XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 23/05/2023

Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5479 1261 0595
Giải năm 6413
Giải tư
99833 87748 60004
01142 06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573
Đầu đuôi
0 4
1 2 3
2 7
3 3 8
4 2 7 8
5 0 9
6 1
7 3 8 9
8 7
9 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 16/05/2023

Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải tư
31832 35044 08241
78462 80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717
Đầu đuôi
0  
1 7
2 5 6
3 2
4 1 4 8
5  
6 1 2 8 8 9
7 2 4 5
8 2
9 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 09/05/2023

Giải tám 14
Giải bảy 629
Giải sáu 0735 9601 4816
Giải năm 6353
Giải tư
61164 79541 79017
91668 00865 94187 70714
Giải ba 85567 29622
Giải nhì 73886
Giải nhất 72610
Đặc biệt 295200
Đầu đuôi
0 0 1
1 0 4 6 7
2 2 9
3 5
4 1
5 3
6 4 5 7 8
7  
8 6 7
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 02/05/2023

Giải tám 01
Giải bảy 068
Giải sáu 1614 9555 4856
Giải năm 4531
Giải tư
80699 82764 54014
19006 26932 11625 54532
Giải ba 66565 18506
Giải nhì 82382
Giải nhất 57609
Đặc biệt 751687
Đầu đuôi
0 6 6 9
1 4 4
2 5
3 1 2 2
4  
5 5 6
6 4 5 8
7  
8 2 7
9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 25/04/2023

Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 7717 9481 5154
Giải năm 7109
Giải tư
63716 89865 80169
51163 16722 74725 38010
Giải ba 58707 31727
Giải nhì 99105
Giải nhất 99880
Đặc biệt 641062
Đầu đuôi
0 5 7 9
1 0 6 7
2 2 5 7
3  
4  
5 4
6 2 3 5 5 9
7  
8 0 1
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 18/04/2023

Giải tám 75
Giải bảy 806
Giải sáu 5725 2322 7425
Giải năm 1993
Giải tư
54767 08806 99263
41490 93571 20969 20779
Giải ba 02573 73385
Giải nhì 77948
Giải nhất 73378
Đặc biệt 745172
Đầu đuôi
0 6 6
1  
2 2 5 5
3  
4 8
5  
6 3 7 9
7 1 2 3 8 9
8 5
9 0 3

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 11/04/2023

Giải tám 33
Giải bảy 197
Giải sáu 1253 1733 7638
Giải năm 7844
Giải tư
69100 34977 80504
14036 88503 82760 82734
Giải ba 78278 89235
Giải nhì 94200
Giải nhất 88445
Đặc biệt 734979
Đầu đuôi
0 0 0 3 4
1  
2  
3 3 4 5 6 8
4 4 5
5 3
6 0
7 7 8 9
8  
9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 04/04/2023

Giải tám 21
Giải bảy 964
Giải sáu 8766 1996 4627
Giải năm 6034
Giải tư
04890 24766 22949
85026 38163 20239 28161
Giải ba 11207 91284
Giải nhì 12780
Giải nhất 48554
Đặc biệt 423995
Đầu đuôi
0 7
1  
2 6 7
3 4 9
4 9
5 4
6 1 3 4 6 6
7  
8 0 4
9 0 5 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 28/03/2023

Giải tám 87
Giải bảy 857
Giải sáu 6392 8476 6415
Giải năm 8740
Giải tư
73114 23449 16872
57744 20654 55842 54607
Giải ba 12493 72374
Giải nhì 67958
Giải nhất 37986
Đặc biệt 414948
Đầu đuôi
0 7
1 4 5
2  
3  
4 0 2 4 8 9
5 4 7 8
6  
7 2 4 6
8 6
9 2 3

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 21/03/2023

Giải tám 07
Giải bảy 591
Giải sáu 5385 5583 5418
Giải năm 6888
Giải tư
84275 30791 78684
14418 92367 73554 42844
Giải ba 18230 52658
Giải nhì 89012
Giải nhất 18479
Đặc biệt 944318
Đầu đuôi
0  
1 2 8 8 8
2  
3 0
4 4
5 4 8
6 7
7 5 9
8 3 4 5 8
9 1 1

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 14/03/2023

Giải tám 87
Giải bảy 138
Giải sáu 4601 6327 8160
Giải năm 3348
Giải tư
17463 22340 84335
79775 13437 16568 18336
Giải ba 48944 46076
Giải nhì 77616
Giải nhất 86853
Đặc biệt 463526
Đầu đuôi
0 1
1 6
2 6 7
3 5 6 7 8
4 0 4 8
5 3
6 0 3 8
7 5 6
8  
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 07/03/2023

Giải tám 12
Giải bảy 654
Giải sáu 7987 7661 1490
Giải năm 4268
Giải tư
60432 42786 86566
53469 32915 90971 79042
Giải ba 84295 87431
Giải nhì 08922
Giải nhất 03031
Đặc biệt 271892
Đầu đuôi
0  
1 5
2 2
3 1 1 2
4 2
5 4
6 1 6 8 9
7 1
8 6 7
9 0 2 5

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 28/02/2023

Giải tám 58
Giải bảy 414
Giải sáu 4676 8542 0254
Giải năm 1705
Giải tư
02101 49636 96928
93746 42309 94125 54072
Giải ba 89314 16511
Giải nhì 97828
Giải nhất 20998
Đặc biệt 957411
Đầu đuôi
0 1 5 9
1 1 1 4 4
2 5 8 8
3 6
4 2 6
5 4
6  
7 2 6
8  
9 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 21/02/2023

Giải tám 74
Giải bảy 749
Giải sáu 3932 8730 6223
Giải năm 2049
Giải tư
05690 91956 50236
62048 42493 37750 30041
Giải ba 24544 87718
Giải nhì 25566
Giải nhất 35168
Đặc biệt 389786
Đầu đuôi
0  
1 8
2 3
3 0 2 6
4 1 4 8 9 9
5 0 6
6 6 8
7  
8 6
9 0 3