XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 21/05/2024

Giải tám 47
Giải bảy 503
Giải sáu 7976 1680 8237
Giải năm 9889
Giải tư
62343 47033 50707
47447 91539 84892 00895
Giải ba 37079 16217
Giải nhì 49533
Giải nhất 09407
Đặc biệt 388678
Đầu đuôi
0 3 7 7
1 7
2  
3 3 3 7 9
4 3 7
5  
6  
7 6 8 9
8 0 9
9 2 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 14/05/2024

Giải tám 18
Giải bảy 700
Giải sáu 7006 7062 7357
Giải năm 5234
Giải tư
99245 63097 28852
66560 34934 55218 22753
Giải ba 28454 49712
Giải nhì 59073
Giải nhất 72252
Đặc biệt 520141
Đầu đuôi
0 0 6
1 2 8
2  
3 4 4
4 1 5
5 2 2 3 4 7
6 0 2
7 3
8  
9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 07/05/2024

Giải tám 16
Giải bảy 140
Giải sáu 3971 3637 2103
Giải năm 5260
Giải tư
14424 71925 36757
17590 30109 24112 40248
Giải ba 75599 40101
Giải nhì 37500
Giải nhất 77767
Đặc biệt 593227
Đầu đuôi
0 0 1 3 9
1 2
2 4 5 7
3 7
4 0 8
5 7
6 0 7
7 1
8  
9 0 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 30/04/2024

Giải tám 88
Giải bảy 673
Giải sáu 5761 3070 1790
Giải năm 2592
Giải tư
11663 17590 22648
89982 10615 04858 59369
Giải ba 17757 95814
Giải nhì 89042
Giải nhất 00967
Đặc biệt 917876
Đầu đuôi
0  
1 4 5
2  
3  
4 2 8
5 7 8
6 1 3 7 9
7 0 3 6
8 2
9 0 0 2

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 23/04/2024

Giải tám 89
Giải bảy 540
Giải sáu 5467 0595 4574
Giải năm 7613
Giải tư
97310 91759 56979
68040 17545 01221 98442
Giải ba 52635 91015
Giải nhì 77505
Giải nhất 85068
Đặc biệt 215261
Đầu đuôi
0 5
1 0 3 5
2 1
3 5
4 0 0 2 5
5 9
6 1 7 8
7 4 9
8  
9 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 16/04/2024

Giải tám 58
Giải bảy 592
Giải sáu 8207 2125 4974
Giải năm 3385
Giải tư
89771 75420 21577
84812 98483 86864 96918
Giải ba 55480 24507
Giải nhì 50778
Giải nhất 16747
Đặc biệt 822377
Đầu đuôi
0 7 7
1 2 8
2 0 5
3  
4 7
5  
6 4
7 1 4 7 7 8
8 0 3 5
9 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 09/04/2024

Giải tám 57
Giải bảy 734
Giải sáu 3346 6524 6664
Giải năm 1757
Giải tư
12549 07518 13882
26400 37310 94612 07104
Giải ba 42554 96027
Giải nhì 27448
Giải nhất 23211
Đặc biệt 034128
Đầu đuôi
0 0 4
1 0 1 2 8
2 4 7 8
3 4
4 6 8 9
5 4 7
6 4
7  
8 2
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 02/04/2024

Giải tám 56
Giải bảy 993
Giải sáu 7766 6027 9933
Giải năm 8901
Giải tư
77369 66706 59980
37526 34014 82502 66126
Giải ba 47921 74287
Giải nhì 05882
Giải nhất 85053
Đặc biệt 267171
Đầu đuôi
0 1 2 6
1 4
2 1 6 6 7
3 3
4  
5 3
6 6 9
7 1
8 0 2 7
9 3

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 26/03/2024

Giải tám 19
Giải bảy 953
Giải sáu 3480 7499 8112
Giải năm 8063
Giải tư
82199 75420 02055
60249 46588 59684 17049
Giải ba 97397 71885
Giải nhì 27306
Giải nhất 15363
Đặc biệt 337019
Đầu đuôi
0 6
1 2 9
2 0
3  
4 9 9
5 3 5
6 3 3
7  
8 0 4 5 8
9 7 9 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 19/03/2024

Giải tám 01
Giải bảy 255
Giải sáu 5860 3702 8738
Giải năm 1636
Giải tư
18727 40847 05451
71126 03903 11493 03360
Giải ba 70844 76736
Giải nhì 85619
Giải nhất 14463
Đặc biệt 417347
Đầu đuôi
0 2 3
1 9
2 6 7
3 6 6 8
4 4 7 7
5 1 5
6 0 0 3
7  
8  
9 3

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 12/03/2024

Giải tám 80
Giải bảy 127
Giải sáu 6417 1659 8701
Giải năm 5189
Giải tư
65482 46505 20377
48318 89887 16729 02457
Giải ba 46128 22762
Giải nhì 39736
Giải nhất 94402
Đặc biệt 161927
Đầu đuôi
0 1 2 5
1 7 8
2 7 7 8 9
3 6
4  
5 7 9
6 2
7 7
8 2 7 9
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 05/03/2024

Giải tám 95
Giải bảy 528
Giải sáu 9335 7491 7599
Giải năm 4837
Giải tư
40060 72895 03796
40266 64323 64869 30428
Giải ba 21192 93887
Giải nhì 55510
Giải nhất 16112
Đặc biệt 756738
Đầu đuôi
0  
1 0 2
2 3 8 8
3 5 7 8
4  
5  
6 0 6 9
7  
8 7
9 1 2 5 6 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 27/02/2024

Giải tám 32
Giải bảy 729
Giải sáu 8999 8338 4750
Giải năm 4701
Giải tư
48593 89153 78512
81888 30684 21620 76758
Giải ba 81765 97565
Giải nhì 26204
Giải nhất 51439
Đặc biệt 785991
Đầu đuôi
0 1 4
1 2
2 0 9
3 8 9
4  
5 0 3 8
6 5 5
7  
8 4 8
9 1 3 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 20/02/2024

Giải tám 83
Giải bảy 152
Giải sáu 4236 8770 8850
Giải năm 6350
Giải tư
34936 88822 33940
51796 07817 24713 35251
Giải ba 00475 69680
Giải nhì 30942
Giải nhất 84439
Đặc biệt 043811
Đầu đuôi
0  
1 1 3 7
2 2
3 6 6 9
4 0 2
5 0 0 1 2
6  
7 0 5
8 0
9 6