XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 29/01/2023

Giải tám 26
Giải bảy 803
Giải sáu 1080 8890 8525
Giải năm 9703
Giải tư
88692 84830 75713
76906 37647 74984 08588
Giải ba 76053 27427
Giải nhì 43086
Giải nhất 33213
Đặc biệt 951032
Đầu đuôi
0 3 3 6
1 3 3
2 5 7
3 0 2
4 7
5 3
6  
7  
8 0 4 6 8
9 0 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 22/01/2023

Giải tám 97
Giải bảy 039
Giải sáu 3458 1351 9814
Giải năm 1960
Giải tư
20566 26870 17670
42270 90719 18486 80006
Giải ba 77696 35943
Giải nhì 30374
Giải nhất 75100
Đặc biệt 808214
Đầu đuôi
0 0 6
1 4 4 9
2  
3 9
4 3
5 1 8
6 0 6
7 0 0 0 4
8 6
9 6

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 15/01/2023

Giải tám 70
Giải bảy 565
Giải sáu 2061 8082 2308
Giải năm 0922
Giải tư
58423 55669 15320
10121 08832 80998 46706
Giải ba 06907 15254
Giải nhì 62365
Giải nhất 40461
Đặc biệt 356396
Đầu đuôi
0 6 7 8
1  
2 0 1 2 3
3 2
4  
5 4
6 1 1 5 5 9
7  
8 2
9 6 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 08/01/2023

Giải tám 11
Giải bảy 308
Giải sáu 2787 7511 7249
Giải năm 5028
Giải tư
49306 69982 85345
69087 61211 21673 73566
Giải ba 41488 83472
Giải nhì 58335
Giải nhất 73731
Đặc biệt 292709
Đầu đuôi
0 6 8 9
1 1 1
2 8
3 1 5
4 5 9
5  
6 6
7 2 3
8 2 7 7 8
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 01/01/2023

Giải tám 09
Giải bảy 015
Giải sáu 5501 2986 7991
Giải năm 4081
Giải tư
53637 60795 70108
85825 12125 17972 90667
Giải ba 69260 47622
Giải nhì 17695
Giải nhất 32313
Đặc biệt 712933
Đầu đuôi
0 1 8
1 3 5
2 2 5 5
3 3 7
4  
5  
6 0 7
7 2
8 1 6
9 1 5 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 25/12/2022

Giải tám 00
Giải bảy 725
Giải sáu 6448 3235 1866
Giải năm 8415
Giải tư
80706 47574 52326
50589 44032 17328 35458
Giải ba 80172 14721
Giải nhì 44364
Giải nhất 42088
Đặc biệt 263503
Đầu đuôi
0 3 6
1 5
2 1 5 6 8
3 2 5
4 8
5 8
6 4 6
7 2 4
8 8 9
9  

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 18/12/2022

Giải tám 35
Giải bảy 906
Giải sáu 7661 1519 7975
Giải năm 8099
Giải tư
41465 43252 38941
66866 22327 08195 84936
Giải ba 14147 37593
Giải nhì 14818
Giải nhất 64859
Đặc biệt 699189
Đầu đuôi
0 6
1 8 9
2 7
3 6
4 1 7
5 2 9
6 1 5 6
7 5
8 9
9 3 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 11/12/2022

Giải tám 13
Giải bảy 497
Giải sáu 3655 1429 0296
Giải năm 9792
Giải tư
37692 74514 41205
32959 84383 71201 65202
Giải ba 63224 96385
Giải nhì 51780
Giải nhất 03906
Đặc biệt 936215
Đầu đuôi
0 1 2 5 6
1 4 5
2 4 9
3  
4  
5 5 9
6  
7  
8 0 3 5
9 2 2 6 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 04/12/2022

Giải tám 85
Giải bảy 452
Giải sáu 6171 3408 8155
Giải năm 0764
Giải tư
80005 45784 55510
98930 65070 01494 03810
Giải ba 87642 74122
Giải nhì 12412
Giải nhất 39252
Đặc biệt 780515
Đầu đuôi
0 5 8
1 0 0 2 5
2 2
3 0
4 2
5 2 2 5
6 4
7 0 1
8 4
9 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 27/11/2022

Giải tám 64
Giải bảy 099
Giải sáu 9894 6614 2382
Giải năm 2779
Giải tư
83718 33166 23975
34395 07675 66466 07815
Giải ba 70173 68901
Giải nhì 46402
Giải nhất 80214
Đặc biệt 132764
Đầu đuôi
0 1 2
1 4 4 5 8
2  
3  
4  
5  
6 4 6 6
7 3 5 5 9
8 2
9 4 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 20/11/2022

Giải tám 53
Giải bảy 808
Giải sáu 0974 7632 6676
Giải năm 3155
Giải tư
37193 34549 12059
95777 93871 37513 75601
Giải ba 57827 60767
Giải nhì 23740
Giải nhất 20588
Đặc biệt 900596
Đầu đuôi
0 1 8
1 3
2 7
3 2
4 0 9
5 5 9
6 7
7 1 4 6 7
8 8
9 3 6

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 13/11/2022

Giải tám 81
Giải bảy 226
Giải sáu 8952 0262 2732
Giải năm 3520
Giải tư
48152 tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải ba 57827 60767
Giải nhì 23740
Giải nhất 20588
Đặc biệt 900596
Đầu đuôi
0  
1  
2 0 6 7
3 2
4 0
5 2 2
6 2 7
7  
8 8
9 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 06/11/2022

Giải tám 39
Giải bảy 509
Giải sáu 3030 6905 7846
Giải năm 8915
Giải tư
38013 07628 73391
36502 24223 77416 82026
Giải ba 95173 72225
Giải nhì 98283
Giải nhất 31585
Đặc biệt 305158
Đầu đuôi
0 2 5 9
1 3 5 6
2 3 5 6 8
3 0
4 6
5 8
6  
7 3
8 3 5
9 1

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 30/10/2022

Giải tám 89
Giải bảy 834
Giải sáu 7043 3947 4668
Giải năm 2084
Giải tư
53029 74725 81057
35075 15938 41622 36535
Giải ba 96637 22826
Giải nhì 59898
Giải nhất 16585
Đặc biệt 440765
Đầu đuôi
0  
1  
2 2 5 6 9
3 4 5 7 8
4 3 7
5 7
6 5 8
7 5
8 4 5
9 8