XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 20/09/2022

Giải tám 86
Giải bảy 091
Giải sáu 3731 7835 2639
Giải năm 2992
Giải tư
21320 23033 75106
31773 23378 46203 41655
Giải ba 24251 80141
Giải nhì 66182
Giải nhất 97255
Đặc biệt 108232
Đầu đuôi
0 3 6
1  
2 0
3 1 2 3 5 9
4 1
5 1 5 5
6  
7 3 8
8 2
9 1 2

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 13/09/2022

Giải tám 76
Giải bảy 216
Giải sáu 3388 7346 2811
Giải năm 2714
Giải tư
35988 88942 29497
02797 59960 64700 19952
Giải ba 76362 75087
Giải nhì 95876
Giải nhất 94561
Đặc biệt 738960
Đầu đuôi
0 0
1 1 4 6
2  
3  
4 2 6
5 2
6 0 0 1 2
7 6
8 7 8 8
9 7 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 06/09/2022

Giải tám 25
Giải bảy 761
Giải sáu 0736 6934 6407
Giải năm 2366
Giải tư
05201 45092 88811
57484 22536 06144 56773
Giải ba 72010 13426
Giải nhì 91174
Giải nhất 28730
Đặc biệt 365720
Đầu đuôi
0 1 7
1 0 1
2 0 6
3 0 4 6 6
4 4
5  
6 1 6
7 3 4
8 4
9 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 30/08/2022

Giải tám 75
Giải bảy 737
Giải sáu 3653 8256 7618
Giải năm 9516
Giải tư
21592 31816 83051
79550 88325 23489 72573
Giải ba 40046 62324
Giải nhì 75065
Giải nhất 02262
Đặc biệt 522118
Đầu đuôi
0  
1 6 6 8 8
2 4 5
3 7
4 6
5 0 1 3 6
6 2 5
7 3
8 9
9 2

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 23/08/2022

Giải tám 35
Giải bảy 924
Giải sáu 4877 0754 2811
Giải năm 3465
Giải tư
61832 27936 64503
84577 60354 92941 04461
Giải ba 17179 08207
Giải nhì 56683
Giải nhất 72169
Đặc biệt 545004
Đầu đuôi
0 3 4 7
1 1
2 4
3 2 6
4 1
5 4 4
6 1 5 9
7 7 7 9
8 3
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 16/08/2022

Giải tám 91
Giải bảy 158
Giải sáu 1233 6767 1297
Giải năm 3478
Giải tư
87195 54348 54739
16398 07985 50276 75056
Giải ba 66067 84699
Giải nhì 42181
Giải nhất 42893
Đặc biệt 014904
Đầu đuôi
0 4
1  
2  
3 3 9
4 8
5 6 8
6 7 7
7 6 8
8 1 5
9 3 5 7 8 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 09/08/2022

Giải tám 40
Giải bảy 405
Giải sáu 6929 9235 9214
Giải năm 9413
Giải tư
20306 56033 65706
46287 89773 87025 92364
Giải ba 02184 25934
Giải nhì 71002
Giải nhất 65499
Đặc biệt 203968
Đầu đuôi
0 2 5 6 6
1 3 4
2 5 9
3 3 4 5
4  
5  
6 4 8
7 3
8 4 7
9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 02/08/2022

Giải tám 74
Giải bảy 183
Giải sáu 7506 7067 5482
Giải năm 5101
Giải tư
20465 65088 41615
61537 61976 87257 75715
Giải ba 61199 91242
Giải nhì 02180
Giải nhất 41212
Đặc biệt 012885
Đầu đuôi
0 1 6
1 2 5 5
2  
3 7
4 2
5 7
6 5 7
7 6
8 0 2 3 5 8
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 26/07/2022

Giải tám 60
Giải bảy 508
Giải sáu 9545 6767 9533
Giải năm 6836
Giải tư
49665 75162 30549
51796 78714 39345 30163
Giải ba 43814 54467
Giải nhì 90322
Giải nhất 31266
Đặc biệt 281310
Đầu đuôi
0 8
1 0 4 4
2 2
3 3 6
4 5 5 9
5  
6 2 3 5 6 7 7
7  
8  
9 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 19/07/2022

Giải tám 09
Giải bảy 729
Giải sáu 1032 1626 9500
Giải năm 8819
Giải tư
82454 33323 92279
96755 24029 64820 83425
Giải ba 24053 79376
Giải nhì 75427
Giải nhất 17941
Đặc biệt 437014
Đầu đuôi
0 0
1 4 9
2 0 3 5 6 7 9 9
3 2
4 1
5 3 4 5
6  
7 6 9
8  
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 12/07/2022

Giải tám 18
Giải bảy 471
Giải sáu 4311 8098 1773
Giải năm 6033
Giải tư
59137 21536 29034
75974 57385 50072 63213
Giải ba 66626 78925
Giải nhì 37157
Giải nhất 17463
Đặc biệt 785262
Đầu đuôi
0  
1 1 3
2 5 6
3 3 4 6 7
4  
5 7
6 2 3
7 1 2 3 4
8 5
9 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 05/07/2022

Giải tám 13
Giải bảy 376
Giải sáu 2844 3497 2738
Giải năm 8813
Giải tư
92941 39673 64911
32830 05136 49233 65957
Giải ba 34517 71735
Giải nhì 04461
Giải nhất 58961
Đặc biệt 529306
Đầu đuôi
0 6
1 1 3 7
2  
3 0 3 5 6 8
4 1 4
5 7
6 1 1
7 3 6
8  
9 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 28/06/2022

Giải tám 66
Giải bảy 857
Giải sáu 6507 0913 1942
Giải năm 8693
Giải tư
69679 13865 88085
51605 04875 29714 32959
Giải ba 56706 16921
Giải nhì 96881
Giải nhất 98574
Đặc biệt 477340
Đầu đuôi
0 5 6 7
1 3 4
2 1
3  
4 0 2
5 7 9
6 5
7 4 5 9
8 1 5
9 3

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 21/06/2022

Giải tám 50
Giải bảy 777
Giải sáu 9971 7281 9411
Giải năm 2456
Giải tư
56395 47322 85823
95090 21764 53721 40472
Giải ba 50730 11221
Giải nhì 56956
Giải nhất 57745
Đặc biệt 211958
Đầu đuôi
0  
1 1
2 1 1 2 3
3 0
4 5
5 6 6 8
6 4
7 1 2 7
8 1
9 0 5