XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 19/04/2024

Giải tám 97
Giải bảy 935
Giải sáu 4205 4920 5093
Giải năm 3216
Giải tư
81034 57871 92294
70750 14630 99503 23850
Giải ba 20042 33202
Giải nhì 21129
Giải nhất 87067
Đặc biệt 078640
Đầu đuôi
0 2 3 5
1 6
2 0 9
3 0 4 5
4 0 2
5 0 0
6 7
7 1
8  
9 3 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 12/04/2024

Giải tám 87
Giải bảy 699
Giải sáu 6100 9651 4649
Giải năm 2794
Giải tư
78674 53380 71734
87687 75192 89576 17000
Giải ba 42938 18590
Giải nhì 46951
Giải nhất 68297
Đặc biệt 045109
Đầu đuôi
0 0 0 9
1  
2  
3 4 8
4 9
5 1 1
6  
7 4 6
8 0 7
9 0 2 4 7 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 05/04/2024

Giải tám 93
Giải bảy 385
Giải sáu 9533 9410 0832
Giải năm 2709
Giải tư
15564 87219 55126
77599 37141 55265 95395
Giải ba 11104 55018
Giải nhì 59833
Giải nhất 08985
Đặc biệt 932166
Đầu đuôi
0 4 9
1 0 8 9
2 6
3 2 3 3
4 1
5  
6 4 5 6
7  
8 5 5
9 5 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 29/03/2024

Giải tám 39
Giải bảy 502
Giải sáu 4410 9804 5924
Giải năm 1667
Giải tư
13448 59317 12860
79919 86743 62068 46714
Giải ba 76891 62062
Giải nhì 48047
Giải nhất 97966
Đặc biệt 999061
Đầu đuôi
0 2 4
1 0 4 7 9
2 4
3  
4 3 7 8
5  
6 0 1 2 6 7 8
7  
8  
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 22/03/2024

Giải tám 98
Giải bảy 036
Giải sáu 5403 8045 4878
Giải năm 8840
Giải tư
91012 21925 41703
00827 75267 82627 62740
Giải ba 32304 34245
Giải nhì 26183
Giải nhất 49283
Đặc biệt 703929
Đầu đuôi
0 3 3 4
1 2
2 5 7 7 9
3 6
4 0 0 5 5
5  
6 7
7 8
8 3 3
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 15/03/2024

Giải tám 83
Giải bảy 852
Giải sáu 9301 0392 9016
Giải năm 0755
Giải tư
03453 85386 16074
47736 62147 65235 23625
Giải ba 63736 72287
Giải nhì 50175
Giải nhất 96507
Đặc biệt 559299
Đầu đuôi
0 1 7
1 6
2 5
3 5 6 6
4 7
5 2 3 5
6  
7 4 5
8 6 7
9 2 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 08/03/2024

Giải tám 65
Giải bảy 162
Giải sáu 2840 9154 8956
Giải năm 7134
Giải tư
46843 28079 41302
87771 29958 44308 55142
Giải ba 04738 41804
Giải nhì 77823
Giải nhất 99982
Đặc biệt 276045
Đầu đuôi
0 2 4 8
1  
2 3
3 4 8
4 0 2 3 5
5 4 6 8
6 2
7 1 9
8 2
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 01/03/2024

Giải tám 63
Giải bảy 721
Giải sáu 8122 5072 8641
Giải năm 0457
Giải tư
66434 76841 13115
41741 25330 15313 40086
Giải ba 53552 31526
Giải nhì 14194
Giải nhất 10052
Đặc biệt 028205
Đầu đuôi
0 5
1 3 5
2 1 2 6
3 0 4
4 1 1 1
5 2 2 7
6  
7 2
8 6
9 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 23/02/2024

Giải tám 82
Giải bảy 143
Giải sáu 8621 4353 4164
Giải năm 7706
Giải tư
73452 98748 11946
51818 73687 62827 73421
Giải ba 77718 58769
Giải nhì 03515
Giải nhất 59438
Đặc biệt 970118
Đầu đuôi
0 6
1 5 8 8 8
2 1 1 7
3 8
4 3 6 8
5 2 3
6 4 9
7  
8 7
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 16/02/2024

Giải tám 89
Giải bảy 446
Giải sáu 4682 0889 9636
Giải năm 8536
Giải tư
74309 56146 40069
88864 91181 23348 86807
Giải ba 57405 81381
Giải nhì 28174
Giải nhất 87120
Đặc biệt 861029
Đầu đuôi
0 5 7 9
1  
2 0 9
3 6 6
4 6 6 8
5  
6 4 9
7 4
8 1 1 2 9
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 09/02/2024

Giải tám 13
Giải bảy 928
Giải sáu 6583 8762 0190
Giải năm 6260
Giải tư
24944 78910 20973
69174 09668 46634 31761
Giải ba 52123 90982
Giải nhì 62873
Giải nhất 04167
Đặc biệt 921574
Đầu đuôi
0  
1 0
2 3 8
3 4
4 4
5  
6 0 1 2 7 8
7 3 3 4 4
8 2 3
9 0

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL Ngày 02/02/2024

Giải tám 78
Giải bảy 893
Giải sáu 8459 4845 9380
Giải năm 3134
Giải tư
53112 08730 12284
02647 15530 71754 48282
Giải ba 10019 28298
Giải nhì 55306
Giải nhất 37369
Đặc biệt 614753
Đầu đuôi
0 6
1 2 9
2  
3 0 0 4
4 5 7
5 3 4 9
6 9
7  
8 0 2 4
9 3 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL Ngày 26/01/2024

Giải tám 63
Giải bảy 654
Giải sáu 7994 0669 0965
Giải năm 2606
Giải tư
61543 42955 54764
04126 98195 51052 05839
Giải ba 27168 34438
Giải nhì 46167
Giải nhất 24979
Đặc biệt 194022
Đầu đuôi
0 6
1  
2 2 6
3 8 9
4 3
5 2 4 5
6 4 5 7 8 9
7 9
8  
9 4 5

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL Ngày 19/01/2024

Giải tám 38
Giải bảy 894
Giải sáu 4636 4071 8507
Giải năm 8881
Giải tư
48183 00380 75262
54211 41829 51527 24596
Giải ba 85254 54680
Giải nhì 19657
Giải nhất 78293
Đặc biệt 207004
Đầu đuôi
0 4 7
1 1
2 7 9
3 6
4  
5 4 7
6 2
7 1
8 0 0 1 3
9 3 4 6