XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 29/01/2023

Giải tám 20
Giải bảy 455
Giải sáu 2363 0100 1576
Giải năm 8828
Giải tư
13913 26331 39564
22770 48173 64714 10182
Giải ba 30164 71539
Giải nhì 32987
Giải nhất 11543
Đặc biệt 703228
Đầu đuôi
0 0
1 3 4
2 8 8
3 1 9
4 3
5 5
6 3 4 4
7 0 3 6
8 2 7
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 25/01/2023

Giải tám 08
Giải bảy 077
Giải sáu 4612 9537 9032
Giải năm 4132
Giải tư
51805 75735 83777
31308 91895 88079 13824
Giải ba 39895 27890
Giải nhì 13907
Giải nhất 93501
Đặc biệt 568906
Đầu đuôi
0 1 5 6 7 8
1 2
2 4
3 2 2 5 7
4  
5  
6  
7 7 7 9
8  
9 0 5 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 22/01/2023

Giải tám 81
Giải bảy 302
Giải sáu 8571 2060 0447
Giải năm 3839
Giải tư
37030 27075 65063
07556 11018 26108 22094
Giải ba 34668 71278
Giải nhì 56791
Giải nhất 71483
Đặc biệt 344924
Đầu đuôi
0 2 8
1 8
2 4
3 0 9
4 7
5 6
6 0 3 8
7 1 5 8
8 3
9 1 4

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 18/01/2023

Giải tám 24
Giải bảy 939
Giải sáu 3649 4563 4513
Giải năm 6904
Giải tư
87408 48562 78732
89016 09230 58439 25733
Giải ba 69652 64299
Giải nhì 86266
Giải nhất 25406
Đặc biệt 582736
Đầu đuôi
0 4 6 8
1 3 6
2  
3 0 2 3 6 9 9
4 9
5 2
6 2 3 6
7  
8  
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 15/01/2023

Giải tám 00
Giải bảy 145
Giải sáu 8855 3986 9802
Giải năm 4198
Giải tư
76044 14307 77067
22866 67697 12902 07372
Giải ba 08873 96200
Giải nhì 63269
Giải nhất 98474
Đặc biệt 416748
Đầu đuôi
0 0 2 2 7
1  
2  
3  
4 4 5 8
5 5
6 6 7 9
7 2 3 4
8 6
9 7 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 11/01/2023

Giải tám 25
Giải bảy 178
Giải sáu 0626 8847 9330
Giải năm 5570
Giải tư
10216 91181 71908
36811 40528 19562 40243
Giải ba 07448 54334
Giải nhì 10749
Giải nhất 75155
Đặc biệt 356096
Đầu đuôi
0 8
1 1 6
2 6 8
3 0 4
4 3 7 8 9
5 5
6 2
7 0 8
8 1
9 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 08/01/2023

Giải tám 40
Giải bảy 524
Giải sáu 0217 9591 8226
Giải năm 3338
Giải tư
23834 74903 05185
35353 21387 84017 16964
Giải ba 44940 08822
Giải nhì 00132
Giải nhất 80592
Đặc biệt 735768
Đầu đuôi
0 3
1 7 7
2 2 4 6
3 2 4 8
4 0
5 3
6 4 8
7  
8 5 7
9 1 2

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 04/01/2023

Giải tám 12
Giải bảy 470
Giải sáu 8935 8762 3623
Giải năm 9364
Giải tư
84160 33412 88430
84858 74289 94751 05396
Giải ba 48196 33335
Giải nhì 38852
Giải nhất 86655
Đặc biệt 572718
Đầu đuôi
0  
1 2 8
2 3
3 0 5 5
4  
5 1 2 5 8
6 0 2 4
7 0
8 9
9 6 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 01/01/2023

Giải tám 78
Giải bảy 025
Giải sáu 4128 6164 1016
Giải năm 8291
Giải tư
42816 17683 21052
80002 98666 41587 52863
Giải ba 55898 37552
Giải nhì 62140
Giải nhất 88528
Đặc biệt 313644
Đầu đuôi
0 2
1 6 6
2 5 8 8
3  
4 0 4
5 2 2
6 3 4 6
7  
8 3 7
9 1 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 28/12/2022

Giải tám 93
Giải bảy 252
Giải sáu 0884 2351 3227
Giải năm 1103
Giải tư
25716 87014 88748
16084 34905 36546 90045
Giải ba 46051 10987
Giải nhì 11028
Giải nhất 76741
Đặc biệt 310882
Đầu đuôi
0 3 5
1 4 6
2 7 8
3  
4 1 5 6 8
5 1 1 2
6  
7  
8 2 4 4 7
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 25/12/2022

Giải tám 54
Giải bảy 728
Giải sáu 2423 0319 6547
Giải năm 3442
Giải tư
32148 81647 34676
15426 14701 06239 25296
Giải ba 64393 00639
Giải nhì 95926
Giải nhất 96160
Đặc biệt 245326
Đầu đuôi
0 1
1 9
2 3 6 6 6 8
3 9 9
4 2 7 7 8
5  
6 0
7 6
8  
9 3 6

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 21/12/2022

Giải tám 62
Giải bảy 873
Giải sáu 7824 6731 7888
Giải năm 7425
Giải tư
34197 80434 37673
62479 03060 19576 10479
Giải ba 24384 18862
Giải nhì 43124
Giải nhất 61008
Đặc biệt 020365
Đầu đuôi
0 8
1  
2 4 4 5
3 1 4
4  
5  
6 0 2 5
7 3 3 6 9 9
8 4 8
9 7

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 18/12/2022

Giải tám 70
Giải bảy 926
Giải sáu 8355 5535 0769
Giải năm 0911
Giải tư
28751 76819 88605
09325 46423 98677 32273
Giải ba 32011 82403
Giải nhì 73630
Giải nhất 07930
Đặc biệt 640806
Đầu đuôi
0 3 5 6
1 1 1 9
2 3 5 6
3 0 0 5
4  
5 1 5
6 9
7 3 7
8  
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 14/12/2022

Giải tám 08
Giải bảy 901
Giải sáu 5364 9982 3204
Giải năm 3495
Giải tư
45254 95283 33178
52953 65944 69771 51146
Giải ba 08062 57383
Giải nhì 81423
Giải nhất 30917
Đặc biệt 253246
Đầu đuôi
0 1 4
1 7
2 3
3  
4 4 6 6
5 3 4
6 2 4
7 1 8
8 2 3 3
9 5