XSLA - Kết quả xổ số Long An

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 09/12/2023

Giải tám 14
Giải bảy 867
Giải sáu 4298 7490 8076
Giải năm 8176
Giải tư
96767 38455 21505
80917 71189 82813 43049
Giải ba 30777 30977
Giải nhì 54358
Giải nhất 83325
Đặc biệt 903175
Đầu đuôi
0 5
1 3 7
2 5
3  
4 9
5 5 8
6 7 7
7 5 6 6 7 7
8 9
9 0 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 02/12/2023

Giải tám 09
Giải bảy 947
Giải sáu 9085 9453 7709
Giải năm 1974
Giải tư
28882 77427 13358
30343 65757 81450 58610
Giải ba 26475 26054
Giải nhì 35332
Giải nhất 04281
Đặc biệt 669051
Đầu đuôi
0 9
1 0
2 7
3 2
4 3 7
5 0 1 3 4 7 8
6  
7 4 5
8 1 2 5
9  

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 25/11/2023

Giải tám 39
Giải bảy 027
Giải sáu 3575 1920 4916
Giải năm 1502
Giải tư
88769 57408 76707
71366 37210 61585 99950
Giải ba 54079 16935
Giải nhì 26503
Giải nhất 12463
Đặc biệt 736932
Đầu đuôi
0 2 3 7 8
1 0 6
2 0 7
3 2 5
4  
5 0
6 3 6 9
7 5 9
8 5
9  

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 18/11/2023

Giải tám 21
Giải bảy 778
Giải sáu 0910 0217 2485
Giải năm 4873
Giải tư
03438 74181 21439
71527 18441 43833 09690
Giải ba 60766 56412
Giải nhì 33488
Giải nhất 14351
Đặc biệt 033554
Đầu đuôi
0  
1 0 2 7
2 7
3 3 8 9
4 1
5 1 4
6 6
7 3 8
8 1 5 8
9 0

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 11/11/2023

Giải tám 01
Giải bảy 806
Giải sáu 2214 0131 2281
Giải năm 4119
Giải tư
09434 10570 09675
00691 25939 91662 17131
Giải ba 29797 14063
Giải nhì 47419
Giải nhất 29969
Đặc biệt 101272
Đầu đuôi
0 6
1 4 9 9
2  
3 1 1 4 9
4  
5  
6 2 3 9
7 0 2 5
8 1
9 1 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 04/11/2023

Giải tám 80
Giải bảy 587
Giải sáu 6411 3106 5545
Giải năm 4661
Giải tư
30649 08122 87765
78456 52379 37329 55791
Giải ba 96785 31942
Giải nhì 94577
Giải nhất 80830
Đặc biệt 200606
Đầu đuôi
0 6 6
1 1
2 2 9
3 0
4 2 5 9
5 6
6 1 5
7 7 9
8 5 7
9 1

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 28/10/2023

Giải tám 35
Giải bảy 318
Giải sáu 6091 8108 6370
Giải năm 8365
Giải tư
19743 90491 60122
97426 33166 73701 97730
Giải ba 47571 35588
Giải nhì 76449
Giải nhất 49671
Đặc biệt 755944
Đầu đuôi
0 1 8
1 8
2 2 6
3 0
4 3 4 9
5  
6 5 6
7 0 1 1
8 8
9 1 1

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 21/10/2023

Giải tám 31
Giải bảy 531
Giải sáu 9025 8022 0631
Giải năm 4630
Giải tư
21276 02597 18892
85485 16997 31833 46081
Giải ba 38910 92675
Giải nhì 23355
Giải nhất 63450
Đặc biệt 044937
Đầu đuôi
0  
1 0
2 2 5
3 0 1 1 3 7
4  
5 0 5
6  
7 5 6
8 1 5
9 2 7 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 14/10/2023

Giải tám 21
Giải bảy 620
Giải sáu 8772 7290 3191
Giải năm 2663
Giải tư
29956 56632 93554
47571 89859 31376 63264
Giải ba 38287 23612
Giải nhì 74965
Giải nhất 40854
Đặc biệt 620613
Đầu đuôi
0  
1 2 3
2 0
3 2
4  
5 4 4 6 9
6 3 4 5
7 1 2 6
8 7
9 0 1

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 07/10/2023

Giải tám 48
Giải bảy 257
Giải sáu 6422 7120 3688
Giải năm 6978
Giải tư
34972 17122 82191
08243 17654 41052 32470
Giải ba 56398 40285
Giải nhì 71709
Giải nhất 73577
Đặc biệt 723191
Đầu đuôi
0 9
1  
2 0 2 2
3  
4 3
5 2 4 7
6  
7 0 2 7 8
8 5 8
9 1 1 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 30/09/2023

Giải tám 96
Giải bảy 714
Giải sáu 5344 0023 0226
Giải năm 2760
Giải tư
74944 82355 57870
10950 32474 65596 41049
Giải ba 43426 93521
Giải nhì 94657
Giải nhất 94077
Đặc biệt 115078
Đầu đuôi
0  
1 4
2 1 3 6 6
3  
4 4 4 9
5 0 5 7
6 0
7 0 4 7 8
8  
9 6

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 23/09/2023

Giải tám 67
Giải bảy 091
Giải sáu 8029 0092 8207
Giải năm 9140
Giải tư
08870 82310 49139
96714 36992 37729 97777
Giải ba 53900 51290
Giải nhì 36435
Giải nhất 74190
Đặc biệt 133524
Đầu đuôi
0 0 7
1 0 4
2 4 9 9
3 5 9
4 0
5  
6  
7 0 7
8  
9 0 0 1 2 2

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 16/09/2023

Giải tám 59
Giải bảy 197
Giải sáu 8706 8059 3392
Giải năm 7364
Giải tư
22668 42442 12678
08162 18399 95549 97552
Giải ba 23240 43402
Giải nhì 85380
Giải nhất 63514
Đặc biệt 097778
Đầu đuôi
0 2 6
1 4
2  
3  
4 0 2 9
5 2 9
6 2 4 8
7 8 8
8 0
9 2 7 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 09/09/2023

Giải tám 92
Giải bảy 709
Giải sáu 6012 0951 5435
Giải năm 0264
Giải tư
67990 40423 24012
00834 95898 62134 61155
Giải ba 68924 45708
Giải nhì 84072
Giải nhất 99061
Đặc biệt 503039
Đầu đuôi
0 8 9
1 2 2
2 3 4
3 4 4 5 9
4  
5 1 5
6 1 4
7 2
8  
9 0 8