XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 26/09/2023

Giải tám 95
Giải bảy 444
Giải sáu 5698 8378 9505
Giải năm 2385
Giải tư
20178 19890 17159
00332 04793 07481 37791
Giải ba 70234 71277
Giải nhì 04751
Giải nhất 99090
Đặc biệt 991040
Đầu đuôi
0 5
1  
2  
3 2 4
4 0 4
5 1 9
6  
7 7 8 8
8 1 5
9 0 0 1 3 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 19/09/2023

Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 3446 1395 5410
Giải năm 2355
Giải tư
85666 60772 29869
37993 37377 90523 44219
Giải ba 67947 34149
Giải nhì 76547
Giải nhất 98999
Đặc biệt 159659
Đầu đuôi
0  
1 0 9
2 3
3  
4 6 7 7 9
5 5 9
6 6 9
7 2 7
8  
9 3 5 5 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 12/09/2023

Giải tám 36
Giải bảy 010
Giải sáu 0612 6142 1828
Giải năm 6275
Giải tư
09851 95952 91178
75631 94228 00434 21326
Giải ba 08005 74473
Giải nhì 74461
Giải nhất 26632
Đặc biệt 427281
Đầu đuôi
0 5
1 0 2
2 6 8 8
3 1 2 4
4 2
5 1 2
6 1
7 3 5 8
8 1
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 05/09/2023

Giải tám 81
Giải bảy 689
Giải sáu 3482 0318 3166
Giải năm 9930
Giải tư
07459 43511 88210
65839 30973 50513 77544
Giải ba 71575 01975
Giải nhì 46758
Giải nhất 78667
Đặc biệt 503609
Đầu đuôi
0 9
1 0 1 3 8
2  
3 0 9
4 4
5 8 9
6 6 7
7 3 5 5
8 2 9
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 29/08/2023

Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 5903 0735 8210
Giải năm 7848
Giải tư
20425 40153 37516
04284 30288 26361 58593
Giải ba 66600 58448
Giải nhì 11450
Giải nhất 73178
Đặc biệt 441763
Đầu đuôi
0 0 3
1 0 6
2 5 7
3 5
4 8 8
5 0 3
6 1 3
7 8
8 4 8
9 3

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 22/08/2023

Giải tám 60
Giải bảy 708
Giải sáu 8452 1932 6929
Giải năm 9325
Giải tư
69100 54702 95258
34435 75866 28346 11206
Giải ba 68977 21425
Giải nhì 08517
Giải nhất 59908
Đặc biệt 491990
Đầu đuôi
0 0 2 6 8 8
1 7
2 5 5 9
3 2 5
4 6
5 2 8
6 6
7 7
8  
9 0

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 15/08/2023

Giải tám 28
Giải bảy 461
Giải sáu 0134 2085 9267
Giải năm 4610
Giải tư
14160 20345 23674
73797 66107 60575 38560
Giải ba 70413 28746
Giải nhì 51709
Giải nhất 90008
Đặc biệt 462922
Đầu đuôi
0 7 8 9
1 0 3
2 2
3 4
4 5 6
5  
6 0 0 1 7
7 4 5
8 5
9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 08/08/2023

Giải tám 07
Giải bảy 770
Giải sáu 2120 8831 7899
Giải năm 4836
Giải tư
92747 04108 16228
79113 97477 99089 33414
Giải ba 99714 48895
Giải nhì 31940
Giải nhất 62721
Đặc biệt 367542
Đầu đuôi
0 8
1 3 4 4
2 0 1 8
3 1 6
4 0 2 7
5  
6  
7 0 7
8 9
9 5 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 01/08/2023

Giải tám 97
Giải bảy 047
Giải sáu 3876 6579 8107
Giải năm 0591
Giải tư
06056 44831 83325
66613 81414 84157 60356
Giải ba 79640 56657
Giải nhì 29630
Giải nhất 64001
Đặc biệt 147881
Đầu đuôi
0 1 7
1 3 4
2 5
3 0 1
4 0 7
5 6 6 7 7
6  
7 6 9
8 1
9 1

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 25/07/2023

Giải tám 66
Giải bảy 822
Giải sáu 9661 9253 9726
Giải năm 1408
Giải tư
22514 74348 56780
30424 29644 17176 91108
Giải ba 86035 22297
Giải nhì 78418
Giải nhất 06614
Đặc biệt 859109
Đầu đuôi
0 8 8 9
1 4 4 8
2 2 4 6
3 5
4 4 8
5 3
6 1
7 6
8 0
9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 18/07/2023

Giải tám 21
Giải bảy 694
Giải sáu 5095 0022 9962
Giải năm 5744
Giải tư
57043 85050 76152
54844 30712 81385 50262
Giải ba 76426 29018
Giải nhì 41948
Giải nhất 87562
Đặc biệt 896652
Đầu đuôi
0  
1 2 8
2 2 6
3  
4 3 4 4 8
5 0 2 2
6 2 2 2
7  
8 5
9 4 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT Ngày 11/07/2023

Giải tám 93
Giải bảy 193
Giải sáu 0520 9572 9764
Giải năm 5848
Giải tư
37818 34388 36214
43985 43056 77749 79774
Giải ba 57185 13165
Giải nhì 71734
Giải nhất 15796
Đặc biệt 120938
Đầu đuôi
0  
1 4 8
2 0
3 4 8
4 8 9
5 6
6 4 5
7 2 4
8 5 5 8
9 3 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT Ngày 04/07/2023

Giải tám 57
Giải bảy 481
Giải sáu 3457 1183 1103
Giải năm 3626
Giải tư
37282 70569 13703
88293 68165 71259 74632
Giải ba 31205 04946
Giải nhì 54717
Giải nhất 67923
Đặc biệt 254998
Đầu đuôi
0 3 3 5
1 7
2 3 6
3 2
4 6
5 7 9
6 5 9
7  
8 1 2 3
9 3 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT Ngày 27/06/2023

Giải tám 38
Giải bảy 114
Giải sáu 3846 7884 1830
Giải năm 3333
Giải tư
80431 72513 19054
22225 20177 26722 18077
Giải ba 65124 74574
Giải nhì 99017
Giải nhất 22510
Đặc biệt 318877
Đầu đuôi
0  
1 0 3 4 7
2 2 4 5
3 0 1 3
4 6
5 4
6  
7 4 7 7 7
8 4
9