XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 13/07/2024

Giải tám 83
Giải bảy 058
Giải sáu 5702 5932 5270
Giải năm 0647
Giải tư
92716 79348 70773
12364 65183 45317 41944
Giải ba 86549 91874
Giải nhì 36221
Giải nhất 40507
Đặc biệt 221403
Đầu đuôi
0 2 3 7
1 6 7
2 1
3 2
4 4 7 8 9
5 8
6 4
7 0 3 4
8 3
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 08/07/2024

Giải tám 45
Giải bảy 189
Giải sáu 9695 2099 4810
Giải năm 2233
Giải tư
20350 58994 79235
96882 46701 98589 02089
Giải ba 29859 62684
Giải nhì 86564
Giải nhất 38147
Đặc biệt 308118
Đầu đuôi
0 1
1 0 8
2  
3 3 5
4 7
5 0 9
6 4
7  
8 2 4 9 9 9
9 4 5 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 06/07/2024

Giải tám 09
Giải bảy 133
Giải sáu 8620 8430 1580
Giải năm 5824
Giải tư
37982 15698 45341
93575 34768 92518 26262
Giải ba 91304 06098
Giải nhì 62736
Giải nhất 62355
Đặc biệt 219520
Đầu đuôi
0 4
1 8
2 0 0 4
3 0 3 6
4 1
5 5
6 2 8
7 5
8 0 2
9 8 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 01/07/2024

Giải tám 51
Giải bảy 713
Giải sáu 5505 7362 2662
Giải năm 8178
Giải tư
01808 74214 10765
97697 48828 36387 19063
Giải ba 83445 85068
Giải nhì 41625
Giải nhất 43033
Đặc biệt 725785
Đầu đuôi
0 5 8
1 3 4
2 5 8
3 3
4 5
5  
6 2 2 3 5 8
7 8
8 5 7
9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 29/06/2024

Giải tám 84
Giải bảy 694
Giải sáu 7581 6123 9564
Giải năm 6331
Giải tư
06504 00943 96060
34655 05246 05597 35346
Giải ba 49915 07659
Giải nhì 44390
Giải nhất 50593
Đặc biệt 059230
Đầu đuôi
0 4
1 5
2 3
3 0 1
4 3 6 6
5 5 9
6 0 4
7  
8 1
9 0 3 4 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 24/06/2024

Giải tám 63
Giải bảy 100
Giải sáu 3331 9071 5894
Giải năm 0896
Giải tư
55803 36470 76311
87112 50911 20703 61490
Giải ba 50581 72587
Giải nhì 68582
Giải nhất 61127
Đặc biệt 142066
Đầu đuôi
0 0 3 3
1 1 1 2
2 7
3 1
4  
5  
6 6
7 0 1
8 1 2 7
9 0 4 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 22/06/2024

Giải tám 13
Giải bảy 597
Giải sáu 2839 4975 9089
Giải năm 9877
Giải tư
76662 04889 52371
53610 32998 86948 46921
Giải ba 46928 84494
Giải nhì 76038
Giải nhất 73409
Đặc biệt 632991
Đầu đuôi
0 9
1 0
2 1 8
3 8 9
4 8
5  
6 2
7 1 5 7
8 9 9
9 1 4 7 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 17/06/2024

Giải tám 00
Giải bảy 307
Giải sáu 7552 9404 9356
Giải năm 6872
Giải tư
14165 24372 23819
64365 68248 96832 07768
Giải ba 34387 58556
Giải nhì 92356
Giải nhất 67157
Đặc biệt 327882
Đầu đuôi
0 4 7
1 9
2  
3 2
4 8
5 2 6 6 6 7
6 5 5 8
7 2 2
8 2 7
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 15/06/2024

Giải tám 61
Giải bảy 212
Giải sáu 6612 7109 9046
Giải năm 3636
Giải tư
20335 80216 76116
78374 57299 70896 85051
Giải ba 73686 49663
Giải nhì 06178
Giải nhất 25900
Đặc biệt 993308
Đầu đuôi
0 0 8 9
1 2 2 6 6
2  
3 5 6
4 6
5 1
6 3
7 4 8
8 6
9 6 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 10/06/2024

Giải tám 96
Giải bảy 045
Giải sáu 2574 6006 4625
Giải năm 8661
Giải tư
80726 24511 62680
78957 40550 85396 11062
Giải ba 14418 64804
Giải nhì 03305
Giải nhất 27235
Đặc biệt 506737
Đầu đuôi
0 4 5 6
1 1 8
2 5 6
3 5 7
4 5
5 0 7
6 1 2
7 4
8 0
9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 08/06/2024

Giải tám 33
Giải bảy 732
Giải sáu 9232 7652 4501
Giải năm 5342
Giải tư
69711 97466 05379
18298 10103 96823 55731
Giải ba 46801 73473
Giải nhì 37156
Giải nhất 17601
Đặc biệt 409833
Đầu đuôi
0 1 1 1 3
1 1
2 3
3 1 2 2 3
4 2
5 2 6
6 6
7 3 9
8  
9 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 03/06/2024

Giải tám 18
Giải bảy 383
Giải sáu 8799 9860 6908
Giải năm 4714
Giải tư
50143 38217 16269
14299 89250 57692 94795
Giải ba 56447 92889
Giải nhì 95350
Giải nhất 98269
Đặc biệt 247480
Đầu đuôi
0 8
1 4 7
2  
3  
4 3 7
5 0 0
6 0 9 9
7  
8 0 3 9
9 2 5 9 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 01/06/2024

Giải tám 10
Giải bảy 366
Giải sáu 6844 5855 6197
Giải năm 4376
Giải tư
55409 70611 50702
20036 62480 57110 63433
Giải ba 34095 96878
Giải nhì 23403
Giải nhất 71112
Đặc biệt 333958
Đầu đuôi
0 2 3 9
1 0 1 2
2  
3 3 6
4 4
5 5 8
6 6
7 6 8
8 0
9 5 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 27/05/2024

Giải tám 27
Giải bảy 711
Giải sáu 3477 1426 4465
Giải năm 4571
Giải tư
63287 38594 91657
35083 10533 41451 56399
Giải ba 34246 22339
Giải nhì 55513
Giải nhất 14593
Đặc biệt 765258
Đầu đuôi
0  
1 1 3
2 6
3 3 9
4 6
5 1 7 8
6 5
7 1 7
8 3 7
9 3 4 9