
Giải nhất 48394
Đặc biệt 286806
Đầu đuôi
0 0 6 7
1 0
2 0 8
3  
4  
5 1 1 2 2 3
6 7 8
7  
8 1 9
9 4 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 19/11/2022

Giải tám 85
Giải bảy 320
Giải sáu 3368 7610 2873
Giải năm 2519
Giải tư
93804 54060 98371
53721 44033 25866 59432
Giải ba 70884 76651
Giải nhì 51194
Giải nhất 63490
Đặc biệt 871939
Đầu đuôi
0 4
1 0 9
2 0 1
3 2 3 9
4  
5 1
6 0 6 8
7 1 3
8 4
9 0 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP Ngày 12/11/2022

Giải tám 47
Giải bảy 314
Giải sáu 3928 6200 6577
Giải năm 7077
Giải tư
60699 58917 49562
12872 20672 93591 42767
Giải ba 43198 27022
Giải nhì 60098
Giải nhất 10041
Đặc biệt 893855
Đầu đuôi
0 0
1 4 7
2 2 8
3  
4 1
5 5
6 2 7
7 2 2 7 7
8  
9 1 8 8 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP Ngày 05/11/2022

Giải tám 43
Giải bảy 484
Giải sáu 5183 8900 2995
Giải năm 8670
Giải tư
89712 77100 63181
48406 41338 98311 29426
Giải ba 77067 40966
Giải nhì 49673
Giải nhất 23078
Đặc biệt 271021
Đầu đuôi
0 0 0 6
1 1 2
2 1 6
3 8
4  
5  
6 6 7
7 0 3 8
8 1 3 4
9 5

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP Ngày 29/10/2022

Giải tám 79
Giải bảy 064
Giải sáu 9711 4788 6930
Giải năm 3768
Giải tư
18219 30682 84470
96503 32477 45068 60000
Giải ba 45396 84914
Giải nhì 26463
Giải nhất 48635
Đặc biệt 258792
Đầu đuôi
0 0 3
1 1 4 9
2  
3 0 5
4  
5  
6 3 4 8 8
7 0 7
8 2 8
9 2 6