XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 26/05/2023

Giải tám 73
Giải bảy 549
Giải sáu 9448 7836 0175
Giải năm 2937
Giải tư
53751 11326 50706
41238 24388 29068 71433
Giải ba 05946 24847
Giải nhì 65328
Giải nhất 41827
Đặc biệt 678511
Đầu đuôi
0 6
1 1
2 6 7 8
3 3 6 7 8
4 6 7 8 9
5 1
6 8
7 5
8 8
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 19/05/2023

Giải tám 06
Giải bảy 391
Giải sáu 8055 6925 5293
Giải năm 5164
Giải tư
02268 79165 83107
88528 53748 23612 70762
Giải ba 93401 13234
Giải nhì 45462
Giải nhất 40473
Đặc biệt 288311
Đầu đuôi
0 1 7
1 1 2
2 5 8
3 4
4 8
5 5
6 2 2 4 5 8
7 3
8  
9 1 3

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 12/05/2023

Giải tám 37
Giải bảy 697
Giải sáu 5866 4364 8925
Giải năm 6646
Giải tư
31150 86439 17965
36646 63136 73987 68775
Giải ba 61353 85386
Giải nhì 66106
Giải nhất 03264
Đặc biệt 581170
Đầu đuôi
0 6
1  
2 5
3 6 9
4 6 6
5 0 3
6 4 4 5 6
7 0 5
8 6 7
9 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 05/05/2023

Giải tám 26
Giải bảy 159
Giải sáu 5439 8140 1838
Giải năm 7216
Giải tư
02896 80971 30242
20341 12702 94534 80911
Giải ba 16793 27194
Giải nhì 90971
Giải nhất 27379
Đặc biệt 248868
Đầu đuôi
0 2
1 1 6
2  
3 4 8 9
4 0 1 2
5 9
6 8
7 1 1 9
8  
9 3 4 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 28/04/2023

Giải tám 14
Giải bảy 156
Giải sáu 3144 5907 4393
Giải năm 5339
Giải tư
33733 93464 32783
58636 34368 06105 27494
Giải ba 18754 38768
Giải nhì 33277
Giải nhất 84732
Đặc biệt 567668
Đầu đuôi
0 5 7
1  
2  
3 2 3 6 9
4 4
5 4 6
6 4 8 8 8
7 7
8 3
9 3 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 21/04/2023

Giải tám 04
Giải bảy 772
Giải sáu 7534 4379 4086
Giải năm 5272
Giải tư
93400 22344 28447
34422 76804 61070 88131
Giải ba 98702 07267
Giải nhì 62277
Giải nhất 30950
Đặc biệt 860355
Đầu đuôi
0 0 2 4
1  
2 2
3 1 4
4 4 7
5 0 5
6 7
7 0 2 2 7 9
8 6
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 14/04/2023

Giải tám 44
Giải bảy 915
Giải sáu 1223 6527 5288
Giải năm 9297
Giải tư
10258 92006 11193
37211 92212 63434 04247
Giải ba 05368 00829
Giải nhì 99732
Giải nhất 00055
Đặc biệt 625596
Đầu đuôi
0 6
1 1 2 5
2 3 7 9
3 2 4
4 7
5 5 8
6 8
7  
8 8
9 3 6 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 07/04/2023

Giải tám 21
Giải bảy 822
Giải sáu 8018 4104 5097
Giải năm 3944
Giải tư
13121 18069 10076
48697 96660 54498 02626
Giải ba 09512 27065
Giải nhì 13734
Giải nhất 47583
Đặc biệt 163178
Đầu đuôi
0 4
1 2 8
2 1 2 6
3 4
4 4
5  
6 0 5 9
7 6 8
8 3
9 7 7 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 31/03/2023

Giải tám 69
Giải bảy 033
Giải sáu 1617 2810 5954
Giải năm 4100
Giải tư
57152 39247 83251
68935 13164 97257 14012
Giải ba 65458 09404
Giải nhì 80590
Giải nhất 29117
Đặc biệt 734813
Đầu đuôi
0 0 4
1 0 2 3 7 7
2  
3 3 5
4 7
5 1 2 4 7 8
6 4
7  
8  
9 0

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 24/03/2023

Giải tám 60
Giải bảy 270
Giải sáu 5113 0043 8767
Giải năm 3791
Giải tư
51067 14697 30748
91200 76590 36644 57353
Giải ba 73919 32251
Giải nhì 44166
Giải nhất 69618
Đặc biệt 450166
Đầu đuôi
0 0
1 3 8 9
2  
3  
4 3 4 8
5 1 3
6 6 6 7 7
7 0
8  
9 0 1 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 17/03/2023

Giải tám 21
Giải bảy 424
Giải sáu 0615 9514 3751
Giải năm 3637
Giải tư
02598 38430 72112
78721 79972 34803 30672
Giải ba 28514 71387
Giải nhì 42297
Giải nhất 43971
Đặc biệt 004976
Đầu đuôi
0 3
1 2 4 4 5
2 1 4
3 0 7
4  
5 1
6  
7 1 2 2 6
8 7
9 7 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 10/03/2023

Giải tám 63
Giải bảy 781
Giải sáu 3892 9206 6990
Giải năm 6546
Giải tư
37688 90870 10654
23263 23540 36164 75686
Giải ba 84473 01768
Giải nhì 10417
Giải nhất 72674
Đặc biệt 171751
Đầu đuôi
0 6
1 7
2  
3  
4 0 6
5 1 4
6 3 4 8
7 0 3 4
8 1 6 8
9 0 2

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 03/03/2023

Giải tám 63
Giải bảy 505
Giải sáu 1075 6643 7557
Giải năm 6301
Giải tư
24188 61461 68435
32079 88705 58694 84330
Giải ba 18060 41089
Giải nhì 53855
Giải nhất 11931
Đặc biệt 617002
Đầu đuôi
0 1 2 5 5
1  
2  
3 0 1 5
4 3
5 5 7
6 0 1
7 5 9
8 8 9
9 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 24/02/2023

Giải tám 86
Giải bảy 954
Giải sáu 2354 8232 3906
Giải năm 6061
Giải tư
59224 66960 58499
46837 56125 51507 23885
Giải ba 96546 76573
Giải nhì 11296
Giải nhất 36266
Đặc biệt 850541
Đầu đuôi
0 6 7
1  
2 4 5
3 2 7
4 1 6
5 4 4
6 0 1 6
7 3
8 5
9 6 9