XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 01/10/2022

Giải tám 03
Giải bảy 278
Giải sáu 7361 4476 9805
Giải năm 8209
Giải tư
88384 12376 13993
92681 39688 26654 19087
Giải ba 93926 63686
Giải nhì 51263
Giải nhất 63533
Đặc biệt 015021
Đầu đuôi
0 5 9
1  
2 1 6
3 3
4  
5 4
6 1 3
7 6 6 8
8 1 4 6 7 8
9 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 26/09/2022

Giải tám 75
Giải bảy 479
Giải sáu 5774 6135 5729
Giải năm 6857
Giải tư
55052 86443 49540
52465 14637 62708 82350
Giải ba 37139 60175
Giải nhì 74461
Giải nhất 36078
Đặc biệt 087007
Đầu đuôi
0 7 8
1  
2 9
3 5 7 9
4 0 3
5 0 2 7
6 1 5
7 4 5 8 9
8  
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 24/09/2022

Giải tám 07
Giải bảy 958
Giải sáu 2523 4055 8139
Giải năm 9594
Giải tư
46932 59565 43989
31487 95073 19237 64137
Giải ba 21709 34098
Giải nhì 26518
Giải nhất 72108
Đặc biệt 210135
Đầu đuôi
0 8 9
1 8
2 3
3 2 5 7 7 9
4  
5 5 8
6 5
7 3
8 7 9
9 4 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 19/09/2022

Giải tám 06
Giải bảy 814
Giải sáu 9773 2242 0466
Giải năm 6780
Giải tư
23953 77945 22836
22716 66876 94644 66426
Giải ba 82372 18895
Giải nhì 18626
Giải nhất 04115
Đặc biệt 275622
Đầu đuôi
0  
1 4 5 6
2 2 6 6
3 6
4 2 4 5
5 3
6 6
7 2 3 6
8 0
9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 17/09/2022

Giải tám 89
Giải bảy 542
Giải sáu 4986 3798 4184
Giải năm 9863
Giải tư
82235 67754 38740
19692 20482 72453 50908
Giải ba 15730 15195
Giải nhì 85716
Giải nhất 88510
Đặc biệt 517935
Đầu đuôi
0 8
1 0 6
2  
3 0 5 5
4 0 2
5 3 4
6 3
7  
8 2 4 6
9 2 5 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 12/09/2022

Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 8680 9622 4275
Giải năm 2555
Giải tư
77984 18913 82560
46537 54249 34023 93135
Giải ba 44937 96720
Giải nhì 44296
Giải nhất 75744
Đặc biệt 027780
Đầu đuôi
0  
1 3
2 0 2 3
3 5 7 7
4 4 9
5 5
6 0
7 5
8 0 0 4 9
9 6

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 10/09/2022

Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 7778 1557 9853
Giải năm 5181
Giải tư
30349 60871 08096
65363 76860 13575 97428
Giải ba 46020 37264
Giải nhì 14951
Giải nhất 93890
Đặc biệt 965021
Đầu đuôi
0  
1  
2 0 1 8
3  
4 9
5 1 3 7
6 0 3 4 7
7 1 5 8
8 1
9 0 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 05/09/2022

Giải tám 72
Giải bảy 758
Giải sáu 2985 2893 7144
Giải năm 4026
Giải tư
91612 47726 52720
30307 33661 70784 94115
Giải ba 86152 22264
Giải nhì 64486
Giải nhất 41786
Đặc biệt 511023
Đầu đuôi
0 7
1 2 5
2 0 3 6 6
3  
4 4
5 2 8
6 1 4
7  
8 4 5 6 6
9 3

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 03/09/2022

Giải tám 93
Giải bảy 614
Giải sáu 9667 2625 3725
Giải năm 3941
Giải tư
78446 70415 31101
11014 29811 10623 03479
Giải ba 88689 78109
Giải nhì 00823
Giải nhất 28248
Đặc biệt 320869
Đầu đuôi
0 1 9
1 1 4 4 5
2 3 3 5 5
3  
4 1 6 8
5  
6 7 9
7 9
8 9
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 29/08/2022

Giải tám 32
Giải bảy 944
Giải sáu 7728 6617 3242
Giải năm 8586
Giải tư
78538 24908 74005
63750 16131 90790 42104
Giải ba 39395 40787
Giải nhì 81043
Giải nhất 32716
Đặc biệt 547490
Đầu đuôi
0 4 5 8
1 6 7
2 8
3 1 8
4 2 3 4
5 0
6  
7  
8 6 7
9 0 0 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 27/08/2022

Giải tám 28
Giải bảy 470
Giải sáu 2232 8060 0195
Giải năm 4860
Giải tư
79564 14441 38486
18000 45612 00436 31434
Giải ba 71635 27891
Giải nhì 33344
Giải nhất 70776
Đặc biệt 974485
Đầu đuôi
0 0
1 2
2  
3 2 4 5 6
4 1 4
5  
6 0 0 4
7 0 6
8 5 6
9 1 5

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 22/08/2022

Giải tám 58
Giải bảy 187
Giải sáu 9645 5380 5205
Giải năm 1565
Giải tư
90479 48399 92406
77178 63382 43402 85738
Giải ba 77002 13114
Giải nhì 70088
Giải nhất 22205
Đặc biệt 226043
Đầu đuôi
0 2 2 5 5 6
1 4
2  
3 8
4 3 5
5  
6 5
7 8 9
8 0 2 7 8
9 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM Ngày 20/08/2022

Giải tám 66
Giải bảy 534
Giải sáu 6638 0927 0288
Giải năm 1337
Giải tư
26364 89494 10843
53631 31323 05834 86967
Giải ba 37139 27932
Giải nhì 67655
Giải nhất 39722
Đặc biệt 206980
Đầu đuôi
0  
1  
2 2 3 7
3 1 2 4 4 7 8 9
4 3
5 5
6 4 7
7  
8 0 8
9 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM Ngày 15/08/2022

Giải tám 45
Giải bảy 714
Giải sáu 7065 8375 8702
Giải năm 2499
Giải tư
07453 10379 66577
25860 40340 47406 55926
Giải ba 29352 24162
Giải nhì 12811
Giải nhất 11403
Đặc biệt 404203
Đầu đuôi
0 2 3 3 6
1 1 4
2 6
3  
4 0
5 2 3
6 0 2 5
7 5 7 9
8  
9 9