XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 29/05/2023

Giải tám 50
Giải bảy 453
Giải sáu 9927 2176 1003
Giải năm 8051
Giải tư
67589 09910 66017
14590 01912 81722 52246
Giải ba 66390 40716
Giải nhì 87280
Giải nhất 58068
Đặc biệt 124399
Đầu đuôi
0 3
1 0 2 6 7
2 2 7
3  
4 6
5 1 3
6 8
7 6
8 0 9
9 0 0 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 27/05/2023

Giải tám 63
Giải bảy 260
Giải sáu 6879 4846 9181
Giải năm 6545
Giải tư
87137 11858 58616
28538 19370 22517 87915
Giải ba 55682 86425
Giải nhì 56854
Giải nhất 80920
Đặc biệt 467972
Đầu đuôi
0  
1 5 6 7
2 0 5
3 7 8
4 5 6
5 4 8
6 0
7 0 2 9
8 1 2
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 22/05/2023

Giải tám 34
Giải bảy 678
Giải sáu 8750 4913 1502
Giải năm 8154
Giải tư
04335 96482 17857
69373 48065 15443 90554
Giải ba 57542 10898
Giải nhì 67849
Giải nhất 71714
Đặc biệt 940078
Đầu đuôi
0 2
1 3 4
2  
3 5
4 2 3 9
5 0 4 4 7
6 5
7 3 8 8
8 2
9 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 20/05/2023

Giải tám 58
Giải bảy 857
Giải sáu 9295 0434 3996
Giải năm 5267
Giải tư
59261 04060 18199
20318 00961 91005 58028
Giải ba 21244 92475
Giải nhì 65847
Giải nhất 27333
Đặc biệt 921019
Đầu đuôi
0 5
1 8 9
2 8
3 3 4
4 4 7
5 7
6 0 1 1 7
7 5
8  
9 5 6 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 15/05/2023

Giải tám 81
Giải bảy 314
Giải sáu 1166 3706 6901
Giải năm 3434
Giải tư
24648 55019 29755
76145 18552 65173 10335
Giải ba 17355 91438
Giải nhì 80802
Giải nhất 56292
Đặc biệt 054090
Đầu đuôi
0 1 2 6
1 4 9
2  
3 4 5 8
4 5 8
5 2 5 5
6 6
7 3
8  
9 0 2

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 13/05/2023

Giải tám 99
Giải bảy 989
Giải sáu 4106 4451 2033
Giải năm 7150
Giải tư
64425 60618 32023
86786 87397 67483 86697
Giải ba 81874 44529
Giải nhì 62399
Giải nhất 96075
Đặc biệt 135994
Đầu đuôi
0 6
1 8
2 3 5 9
3 3
4  
5 0 1
6  
7 4 5
8 3 6 9
9 4 7 7 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 08/05/2023

Giải tám 33
Giải bảy 214
Giải sáu 0745 6624 9846
Giải năm 4615
Giải tư
27323 01912 45702
79912 30681 94109 59890
Giải ba 55907 49526
Giải nhì 72503
Giải nhất 12451
Đặc biệt 127663
Đầu đuôi
0 2 3 7 9
1 2 2 4 5
2 3 4 6
3  
4 5 6
5 1
6 3
7  
8 1
9 0

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 06/05/2023

Giải tám 64
Giải bảy 284
Giải sáu 9051 4766 1537
Giải năm 3461
Giải tư
33185 49717 47461
41498 84549 42624 87138
Giải ba 18991 97545
Giải nhì 58384
Giải nhất 55773
Đặc biệt 899797
Đầu đuôi
0  
1 7
2 4
3 7 8
4 5 9
5 1
6 1 1 6
7 3
8 4 4 5
9 1 7 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 01/05/2023

Giải tám 62
Giải bảy 071
Giải sáu 6531 5382 5585
Giải năm 5966
Giải tư
84057 72427 79783
51060 82418 34708 09510
Giải ba 15556 28509
Giải nhì 90121
Giải nhất 27778
Đặc biệt 109127
Đầu đuôi
0 8 9
1 0 8
2 1 7 7
3 1
4  
5 6 7
6 0 6
7 1 8
8 2 3 5
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 29/04/2023

Giải tám 60
Giải bảy 766
Giải sáu 8980 8434 4961
Giải năm 2410
Giải tư
01130 13188 17130
99230 47226 85071 94520
Giải ba 18409 86498
Giải nhì 20495
Giải nhất 68556
Đặc biệt 356255
Đầu đuôi
0 9
1 0
2 0 6
3 0 0 0 4
4  
5 5 6
6 1 6
7 1
8 0 8
9 5 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 24/04/2023

Giải tám 44
Giải bảy 126
Giải sáu 5549 5495 3306
Giải năm 4052
Giải tư
57937 29742 47636
24830 55989 12784 04115
Giải ba 67374 60126
Giải nhì 80521
Giải nhất 97773
Đặc biệt 228827
Đầu đuôi
0 6
1 5
2 1 6 6 7
3 0 6 7
4 2 9
5 2
6  
7 3 4
8 4 9
9 5

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 22/04/2023

Giải tám 68
Giải bảy 803
Giải sáu 1398 2650 2889
Giải năm 4216
Giải tư
12890 71358 05991
74940 66751 87445 01847
Giải ba 51502 29178
Giải nhì 94597
Giải nhất 19467
Đặc biệt 671998
Đầu đuôi
0 2 3
1 6
2  
3  
4 0 5 7
5 0 1 8
6 7
7 8
8 9
9 0 1 7 8 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 17/04/2023

Giải tám 03
Giải bảy 750
Giải sáu 0454 0224 2955
Giải năm 0004
Giải tư
01538 87676 45195
67521 36264 28251 65530
Giải ba 03634 90742
Giải nhì 70903
Giải nhất 82358
Đặc biệt 376763
Đầu đuôi
0 3 4
1  
2 1 4
3 0 4 8
4 2
5 0 1 4 5 8
6 3 4
7 6
8  
9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 15/04/2023

Giải tám 88
Giải bảy 369
Giải sáu 9317 9206 8238
Giải năm 5122
Giải tư
73399 78479 90799
64227 16650 46520 07524
Giải ba 64500 86620
Giải nhì 94447
Giải nhất 30316
Đặc biệt 423809
Đầu đuôi
0 0 6 9
1 6 7
2 0 0 2 4 7
3 8
4 7
5 0
6 9
7 9
8  
9 9 9