XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 19/05/2024

Giải tám 39
Giải bảy 425
Giải sáu 7919 3574 2056
Giải năm 3538
Giải tư
75272 79848 81975
67348 91011 67044 00610
Giải ba 58839 94058
Giải nhì 38556
Giải nhất 15570
Đặc biệt 298117
Đầu đuôi
0  
1 0 1 7 9
2 5
3 8 9
4 4 8 8
5 6 6 8
6  
7 0 2 4 5
8  
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 15/05/2024

Giải tám 00
Giải bảy 682
Giải sáu 5479 5582 9976
Giải năm 3127
Giải tư
15214 15989 09346
44446 81217 36222 08386
Giải ba 92375 59315
Giải nhì 14039
Giải nhất 08006
Đặc biệt 861225
Đầu đuôi
0 6
1 4 5 7
2 2 5 7
3 9
4 6 6
5  
6  
7 5 6 9
8 2 2 6 9
9  

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 12/05/2024

Giải tám 42
Giải bảy 422
Giải sáu 6759 1156 1636
Giải năm 4966
Giải tư
83982 69176 08056
29710 45718 19143 64764
Giải ba 41565 29865
Giải nhì 76408
Giải nhất 39521
Đặc biệt 293762
Đầu đuôi
0 8
1 0 8
2 1 2
3 6
4 3
5 6 6 9
6 2 4 5 5 6
7 6
8 2
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 08/05/2024

Giải tám 23
Giải bảy 803
Giải sáu 7080 8393 4653
Giải năm 3755
Giải tư
84856 29929 45998
44405 39904 31729 76944
Giải ba 02666 16854
Giải nhì 96078
Giải nhất 85209
Đặc biệt 136971
Đầu đuôi
0 3 4 5 9
1  
2 9 9
3  
4 4
5 3 4 5 6
6 6
7 1 8
8 0
9 3 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 05/05/2024

Giải tám 99
Giải bảy 662
Giải sáu 5891 0155 9660
Giải năm 2433
Giải tư
31542 19625 46707
68415 55146 28062 08743
Giải ba 78645 26516
Giải nhì 51587
Giải nhất 93932
Đặc biệt 300892
Đầu đuôi
0 7
1 5 6
2 5
3 2 3
4 2 3 5 6
5 5
6 0 2 2
7  
8 7
9 1 2

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 01/05/2024

Giải tám 02
Giải bảy 823
Giải sáu 0615 5539 6274
Giải năm 6972
Giải tư
20644 99177 77616
98745 53372 24576 70708
Giải ba 76313 74509
Giải nhì 93371
Giải nhất 41026
Đặc biệt 846835
Đầu đuôi
0 8 9
1 3 5 6
2 3 6
3 5 9
4 4 5
5  
6  
7 1 2 2 4 6 7
8  
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 28/04/2024

Giải tám 68
Giải bảy 230
Giải sáu 7221 9368 0733
Giải năm 5194
Giải tư
42835 21521 37930
00826 33550 92100 98962
Giải ba 73119 64036
Giải nhì 85874
Giải nhất 19874
Đặc biệt 014259
Đầu đuôi
0 0
1 9
2 1 1 6
3 0 0 3 5 6
4  
5 0 9
6 2 8
7 4 4
8  
9 4

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 24/04/2024

Giải tám 05
Giải bảy 463
Giải sáu 8059 1121 8406
Giải năm 0263
Giải tư
24797 69979 61652
52893 92653 03905 88137
Giải ba 31764 93711
Giải nhì 49955
Giải nhất 37738
Đặc biệt 862862
Đầu đuôi
0 5 6
1 1
2 1
3 7 8
4  
5 2 3 5 9
6 2 3 3 4
7 9
8  
9 3 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 21/04/2024

Giải tám 71
Giải bảy 145
Giải sáu 0503 5307 4010
Giải năm 6122
Giải tư
61471 42185 72739
39051 63788 42453 49378
Giải ba 53015 79895
Giải nhì 56741
Giải nhất 08666
Đặc biệt 615582
Đầu đuôi
0 3 7
1 0 5
2 2
3 9
4 1 5
5 1 3
6 6
7 1 8
8 2 5 8
9 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 17/04/2024

Giải tám 31
Giải bảy 648
Giải sáu 5307 9172 8611
Giải năm 3689
Giải tư
70544 94700 31933
70592 94300 59075 22990
Giải ba 76608 22388
Giải nhì 67973
Giải nhất 08403
Đặc biệt 328534
Đầu đuôi
0 0 0 3 7 8
1 1
2  
3 3 4
4 4 8
5  
6  
7 2 3 5
8 8 9
9 0 2

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 14/04/2024

Giải tám 01
Giải bảy 351
Giải sáu 8557 0923 3565
Giải năm 0365
Giải tư
70016 40689 41806
42586 58812 54266 52441
Giải ba 74158 70097
Giải nhì 07357
Giải nhất 64599
Đặc biệt 473105
Đầu đuôi
0 5 6
1 2 6
2 3
3  
4 1
5 1 7 7 8
6 5 5 6
7  
8 6 9
9 7 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 10/04/2024

Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 6143 9713 8380
Giải năm 2222
Giải tư
02513 42784 54849
92229 68425 17801 30652
Giải ba 61385 14283
Giải nhì 24687
Giải nhất 90794
Đặc biệt 182714
Đầu đuôi
0 1
1 3 3 4
2 2 5 7 9
3  
4 3 9
5 2
6  
7  
8 0 3 4 5 7
9 4

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 07/04/2024

Giải tám 78
Giải bảy 811
Giải sáu 7471 8401 5354
Giải năm 8297
Giải tư
85216 48697 42870
73019 16547 06113 40138
Giải ba 40923 85849
Giải nhì 62429
Giải nhất 91844
Đặc biệt 508281
Đầu đuôi
0 1
1 1 3 6 9
2 3 9
3 8
4 4 7 9
5 4
6  
7 0 1
8 1
9 7 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 03/04/2024

Giải tám 70
Giải bảy 859
Giải sáu 3938 9581 0706
Giải năm 7909
Giải tư
95154 70845 25808
95598 38980 94648 75675
Giải ba 92325 16228
Giải nhì 55150
Giải nhất 01791
Đặc biệt 376716
Đầu đuôi
0 6 8 9
1 6
2 5 8
3 8
4 5 8
5 0 4 9
6  
7 5
8 0 1
9 1 8