XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 28/01/2023

Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải tư
67118 74362 68665
50465 48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Đầu đuôi
0  
1 8
2  
3 2 9
4 0 6 6
5  
6 0 2 5 5 6
7 0 5 6 8
8 5
9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 23/01/2023

Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải tư
00556 25563 24722
70087 54307 52874 46694
Giải ba 34565 55561
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Đầu đuôi
0 6 7
1 3
2 2 6
3 5 7
4 7
5 5 6
6 1 3 5
7 4 7
8 7
9 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 21/01/2023

Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải tư
69146 95421 64180
02518 94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87321
Đặc biệt 483886
Đầu đuôi
0  
1 8
2 1 1 7
3 0 2 7
4 6
5 9
6  
7 5 8 9
8 0 4 6 7
9 1

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 16/01/2023

Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải tư
89651 45438 57479
58773 90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Đầu đuôi
0 4 7
1 0 8
2 8
3 5 8
4 0 3 6
5 1 9
6 1 5
7 3 9
8  
9 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 14/01/2023

Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải tư
38120 48914 12464
25770 99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Đầu đuôi
0 2
1 4 7 9
2 0 7
3  
4 3
5 5
6 4 5 5 8
7 0 0 7
8 8
9 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 09/01/2023

Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải tư
47653 09931 12722
05665 11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Đầu đuôi
0 5
1 0 4 5 8
2 1 2 6
3 1 1 4
4  
5 3
6 5 6
7 1
8 3 7
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 07/01/2023

Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải tư
31293 44115 08215
82895 36565 66982 03376
Giải ba 06449 39030
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Đầu đuôi
0 5
1 5 5 6 9
2  
3 0
4 0 9
5 8
6 5
7 1 6
8 2 6
9 2 3 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 02/01/2023

Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải tư
03881 56450 24498
43263 51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Đầu đuôi
0 1 3
1  
2  
3  
4 5 6
5 0 0 4
6 0 3 3 4 6
7 6 8
8 1
9 8 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 31/12/2022

Giải tám 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải tư
13760 85649 08725
45951 10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
Đặc biệt 562675
Đầu đuôi
0 2 6
1 5
2 1 5
3 7
4 9 9
5 0 1 5 8
6 0 0
7 1 3 5
8  
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 26/12/2022

Giải tám 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải tư
73911 10107 51802
54691 60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
Đặc biệt 305973
Đầu đuôi
0 1 2 7 7 7 9
1 1
2 7
3  
4  
5  
6 3 9
7 3 4
8 0 5
9 0 1 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 24/12/2022

Giải tám 42
Giải bảy 984
Giải sáu 2737 6876 5782
Giải năm 3066
Giải tư
03190 30276 47285
29911 86532 86908 81871
Giải ba 23644 64489
Giải nhì 69244
Giải nhất 27728
Đặc biệt 129033
Đầu đuôi
0 8
1 1
2 8
3 2 3 7
4 4 4
5  
6 6
7 1 6 6
8 2 4 5 9
9 0

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 19/12/2022

Giải tám 42
Giải bảy 711
Giải sáu 4045 4631 9858
Giải năm 6736
Giải tư
14023 13803 76771
03457 14617 02778 43021
Giải ba 02019 91153
Giải nhì 00681
Giải nhất 92627
Đặc biệt 685342
Đầu đuôi
0 3
1 1 7 9
2 1 3 7
3 1 6
4 2 5
5 3 7 8
6  
7 1 8
8 1
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 17/12/2022

Giải tám 11
Giải bảy 402
Giải sáu 1957 8379 4591
Giải năm 5569
Giải tư
76015 98026 57725
05175 03625 97915 66890
Giải ba 02042 23706
Giải nhì 02539
Giải nhất 68907
Đặc biệt 713308
Đầu đuôi
0 2 6 7 8
1 5 5
2 5 5 6
3 9
4 2
5 7
6 9
7 5 9
8  
9 0 1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 12/12/2022

Giải tám 32
Giải bảy 898
Giải sáu 4689 5770 7687
Giải năm 4163
Giải tư
31337 25465 70743
01864 09839 88722 65475
Giải ba 55772 47117
Giải nhì 99590
Giải nhất 78633
Đặc biệt 367543
Đầu đuôi
0  
1 7
2 2
3 3 7 9
4 3 3
5  
6 3 4 5
7 0 2 5
8 7 9
9 0 8