XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 26/05/2023

Giải tám 71
Giải bảy 773
Giải sáu 8903 4694 2899
Giải năm 5325
Giải tư
10524 65303 48097
98515 55000 36591 50077
Giải ba 95981 00123
Giải nhì 12674
Giải nhất 38441
Đặc biệt 006330
Đầu đuôi
0 0 3 3
1 5
2 3 4 5
3 0
4 1
5  
6  
7 3 4 7
8 1
9 1 4 7 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 19/05/2023

Giải tám 64
Giải bảy 982
Giải sáu 4306 7665 4643
Giải năm 9564
Giải tư
58762 59612 79670
88201 77337 80034 47544
Giải ba 37145 88820
Giải nhì 39972
Giải nhất 07964
Đặc biệt 930199
Đầu đuôi
0 1 6
1 2
2 0
3 4 7
4 3 4 5
5  
6 2 4 4 5
7 0 2
8 2
9 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 12/05/2023

Giải tám 61
Giải bảy 195
Giải sáu 4279 4690 1621
Giải năm 3778
Giải tư
51369 68993 42215
91695 18305 48332 15001
Giải ba 47500 86478
Giải nhì 42785
Giải nhất 06414
Đặc biệt 701483
Đầu đuôi
0 0 1 5
1 4 5
2 1
3 2
4  
5  
6 9
7 8 8 9
8 3 5
9 0 3 5 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 05/05/2023

Giải tám 31
Giải bảy 132
Giải sáu 4834 7041 6252
Giải năm 3663
Giải tư
05434 51623 17820
64069 93099 90308 63374
Giải ba 36723 85477
Giải nhì 79570
Giải nhất 94806
Đặc biệt 452694
Đầu đuôi
0 6 8
1  
2 0 3 3
3 2 4 4
4 1
5 2
6 3 9
7 0 4 7
8  
9 4 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 28/04/2023

Giải tám 63
Giải bảy 130
Giải sáu 3814 6745 1854
Giải năm 7426
Giải tư
65642 58925 25502
17672 53536 87259 59424
Giải ba 31159 65235
Giải nhì 74414
Giải nhất 08297
Đặc biệt 506979
Đầu đuôi
0 2
1 4 4
2 4 5 6
3 0 5 6
4 2 5
5 4 9 9
6  
7 2 9
8  
9 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 21/04/2023

Giải tám 62
Giải bảy 655
Giải sáu 4141 6826 3621
Giải năm 9117
Giải tư
22516 32913 97831
70441 19468 89742 98131
Giải ba 76893 21210
Giải nhì 49118
Giải nhất 65722
Đặc biệt 580016
Đầu đuôi
0  
1 0 3 6 6 7 8
2 1 2 6
3 1 1
4 1 1 2
5 5
6 8
7  
8  
9 3

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 14/04/2023

Giải tám 22
Giải bảy 796
Giải sáu 0370 6759 8463
Giải năm 7119
Giải tư
22894 37486 89937
56202 69815 54630 44086
Giải ba 33065 01744
Giải nhì 76065
Giải nhất 21668
Đặc biệt 708726
Đầu đuôi
0 2
1 5 9
2 6
3 0 7
4 4
5 9
6 3 5 5 8
7 0
8 6 6
9 4 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 07/04/2023

Giải tám 83
Giải bảy 318
Giải sáu 6148 6390 2062
Giải năm 8431
Giải tư
81810 24067 66521
52791 02295 01738 10040
Giải ba 71698 84640
Giải nhì 63910
Giải nhất 16821
Đặc biệt 581637
Đầu đuôi
0  
1 0 0 8
2 1 1
3 1 7 8
4 0 0 8
5  
6 2 7
7  
8  
9 0 1 5 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 31/03/2023

Giải tám 15
Giải bảy 771
Giải sáu 9861 9698 7695
Giải năm 3020
Giải tư
25032 26659 62804
69088 21135 66906 39786
Giải ba 31676 12208
Giải nhì 44683
Giải nhất 99296
Đặc biệt 289040
Đầu đuôi
0 4 6 8
1  
2 0
3 2 5
4 0
5 9
6 1
7 1 6
8 3 6 8
9 5 6 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 24/03/2023

Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 8268 3843 5789
Giải năm 4169
Giải tư
15714 53660 45652
41098 56239 77019 80532
Giải ba 83570 73422
Giải nhì 47055
Giải nhất 16417
Đặc biệt 821480
Đầu đuôi
0  
1 4 7 9
2 2
3 2 9
4 3 7
5 2 5
6 0 8 9
7 0
8 0 9
9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 17/03/2023

Giải tám 96
Giải bảy 141
Giải sáu 5704 5157 7397
Giải năm 7683
Giải tư
60823 87440 86562
98939 17841 25461 75425
Giải ba 45731 92914
Giải nhì 03148
Giải nhất 13562
Đặc biệt 641347
Đầu đuôi
0 4
1 4
2 3 5
3 1 9
4 0 1 1 7 8
5 7
6 1 2 2
7  
8 3
9 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL Ngày 10/03/2023

Giải tám 17
Giải bảy 130
Giải sáu 0537 9445 7564
Giải năm 5950
Giải tư
83782 28321 04488
18292 92912 19378 74380
Giải ba 12471 48888
Giải nhì 21246
Giải nhất 56272
Đặc biệt 368782
Đầu đuôi
0  
1 2
2 1
3 0 7
4 5 6
5 0
6 4
7 1 2 8
8 0 2 2 8 8
9 2

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL Ngày 03/03/2023

Giải tám 11
Giải bảy 885
Giải sáu 8080 0239 6687
Giải năm 5839
Giải tư
89810 20304 59862
59368 23641 19110 81777
Giải ba 28241 51526
Giải nhì 29637
Giải nhất 59461
Đặc biệt 505263
Đầu đuôi
0 4
1 0 0
2 6
3 7 9 9
4 1 1
5  
6 1 2 3 8
7 7
8 0 5 7
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL Ngày 24/02/2023

Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 7638 8687 8236
Giải năm 6553
Giải tư
83464 94804 47537
49792 38081 02584 36483
Giải ba 02467 43794
Giải nhì 39751
Giải nhất 53427
Đặc biệt 113627
Đầu đuôi
0 4
1  
2 7 7
3 6 7 8
4  
5 1 3
6 4 7
7 7
8 1 3 4 7
9 2 4