XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 19/05/2024

Giải tám 30
Giải bảy 870
Giải sáu 4800 8581 4675
Giải năm 6613
Giải tư
69737 34840 05977
49809 71819 49963 81092
Giải ba 19097 22620
Giải nhì 52264
Giải nhất 01582
Đặc biệt 589920
Đầu đuôi
0 0 9
1 3 9
2 0 0
3 7
4 0
5  
6 3 4
7 0 5 7
8 1 2
9 2 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 12/05/2024

Giải tám 95
Giải bảy 901
Giải sáu 4400 7284 1929
Giải năm 5223
Giải tư
22228 16211 04594
34530 08717 47073 23945
Giải ba 49583 58467
Giải nhì 54817
Giải nhất 70574
Đặc biệt 009572
Đầu đuôi
0 0 1
1 1 7 7
2 3 8 9
3 0
4 5
5  
6 7
7 2 3 4
8 3 4
9 4

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 05/05/2024

Giải tám 81
Giải bảy 071
Giải sáu 7791 6716 0619
Giải năm 0729
Giải tư
03690 36668 24818
29385 97498 74126 45674
Giải ba 96906 82717
Giải nhì 42881
Giải nhất 59969
Đặc biệt 464482
Đầu đuôi
0 6
1 6 7 8 9
2 6 9
3  
4  
5  
6 8 9
7 1 4
8 1 2 5
9 0 1 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 28/04/2024

Giải tám 45
Giải bảy 385
Giải sáu 9419 3968 7767
Giải năm 3804
Giải tư
47234 88428 23559
28890 83511 84330 75588
Giải ba 53523 71430
Giải nhì 19365
Giải nhất 33160
Đặc biệt 602561
Đầu đuôi
0 4
1 1 9
2 3 8
3 0 0 4
4  
5 9
6 0 1 5 7 8
7  
8 5 8
9 0

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 21/04/2024

Giải tám 55
Giải bảy 479
Giải sáu 2453 4322 1306
Giải năm 2498
Giải tư
54298 13270 90278
98628 96553 75497 73180
Giải ba 05091 80815
Giải nhì 29338
Giải nhất 72773
Đặc biệt 371556
Đầu đuôi
0 6
1 5
2 2 8
3 8
4  
5 3 3 6
6  
7 0 3 8 9
8 0
9 1 7 8 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 14/04/2024

Giải tám 69
Giải bảy 430
Giải sáu 8257 9803 2443
Giải năm 4284
Giải tư
38574 44245 48870
87723 71693 58307 59692
Giải ba 66042 54083
Giải nhì 31036
Giải nhất 97301
Đặc biệt 402478
Đầu đuôi
0 1 3 7
1  
2 3
3 0 6
4 2 3 5
5 7
6  
7 0 4 8
8 3 4
9 2 3

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 07/04/2024

Giải tám 20
Giải bảy 240
Giải sáu 3617 4062 1303
Giải năm 2573
Giải tư
76443 71727 48113
31320 94751 91950 37220
Giải ba 17890 89761
Giải nhì 00643
Giải nhất 04717
Đặc biệt 535569
Đầu đuôi
0 3
1 3 7 7
2 0 0 7
3  
4 0 3 3
5 0 1
6 1 2 9
7 3
8  
9 0

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 31/03/2024

Giải tám 83
Giải bảy 806
Giải sáu 3008 1451 1399
Giải năm 4659
Giải tư
47667 12951 18384
03317 47157 78019 44199
Giải ba 06396 64197
Giải nhì 65562
Giải nhất 25042
Đặc biệt 721159
Đầu đuôi
0 6 8
1 7 9
2  
3  
4 2
5 1 1 7 9 9
6 2 7
7  
8 4
9 6 7 9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 24/03/2024

Giải tám 66
Giải bảy 971
Giải sáu 1253 0348 4470
Giải năm 8537
Giải tư
05116 73402 17333
15507 43905 01439 43415
Giải ba 98606 03845
Giải nhì 35670
Giải nhất 90578
Đặc biệt 792585
Đầu đuôi
0 2 5 6 7
1 5 6
2  
3 3 7 9
4 5 8
5 3
6  
7 0 0 1 8
8 5
9  

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 17/03/2024

Giải tám 88
Giải bảy 984
Giải sáu 5163 6624 4403
Giải năm 5830
Giải tư
22045 21186 58199
04639 21087 33932 47394
Giải ba 11653 86842
Giải nhì 08836
Giải nhất 72741
Đặc biệt 122425
Đầu đuôi
0 3
1  
2 4 5
3 0 2 6 9
4 1 2 5
5 3
6 3
7  
8 4 6 7
9 4 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 10/03/2024

Giải tám 77
Giải bảy 225
Giải sáu 7876 0710 1731
Giải năm 1666
Giải tư
22354 56360 69327
33658 97061 18871 41741
Giải ba 35115 60035
Giải nhì 69384
Giải nhất 43083
Đặc biệt 734973
Đầu đuôi
0  
1 0 5
2 5 7
3 1 5
4 1
5 4 8
6 0 1 6
7 1 3 6
8 3 4
9  

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 03/03/2024

Giải tám 68
Giải bảy 502
Giải sáu 9479 6452 8455
Giải năm 9505
Giải tư
08187 92294 54441
84212 84864 18417 64175
Giải ba 41328 43591
Giải nhì 48872
Giải nhất 18364
Đặc biệt 483028
Đầu đuôi
0 2 5
1 2 7
2 8 8
3  
4 1
5 2 5
6 4 4
7 2 5 9
8 7
9 1 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 25/02/2024

Giải tám 19
Giải bảy 172
Giải sáu 9652 3765 8515
Giải năm 8948
Giải tư
90813 07047 22077
73458 75165 80969 22518
Giải ba 07194 90669
Giải nhì 13230
Giải nhất 92302
Đặc biệt 195571
Đầu đuôi
0 2
1 3 5 8
2  
3 0
4 7 8
5 2 8
6 5 5 9 9
7 1 2 7
8  
9 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 18/02/2024

Giải tám 97
Giải bảy 064
Giải sáu 4925 3891 1604
Giải năm 7764
Giải tư
52088 36453 92225
60057 82404 79218 68522
Giải ba 61173 56232
Giải nhì 53594
Giải nhất 75282
Đặc biệt 241415
Đầu đuôi
0 4 4
1 5 8
2 2 5 5
3 2
4  
5 3 7
6 4 4
7 3
8 2 8
9 1 4