XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 24/05/2024

Giải tám 74
Giải bảy 665
Giải sáu 0706 8808 1079
Giải năm 1608
Giải tư
14228 29117 07704
35411 64460 03950 83393
Giải ba 23283 44032
Giải nhì 60762
Giải nhất 46296
Đặc biệt 397150
Đầu đuôi
0 4 6 8 8
1 1 7
2 8
3 2
4  
5 0 0
6 0 2 5
7 9
8 3
9 3 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 17/05/2024

Giải tám 29
Giải bảy 313
Giải sáu 1291 5420 3132
Giải năm 0656
Giải tư
02836 65039 60801
55363 45869 37199 97760
Giải ba 79853 74178
Giải nhì 82005
Giải nhất 12522
Đặc biệt 184332
Đầu đuôi
0 1 5
1 3
2 0 2
3 2 2 6 9
4  
5 3 6
6 0 3 9
7 8
8  
9 1 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 10/05/2024

Giải tám 30
Giải bảy 606
Giải sáu 2250 3579 0272
Giải năm 1064
Giải tư
69193 99773 27652
10699 37629 43936 84432
Giải ba 13160 86203
Giải nhì 61433
Giải nhất 30685
Đặc biệt 633242
Đầu đuôi
0 3 6
1  
2 9
3 2 3 6
4 2
5 0 2
6 0 4
7 2 3 9
8 5
9 3 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 03/05/2024

Giải tám 01
Giải bảy 131
Giải sáu 6435 6083 2722
Giải năm 0937
Giải tư
29839 30301 27460
35502 77890 69722 09479
Giải ba 58227 33099
Giải nhì 56584
Giải nhất 14133
Đặc biệt 371175
Đầu đuôi
0 1 2
1  
2 2 2 7
3 1 3 5 7 9
4  
5  
6 0
7 5 9
8 3 4
9 0 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 26/04/2024

Giải tám 96
Giải bảy 211
Giải sáu 4331 8371 3728
Giải năm 7893
Giải tư
74246 96387 26890
82753 03687 69664 56874
Giải ba 31376 25991
Giải nhì 93323
Giải nhất 22425
Đặc biệt 585889
Đầu đuôi
0  
1 1
2 3 5 8
3 1
4 6
5 3
6 4
7 1 4 6
8 7 7 9
9 0 1 3

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 19/04/2024

Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 6803 4363 1436
Giải năm 8515
Giải tư
16052 16849 06394
94184 18993 48826 22301
Giải ba 10796 68413
Giải nhì 85777
Giải nhất 58683
Đặc biệt 147991
Đầu đuôi
0 1 3
1 3 5
2 6
3 6
4 9
5 2
6 0 3
7 7
8 3 4
9 1 3 4 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 12/04/2024

Giải tám 30
Giải bảy 654
Giải sáu 5428 1951 4400
Giải năm 4928
Giải tư
76261 48675 10480
09461 62969 71322 26774
Giải ba 91108 96333
Giải nhì 54143
Giải nhất 25210
Đặc biệt 403367
Đầu đuôi
0 0 8
1 0
2 2 8 8
3 3
4 3
5 1 4
6 1 1 7 9
7 4 5
8 0
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 05/04/2024

Giải tám 95
Giải bảy 151
Giải sáu 4224 4511 2017
Giải năm 1134
Giải tư
25785 03760 06599
99244 39464 16149 39247
Giải ba 88796 72182
Giải nhì 30569
Giải nhất 05016
Đặc biệt 854776
Đầu đuôi
0  
1 1 6 7
2 4
3 4
4 4 7 9
5 1
6 0 4 9
7 6
8 2 5
9 6 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 29/03/2024

Giải tám 23
Giải bảy 808
Giải sáu 8126 7664 3701
Giải năm 2705
Giải tư
05354 50364 91799
16520 30523 31493 13043
Giải ba 92786 18175
Giải nhì 17590
Giải nhất 40233
Đặc biệt 786688
Đầu đuôi
0 1 5 8
1  
2 0 3 6
3 3
4 3
5 4
6 4 4
7 5
8 6 8
9 0 3 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 22/03/2024

Giải tám 49
Giải bảy 497
Giải sáu 0555 5883 0337
Giải năm 6545
Giải tư
53899 16558 24653
04146 37029 42836 01138
Giải ba 30407 79991
Giải nhì 77640
Giải nhất 00914
Đặc biệt 982528
Đầu đuôi
0 7
1 4
2 8 9
3 6 7 8
4 0 5 6
5 3 5 8
6  
7  
8 3
9 1 7 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 15/03/2024

Giải tám 83
Giải bảy 845
Giải sáu 2483 3870 3855
Giải năm 5582
Giải tư
43067 40618 37558
10096 92502 83217 06986
Giải ba 18954 89906
Giải nhì 64530
Giải nhất 38600
Đặc biệt 199174
Đầu đuôi
0 0 2 6
1 7 8
2  
3 0
4 5
5 4 5 8
6 7
7 0 4
8 2 3 6
9 6

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 08/03/2024

Giải tám 15
Giải bảy 088
Giải sáu 8960 7611 7058
Giải năm 4382
Giải tư
89561 93931 94229
29559 72058 34438 10777
Giải ba 27450 76688
Giải nhì 81616
Giải nhất 64922
Đặc biệt 239343
Đầu đuôi
0  
1 1 6
2 2 9
3 1 8
4 3
5 0 8 8 9
6 0 1
7 7
8 2 8 8
9  

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 01/03/2024

Giải tám 64
Giải bảy 218
Giải sáu 7036 8684 8862
Giải năm 0414
Giải tư
46599 11374 71962
25938 28892 08395 19182
Giải ba 04038 01011
Giải nhì 24378
Giải nhất 01150
Đặc biệt 155290
Đầu đuôi
0  
1 1 4 8
2  
3 6 8 8
4  
5 0
6 2 2
7 4 8
8 2 4
9 0 2 5 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 23/02/2024

Giải tám 94
Giải bảy 302
Giải sáu 2489 3003 9102
Giải năm 1304
Giải tư
43504 33300 30190
11926 00388 70520 10868
Giải ba 62525 44708
Giải nhì 99616
Giải nhất 27364
Đặc biệt 686327
Đầu đuôi
0 0 2 2 3 4 4 8
1 6
2 0 5 6 7
3  
4  
5  
6 4 8
7  
8 8 9
9 0