XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 03/02/2023

Giải tám 98
Giải bảy 306
Giải sáu 0398 2973 3320
Giải năm 6422
Giải tư
03018 45559 89944
04408 62599 28355 95612
Giải ba 73592 58060
Giải nhì 48471
Giải nhất 67048
Đặc biệt 688354
Đầu đuôi
0 6 8
1 2 8
2 0 2
3  
4 4 8
5 4 5 9
6 0
7 1 3
8  
9 2 8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 27/01/2023

Giải tám 59
Giải bảy 384
Giải sáu 9339 6578 6401
Giải năm 7031
Giải tư
83547 26485 93235
10409 79785 98547 04207
Giải ba 95526 04132
Giải nhì 34677
Giải nhất 77497
Đặc biệt 555221
Đầu đuôi
0 1 7 9
1  
2 1 6
3 1 2 5 9
4 7 7
5  
6  
7 7 8
8 4 5 5
9 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 20/01/2023

Giải tám 60
Giải bảy 026
Giải sáu 2862 1890 6684
Giải năm 4871
Giải tư
79419 71222 56850
08733 39021 88093 31371
Giải ba 76266 59203
Giải nhì 74567
Giải nhất 81910
Đặc biệt 198646
Đầu đuôi
0 3
1 0 9
2 1 2 6
3 3
4 6
5 0
6 2 6 7
7 1 1
8 4
9 0 3

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 13/01/2023

Giải tám 78
Giải bảy 844
Giải sáu 4355 9581 3310
Giải năm 4564
Giải tư
07107 93372 56738
34759 09878 66159 26561
Giải ba 64561 68016
Giải nhì 88002
Giải nhất 32943
Đặc biệt 639263
Đầu đuôi
0 2 7
1 0 6
2  
3 8
4 3 4
5 5 9 9
6 1 1 3 4
7 2 8
8 1
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 06/01/2023

Giải tám 43
Giải bảy 296
Giải sáu 4397 4392 4100
Giải năm 3601
Giải tư
94462 10473 14784
11641 64279 06673 94335
Giải ba 55809 99954
Giải nhì 53231
Giải nhất 45567
Đặc biệt 102215
Đầu đuôi
0 0 1 9
1 5
2  
3 1 5
4 1
5 4
6 2 7
7 3 3 9
8 4
9 2 6 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 30/12/2022

Giải tám 47
Giải bảy 640
Giải sáu 7255 6324 6035
Giải năm 0534
Giải tư
44932 31916 09505
51798 99652 68500 91403
Giải ba 46372 97357
Giải nhì 51800
Giải nhất 01403
Đặc biệt 191725
Đầu đuôi
0 0 0 3 3 5
1 6
2 4 5
3 2 4 5
4 0
5 2 5 7
6  
7 2
8  
9 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 23/12/2022

Giải tám 64
Giải bảy 455
Giải sáu 8314 3798 5450
Giải năm 3847
Giải tư
58832 98342 36803
60944 81281 64680 17007
Giải ba 53314 87912
Giải nhì 62423
Giải nhất 82229
Đặc biệt 297652
Đầu đuôi
0 3 7
1 2 4 4
2 3 9
3 2
4 2 4 7
5 0 2 5
6  
7  
8 0 1
9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 16/12/2022

Giải tám 10
Giải bảy 767
Giải sáu 6120 8158 3260
Giải năm 2165
Giải tư
58443 49155 18656
93869 71794 04578 30804
Giải ba 83776 32076
Giải nhì 78952
Giải nhất 09668
Đặc biệt 418301
Đầu đuôi
0 1 4
1  
2 0
3  
4 3
5 2 5 6 8
6 0 5 7 8 9
7 6 6 8
8  
9 4

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 09/12/2022

Giải tám 24
Giải bảy 668
Giải sáu 6439 2511 1356
Giải năm 3888
Giải tư
88941 37903 68481
91741 67996 38351 26967
Giải ba 84979 40219
Giải nhì 80818
Giải nhất 54452
Đặc biệt 793263
Đầu đuôi
0 3
1 1 8 9
2  
3 9
4 1 1
5 1 2 6
6 3 7 8
7 9
8 1 8
9 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 02/12/2022

Giải tám 81
Giải bảy 365
Giải sáu 9322 3444 9998
Giải năm 1788
Giải tư
35118 38710 45322
05652 68211 13012 09562
Giải ba 86479 24718
Giải nhì 30361
Giải nhất 44644
Đặc biệt 687948
Đầu đuôi
0  
1 0 1 2 8 8
2 2 2
3  
4 4 4 8
5 2
6 1 2 5
7 9
8 8
9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 25/11/2022

Giải tám 56
Giải bảy 569
Giải sáu 3658 2292 8688
Giải năm 6272
Giải tư
26588 44968 69425
36209 18318 91314 42016
Giải ba 67561 34316
Giải nhì 06919
Giải nhất 67261
Đặc biệt 738250
Đầu đuôi
0 9
1 4 6 6 8 9
2 5
3  
4  
5 0 8
6 1 1 8 9
7 2
8 8 8
9 2

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 18/11/2022

Giải tám 84
Giải bảy 213
Giải sáu 0193 0202 3813
Giải năm 2275
Giải tư
11359 78817 69996
30274 18949 28910 78888
Giải ba 81946 08823
Giải nhì 51129
Giải nhất 53838
Đặc biệt 051264
Đầu đuôi
0 2
1 0 3 3 7
2 3 9
3 8
4 6 9
5 9
6 4
7 4 5
8 8
9 3 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 11/11/2022

Giải tám 03
Giải bảy 250
Giải sáu 9914 5265 1712
Giải năm 1330
Giải tư
66710 51506 48821
39451 40226 03677 83279
Giải ba 27678 62572
Giải nhì 20200
Giải nhất 36323
Đặc biệt 793827
Đầu đuôi
0 0 6
1 0 2 4
2 1 3 6 7
3 0
4  
5 0 1
6 5
7 2 7 8 9
8  
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 04/11/2022

Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 6278 8602 3181
Giải năm 9973
Giải tư
98250 65705 39005
35829 02665 86640 49781
Giải ba 16905 01207
Giải nhì 41186
Giải nhất 54541
Đặc biệt 426461
Đầu đuôi
0 2 4 5 5 5 7
1  
2 9
3  
4 0 1
5 0
6 1 5
7 3 8
8 1 1 6
9