XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 27/09/2023

Giải tám 24
Giải bảy 710
Giải sáu 9901 2447 9271
Giải năm 3232
Giải tư
66427 98230 34838
99536 60392 60634 75506
Giải ba 13376 34075
Giải nhì 44930
Giải nhất 53253
Đặc biệt 253781
Đầu đuôi
0 1 6
1 0
2 7
3 0 0 2 4 6 8
4 7
5 3
6  
7 1 5 6
8 1
9 2

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 24/09/2023

Giải tám 77
Giải bảy 294
Giải sáu 4650 8285 2902
Giải năm 7260
Giải tư
59214 63985 97684
39588 19108 04526 27656
Giải ba 14351 84767
Giải nhì 89762
Giải nhất 08803
Đặc biệt 023054
Đầu đuôi
0 2 3 8
1 4
2 6
3  
4  
5 0 1 4 6
6 0 2 7
7  
8 4 5 5 8
9 4

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 20/09/2023

Giải tám 49
Giải bảy 398
Giải sáu 9920 9610 8989
Giải năm 6078
Giải tư
83805 51621 30737
40360 78898 52869 47736
Giải ba 89472 25303
Giải nhì 45585
Giải nhất 97446
Đặc biệt 221985
Đầu đuôi
0 3 5
1 0
2 0 1
3 6 7
4 6
5  
6 0 9
7 2 8
8 5 5 9
9 8 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 17/09/2023

Giải tám 22
Giải bảy 071
Giải sáu 4152 2429 5621
Giải năm 1398
Giải tư
02819 84047 59247
01352 11978 34597 58100
Giải ba 94867 03750
Giải nhì 73129
Giải nhất 61640
Đặc biệt 276788
Đầu đuôi
0 0
1 9
2 1 9 9
3  
4 0 7 7
5 0 2 2
6 7
7 1 8
8 8
9 7 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 13/09/2023

Giải tám 42
Giải bảy 362
Giải sáu 6537 6268 1397
Giải năm 2255
Giải tư
86906 59590 35757
52539 68646 68325 76419
Giải ba 96302 86823
Giải nhì 25833
Giải nhất 38478
Đặc biệt 424317
Đầu đuôi
0 2 6
1 7 9
2 3 5
3 3 7 9
4 6
5 5 7
6 2 8
7 8
8  
9 0 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 10/09/2023

Giải tám 20
Giải bảy 873
Giải sáu 1788 8417 8435
Giải năm 3413
Giải tư
17298 54207 14837
09200 02833 70265 61615
Giải ba 65371 95959
Giải nhì 04503
Giải nhất 32354
Đặc biệt 936350
Đầu đuôi
0 0 3 7
1 3 5 7
2  
3 3 5 7
4  
5 0 4 9
6 5
7 1 3
8 8
9 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 06/09/2023

Giải tám 21
Giải bảy 371
Giải sáu 5698 5262 1741
Giải năm 7327
Giải tư
46139 98421 34800
24766 51255 08147 74704
Giải ba 81088 48245
Giải nhì 22471
Giải nhất 90252
Đặc biệt 392296
Đầu đuôi
0 0 4
1  
2 1 7
3 9
4 1 5 7
5 2 5
6 2 6
7 1 1
8 8
9 6 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 03/09/2023

Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 4438 2920 1320
Giải năm 4029
Giải tư
92737 33997 18851
60864 32334 93266 82895
Giải ba 27456 62422
Giải nhì 87630
Giải nhất 72627
Đặc biệt 020954
Đầu đuôi
0  
1  
2 0 0 2 7 9
3 0 4 7 8
4  
5 1 4 6 7
6 4 6
7  
8  
9 5 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 30/08/2023

Giải tám 44
Giải bảy 594
Giải sáu 2280 2320 7827
Giải năm 9991
Giải tư
94383 68799 96463
18751 81834 08902 19024
Giải ba 12961 03984
Giải nhì 33442
Giải nhất 40520
Đặc biệt 008755
Đầu đuôi
0 2
1  
2 0 0 4 7
3 4
4 2
5 1 5
6 1 3
7  
8 0 3 4
9 1 4 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 27/08/2023

Giải tám 47
Giải bảy 845
Giải sáu 1918 1708 0089
Giải năm 6668
Giải tư
28404 74500 29610
95871 92174 42796 84786
Giải ba 88392 11932
Giải nhì 28064
Giải nhất 06178
Đặc biệt 131029
Đầu đuôi
0 0 4 8
1 0 8
2 9
3 2
4 5
5  
6 4 8
7 1 4 8
8 6 9
9 2 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 23/08/2023

Giải tám 31
Giải bảy 356
Giải sáu 4120 2470 1725
Giải năm 2819
Giải tư
93006 05833 18369
47468 04685 44534 21416
Giải ba 51321 58928
Giải nhì 38703
Giải nhất 78371
Đặc biệt 579877
Đầu đuôi
0 3 6
1 6 9
2 0 1 5 8
3 3 4
4  
5 6
6 8 9
7 0 1 7
8 5
9  

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH Ngày 20/08/2023

Giải tám 80
Giải bảy 340
Giải sáu 3868 0945 0456
Giải năm 9393
Giải tư
64228 59604 39368
26143 25897 15382 37847
Giải ba 51688 50023
Giải nhì 68965
Giải nhất 94280
Đặc biệt 817932
Đầu đuôi
0 4
1  
2 3 8
3 2
4 0 3 5 7
5 6
6 5 8 8
7  
8 0 2 8
9 3 7

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH Ngày 16/08/2023

Giải tám 56
Giải bảy 912
Giải sáu 2005 0670 1933
Giải năm 5633
Giải tư
52622 70559 63334
92673 87998 90038 21983
Giải ba 85553 98997
Giải nhì 86403
Giải nhất 78944
Đặc biệt 130347
Đầu đuôi
0 3 5
1 2
2 2
3 3 3 4 8
4 4 7
5 3 9
6  
7 0 3
8 3
9 7 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH Ngày 13/08/2023

Giải tám 26
Giải bảy 246
Giải sáu 4843 1756 4022
Giải năm 0349
Giải tư
39795 47778 89887
87498 75724 96692 83687
Giải ba 10432 61920
Giải nhì 65708
Giải nhất 49413
Đặc biệt 285070
Đầu đuôi
0 8
1 3
2 0 2 4
3 2
4 3 6 9
5 6
6  
7 0 8
8 7 7
9 2 5 8