XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 23/09/2022

Giải tám 42
Giải bảy 332
Giải sáu 6476 8862 5612
Giải năm 4370
Giải tư
53216 73288 03818
24289 87713 63227 18559
Giải ba 50438 80350
Giải nhì 56005
Giải nhất 55551
Đặc biệt 454170
Đầu đuôi
0 5
1 2 3 6 8
2 7
3 2 8
4  
5 0 1 9
6 2
7 0 0 6
8 8 9
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 16/09/2022

Giải tám 64
Giải bảy 208
Giải sáu 3242 4071 3672
Giải năm 9145
Giải tư
47095 82103 60806
83259 52070 73904 66874
Giải ba 16018 78388
Giải nhì 63449
Giải nhất 26794
Đặc biệt 143375
Đầu đuôi
0 3 4 6 8
1 8
2  
3  
4 2 5 9
5 9
6  
7 0 1 2 4 5
8 8
9 4 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 09/09/2022

Giải tám 73
Giải bảy 960
Giải sáu 4640 3394 2169
Giải năm 4970
Giải tư
97271 42800 09251
00976 34607 33647 90854
Giải ba 10693 96549
Giải nhì 47086
Giải nhất 42595
Đặc biệt 635487
Đầu đuôi
0 0 7
1  
2  
3  
4 0 7 9
5 1 4
6 0 9
7 0 1 6
8 6 7
9 3 4 5

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 02/09/2022

Giải tám 27
Giải bảy 348
Giải sáu 4007 6827 3201
Giải năm 2919
Giải tư
83970 81115 73891
42267 46510 14621 52228
Giải ba 30726 64744
Giải nhì 09077
Giải nhất 16984
Đặc biệt 518800
Đầu đuôi
0 0 1 7
1 0 5 9
2 1 6 7 8
3  
4 4 8
5  
6 7
7 0 7
8 4
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 26/08/2022

Giải tám 32
Giải bảy 372
Giải sáu 1360 1683 6502
Giải năm 3588
Giải tư
76261 68956 71917
81337 40086 64776 87101
Giải ba 00202 57579
Giải nhì 59412
Giải nhất 73477
Đặc biệt 357766
Đầu đuôi
0 1 2 2
1 2 7
2  
3 7
4  
5 6
6 0 1 6
7 2 6 7 9
8 3 6 8
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 19/08/2022

Giải tám 39
Giải bảy 211
Giải sáu 2189 7174 1727
Giải năm 0470
Giải tư
57541 12756 14333
25740 90573 15196 12365
Giải ba 81582 07093
Giải nhì 90845
Giải nhất 81085
Đặc biệt 285212
Đầu đuôi
0  
1 1 2
2 7
3 3
4 0 1 5
5 6
6 5
7 0 3 4
8 2 5 9
9 3 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 12/08/2022

Giải tám 81
Giải bảy 604
Giải sáu 4814 8397 5661
Giải năm 7392
Giải tư
71371 96271 38587
03829 59917 08904 21409
Giải ba 26669 83305
Giải nhì 56994
Giải nhất 85899
Đặc biệt 603527
Đầu đuôi
0 4 4 5 9
1 4 7
2 7 9
3  
4  
5  
6 1 9
7 1 1
8 7
9 2 4 7 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 05/08/2022

Giải tám 07
Giải bảy 151
Giải sáu 4578 9224 1666
Giải năm 7752
Giải tư
26866 20587 21896
09954 44916 66499 14571
Giải ba 16598 05371
Giải nhì 90976
Giải nhất 48250
Đặc biệt 041859
Đầu đuôi
0  
1 6
2 4
3  
4  
5 0 1 2 4 9
6 6 6
7 1 1 6 8
8 7
9 6 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 29/07/2022

Giải tám 27
Giải bảy 324
Giải sáu 4596 4074 0939
Giải năm 9363
Giải tư
28225 68970 45748
93907 79065 35393 90967
Giải ba 72869 33912
Giải nhì 99978
Giải nhất 20809
Đặc biệt 087978
Đầu đuôi
0 7 9
1 2
2 4 5
3 9
4 8
5  
6 3 5 7 9
7 0 4 8 8
8  
9 3 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 22/07/2022

Giải tám 58
Giải bảy 825
Giải sáu 7150 9742 7707
Giải năm 4819
Giải tư
02353 00807 04170
31356 61609 31367 55161
Giải ba 34975 55951
Giải nhì 89801
Giải nhất 62790
Đặc biệt 985859
Đầu đuôi
0 1 7 7 9
1 9
2 5
3  
4 2
5 0 1 3 6 9
6 1 7
7 0 5
8  
9 0

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 15/07/2022

Giải tám 13
Giải bảy 762
Giải sáu 9236 3091 5077
Giải năm 1208
Giải tư
37504 09201 96249
55675 22404 95623 24219
Giải ba 32897 75623
Giải nhì 28880
Giải nhất 10780
Đặc biệt 492030
Đầu đuôi
0 1 4 4 8
1 9
2 3 3
3 0 6
4 9
5  
6 2
7 5 7
8 0 0
9 1 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 08/07/2022

Giải tám 61
Giải bảy 397
Giải sáu 1830 7135 0357
Giải năm 5130
Giải tư
49311 93789 78199
62909 58547 64524 51411
Giải ba 35120 58743
Giải nhì 66919
Giải nhất 84346
Đặc biệt 351338
Đầu đuôi
0 9
1 1 1 9
2 0 4
3 0 0 5 8
4 3 6 7
5 7
6  
7  
8 9
9 7 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 01/07/2022

Giải tám 60
Giải bảy 354
Giải sáu 7186 0658 6451
Giải năm 8543
Giải tư
24693 54304 41100
28041 17896 40833 75326
Giải ba 80540 93433
Giải nhì 69183
Giải nhất 61782
Đặc biệt 242578
Đầu đuôi
0 0 4
1  
2 6
3 3 3
4 0 1 3
5 1 4 8
6  
7 8
8 2 3 6
9 3 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 24/06/2022

Giải tám 29
Giải bảy 544
Giải sáu 1694 8493 8738
Giải năm 9063
Giải tư
91458 14307 83394
68317 62301 89178 85993
Giải ba 85241 15965
Giải nhì 04106
Giải nhất 71964
Đặc biệt 431608
Đầu đuôi
0 1 6 7 8
1 7
2  
3 8
4 1 4
5 8
6 3 4 5
7 8
8  
9 3 3 4 4