XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 25/09/2023

Giải tám 49
Giải bảy 489
Giải sáu 3817 1999 4913
Giải năm 5642
Giải tư
18373 55790 62498
65214 40454 64697 29841
Giải ba 17892 59228
Giải nhì 78968
Giải nhất 21640
Đặc biệt 587017
Đầu đuôi
0  
1 3 4 7 7
2 8
3  
4 0 1 2
5 4
6 8
7 3
8 9
9 0 2 7 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 23/09/2023

Giải tám 51
Giải bảy 720
Giải sáu 5622 9030 5248
Giải năm 1771
Giải tư
63823 11751 09012
00075 68872 50190 05383
Giải ba 21604 32777
Giải nhì 60565
Giải nhất 23918
Đặc biệt 262641
Đầu đuôi
0 4
1 2 8
2 0 2 3
3 0
4 1 8
5 1
6 5
7 1 2 5 7
8 3
9 0

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 18/09/2023

Giải tám 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải tư
24461 69769 93127
63431 31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
Đặc biệt 415373
Đầu đuôi
0 1
1 3
2 2 3 5 7
3 1 1 3
4  
5  
6 1 5 9
7 3
8 2 2
9 7 7

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 16/09/2023

Giải tám 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải tư
61127 10324 62034
94572 54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
Đặc biệt 819447
Đầu đuôi
0 4
1 5
2 4 7
3 2 2 3 4 7
4 3 7
5  
6 4
7 1 2
8 0
9 3 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 11/09/2023

Giải tám 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải tư
15555 36735 89875
19730 38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
Đặc biệt 329681
Đầu đuôi
0 1 9
1 8
2 6
3 0 1 5 7
4 5
5 1 1 5
6  
7 5
8 1
9 3 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 09/09/2023

Giải tám 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải tư
13438 81025 08540
08555 75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
Đặc biệt 058175
Đầu đuôi
0 3 4
1 4 7 9
2 3 5 8 9
3 2 8
4 0 2
5 5
6  
7 0 5
8  
9 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 04/09/2023

Giải tám 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải tư
43305 57276 99124
14200 37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
Đặc biệt 579482
Đầu đuôi
0 0 5 6 8 9
1 9
2 4
3 0 1 9
4 9
5  
6 7 7 8
7 6
8 2 4
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 02/09/2023

Giải tám 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải tư
71070 35928 14370
18493 92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
Đặc biệt 491459
Đầu đuôi
0 5
1 3
2 7 8
3  
4  
5 2 4 5 6 9
6  
7 0 0 2 9
8 9
9 3 3 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 28/08/2023

Giải tám 25
Giải bảy 938
Giải sáu 9525 9918 7402
Giải năm 3625
Giải tư
42016 66001 23683
21572 51452 62042 67260
Giải ba 97924 40294
Giải nhì 99874
Giải nhất 11846
Đặc biệt 877720
Đầu đuôi
0 1 2
1 6 8
2 0 4 5 5
3 8
4 2 6
5 2
6 0
7 2 4
8 3
9 4

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 26/08/2023

Giải tám 99
Giải bảy 431
Giải sáu 7611 3412 1396
Giải năm 0440
Giải tư
89227 24560 97873
59740 13185 25347 14476
Giải ba 33728 69781
Giải nhì 75226
Giải nhất 86521
Đặc biệt 588057
Đầu đuôi
0  
1 1 2
2 1 6 7 8
3 1
4 0 0 7
5 7
6 0
7 3 6
8 1 5
9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 21/08/2023

Giải tám 47
Giải bảy 471
Giải sáu 0312 0409 9662
Giải năm 7731
Giải tư
30231 37470 82708
73930 19650 70497 18615
Giải ba 37719 19814
Giải nhì 37324
Giải nhất 96500
Đặc biệt 302838
Đầu đuôi
0 0 8 9
1 2 4 5 9
2 4
3 0 1 1 8
4  
5 0
6 2
7 0 1
8  
9 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 19/08/2023

Giải tám 06
Giải bảy 995
Giải sáu 0153 0864 1321
Giải năm 9494
Giải tư
28231 96217 33759
60338 31517 84950 02294
Giải ba 50088 85393
Giải nhì 38538
Giải nhất 47115
Đặc biệt 938237
Đầu đuôi
0  
1 5 7 7
2 1
3 1 7 8 8
4  
5 0 3 9
6 4
7  
8 8
9 3 4 4 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 14/08/2023

Giải tám 91
Giải bảy 553
Giải sáu 4247 1284 2066
Giải năm 3276
Giải tư
08825 91177 73269
10667 78345 68981 82725
Giải ba 85894 38520
Giải nhì 10763
Giải nhất 86386
Đặc biệt 193854
Đầu đuôi
0  
1  
2 0 5 5
3  
4 5 7
5 3 4
6 3 6 7 9
7 6 7
8 1 4 6
9 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 12/08/2023

Giải tám 03
Giải bảy 011
Giải sáu 1263 4269 9406
Giải năm 2235
Giải tư
14995 57577 75317
85109 16278 52693 16383
Giải ba 20975 68210
Giải nhì 41899
Giải nhất 17382
Đặc biệt 508327
Đầu đuôi
0 6 9
1 0 1 7
2 7
3 5
4  
5  
6 3 9
7 5 7 8
8 2 3
9 3 5 9