XSLA - Kết quả xổ số Long An

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 28/01/2023

Giải tám 27
Giải bảy 498
Giải sáu 9278 0676 8783
Giải năm 3431
Giải tư
60574 74635 57371
66842 21301 55404 68561
Giải ba 24847 26641
Giải nhì 23264
Giải nhất 88267
Đặc biệt 750488
Đầu đuôi
0 1 4
1  
2  
3 1 5
4 1 2 7
5  
6 1 4 7
7 1 4 6 8
8 3 8
9 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 21/01/2023

Giải tám 61
Giải bảy 341
Giải sáu 7059 0715 6468
Giải năm 5238
Giải tư
55581 24011 56397
83064 23817 61275 30963
Giải ba 53850 76587
Giải nhì 56610
Giải nhất 76599
Đặc biệt 208093
Đầu đuôi
0  
1 0 1 5 7
2  
3 8
4 1
5 0 9
6 3 4 8
7 5
8 1 7
9 3 7 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 14/01/2023

Giải tám 71
Giải bảy 051
Giải sáu 6049 4473 5174
Giải năm 4483
Giải tư
34571 77664 13152
09080 52117 67752 57141
Giải ba 45649 75466
Giải nhì 47121
Giải nhất 12324
Đặc biệt 745825
Đầu đuôi
0  
1 7
2 1 4 5
3  
4 1 9 9
5 1 2 2
6 4 6
7 1 3 4
8 0 3
9  

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 07/01/2023

Giải tám 69
Giải bảy 240
Giải sáu 5060 9771 0106
Giải năm 6469
Giải tư
50773 99906 52240
60167 43733 21029 14678
Giải ba 52930 25041
Giải nhì 82932
Giải nhất 97986
Đặc biệt 838980
Đầu đuôi
0 6 6
1  
2 9
3 0 2 3
4 0 0 1
5  
6 0 7 9
7 1 3 8
8 0 6
9  

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 31/12/2022

Giải tám 71
Giải bảy 429
Giải sáu 7004 8309 8856
Giải năm 2829
Giải tư
01469 96611 74407
73652 60495 48189 59254
Giải ba 42996 18726
Giải nhì 52180
Giải nhất 14422
Đặc biệt 320725
Đầu đuôi
0 4 7 9
1 1
2 2 5 6 9 9
3  
4  
5 2 4 6
6 9
7  
8 0 9
9 5 6

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 24/12/2022

Giải tám 56
Giải bảy 657
Giải sáu 7844 7023 4690
Giải năm 1907
Giải tư
53297 88946 81819
82970 26579 12071 90661
Giải ba 86658 76859
Giải nhì 52277
Giải nhất 79251
Đặc biệt 134770
Đầu đuôi
0 7
1 9
2 3
3  
4 4 6
5 1 7 8 9
6 1
7 0 0 1 7 9
8  
9 0 7

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 17/12/2022

Giải tám 78
Giải bảy 209
Giải sáu 1072 1952 8890
Giải năm 2853
Giải tư
83699 72459 76087
43135 20884 23976 57547
Giải ba 55953 52313
Giải nhì 11642
Giải nhất 04262
Đặc biệt 744789
Đầu đuôi
0 9
1 3
2  
3 5
4 2 7
5 2 3 3 9
6 2
7 2 6
8 4 7 9
9 0 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 10/12/2022

Giải tám 72
Giải bảy 205
Giải sáu 4125 6553 3410
Giải năm 7254
Giải tư
78939 59171 67639
54150 48777 02536 51447
Giải ba 04680 40710
Giải nhì 73150
Giải nhất 43433
Đặc biệt 991820
Đầu đuôi
0 5
1 0 0
2 0 5
3 3 6 9 9
4 7
5 0 0 3 4
6  
7 1 7
8 0
9  

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 03/12/2022

Giải tám 48
Giải bảy 105
Giải sáu 5271 5799 2563
Giải năm 8599
Giải tư
97743 64744 18735
50937 42588 11075 74395
Giải ba 94917 17602
Giải nhì 89707
Giải nhất 54847
Đặc biệt 800724
Đầu đuôi
0 2 5 7
1 7
2 4
3 5 7
4 3 4 7
5  
6 3
7 1 5
8 8
9 5 9 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 26/11/2022

Giải tám 43
Giải bảy 139
Giải sáu 6865 1135 0352
Giải năm 9247
Giải tư
90880 57750 64004
15128 72920 48558 07064
Giải ba 69541 51907
Giải nhì 26251
Giải nhất 36232
Đặc biệt 395698
Đầu đuôi
0 4 7
1  
2 0 8
3 2 5 9
4 1 7
5 0 1 2 8
6 4 5
7  
8 0
9 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 19/11/2022

Giải tám 63
Giải bảy 083
Giải sáu 2469 5424 2251
Giải năm 2303
Giải tư
62473 43255 00107
45438 43156 20703 37094
Giải ba 00377 35913
Giải nhì 76572
Giải nhất 90050
Đặc biệt 423071
Đầu đuôi
0 3 3 7
1 3
2 4
3 8
4  
5 0 1 5 6
6 9
7 1 2 3 7
8 3
9 4

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 12/11/2022

Giải tám 78
Giải bảy 456
Giải sáu 1494 1872 1531
Giải năm 8030
Giải tư
64804 78717 32256
39626 95594 48012 02689
Giải ba 80986 19727
Giải nhì 57633
Giải nhất 32464
Đặc biệt 615656
Đầu đuôi
0 4
1 2 7
2 6 7
3 0 1 3
4  
5 6 6 6
6 4
7 2
8 6 9
9 4 4

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 05/11/2022

Giải tám 95
Giải bảy 372
Giải sáu 3891 4353 8033
Giải năm 5173
Giải tư
23866 46513 11420
24339 47446 09402 65059
Giải ba 34197 98605
Giải nhì 34301
Giải nhất 06606
Đặc biệt 209568
Đầu đuôi
0 1 2 5 6
1 3
2 0
3 3 9
4 6
5 3 9
6 6 8
7 2 3
8  
9 1 7

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 29/10/2022

Giải tám 00
Giải bảy 947
Giải sáu 0418 3429 9228
Giải năm 6377
Giải tư
41808 66714 44795
16394 67726 57432 85688
Giải ba 03147 08579
Giải nhì 27649
Giải nhất 98202
Đặc biệt 417794
Đầu đuôi
0 2 8
1 4 8
2 6 8 9
3 2
4 7 7 9
5  
6  
7 7 9
8 8
9 4 4 5