XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 31/05/2023

Giải tám 28
Giải bảy 852
Giải sáu 2857 7036 1215
Giải năm 9981
Giải tư
66699 84442 28907
54532 57584 24816 72451
Giải ba 99220 11024
Giải nhì 52657
Giải nhất 66266
Đặc biệt 626829
Đầu đuôi
0 7
1 5 6
2 0 4 9
3 2 6
4 2
5 1 2 7 7
6 6
7  
8 1 4
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 28/05/2023

Giải tám 63
Giải bảy 072
Giải sáu 4439 7375 4163
Giải năm 6069
Giải tư
18569 62364 61613
91774 07677 13196 10591
Giải ba 09705 93168
Giải nhì 64238
Giải nhất 56333
Đặc biệt 505873
Đầu đuôi
0 5
1 3
2  
3 3 8 9
4  
5  
6 3 4 8 9 9
7 2 3 4 5 7
8  
9 1 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 24/05/2023

Giải tám 94
Giải bảy 336
Giải sáu 5724 6499 4808
Giải năm 9966
Giải tư
90033 43684 99827
99235 40630 81270 73590
Giải ba 45734 66315
Giải nhì 02304
Giải nhất 87881
Đặc biệt 038797
Đầu đuôi
0 4 8
1 5
2 4 7
3 0 3 4 5 6
4  
5  
6 6
7 0
8 1 4
9 0 7 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 21/05/2023

Giải tám 14
Giải bảy 342
Giải sáu 6424 0242 8430
Giải năm 3504
Giải tư
44358 24062 53421
09915 20534 50708 60352
Giải ba 90472 28124
Giải nhì 14581
Giải nhất 14086
Đặc biệt 727077
Đầu đuôi
0 4 8
1 5
2 1 4 4
3 0 4
4 2 2
5 2 8
6 2
7 2 7
8 1 6
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 17/05/2023

Giải tám 85
Giải bảy 447
Giải sáu 6457 9183 7747
Giải năm 5384
Giải tư
77197 33936 11172
42440 13986 26313 84191
Giải ba 18998 76807
Giải nhì 61863
Giải nhất 34548
Đặc biệt 775469
Đầu đuôi
0 7
1 3
2  
3 6
4 0 7 7 8
5 7
6 3 9
7 2
8 3 4 6
9 1 7 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 14/05/2023

Giải tám 77
Giải bảy 414
Giải sáu 2458 0005 0619
Giải năm 1999
Giải tư
23689 33216 37115
07404 15580 49151 47058
Giải ba 44421 71221
Giải nhì 89546
Giải nhất 75856
Đặc biệt 157684
Đầu đuôi
0 4 5
1 4 5 6 9
2 1 1
3  
4 6
5 1 6 8 8
6  
7  
8 0 4 9
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 10/05/2023

Giải tám 01
Giải bảy 305
Giải sáu 2163 2051 7675
Giải năm 7453
Giải tư
73451 16648 88612
21431 35981 05546 02643
Giải ba 79155 09342
Giải nhì 23408
Giải nhất 26032
Đặc biệt 312173
Đầu đuôi
0 5 8
1 2
2  
3 1 2
4 2 3 6 8
5 1 1 3 5
6 3
7 3 5
8 1
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 07/05/2023

Giải tám 74
Giải bảy 810
Giải sáu 4359 5199 7422
Giải năm 0611
Giải tư
86902 23949 49870
77642 70613 30210 29499
Giải ba 37080 19533
Giải nhì 94672
Giải nhất 24408
Đặc biệt 661518
Đầu đuôi
0 2 8
1 0 0 1 3 8
2 2
3 3
4 2 9
5 9
6  
7 0 2
8 0
9 9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 03/05/2023

Giải tám 33
Giải bảy 224
Giải sáu 3371 6064 9035
Giải năm 2650
Giải tư
89882 85983 21493
66861 19205 60701 12743
Giải ba 87671 18687
Giải nhì 34518
Giải nhất 44754
Đặc biệt 899589
Đầu đuôi
0 1 5
1 8
2 4
3 5
4 3
5 0 4
6 1 4
7 1 1
8 2 3 7 9
9 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 30/04/2023

Giải tám 86
Giải bảy 617
Giải sáu 6712 1949 2221
Giải năm 4173
Giải tư
39764 57078 68349
21210 84388 12225 24181
Giải ba 41290 58761
Giải nhì 62529
Giải nhất 68750
Đặc biệt 336021
Đầu đuôi
0  
1 0 2 7
2 1 1 5 9
3  
4 9 9
5 0
6 1 4
7 3 8
8 1 8
9 0

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 26/04/2023

Giải tám 35
Giải bảy 282
Giải sáu 8760 7531 8069
Giải năm 6294
Giải tư
78925 56799 77141
95736 87780 48859 28490
Giải ba 84183 34077
Giải nhì 65582
Giải nhất 84701
Đặc biệt 206574
Đầu đuôi
0 1
1  
2 5
3 1 6
4 1
5 9
6 0 9
7 4 7
8 0 2 2 3
9 0 4 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 23/04/2023

Giải tám 56
Giải bảy 454
Giải sáu 8224 4202 8434
Giải năm 6453
Giải tư
02585 24865 14789
41426 35199 58914 20142
Giải ba 09731 12920
Giải nhì 29627
Giải nhất 08545
Đặc biệt 510739
Đầu đuôi
0 2
1 4
2 0 4 6 7
3 1 4 9
4 2 5
5 3 4
6 5
7  
8 5 9
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 19/04/2023

Giải tám 83
Giải bảy 630
Giải sáu 0374 5321 1310
Giải năm 5099
Giải tư
15346 91276 56002
00701 64827 16338 74941
Giải ba 37960 18737
Giải nhì 69608
Giải nhất 75231
Đặc biệt 024139
Đầu đuôi
0 1 2 8
1 0
2 1 7
3 0 1 7 8 9
4 1 6
5  
6 0
7 4 6
8  
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 16/04/2023

Giải tám 05
Giải bảy 253
Giải sáu 3594 5502 7298
Giải năm 6198
Giải tư
06459 07738 43676
43210 71246 32048 15165
Giải ba 92510 88691
Giải nhì 59626
Giải nhất 66228
Đặc biệt 016849
Đầu đuôi
0 2
1 0 0
2 6 8
3 8
4 6 8 9
5 3 9
6 5
7 6
8  
9 1 4 8 8