XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 02/03/2024

Giải tám 09
Giải bảy 041
Giải sáu 5917 9212 8310
Giải năm 3502
Giải tư
12392 95426 89142
43291 94523 93049 74332
Giải ba 77900 51081
Giải nhì 54610
Giải nhất 92132
Đặc biệt 830049
Đầu đuôi
0 0 2
1 0 0 2 7
2 3 6
3 2 2
4 1 2 9 9
5  
6  
7  
8 1
9 1 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 26/02/2024

Giải tám 73
Giải bảy 258
Giải sáu 4512 1354 0977
Giải năm 8781
Giải tư
25497 60454 77191
59386 40847 89945 31806
Giải ba 00926 95089
Giải nhì 12290
Giải nhất 26661
Đặc biệt 988909
Đầu đuôi
0 6 9
1 2
2 6
3  
4 5 7
5 4 4 8
6 1
7 7
8 1 6 9
9 0 1 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 24/02/2024

Giải tám 24
Giải bảy 171
Giải sáu 4807 3530 9315
Giải năm 8735
Giải tư
90688 99424 84676
94219 18562 16630 74307
Giải ba 04848 20509
Giải nhì 93320
Giải nhất 11646
Đặc biệt 034241
Đầu đuôi
0 7 7 9
1 5 9
2 0 4
3 0 0 5
4 1 6 8
5  
6 2
7 1 6
8 8
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 19/02/2024

Giải tám 99
Giải bảy 075
Giải sáu 9048 3459 1867
Giải năm 8167
Giải tư
88707 98442 29162
73894 38802 07434 83136
Giải ba 21121 57898
Giải nhì 33324
Giải nhất 15989
Đặc biệt 172724
Đầu đuôi
0 2 7
1  
2 1 4 4
3 4 6
4 2 8
5 9
6 2 7 7
7 5
8 9
9 4 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 17/02/2024

Giải tám 37
Giải bảy 900
Giải sáu 8723 9695 0750
Giải năm 9606
Giải tư
16351 67135 36176
92097 62601 19208 27132
Giải ba 32715 96871
Giải nhì 01177
Giải nhất 84332
Đặc biệt 179627
Đầu đuôi
0 0 1 6 8
1 5
2 3 7
3 2 2 5
4  
5 0 1
6  
7 1 6 7
8  
9 5 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 12/02/2024

Giải tám 37
Giải bảy 501
Giải sáu 9590 5004 7980
Giải năm 3201
Giải tư
34719 31615 89293
91841 13568 93396 54828
Giải ba 43258 04131
Giải nhì 63095
Giải nhất 06495
Đặc biệt 433361
Đầu đuôi
0 1 1 4
1 5 9
2 8
3 1
4 1
5 8
6 1 8
7  
8 0
9 0 3 5 5 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 10/02/2024

Giải tám 89
Giải bảy 621
Giải sáu 4028 5723 0634
Giải năm 2862
Giải tư
59691 50922 25668
74960 94763 03164 49828
Giải ba 77538 29466
Giải nhì 05733
Giải nhất 11027
Đặc biệt 850589
Đầu đuôi
0  
1  
2 1 2 3 7 8 8
3 3 4 8
4  
5  
6 0 2 3 4 6 8
7  
8 9
9 1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 05/02/2024

Giải tám 13
Giải bảy 270
Giải sáu 9163 8353 5506
Giải năm 9675
Giải tư
84173 19512 60946
79102 60199 50838 18536
Giải ba 68322 79038
Giải nhì 16472
Giải nhất 25103
Đặc biệt 983646
Đầu đuôi
0 2 3 6
1 2
2 2
3 6 8 8
4 6 6
5 3
6 3
7 0 2 3 5
8  
9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 03/02/2024

Giải tám 07
Giải bảy 291
Giải sáu 9839 3044 9311
Giải năm 7640
Giải tư
35524 37291 09198
72435 31063 49728 59396
Giải ba 87958 20788
Giải nhì 51424
Giải nhất 68811
Đặc biệt 582950
Đầu đuôi
0  
1 1 1
2 4 4 8
3 5 9
4 0 4
5 0 8
6 3
7  
8 8
9 1 1 6 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 29/01/2024

Giải tám 58
Giải bảy 968
Giải sáu 9597 7106 9330
Giải năm 8620
Giải tư
03725 90537 74819
31356 02831 96983 58898
Giải ba 18114 80292
Giải nhì 33927
Giải nhất 14199
Đặc biệt 046413
Đầu đuôi
0 6
1 3 4 9
2 0 5 7
3 0 1 7
4  
5 6
6 8
7  
8 3
9 2 7 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 27/01/2024

Giải tám 28
Giải bảy 655
Giải sáu 2391 4961 3783
Giải năm 1398
Giải tư
49444 83614 33740
40888 71595 78399 81277
Giải ba 09074 94545
Giải nhì 60292
Giải nhất 77332
Đặc biệt 299997
Đầu đuôi
0  
1 4
2  
3 2
4 0 4 5
5 5
6 1
7 4 7
8 3 8
9 1 2 5 7 8 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 22/01/2024

Giải tám 57
Giải bảy 159
Giải sáu 2598 9725 5388
Giải năm 1309
Giải tư
95857 19139 46833
41162 18701 51000 95811
Giải ba 67438 36498
Giải nhì 56153
Giải nhất 96362
Đặc biệt 121543
Đầu đuôi
0 0 1 9
1 1
2 5
3 3 8 9
4 3
5 3 7 9
6 2 2
7  
8 8
9 8 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 20/01/2024

Giải tám 11
Giải bảy 874
Giải sáu 8892 0961 3538
Giải năm 5953
Giải tư
12608 84418 11737
62486 89896 56325 46865
Giải ba 51058 76068
Giải nhì 91186
Giải nhất 75990
Đặc biệt 132339
Đầu đuôi
0 8
1 8
2 5
3 7 8 9
4  
5 3 8
6 1 5 8
7 4
8 6 6
9 0 2 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 15/01/2024

Giải tám 97
Giải bảy 831
Giải sáu 0424 7857 5755
Giải năm 8457
Giải tư
14576 80905 48885
60474 56679 53372 31091
Giải ba 06172 05926
Giải nhì 22508
Giải nhất 95132
Đặc biệt 184783
Đầu đuôi
0 5 8
1  
2 4 6
3 1 2
4  
5 5 7 7
6  
7 2 2 4 6 9
8 3 5
9 1