XSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 09/12/2023

Giải tám 64
Giải bảy 380
Giải sáu 9869 8197 0772
Giải năm 8721
Giải tư
52465 17799 35559
43311 76824 35183 10971
Giải ba 00641 56245
Giải nhì 49728
Giải nhất 30454
Đặc biệt 018787
Đầu đuôi
0  
1 1
2 1 4 8
3  
4 1 5
5 4 9
6 5 9
7 1 2
8 0 3 7
9 7 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 02/12/2023

Giải tám 01
Giải bảy 228
Giải sáu 1580 8394 3819
Giải năm 8094
Giải tư
47288 24039 36887
04978 13769 35852 24422
Giải ba 93174 16177
Giải nhì 97494
Giải nhất 71185
Đặc biệt 528610
Đầu đuôi
0  
1 0 9
2 2 8
3 9
4  
5 2
6 9
7 4 7 8
8 0 5 7 8
9 4 4 4

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 25/11/2023

Giải tám 50
Giải bảy 628
Giải sáu 0498 2498 4182
Giải năm 4196
Giải tư
40542 90464 76758
07275 47235 47936 63672
Giải ba 92713 65037
Giải nhì 78898
Giải nhất 51531
Đặc biệt 815234
Đầu đuôi
0  
1 3
2 8
3 1 4 5 6 7
4 2
5 8
6 4
7 2 5
8 2
9 6 8 8 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 18/11/2023

Giải tám 73
Giải bảy 456
Giải sáu 7706 8806 6191
Giải năm 4323
Giải tư
00227 10534 61495
82208 29906 69989 90967
Giải ba 71596 12498
Giải nhì 58878
Giải nhất 99453
Đặc biệt 274561
Đầu đuôi
0 6 6 6 8
1  
2 3 7
3 4
4  
5 3 6
6 1 7
7 8
8 9
9 1 5 6 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 11/11/2023

Giải tám 71
Giải bảy 540
Giải sáu 1478 2611 7189
Giải năm 2679
Giải tư
93887 15005 92911
48620 01787 36437 13173
Giải ba 49227 56672
Giải nhì 84057
Giải nhất 70068
Đặc biệt 296872
Đầu đuôi
0 5
1 1 1
2 0 7
3 7
4 0
5 7
6 8
7 2 2 3 8 9
8 7 7 9
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 04/11/2023

Giải tám 12
Giải bảy 415
Giải sáu 9967 7160 5779
Giải năm 0590
Giải tư
05881 16778 17365
55296 62249 88615 66863
Giải ba 40291 62873
Giải nhì 32142
Giải nhất 92566
Đặc biệt 188544
Đầu đuôi
0  
1 5 5
2  
3  
4 2 4 9
5  
6 0 3 5 6 7
7 3 8 9
8 1
9 0 1 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 28/10/2023

Giải tám 75
Giải bảy 295
Giải sáu 3434 1480 1552
Giải năm 5243
Giải tư
94438 72178 51675
99894 68095 22585 72980
Giải ba 14664 70451
Giải nhì 98081
Giải nhất 97933
Đặc biệt 202034
Đầu đuôi
0  
1  
2  
3 3 4 4 8
4 3
5 1 2
6 4
7 5 8
8 0 0 1 5
9 4 5 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 21/10/2023

Giải tám 71
Giải bảy 711
Giải sáu 2651 2766 3140
Giải năm 9754
Giải tư
24805 93292 24416
20975 47036 09958 05187
Giải ba 21196 62787
Giải nhì 30175
Giải nhất 34248
Đặc biệt 811076
Đầu đuôi
0 5
1 1 6
2  
3 6
4 0 8
5 1 4 8
6 6
7 5 5 6
8 7 7
9 2 6

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 14/10/2023

Giải tám 86
Giải bảy 413
Giải sáu 2038 2741 3849
Giải năm 7911
Giải tư
17357 89159 64904
87084 71984 84057 75477
Giải ba 75065 55235
Giải nhì 75068
Giải nhất 93795
Đặc biệt 665621
Đầu đuôi
0 4
1 1 3
2 1
3 5 8
4 1 9
5 7 7 9
6 5 8
7 7
8 4 4
9 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 07/10/2023

Giải tám 09
Giải bảy 818
Giải sáu 3069 6648 4081
Giải năm 8503
Giải tư
24256 25472 23358
68450 79514 77363 56782
Giải ba 61480 53755
Giải nhì 43556
Giải nhất 13671
Đặc biệt 607121
Đầu đuôi
0 3
1 4 8
2 1
3  
4 8
5 0 5 6 6 8
6 3 9
7 1 2
8 0 1 2
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 30/09/2023

Giải tám 26
Giải bảy 693
Giải sáu 4704 0293 3529
Giải năm 1171
Giải tư
11956 41539 31018
18191 09602 04760 38636
Giải ba 12920 26543
Giải nhì 97562
Giải nhất 17334
Đặc biệt 724308
Đầu đuôi
0 2 4 8
1 8
2 0 9
3 4 6 9
4 3
5 6
6 0 2
7 1
8  
9 1 3 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 23/09/2023

Giải tám 75
Giải bảy 187
Giải sáu 0883 1231 0501
Giải năm 6434
Giải tư
69293 73728 14196
11077 07474 64630 35797
Giải ba 44403 22063
Giải nhì 74395
Giải nhất 60481
Đặc biệt 310753
Đầu đuôi
0 1 3
1  
2 8
3 0 1 4
4  
5 3
6 3
7 4 7
8 1 3 7
9 3 5 6 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 16/09/2023

Giải tám 16
Giải bảy 200
Giải sáu 4518 7801 1495
Giải năm 1539
Giải tư
68126 02364 71580
38384 64167 18975 26707
Giải ba 97045 57814
Giải nhì 41987
Giải nhất 50382
Đặc biệt 284830
Đầu đuôi
0 0 1 7
1 4 8
2 6
3 0 9
4 5
5  
6 4 7
7 5
8 0 2 4 7
9 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 09/09/2023

Giải tám 44
Giải bảy 309
Giải sáu 8112 6386 5812
Giải năm 4530
Giải tư
90019 04240 69239
21379 34585 41281 30409
Giải ba 62323 28390
Giải nhì 63837
Giải nhất 67428
Đặc biệt 060511
Đầu đuôi
0 9 9
1 1 2 2 9
2 3 8
3 0 7 9
4 0
5  
6  
7 9
8 1 5 6
9 0