XSLA - Kết quả xổ số Long An

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 24/09/2022

Giải tám 44
Giải bảy 067
Giải sáu 4352 8194 9856
Giải năm 7278
Giải tư
08272 62642 22098
80335 48156 74264 75630
Giải ba 76694 50505
Giải nhì 07604
Giải nhất 64593
Đặc biệt 731473
Đầu đuôi
0 4 5
1  
2  
3 0 5
4 2
5 2 6 6
6 4 7
7 2 3 8
8  
9 3 4 4 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 17/09/2022

Giải tám 86
Giải bảy 685
Giải sáu 9364 7699 5321
Giải năm 5164
Giải tư
45493 73314 48826
60308 13334 58530 61834
Giải ba 42993 65540
Giải nhì 24401
Giải nhất 84103
Đặc biệt 794565
Đầu đuôi
0 1 3 8
1 4
2 1 6
3 0 4 4
4 0
5  
6 4 4 5
7  
8 5
9 3 3 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 10/09/2022

Giải tám 61
Giải bảy 439
Giải sáu 0480 1526 6127
Giải năm 3649
Giải tư
34588 16921 96245
90227 01024 74061 22965
Giải ba 79081 90297
Giải nhì 75217
Giải nhất 38069
Đặc biệt 852061
Đầu đuôi
0  
1 7
2 1 4 6 7 7
3 9
4 5 9
5  
6 1 1 5 9
7  
8 0 1 8
9 7

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 03/09/2022

Giải tám 26
Giải bảy 529
Giải sáu 4458 4429 3073
Giải năm 9642
Giải tư
57013 14511 55541
71350 93487 72147 73099
Giải ba 06370 32144
Giải nhì 88487
Giải nhất 13230
Đặc biệt 698715
Đầu đuôi
0  
1 1 3 5
2 9 9
3 0
4 1 2 4 7
5 0 8
6  
7 0 3
8 7 7
9 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 27/08/2022

Giải tám 02
Giải bảy 068
Giải sáu 5169 5487 8485
Giải năm 4291
Giải tư
72797 84796 74447
98172 04375 78575 09585
Giải ba 16082 39058
Giải nhì 13733
Giải nhất 12553
Đặc biệt 201056
Đầu đuôi
0  
1  
2  
3 3
4 7
5 3 6 8
6 8 9
7 2 5 5
8 2 5 5 7
9 1 6 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 20/08/2022

Giải tám 04
Giải bảy 145
Giải sáu 1444 8218 0584
Giải năm 3807
Giải tư
69533 88315 52246
95098 49334 95779 72849
Giải ba 80425 63321
Giải nhì 41899
Giải nhất 59586
Đặc biệt 997752
Đầu đuôi
0 7
1 5 8
2 1 5
3 3 4
4 4 5 6 9
5 2
6  
7 9
8 4 6
9 8 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 13/08/2022

Giải tám 34
Giải bảy 385
Giải sáu 3180 4778 1073
Giải năm 7986
Giải tư
43041 45912 41943
89717 99994 13139 50453
Giải ba 62245 53728
Giải nhì 97421
Giải nhất 40673
Đặc biệt 335361
Đầu đuôi
0  
1 2 7
2 1 8
3 9
4 1 3 5
5 3
6 1
7 3 3 8
8 0 5 6
9 4

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 06/08/2022

Giải tám 35
Giải bảy 441
Giải sáu 4242 6832 0597
Giải năm 6451
Giải tư
82071 77736 38885
22788 08285 35839 71199
Giải ba 02282 08124
Giải nhì 64072
Giải nhất 26503
Đặc biệt 508665
Đầu đuôi
0 3
1  
2 4
3 2 6 9
4 1 2
5 1
6 5
7 1 2
8 2 5 5 8
9 7 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 30/07/2022

Giải tám 64
Giải bảy 997
Giải sáu 1509 2876 4887
Giải năm 0360
Giải tư
12901 69062 67460
66996 16178 84394 88562
Giải ba 73050 65126
Giải nhì 58427
Giải nhất 56781
Đặc biệt 944892
Đầu đuôi
0 1 9
1  
2 6 7
3  
4  
5 0
6 0 0 2 2
7 6 8
8 1 7
9 2 4 6 7

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 23/07/2022

Giải tám 47
Giải bảy 757
Giải sáu 5765 9922 2791
Giải năm 8871
Giải tư
61542 75229 64110
09510 42270 10421 96299
Giải ba 92308 95395
Giải nhì 01763
Giải nhất 81796
Đặc biệt 305486
Đầu đuôi
0 8
1 0 0
2 1 2 9
3  
4 2
5 7
6 3 5
7 0 1
8 6
9 1 5 6 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 16/07/2022

Giải tám 90
Giải bảy 371
Giải sáu 9817 8673 4963
Giải năm 7233
Giải tư
39220 49381 27985
89949 86462 01590 73861
Giải ba 51847 75058
Giải nhì 67125
Giải nhất 70673
Đặc biệt 171233
Đầu đuôi
0  
1 7
2 0 5
3 3 3
4 7 9
5 8
6 1 2 3
7 1 3 3
8 1 5
9 0

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA Ngày 09/07/2022

Giải tám 16
Giải bảy 469
Giải sáu 7242 8256 8866
Giải năm 5072
Giải tư
70368 57085 37528
55197 33383 91184 84141
Giải ba 54632 12500
Giải nhì 99772
Giải nhất 63747
Đặc biệt 367119
Đầu đuôi
0 0
1 9
2 8
3 2
4 1 2 7
5 6
6 6 8 9
7 2 2
8 3 4 5
9 7

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA Ngày 02/07/2022

Giải tám 50
Giải bảy 237
Giải sáu 9739 7771 9923
Giải năm 8183
Giải tư
33853 66120 23636
08297 63689 27567 77019
Giải ba 46960 09825
Giải nhì 02982
Giải nhất 21174
Đặc biệt 604589
Đầu đuôi
0  
1 9
2 0 3 5
3 6 7 9
4  
5 3
6 0 7
7 1 4
8 2 3 9 9
9 7

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA Ngày 25/06/2022

Giải tám 30
Giải bảy 378
Giải sáu 1422 9619 0586
Giải năm 7845
Giải tư
21508 08384 46336
17479 38013 38158 18266
Giải ba 82511 40435
Giải nhì 63096
Giải nhất 45792
Đặc biệt 953826
Đầu đuôi
0 8
1 1 3 9
2 2 6
3 5 6
4 5
5 8
6 6
7 8 9
8 4 6
9 2 6