XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 02/10/2022

Giải tám 63
Giải bảy 887
Giải sáu 8381 7275 4217
Giải năm 7840
Giải tư
72968 92352 57442
89805 86137 90680 95519
Giải ba 24170 19368
Giải nhì 84681
Giải nhất 48153
Đặc biệt 580058
Đầu đuôi
0 5
1 7 9
2  
3 7
4 0 2
5 2 3 8
6 8 8
7 0 5
8 0 1 1 7
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 28/09/2022

Giải tám 04
Giải bảy 474
Giải sáu 1506 2365 5686
Giải năm 4808
Giải tư
80050 44294 31850
28454 51518 37002 18722
Giải ba 95990 34588
Giải nhì 09558
Giải nhất 66111
Đặc biệt 834582
Đầu đuôi
0 2 6 8
1 1 8
2 2
3  
4  
5 0 0 4 8
6 5
7 4
8 2 6 8
9 0 4

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 25/09/2022

Giải tám 33
Giải bảy 623
Giải sáu 3990 1315 5153
Giải năm 1438
Giải tư
56600 45401 28715
41190 09214 52555 44308
Giải ba 86667 85752
Giải nhì 58598
Giải nhất 90891
Đặc biệt 793624
Đầu đuôi
0 0 1 8
1 4 5 5
2 3 4
3 8
4  
5 2 3 5
6 7
7  
8  
9 0 0 1 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 21/09/2022

Giải tám 13
Giải bảy 050
Giải sáu 5583 4543 1815
Giải năm 2008
Giải tư
15148 31172 60499
71235 92967 45211 30648
Giải ba 42910 19274
Giải nhì 13231
Giải nhất 34843
Đặc biệt 984745
Đầu đuôi
0 8
1 0 1 5
2  
3 1 5
4 3 3 5 8 8
5 0
6 7
7 2 4
8 3
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 18/09/2022

Giải tám 09
Giải bảy 856
Giải sáu 7989 1248 2376
Giải năm 0228
Giải tư
50127 28746 51379
10643 71587 83894 61033
Giải ba 57347 73302
Giải nhì 56018
Giải nhất 74090
Đặc biệt 507708
Đầu đuôi
0 2 8
1 8
2 7 8
3 3
4 3 6 7 8
5 6
6  
7 6 9
8 7 9
9 0 4

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 14/09/2022

Giải tám 37
Giải bảy 424
Giải sáu 9840 1306 0461
Giải năm 9293
Giải tư
66600 89403 16411
10708 73745 43825 10280
Giải ba 97840 33500
Giải nhì 39669
Giải nhất 66832
Đặc biệt 264790
Đầu đuôi
0 0 0 3 6 8
1 1
2 4 5
3 2
4 0 0 5
5  
6 1 9
7  
8 0
9 0 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 11/09/2022

Giải tám 98
Giải bảy 525
Giải sáu 6174 3306 5913
Giải năm 2491
Giải tư
62108 05006 07574
97902 08396 12906 50616
Giải ba 12968 09384
Giải nhì 69121
Giải nhất 40530
Đặc biệt 906362
Đầu đuôi
0 2 6 6 6 8
1 3 6
2 1 5
3 0
4  
5  
6 2 8
7 4 4
8 4
9 1 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 07/09/2022

Giải tám 58
Giải bảy 503
Giải sáu 2538 3960 8038
Giải năm 4766
Giải tư
33897 80425 47550
77154 53855 11009 99208
Giải ba 20690 62162
Giải nhì 02908
Giải nhất 32912
Đặc biệt 867239
Đầu đuôi
0 3 8 8 9
1 2
2 5
3 8 8 9
4  
5 0 4 5
6 0 2 6
7  
8  
9 0 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 04/09/2022

Giải tám 61
Giải bảy 076
Giải sáu 0955 6585 4438
Giải năm 7962
Giải tư
10670 12791 23723
95883 97798 54828 05714
Giải ba 98209 60870
Giải nhì 68431
Giải nhất 30005
Đặc biệt 508930
Đầu đuôi
0 5 9
1 4
2 3 8
3 0 1 8
4  
5 5
6 2
7 0 0 6
8 3 5
9 1 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 31/08/2022

Giải tám 00
Giải bảy 028
Giải sáu 8474 7535 7636
Giải năm 7381
Giải tư
77987 34325 98388
80087 93920 21262 12377
Giải ba 20554 28010
Giải nhì 44093
Giải nhất 37953
Đặc biệt 189387
Đầu đuôi
0  
1 0
2 0 5 8
3 5 6
4  
5 3 4
6 2
7 4 7
8 1 7 7 7 8
9 3

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 28/08/2022

Giải tám 51
Giải bảy 853
Giải sáu 9711 0196 3548
Giải năm 1784
Giải tư
72338 82452 85989
19970 75777 95544 06637
Giải ba 84416 91136
Giải nhì 34603
Giải nhất 76853
Đặc biệt 373724
Đầu đuôi
0 3
1 1 6
2 4
3 6 7 8
4 4 8
5 2 3 3
6  
7 0 7
8 4 9
9 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 24/08/2022

Giải tám 12
Giải bảy 647
Giải sáu 5065 0267 8029
Giải năm 4464
Giải tư
61602 90739 19340
34112 48034 10306 39977
Giải ba 81731 14142
Giải nhì 58035
Giải nhất 86160
Đặc biệt 738527
Đầu đuôi
0 2 6
1 2
2 7 9
3 1 4 5 9
4 0 2 7
5  
6 0 4 5 7
7 7
8  
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 21/08/2022

Giải tám 02
Giải bảy 041
Giải sáu 1680 4266 7385
Giải năm 5790
Giải tư
12651 73510 52044
12565 45732 67175 31511
Giải ba 03675 65109
Giải nhì 38993
Giải nhất 01108
Đặc biệt 028483
Đầu đuôi
0 8 9
1 0 1
2  
3 2
4 1 4
5 1
6 5 6
7 5 5
8 0 3 5
9 0 3

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 17/08/2022

Giải tám 28
Giải bảy 937
Giải sáu 4297 8195 7072
Giải năm 7831
Giải tư
17064 15918 36881
87364 17398 68905 34051
Giải ba 59199 48260
Giải nhì 91711
Giải nhất 76409
Đặc biệt 560571
Đầu đuôi
0 5 9
1 1 8
2  
3 1 7
4  
5 1
6 0 4 4
7 1 2
8 1
9 5 7 8 9