XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 27/01/2023

Giải tám 98
Giải bảy 978
Giải sáu 9228 3053 9514
Giải năm 2694
Giải tư
91447 75644 16375
63365 08545 93752 53057
Giải ba 14392 45874
Giải nhì 80817
Giải nhất 81031
Đặc biệt 528265
Đầu đuôi
0  
1 4 7
2 8
3 1
4 4 5 7
5 2 3 7
6 5 5
7 4 5 8
8  
9 2 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 20/01/2023

Giải tám 22
Giải bảy 937
Giải sáu 0242 9428 3402
Giải năm 3045
Giải tư
93940 97284 30461
85152 19381 72136 75088
Giải ba 66040 73912
Giải nhì 27479
Giải nhất 32367
Đặc biệt 293317
Đầu đuôi
0 2
1 2 7
2 8
3 6 7
4 0 0 2 5
5 2
6 1 7
7 9
8 1 4 8
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 13/01/2023

Giải tám 22
Giải bảy 814
Giải sáu 9429 2796 0412
Giải năm 1824
Giải tư
55968 53846 67624
44994 33290 03800 13892
Giải ba 59036 66767
Giải nhì 62239
Giải nhất 90592
Đặc biệt 951703
Đầu đuôi
0 0 3
1 2 4
2 4 4 9
3 6 9
4 6
5  
6 7 8
7  
8  
9 0 2 2 4 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 06/01/2023

Giải tám 29
Giải bảy 228
Giải sáu 8132 7445 4194
Giải năm 8716
Giải tư
03184 77105 60600
85214 07014 79111 94019
Giải ba 09708 53175
Giải nhì 53426
Giải nhất 41598
Đặc biệt 945974
Đầu đuôi
0 0 5 8
1 1 4 4 6 9
2 6 8
3 2
4 5
5  
6  
7 4 5
8 4
9 4 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 30/12/2022

Giải tám 65
Giải bảy 010
Giải sáu 9649 4100 0803
Giải năm 5096
Giải tư
00065 61175 29503
39362 31997 48598 70909
Giải ba 74486 99464
Giải nhì 59875
Giải nhất 76706
Đặc biệt 553129
Đầu đuôi
0 0 3 3 6 9
1 0
2 9
3  
4 9
5  
6 2 4 5
7 5 5
8 6
9 6 7 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 23/12/2022

Giải tám 76
Giải bảy 232
Giải sáu 3260 9364 9502
Giải năm 4840
Giải tư
62735 22178 75929
61740 59902 34296 06606
Giải ba 93285 60602
Giải nhì 45733
Giải nhất 84681
Đặc biệt 012355
Đầu đuôi
0 2 2 2 6
1  
2 9
3 2 3 5
4 0 0
5 5
6 0 4
7 8
8 1 5
9 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 16/12/2022

Giải tám 82
Giải bảy 517
Giải sáu 9302 3526 7540
Giải năm 7712
Giải tư
29107 07390 03282
18918 85063 69702 23469
Giải ba 08267 49383
Giải nhì 53821
Giải nhất 90270
Đặc biệt 876196
Đầu đuôi
0 2 2 7
1 2 7 8
2 1 6
3  
4 0
5  
6 3 7 9
7 0
8 2 3
9 0 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 09/12/2022

Giải tám 19
Giải bảy 115
Giải sáu 4248 0900 4089
Giải năm 0429
Giải tư
20172 63559 26645
57742 53077 11981 03503
Giải ba 82589 67826
Giải nhì 24899
Giải nhất 67258
Đặc biệt 779683
Đầu đuôi
0 0 3
1 5
2 6 9
3  
4 2 5 8
5 8 9
6  
7 2 7
8 1 3 9 9
9 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 02/12/2022

Giải tám 03
Giải bảy 314
Giải sáu 7570 8705 2863
Giải năm 8111
Giải tư
37912 83910 42601
34299 67601 22689 46856
Giải ba 05665 03179
Giải nhì 59784
Giải nhất 77336
Đặc biệt 798559
Đầu đuôi
0 1 1 5
1 0 1 2 4
2  
3 6
4  
5 6 9
6 3 5
7 0 9
8 4 9
9 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 25/11/2022

Giải tám 06
Giải bảy 083
Giải sáu 5623 5013 2029
Giải năm 7615
Giải tư
78028 26729 98130
08388 60132 46579 25097
Giải ba 06077 36191
Giải nhì 40878
Giải nhất 23728
Đặc biệt 365567
Đầu đuôi
0  
1 3 5
2 3 8 8 9 9
3 0 2
4  
5  
6 7
7 7 8 9
8 3 8
9 1 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 18/11/2022

Giải tám 21
Giải bảy 455
Giải sáu 4896 2726 8752
Giải năm 2544
Giải tư
60218 15269 17976
36796 26813 87966 31685
Giải ba 10196 31809
Giải nhì 20284
Giải nhất 49480
Đặc biệt 280219
Đầu đuôi
0 9
1 3 8 9
2 6
3  
4 4
5 2 5
6 6 9
7 6
8 0 4 5
9 6 6 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 11/11/2022

Giải tám 61
Giải bảy 570
Giải sáu 5746 2286 1841
Giải năm 5560
Giải tư
24944 01860 62844
11277 77057 25327 66596
Giải ba 89389 65328
Giải nhì 81173
Giải nhất 42149
Đặc biệt 820665
Đầu đuôi
0  
1  
2 7 8
3  
4 1 4 4 6 9
5 7
6 0 0 5
7 0 3 7
8 6 9
9 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 04/11/2022

Giải tám 36
Giải bảy 189
Giải sáu 0627 5732 4678
Giải năm 7821
Giải tư
99938 95119 74033
16273 33094 26791 85261
Giải ba 49517 38731
Giải nhì 10544
Giải nhất 43428
Đặc biệt 183799
Đầu đuôi
0  
1 7 9
2 1 7 8
3 1 2 3 8
4 4
5  
6 1
7 3 8
8 9
9 1 4 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 28/10/2022

Giải tám 70
Giải bảy 693
Giải sáu 2274 3228 2164
Giải năm 7708
Giải tư
83484 17395 48561
30699 75694 87282 85025
Giải ba 06836 24304
Giải nhì 21752
Giải nhất 98108
Đặc biệt 788536
Đầu đuôi
0 4 8 8
1  
2 5 8
3 6 6
4  
5 2
6 1 4
7 4
8 2 4
9 3 4 5 9