XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 24/01/2023

Giải tám 75
Giải bảy 860
Giải sáu 2172 2192 5865
Giải năm 3128
Giải tư
51519 31563 75937
91419 35746 61849 04195
Giải ba 53530 59288
Giải nhì 56839
Giải nhất 50420
Đặc biệt 790795
Đầu đuôi
0  
1 9 9
2 0 8
3 0 7 9
4 6 9
5  
6 0 3 5
7 2
8 8
9 2 5 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 17/01/2023

Giải tám 83
Giải bảy 213
Giải sáu 4613 3754 7479
Giải năm 6487
Giải tư
01806 10709 71620
97551 97295 39141 02265
Giải ba 29637 94124
Giải nhì 39555
Giải nhất 90950
Đặc biệt 171253
Đầu đuôi
0 6 9
1 3 3
2 0 4
3 7
4 1
5 0 1 3 4 5
6 5
7 9
8 7
9 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 10/01/2023

Giải tám 48
Giải bảy 626
Giải sáu 5027 7968 9860
Giải năm 0376
Giải tư
93217 72750 60138
89205 28973 63780 77437
Giải ba 02246 43830
Giải nhì 37138
Giải nhất 59176
Đặc biệt 686404
Đầu đuôi
0 4 5
1 7
2 6 7
3 0 7 8 8
4 6
5 0
6 0 8
7 3 6 6
8 0
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 03/01/2023

Giải tám 93
Giải bảy 108
Giải sáu 1826 9908 2235
Giải năm 6489
Giải tư
85641 55685 77578
03739 01920 74957 64331
Giải ba 53875 78573
Giải nhì 47240
Giải nhất 33388
Đặc biệt 045594
Đầu đuôi
0 8 8
1  
2 0 6
3 1 5 9
4 0 1
5 7
6  
7 3 5 8
8 5 8 9
9 4

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 27/12/2022

Giải tám 79
Giải bảy 894
Giải sáu 3074 0470 6500
Giải năm 5577
Giải tư
60149 70425 20210
11822 78795 96756 97184
Giải ba 19529 05841
Giải nhì 87381
Giải nhất 15789
Đặc biệt 422978
Đầu đuôi
0 0
1 0
2 2 5 9
3  
4 1 9
5 6
6  
7 0 4 7 8
8 1 4 9
9 4 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 20/12/2022

Giải tám 28
Giải bảy 012
Giải sáu 5705 1397 1731
Giải năm 5139
Giải tư
56325 07288 55741
56866 04063 79669 80819
Giải ba 42785 08306
Giải nhì 17161
Giải nhất 26717
Đặc biệt 310867
Đầu đuôi
0 5 6
1 2 7 9
2 5
3 1 9
4 1
5  
6 1 3 6 7 9
7  
8 5 8
9 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 13/12/2022

Giải tám 64
Giải bảy 625
Giải sáu 2729 2452 8663
Giải năm 2051
Giải tư
23838 08618 50928
40687 15130 09295 42198
Giải ba 61766 21872
Giải nhì 24343
Giải nhất 17414
Đặc biệt 851446
Đầu đuôi
0  
1 4 8
2 5 8 9
3 0 8
4 3 6
5 1 2
6 3 6
7 2
8 7
9 5 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 06/12/2022

Giải tám 45
Giải bảy 397
Giải sáu 4036 8303 5939
Giải năm 0400
Giải tư
93938 86872 79665
55237 26177 72799 22008
Giải ba 33224 97359
Giải nhì 80874
Giải nhất 85053
Đặc biệt 634657
Đầu đuôi
0 0 3 8
1  
2 4
3 6 7 8 9
4  
5 3 7 9
6 5
7 2 4 7
8  
9 7 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 29/11/2022

Giải tám 32
Giải bảy 165
Giải sáu 3605 7148 4964
Giải năm 1471
Giải tư
91590 52834 39791
60405 22181 47537 38303
Giải ba 05330 00113
Giải nhì 24892
Giải nhất 59913
Đặc biệt 982079
Đầu đuôi
0 3 5 5
1 3 3
2  
3 0 4 7
4 8
5  
6 4 5
7 1 9
8 1
9 0 1 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 22/11/2022

Giải tám 79
Giải bảy 250
Giải sáu 1218 7351 6807
Giải năm 3380
Giải tư
08613 22089 42283
00131 91778 72197 54312
Giải ba 00693 29677
Giải nhì 87980
Giải nhất 61612
Đặc biệt 170917
Đầu đuôi
0 7
1 2 2 3 7 8
2  
3 1
4  
5 0 1
6  
7 7 8
8 0 0 3 9
9 3 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 15/11/2022

Giải tám 38
Giải bảy 342
Giải sáu 2347 6399 4276
Giải năm 9703
Giải tư
73920 45459 44405
34417 85869 96384 10348
Giải ba 93531 46699
Giải nhì 36050
Giải nhất 50350
Đặc biệt 849725
Đầu đuôi
0 3 5
1 7
2 0 5
3 1
4 2 7 8
5 0 0 9
6 9
7 6
8 4
9 9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 08/11/2022

Giải tám 95
Giải bảy 163
Giải sáu 2842 1002 3497
Giải năm 1456
Giải tư
50239 22502 14015
80036 74308 24604 55188
Giải ba 18421 05889
Giải nhì 93625
Giải nhất 59258
Đặc biệt 760839
Đầu đuôi
0 2 2 4 8
1 5
2 1 5
3 6 9 9
4 2
5 6 8
6 3
7  
8 8 9
9 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 01/11/2022

Giải tám 60
Giải bảy 585
Giải sáu 4059 3694 5144
Giải năm 4090
Giải tư
81725 93585 75824
81792 31468 11714 84948
Giải ba 74804 53727
Giải nhì 42445
Giải nhất 72322
Đặc biệt 165010
Đầu đuôi
0 4
1 0 4
2 2 4 5 7
3  
4 4 5 8
5 9
6 8
7  
8 5 5
9 0 2 4

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 25/10/2022

Giải tám 08
Giải bảy 577
Giải sáu 5238 7004 1484
Giải năm 7637
Giải tư
26148 24535 88713
07250 46679 08273 87619
Giải ba 33401 24987
Giải nhì 98687
Giải nhất 98446
Đặc biệt 637368
Đầu đuôi
0 1 4
1 3 9
2  
3 5 7 8
4 6 8
5 0
6 8
7 3 7 9
8 4 7 7
9