XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 10/12/2023

Giải tám 53
Giải bảy 581
Giải sáu 5432 8630 4054
Giải năm 8663
Giải tư
89202 44644 41827
01961 71842 61005 23208
Giải ba 29470 65181
Giải nhì 38632
Giải nhất 48394
Đặc biệt 323859
Đầu đuôi
0 2 5 8
1  
2 7
3 0 2 2
4 2 4
5 4 9
6 1 3
7 0
8 1 1
9 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 03/12/2023

Giải tám 95
Giải bảy 157
Giải sáu 5604 7911 2351
Giải năm 6373
Giải tư
76104 80171 92188
79776 77188 11079 31191
Giải ba 37985 92431
Giải nhì 29482
Giải nhất 80444
Đặc biệt 685570
Đầu đuôi
0 4 4
1 1
2  
3 1
4 4
5 1 7
6  
7 0 1 3 6 9
8 2 5 8 8
9 1

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 26/11/2023

Giải tám 59
Giải bảy 928
Giải sáu 8580 4876 0192
Giải năm 7060
Giải tư
08629 74549 50015
72137 43663 64107 26541
Giải ba 13632 64079
Giải nhì 98188
Giải nhất 89911
Đặc biệt 620552
Đầu đuôi
0 7
1 1 5
2 8 9
3 2 7
4 1 9
5 2
6 0 3
7 6 9
8 0 8
9 2

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 19/11/2023

Giải tám 11
Giải bảy 603
Giải sáu 5840 2542 8280
Giải năm 3698
Giải tư
05220 38423 46565
92724 30619 75488 51331
Giải ba 37379 86693
Giải nhì 47582
Giải nhất 68857
Đặc biệt 961484
Đầu đuôi
0 3
1 9
2 0 3 4
3 1
4 0 2
5 7
6 5
7 9
8 0 2 4 8
9 3 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 12/11/2023

Giải tám 38
Giải bảy 782
Giải sáu 9331 5344 6477
Giải năm 4680
Giải tư
77076 98290 47944
04576 98091 11876 87365
Giải ba 88322 97916
Giải nhì 67245
Giải nhất 86660
Đặc biệt 755914
Đầu đuôi
0  
1 4 6
2 2
3 1
4 4 4 5
5  
6 0 5
7 6 6 6 7
8 0 2
9 0 1

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 05/11/2023

Giải tám 48
Giải bảy 677
Giải sáu 9951 2627 6931
Giải năm 4245
Giải tư
00135 66599 80472
44344 03086 26085 52350
Giải ba 28580 97394
Giải nhì 04060
Giải nhất 62031
Đặc biệt 893292
Đầu đuôi
0  
1  
2 7
3 1 1 5
4 4 5
5 0 1
6 0
7 2 7
8 0 5 6
9 2 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 29/10/2023

Giải tám 16
Giải bảy 347
Giải sáu 1158 3076 5834
Giải năm 6236
Giải tư
66280 64320 45237
84831 25582 67067 44372
Giải ba 97878 14561
Giải nhì 26207
Giải nhất 28802
Đặc biệt 399140
Đầu đuôi
0 2 7
1  
2 0
3 1 4 6 7
4 0 7
5 8
6 1 7
7 2 6 8
8 0 2
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 22/10/2023

Giải tám 77
Giải bảy 131
Giải sáu 3413 6447 7953
Giải năm 6284
Giải tư
27398 34791 47933
01332 20932 97959 14380
Giải ba 60039 12643
Giải nhì 85726
Giải nhất 02851
Đặc biệt 898010
Đầu đuôi
0  
1 0 3
2 6
3 1 2 2 3 9
4 3 7
5 1 3 9
6  
7  
8 0 4
9 1 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 15/10/2023

Giải tám 15
Giải bảy 209
Giải sáu 8536 8077 9137
Giải năm 9297
Giải tư
56997 07266 84665
52409 34987 59786 48113
Giải ba 94482 22909
Giải nhì 19440
Giải nhất 87749
Đặc biệt 001392
Đầu đuôi
0 9 9 9
1 3
2  
3 6 7
4 0 9
5  
6 5 6
7 7
8 2 6 7
9 2 7 7

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 08/10/2023

Giải tám 56
Giải bảy 998
Giải sáu 2563 7661 8984
Giải năm 3091
Giải tư
18622 22106 92434
33684 19884 52614 36975
Giải ba 41061 70875
Giải nhì 82023
Giải nhất 82484
Đặc biệt 494481
Đầu đuôi
0 6
1 4
2 2 3
3 4
4  
5  
6 1 1 3
7 5 5
8 1 4 4 4 4
9 1 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 01/10/2023

Giải tám 33
Giải bảy 328
Giải sáu 5397 8069 6936
Giải năm 1945
Giải tư
26885 25086 84651
93276 57882 13416 86079
Giải ba 02591 33013
Giải nhì 69782
Giải nhất 04681
Đặc biệt 677832
Đầu đuôi
0  
1 3 6
2 8
3 2 6
4 5
5 1
6 9
7 6 9
8 1 2 2 5 6
9 1 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL Ngày 24/09/2023

Giải tám 93
Giải bảy 315
Giải sáu 9737 2577 1135
Giải năm 3307
Giải tư
89910 18668 94776
89076 78741 23793 79177
Giải ba 72539 58294
Giải nhì 94613
Giải nhất 39270
Đặc biệt 911547
Đầu đuôi
0 7
1 0 3 5
2  
3 5 7 9
4 1 7
5  
6 8
7 0 6 6 7 7
8  
9 3 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL Ngày 17/09/2023

Giải tám 27
Giải bảy 965
Giải sáu 8452 3020 9533
Giải năm 8596
Giải tư
51296 01152 82759
29642 06104 00697 73300
Giải ba 80826 57799
Giải nhì 76090
Giải nhất 30660
Đặc biệt 428620
Đầu đuôi
0 0 4
1  
2 0 0 6
3 3
4 2
5 2 2 9
6 0 5
7  
8  
9 0 6 6 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL Ngày 10/09/2023

Giải tám 93
Giải bảy 347
Giải sáu 2095 7642 4062
Giải năm 3259
Giải tư
12958 02763 90061
05164 56411 02136 69630
Giải ba 67781 99151
Giải nhì 95737
Giải nhất 78014
Đặc biệt 892737
Đầu đuôi
0  
1 1 4
2  
3 0 6 7 7
4 2 7
5 1 8 9
6 1 2 3 4
7  
8 1
9 5