XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 18/09/2022

Giải tám 15
Giải bảy 838
Giải sáu 0516 4211 1889
Giải năm 2339
Giải tư
88400 44211 06564
75874 49375 76713 68656
Giải ba 10184 68940
Giải nhì 19556
Giải nhất 43856
Đặc biệt 553647
Đầu đuôi
0 0
1 1 1 3 6
2  
3 8 9
4 0 7
5 6 6 6
6 4
7 4 5
8 4 9
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 11/09/2022

Giải tám 11
Giải bảy 751
Giải sáu 1634 9834 3533
Giải năm 9724
Giải tư
29322 95877 43524
24621 10251 74692 09142
Giải ba 29369 19437
Giải nhì 72900
Giải nhất 98342
Đặc biệt 179361
Đầu đuôi
0 0
1  
2 1 2 4 4
3 3 4 4 7
4 2 2
5 1 1
6 1 9
7 7
8  
9 2

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 04/09/2022

Giải tám 96
Giải bảy 826
Giải sáu 9822 6929 3354
Giải năm 6391
Giải tư
26281 03015 20758
46386 26570 99533 35187
Giải ba 57924 15386
Giải nhì 51761
Giải nhất 29176
Đặc biệt 413754
Đầu đuôi
0  
1 5
2 2 4 6 9
3 3
4  
5 4 4 8
6 1
7 0 6
8 1 6 6 7
9 1

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 28/08/2022

Giải tám 11
Giải bảy 793
Giải sáu 7005 4051 3606
Giải năm 0200
Giải tư
58644 01320 28588
50002 15969 04534 86579
Giải ba 46161 04848
Giải nhì 45329
Giải nhất 38979
Đặc biệt 188658
Đầu đuôi
0 0 2 5 6
1  
2 0 9
3 4
4 4 8
5 1 8
6 1 9
7 9 9
8 8
9 3

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 21/08/2022

Giải tám 55
Giải bảy 871
Giải sáu 4399 7030 9171
Giải năm 3257
Giải tư
11370 69472 37768
87599 99607 56624 73317
Giải ba 69847 72405
Giải nhì 14913
Giải nhất 96547
Đặc biệt 765189
Đầu đuôi
0 5 7
1 3 7
2 4
3 0
4 7 7
5 7
6 8
7 0 1 1 2
8 9
9 9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 14/08/2022

Giải tám 08
Giải bảy 364
Giải sáu 1596 8128 5348
Giải năm 7635
Giải tư
63621 21252 71015
57538 33855 83173 32257
Giải ba 98729 34846
Giải nhì 98261
Giải nhất 64359
Đặc biệt 900955
Đầu đuôi
0  
1 5
2 1 8 9
3 5 8
4 6 8
5 2 5 5 7 9
6 1 4
7 3
8  
9 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 07/08/2022

Giải tám 31
Giải bảy 959
Giải sáu 0171 2863 3957
Giải năm 1856
Giải tư
26342 51357 91733
97014 62598 50846 04427
Giải ba 44289 48738
Giải nhì 89462
Giải nhất 64149
Đặc biệt 113913
Đầu đuôi
0  
1 3 4
2 7
3 3 8
4 2 6 9
5 6 7 7 9
6 2 3
7 1
8 9
9 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 31/07/2022

Giải tám 16
Giải bảy 187
Giải sáu 0742 5899 4294
Giải năm 4205
Giải tư
27348 85853 54743
83924 05938 81149 17144
Giải ba 02374 37028
Giải nhì 14936
Giải nhất 80861
Đặc biệt 060002
Đầu đuôi
0 2 5
1  
2 4 8
3 6 8
4 2 3 4 8 9
5 3
6 1
7 4
8 7
9 4 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 24/07/2022

Giải tám 11
Giải bảy 419
Giải sáu 4137 7706 6316
Giải năm 9152
Giải tư
91209 26189 52578
02888 74552 94407 16451
Giải ba 94777 37894
Giải nhì 66424
Giải nhất 86219
Đặc biệt 550785
Đầu đuôi
0 6 7 9
1 6 9 9
2 4
3 7
4  
5 1 2 2
6  
7 7 8
8 5 8 9
9 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 17/07/2022

Giải tám 52
Giải bảy 881
Giải sáu 0120 6310 5286
Giải năm 4095
Giải tư
68145 39631 85651
89122 70715 09081 87224
Giải ba 16485 34381
Giải nhì 82189
Giải nhất 27976
Đặc biệt 557045
Đầu đuôi
0  
1 0 5
2 0 2 4
3 1
4 5 5
5 1
6  
7 6
8 1 1 1 5 6 9
9 5

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 10/07/2022

Giải tám 88
Giải bảy 010
Giải sáu 8094 4167 7096
Giải năm 6927
Giải tư
26121 61006 11759
57553 70795 97786 20521
Giải ba 21034 69586
Giải nhì 77221
Giải nhất 01150
Đặc biệt 970291
Đầu đuôi
0 6
1 0
2 1 1 1 7
3 4
4  
5 0 3 9
6 7
7  
8 6 6
9 1 4 5 6

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 03/07/2022

Giải tám 76
Giải bảy 067
Giải sáu 8167 6398 9669
Giải năm 8667
Giải tư
84966 50059 85010
20640 08220 84543 72755
Giải ba 43082 84811
Giải nhì 94274
Giải nhất 92588
Đặc biệt 317995
Đầu đuôi
0  
1 0 1
2 0
3  
4 0 3
5 5 9
6 6 7 7 7 9
7 4
8 2 8
9 5 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 26/06/2022

Giải tám 90
Giải bảy 805
Giải sáu 5428 8448 3755
Giải năm 4835
Giải tư
13361 96934 64079
00191 67637 43893 87331
Giải ba 21691 72971
Giải nhì 40019
Giải nhất 59994
Đặc biệt 687533
Đầu đuôi
0 5
1 9
2 8
3 1 3 4 5 7
4 8
5 5
6 1
7 1 9
8  
9 1 1 3 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 19/06/2022

Giải tám 44
Giải bảy 882
Giải sáu 4765 7349 9723
Giải năm 5683
Giải tư
17740 40514 15253
14990 95222 09393 92551
Giải ba 31798 63035
Giải nhì 84903
Giải nhất 89955
Đặc biệt 308825
Đầu đuôi
0 3
1 4
2 2 3 5
3 5
4 0 9
5 1 3 5
6 5
7  
8 2 3
9 0 3 8