XSQNI - Kết quả xổ số Quảng Ngãi

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 13/04/2024

Giải tám 33
Giải bảy 543
Giải sáu 9258 6818 3554
Giải năm 7260
Giải tư
49290 29174 74093
00065 25649 76579 19559
Giải ba 07050 77694
Giải nhì 68854
Giải nhất 45983
Đặc biệt 091461
Đầu đuôi
0  
1 8
2  
3  
4 3 9
5 0 4 4 8 9
6 0 1 5
7 4 9
8 3
9 0 3 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 06/04/2024

Giải tám 38
Giải bảy 321
Giải sáu 0118 9356 0935
Giải năm 2391
Giải tư
36960 72336 75873
07260 84750 17674 80805
Giải ba 09805 53094
Giải nhì 15101
Giải nhất 61401
Đặc biệt 181411
Đầu đuôi
0 1 1 5 5
1 1 8
2 1
3 5 6
4  
5 0 6
6 0 0
7 3 4
8  
9 1 4

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 30/03/2024

Giải tám 08
Giải bảy 857
Giải sáu 6860 5479 3111
Giải năm 9758
Giải tư
50640 04974 82750
37466 38407 04054 59383
Giải ba 78570 67408
Giải nhì 40721
Giải nhất 27290
Đặc biệt 660752
Đầu đuôi
0 7 8
1 1
2 1
3  
4 0
5 0 2 4 7 8
6 0 6
7 0 4 9
8 3
9 0

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 23/03/2024

Giải tám 30
Giải bảy 593
Giải sáu 3168 5867 3601
Giải năm 6034
Giải tư
46948 63905 36577
57141 64440 56390 72249
Giải ba 23791 92839
Giải nhì 80156
Giải nhất 51220
Đặc biệt 805911
Đầu đuôi
0 1 5
1 1
2 0
3 4 9
4 0 1 8 9
5 6
6 7 8
7 7
8  
9 0 1 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 16/03/2024

Giải tám 03
Giải bảy 170
Giải sáu 1223 1668 6186
Giải năm 4989
Giải tư
44038 76802 75927
39312 13921 90233 05007
Giải ba 99906 92117
Giải nhì 60514
Giải nhất 76682
Đặc biệt 483597
Đầu đuôi
0 2 6 7
1 2 4 7
2 1 3 7
3 3 8
4  
5  
6 8
7 0
8 2 6 9
9 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 09/03/2024

Giải tám 18
Giải bảy 143
Giải sáu 3216 2621 2292
Giải năm 7731
Giải tư
68312 86717 36336
71929 26620 28520 79410
Giải ba 27289 29862
Giải nhì 30977
Giải nhất 19672
Đặc biệt 695725
Đầu đuôi
0  
1 0 2 6 7
2 0 0 1 5 9
3 1 6
4 3
5  
6 2
7 2 7
8 9
9 2

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 02/03/2024

Giải tám 06
Giải bảy 394
Giải sáu 1856 5781 5708
Giải năm 2764
Giải tư
07644 00463 60372
52340 02527 57237 68164
Giải ba 49046 15194
Giải nhì 04352
Giải nhất 81455
Đặc biệt 049669
Đầu đuôi
0 8
1  
2 7
3 7
4 0 4 6
5 2 5 6
6 3 4 4 9
7 2
8 1
9 4 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 24/02/2024

Giải tám 30
Giải bảy 555
Giải sáu 4582 0485 7876
Giải năm 3276
Giải tư
21646 18175 05854
82982 46517 75379 79204
Giải ba 52291 21907
Giải nhì 23984
Giải nhất 41327
Đặc biệt 685811
Đầu đuôi
0 4 7
1 1 7
2 7
3  
4 6
5 4 5
6  
7 5 6 6 9
8 2 2 4 5
9 1

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 17/02/2024

Giải tám 04
Giải bảy 214
Giải sáu 2883 1449 4505
Giải năm 6185
Giải tư
58810 83101 43013
32170 92603 19549 78264
Giải ba 66986 64467
Giải nhì 77794
Giải nhất 99093
Đặc biệt 454548
Đầu đuôi
0 1 3 5
1 0 3 4
2  
3  
4 8 9 9
5  
6 4 7
7 0
8 3 5 6
9 3 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 10/02/2024

Giải tám 05
Giải bảy 044
Giải sáu 3834 5529 5173
Giải năm 5233
Giải tư
36738 76753 03456
41105 92578 96707 16796
Giải ba 92534 21047
Giải nhì 71170
Giải nhất 52988
Đặc biệt 945339
Đầu đuôi
0 5 7
1  
2 9
3 3 4 4 8 9
4 4 7
5 3 6
6  
7 0 3 8
8 8
9 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 03/02/2024

Giải tám 99
Giải bảy 846
Giải sáu 7972 8092 7893
Giải năm 9471
Giải tư
68965 25191 03076
88336 69172 28661 97989
Giải ba 32336 87907
Giải nhì 66317
Giải nhất 35015
Đặc biệt 801841
Đầu đuôi
0 7
1 5 7
2  
3 6 6
4 1 6
5  
6 1 5
7 1 2 2 6
8 9
9 1 2 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 27/01/2024

Giải tám 22
Giải bảy 455
Giải sáu 7401 4166 5409
Giải năm 7240
Giải tư
47194 33573 10689
27860 28390 29247 05169
Giải ba 11588 00892
Giải nhì 89527
Giải nhất 37803
Đặc biệt 327378
Đầu đuôi
0 1 3 9
1  
2 7
3  
4 0 7
5 5
6 0 6 9
7 3 8
8 8 9
9 0 2 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI Ngày 20/01/2024

Giải tám 16
Giải bảy 130
Giải sáu 5008 8289 4532
Giải năm 4139
Giải tư
90454 02912 27004
15826 86231 94793 68936
Giải ba 73720 82107
Giải nhì 07033
Giải nhất 94406
Đặc biệt 875091
Đầu đuôi
0 4 6 7 8
1 2
2 0 6
3 0 1 2 3 6 9
4  
5 4
6  
7  
8 9
9 1 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI Ngày 13/01/2024

Giải tám 50
Giải bảy 201
Giải sáu 7304 1083 2551
Giải năm 3151
Giải tư
33783 13324 45825
71433 70683 36255 14542
Giải ba 92220 70371
Giải nhì 02983
Giải nhất 83385
Đặc biệt 821966
Đầu đuôi
0 1 4
1  
2 0 4 5
3 3
4 2
5 1 1 5
6 6
7 1
8 3 3 3 3 5
9